• No results found

Uppgift Hur kommer det sig att Trommers prov ger utslag för enkla sockerarter på pasta? Trommers prov ger alltså utslag utan att man har spjälkat stärkelse.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppgift Hur kommer det sig att Trommers prov ger utslag för enkla sockerarter på pasta? Trommers prov ger alltså utslag utan att man har spjälkat stärkelse."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Snabbmakaroner

Energivärde 1500 kJ Energivärde 350 kcal

Protein 12 g

Kolhydrat 71 g

Fett 2 g

Tiamin 0,40 mg 29 %*

Riboflavin 0,15 mg 9 %*

Niacin 6,3 mg 35 %*

Vitamin B6 0,35 mg 18 %*

*% av RDI

Uppgift

Hur kommer det sig att Trommers prov ger utslag för enkla sockerarter på pasta? Trommers prov

ger alltså utslag utan att man har spjälkat stärkelse.

References

Related documents

”Det finns ingen antydan om att skylten skulle vara ett utslag av ironi eller svart humor”. Henrik Carlborg som sitter i PGS förbundsstyrelse var i Palestina

• Under experimentets gång måste du alltså ta dig en funderare och planera in ytterligare ett prov eftersom resultatet ovan inte

 Gör begreppslistor: hinduism och buddhism (gärna bredvid varandra eftersom en del begrepp används inom båda religionerna). Använd gärna Google spreadsheet så att du kan

en afgäld, som, derest icke annorledes öfverenskommes, skulle årligen utgifvas« och genom omedelbar tillämpning af denna grundsats afgjort målet (den 2 1 oktober 1859), samt

Korrektionsfaktor för hållfasthetsvärden bestämda med vingsond respektive fallkon. För filttorv finns ingen vedertagen metod att bestämma skjuvhållfastheten. Filtigheten har

Eftersom att eleverna gör sitt allra bästa, vänligen gör ditt allra bästa för att passera förbi här lugnt och försiktigt.. Denna del av papperet kan vikas in eller

så sätt kan det uppmärksammas att verksamheten har ändrats och att tiden inte räcker till. En större studie kommer att visa på fler aspekter i det normativa kontraktet och

Genom att undersöka provkonstruktioner går det att skapa sig en bild över läroplanen verkställs av lärare, men det säger inte så mycket om hur läroplanen mottas av elever,