• No results found

2.5 Multiplikation och division med

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.5 Multiplikation och division med"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Låt oss titta på vad som händer med produkten när en av faktorerna minskas.

30 ∙ 30 = 900 30 ∙ 3 = 90

30 ∙ 0,3 = 9

30 ∙ 0,03 = 0,9

Kan du se mönstret när den ena faktorn blir 10

gånger mindre?

När du multiplicerar ett tal med en faktor mellan 0 och 1 blir produkten mindre än

ursprungstalet.

(2)

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Exempel:

Under en utflykt dricker 40 personer 0,7 liter vatten var.

Hur mycket vatten dricker de tillsammans?

40 ∙ 0,7 = 4 ∙ 7 = 28

10 gånger mindre 10 gånger större

Svar: De dricker 28 liter tillsammans.

Här kan vi göra den ena faktorn 10 gånger större och den andra lika många

gånger mindre. På så sätt förändrar vi inte värdet på

produkten.

(3)

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Låt oss titta på vad som händer med kvoten när nämnaren minskas.

90

30 = 3

90

3 = 30

90

0,3 = 300

90

0,03 = 3000

Kan du se mönstret när nämnaren blir 10

gånger mindre?

När du dividerar en täljare, med en nämnare

som är ett tal mellan 0 och 1, blir kvoten större

än täljaren.

(4)

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

Exempel:

Kalle ska såga till små trästavar med längden 0,3 dm. Han ska såga från en 90 dm lång stav. Hur många trästavar kan Kalle såga till?

90

0,3 = 900

3 = 300

10 gånger större 10 gånger större

Svar: Kalle kan såga till 300 bitar.

Här kan vi göra täljaren och nämnaren 10 gånger större.

På så sätt förändrar vi inte värdet på kvoten.

References

Related documents

Nonetheless, factors other than simply negative emotions (e.g., past validation/invalidation history) likely play a role. Results of study III support the need to address emotion

Vanligt förekommande är också att framhålla att slöjdundervisning utvecklar förmågor i andra skolämnen, främst matematik men även svenska. Detta antyds i

inte ett uttalat mål utan detta kunnande är invävt i syftesbeskrivningen i olika sammanhang: ”Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av red- skap är ett sätt

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av

[r]

ROCen består av ett antal delar (Raspberry Pi, batteri, modem, usb-hub) som måste skyddas och hanteras praktiskt. Kablarna till SI-enheterna måste förstås kunna dras ut ur

Philip Hanson Halmstad OK 439973 Måns M-Henningsson IK Trenne Ullared 439974 Tilda M-Henningsson IK

När du hämtar Audible-filer till diktafonen med Windows Media Player, skapas en [Artist]- mapp i [Audiobooks]-mappen för uppspelning av ljudböcker, på samma sätt som för

• Sätt inte på eller ta ur batteriet eller nätadaptern när diktafonen är påslagen eller är ansluten till en annan enhet.. Det kan orsaka problem med värden och funktioner

Arvika Simsällskap Blå Sim- och Hoppklubb Bollnäs Simsällskap Borlänge Simsällskap Bålsta Simklubb Deje Simsällskap Eskilstuna Simklubb Fagersta Simklubb Falu Simsällskap

lame, dfmínfíone bá annat e( ár fií fjanbé, tefe frás magabe for titlar i fioa ocfymarf, til luften0 íjr:i|í f foirt annars ofta funbe forgiftaë. 3Ren íbárfóre råber

liknings- och skiljenämndsförfarande i arbetstvister, hvarvid han visade sig till fullo inse arbetare- och arbetsgifvareorganisationernas betydelse för vinnandet af stadga

Ocean Climate Group www.oceanclimate.se Göteborg University.. Earth

Man förstår vilket enormt litteraturarbete författarna lagt ned, med omfattande korrespondens med olika specialister för att kontrollera hela 1973 års

[r]

Anm: Observera att om årtalet slutar på 00 är året ett skottår bara om hela årtalet är delbart med 400.. Delbarhet med 5: Den sista siffran ska vara 0

[r]

[r]

Man kan säga att en division är en

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

[r]

Morgan Ängelfors Skiljebo SK 6 Mathias Bark Surahammar FK 1 Robin Stigevik Ramnäs IF 5 Henrik Karlsson Skiljebo SK 4 Mattias Johansson Munktorp BK 1 Alfredo Jonsson Köpings FF 4