• No results found

När kommer plogbilen? (trafikverket.se, öppnas i nytt fönster)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "När kommer plogbilen? (trafikverket.se, öppnas i nytt fönster)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

0 15 30 60Kilometer

Strömsund Umeå

Boden Luleå

Piteå

Skellefteå Lycksele

Alanäs

Junsele Föllinge

Hammerdal Björna

Ramsele

Bredbyn Mellansel Näsåker

Krokom Lit

Bjurholm Vännäs

Holmsund Hörnefors Nordmaling

Morjärv Laisvall

Arjeplog Töre

Råneå Vidsel

Älvsbyn Arvidsjaur

Sorsele

Jävre Malå

Storuman Jörn

Byske

Norsjö Boliden

Vilhelmina

Burträsk

Robertsfors

Dorotea Vindeln

Åsele

Långträsk Adolfström

Tärnaby

Ammarnäs

Slussfors

Dikanäs Klimpfjäll

Meselefors

Bastuträsk

Åbyn

Lövånger Ånäset Bygdsiljum

³±92

³±E4

³±E4

³±E12

³±

E12

³±E45

³±

E12

³±363

³±

372

³±365

³±363

³±353

³±

363

³±

365

³±360

³±

364

³±

370

³±363

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667

När det fallit 1 cm snö, har plogbilen 2 timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom 2 tim- mar. Halkbekämpas normalt med salt.

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 3 timmar på sig att ploga sträckan. Efter att det slutat snöa ska vägen vara snö- och isfri inom 3 timmar. Halkbekämpas normalt med salt.

När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 4 timmar på sig att ploga sträckan. 4 timmar efter avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

När det kommit 2 cm snö, har plogbilen nor- malt 5 timmar på sig att ploga sträckan. 5 tim- mar efter avslutat snöfall får det ligga högst 2 cm snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

När det kommit 3 cm snö, har plogbilen nor- malt 6 timmar på sig att ploga sträckan. 6 timmar efter avslutat snöfall får det ligga högst 3 cm snö på vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

» På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som anges som normaltider ovan.

» Om temperaturen understiger sex minusgrader accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas på vissa vägar också efter halkbekämpning.

När kommer plogbilen till Västerbotten?

Hur lång tid det tar för plogbilen att komma till din väg beror på hur trafikerad vägen är. På kartan ser du när vägarna plogas.

Följande gäller under normala vinterväderförhållanden:

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 4

Klass 5

References

Related documents

Vita huset valde tystnad, till och med efter att Kuba öppnat sitt luftrum för att minska flygtiden för USA-planen med flera timmar.. Enligt doktor García försöker Haitis

Underrättelse = Ja Alla underrättelser som satts till status Avslutad och överenskommen avvikelse, hinder eller övrigt.. Anmält av beställare Underrättelser som har anmälts

Det primära för att få nytänkande och utveckling i upphandlingarna är att i förfrågningsunderlagen skapa utrymme för leverantörerna att kunna erbjuda ny teknik, nya metoder,

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

- Från politisk horisont lyfts Samhällsbyggandssektorn fram som viktig på såväl kort som lång sikt. Kring detta råder en bred politisk enighet vilket indikerar att det kommer

‒ Hantering och förbättring av kvalitet ” från ax till limpa ” avseende såväl projekteringsuppdrag som för entreprenader.. ‒ Bättre effekt med implementering

Till grund för bildandet av Trafikverket låg bland annat propositionen ”Framtidens resor och trans- porter - infrastruktur för hållbar tillväxt”.. I den angav Regeringen att

Samtidigt skapas ett lärande vad gäller affärsmodeller och vad som krävs för att alla entreprenader på sikt ska utföras med så hög produktivitet och så låga utsläpp som