• No results found

Veckobrev v 5 KOM IHÅG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Veckobrev v 5 KOM IHÅG"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Veckobrev v 5

KOM IHÅG

 Teater Myrra kommer till förskolan och spelar en pjäs på torsdag förmiddag kl 9.30

 Föräldramöte 4 mars kl 18.30

 12 och 13 maj är förskolan stängd pga studiedagar för personalen

 Sommar/kulturfesten blir den 3 juni

 Familjefika blir den 23 april 14-16

Några andra påminnelser

På grund av barnens säkerhet här på förskolan ber vi er föräldrar att inte lämna några plastpåsar i barnens hyllor eller korgar. Då ni tagit hit nya extrakläder i påsar, ta dem med er hem igen tack.

Nu har vi haft en hel del sjukfrånvaro bland barn och personal. Tänk på att då ni lämnar barn på förskolan som inte är helt friska, smittas lätt ditt barns kompisar och våra pedagoger. När pedagogerna är sjuka blir en del barn oroliga och otrygga.

Stjärnan

Här tränar Theo sin handmotorik. Att hålla i kritan är inte alltid så lätt men här gick det bra. I den här övningen fick han också möjlighet att känna på olikheter, den hårda kritan och den mjuka suddsvampen.

Med Play-doh tränas också handen. Kavla och knåda och rulla.

Favour och Elida bakar

(2)

Några barn från stjärnan har börjat att hälsa på inne på regnbågen nu, och några barn från regnbågen vill gärna hälsa på inne på stjärnan också, för att hjälpa till.

Här är en bild från en av veckans samlingar. Med hjälp av bilder på frukter är barnen med och benämner färger, former och frukternas namn.

Regnbågen

I måndags var några av barnen och matade fåglar vid fågelhuset.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får vara ute mycket i skog och mark. Barnen utvecklar då intresse och förståelse för naturkunskap och liksom sitt kunnande om växter, djur.

Förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Skapande

Lera är ett fantastiskt material! Här formar barnen allt mellan himmel och jord, t.ex. en banan, en äggkopp och en våffla!

Barnen får chansen och skapa helt fritt eller ta inspiration från sina lärares skapelser som finns i omgivningen. Alla barn ska få chansen att dagligen ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”.

(3)

Matematik

I vårt matematikmaterial på montessoriförskolan får barnen möjlighet att arbeta både med ental, tiotal, hundratal och tusental. Vi använder både bilden av talet och kvantitet så att barnen får räkna, känna på olika stora mängder, sortera och ordna. Genom att känna på, får barnet ett muskelminne av de olika storlekarna.

Sandpapperssiffor och stenar, hundrabrädan

…och Tusenkedjan. En lång kedja

guldpärlor där barnen får räkna från 1 till 1000.

Alla dessa matematikövningar krävde samarbete, koncentration, ordning och tålamod. (Vi orkade ända till 1000 några av oss)

Materialen på förskolan går in i varandra och det sensoriska materialet innehåller mycket matematik. Att sortera är ju ett sätt att ordna upp delar i olika

kategorier.

Sensoriska övningar

Sortering. Kan man sortera färgvis med slutna ögon?

(4)

I ateljén blandade barnen färger på speglar. De fick olika färger och blandade sedan själva.

”Titta, det blev grönt”

”Titta vilken regnbåge”

Drog runt händerna i färgen.

”Det känns så skönt, det är så lent”

I övningen använde barnen händerna och fingrarna på olika sätt, i cirkelrörelser, stora svepande drag och små små runt runt.

Syftet med övningen är att förfina känslointryck, bekanta sig med olika skapandematerial och att barnen får möjlighet att uttrycka sig kring olika material och intryck.

(5)

Resa runt jorden

Här är en bild från en samling som knyter an till det väder vi har just nu.

Vi tog in en skål med snö som barnen fick känna på och berätta vad de tyckte och tänkte. Sedan låtsades vi att vi reste med buss, båt och med skridskor till Antarktis och vi tittade och kände på djur som kan finnas på sydpolen.

Barnen vill gärna vara med och gissa och berätta vad de kan om de djur vi visar. Vi provade också att gå som pingviner.

Vår modersmålspedagog i turkiska var med på samlingen och kunde berätta vad isbjörn och pingvin heter på turkiska, barnen fyllde sedan i med de språk som de kunde (och hittade på). Vi pratade också om det kan finnas människor på den här världsdelen? Hur bor de i så fall?

Då samlingen började ta slut tittade vi återigen i skålen med snö och såg att den börjat smälta. Det blir vatten konstaterade barnen. Vi hoppas att våra barn på förskolan kommer att förvalta vår jord så att isarna på Antarktis inte smälter, eller hur!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. Förskolan ska också sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Jon till Rayan

- Kan du hjälpa mig med bilarna?

(6)

References

Related documents

H314 och P260, P264, P280 Natriumkarbonat: Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280.. BTB:

Donovan och Barnes (2019, nr.10) uppger i sin studie att eftersom HBTQ-personer inte tar lika stor plats i debatten avseende våld i nära relationer så leder detta inte sällan till

Pedagogerna ska se till att barnen får fortsätta att öva tillit till sin egen förmåga genom att planera aktiviteter som kan hjälpa barnen i denna utveckling. Det

 Vi vill utveckla våra kunskaper i de nya kommunikativa hjälpmedlen som våra elever kommer att börja använda sig av..  Vi vill utöka användandet av Story Creator i våra

Majoriteten av våra informanter tycker att de framför allt vill känna sig bekväma i sina kläder, medan Gunilla menar att det är positivt hur alla har blivit modemedvetna numera

Informant E uttrycker att bibliotekarier egentligen skulle kunna engagera sig mer i studenterna, inte minst genom att på något sätt bygga upp en modell för vad

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik..  Alla barn ska få kunskap

 Diskriminering och trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,