Offentlig postlista. Beslut gällande ansökan om kommunal tjänstepension 2015/ ÄN Beslut gällande ansökan om tjänstepension

37  Download (0)

Full text

(1)

Offentlig postlista

Registreringsdatum: 2019-04-05, Dokumenttyp: I,U,S, Status: J - Publicerad Urval:

2019-04-08 Rapport genererad:

Innehåll:

Beslut gällande ansökan om kommunal tjänstepension Ärende:

Ansökan om kommunal tjänstepension DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2431-2 ÄN Diarie:

2015-11-26 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om tjänstepension Ärende:

Ansökan om tjänstpension DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2432-2 ÄN Diarie:

2015-11-26 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut tjänstepension Äldreförvaltningen Ärende:

Ansökan om kommunal tjänstepension Y.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2571-2 ÄN Diarie:

2015-12-03 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut med anledning av upprättad rapport Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex. Sarah ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2015/2638-2 ÄN Diarie:

2015-12-07 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Svarsskrivelse överklagan avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut B.N DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2281-2 ÄN Diarie:

2015-12-14 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

(2)

Kommunledningsförvaltningen skrivelse önskemål kvarstå i tjänst Ärende:

Önskemål att kvarstå i tjänst L.J DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/3152-2 ÄN Diarie:

2015-12-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Svarsskrivelse rörande anställning av undersköterskor Ärende:

Fråga rörande anställning av kvalitetsundersköterskor DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/3132-4 ÄN Diarie:

2016-01-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Svarsskrivelse Äldreförvaltningen angående beröm omvårdnadsboende Ärende:

Beröm till Karlskrona kommun Äldreomsorgen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/505-2 ÄN Diarie:

2016-01-26 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut angående uttag av pension Ärende:

Önskemål om uttag av pension Äldreförvaltningen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/887-1 ÄN Diarie:

2016-02-10 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut Äldreförvaltningen Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex Sarah *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/1289-2 ÄN Diarie:

2016-02-26 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(3)

Direktupphandling lokal konferens 2 Ärende:

Direktupphandling för konferensanläggning.

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/750-8 ÄN Diarie:

2016-03-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Tilldelningsbeslut direktupphandling för konferensanläggning Ärende:

Direktupphandling för konferensanläggning.

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/750-9 ÄN Diarie:

2016-03-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension S.K DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/1560-2 ÄN Diarie:

2016-03-10 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension K.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/1561-2 ÄN Diarie:

2016-03-10 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension G-B.H DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/1562-2 ÄN Diarie:

2016-03-10 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(4)

Skriftlig varning i enlighet med AB § 11 mom 1 Ärende:

Skriftlig varning i enlighet med AB § 11 mom 1 A.P DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/1903-1 ÄN Diarie:

2016-03-23 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

E-post skrivelse rörande donation Ärende:

Hammarbygården donation DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/2253-3 ÄN Diarie:

2016-04-18 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Varsel om uppsägning Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-2 ÄN Diarie:

2016-04-26 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Utredning angående rapport Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex Sarah *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/1289-3 ÄN Diarie:

2016-04-28 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Uppsägning av anställning vid Karlskrona kommun Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-3 ÄN Diarie:

2016-05-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(5)

Överläggning med anledning av varsel om uppsägning Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-4 ÄN Diarie:

2016-05-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Kommunal Hemställan om överläggning Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-5 ÄN Diarie:

2016-05-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Underrättelse om uppsägning Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-6 ÄN Diarie:

2016-05-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Varsel om uppsägning Ärende:

Kommunal Hemställan om överläggning enligt MBL § 12. G.S DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2015/2630-7 ÄN Diarie:

2016-05-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut ÄN 20160525 § 47 Information Ärende:

Kvalitetsansvarig undersköterska Information DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/2714-1 ÄN Diarie:

2016-06-07 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(6)

Skrivelse Uppdrags och ansvarsbeskrivning Kvalitetsansvarig undersköterska Ärende:

Kvalitetsansvarig undersköterska Information DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/2714-2 ÄN Diarie:

2016-06-07 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Skrivelse gällande avstängning enligt allmänna bestämmelser Ärende:

Avstängning enligt allmänna bestämmelser *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/3873-1 ÄN Diarie:

2016-06-23 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension L.H DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4163-2 ÄN Diarie:

2016-07-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan att kvarstå i tjänst Ärende:

Ansökan om att kvarstå i tjänst efter 65 B-M.N DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4171-2 ÄN Diarie:

2016-07-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension A-M.M DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4187-2 ÄN Diarie:

2016-07-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(7)

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan uttag av tjänstepension. Beslut I-M.L DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4096-2 ÄN Diarie:

2016-07-07 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Direktupphandling konferens 23-24 aug. 2016 Ärende:

Direktupphandling Konferens 23-24 augusti, samt 7-8 sept. Äldreförvaltningen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4717-3 ÄN Diarie:

2016-08-19 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Skrivelse Överklagan av avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut E.J DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/5555-2 ÄN Diarie:

2016-09-29 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut ÄN 20160923 § 77 Nattfastemätning Ärende:

Nattfastemätning per oktober 2015, våren 2016, maj 2017 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/641-4 ÄN Diarie:

2016-10-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Information om Vad är nattfasta Ärende:

Nattfastemätning per oktober 2015, våren 2016, maj 2017 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/641-5 ÄN Diarie:

2016-10-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(8)

Önskemål om att kvarstå i tjänst Ärende:

Önskemål att kvarstå i tjänst B.P DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6182-3 ÄN Diarie:

2016-10-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Önskemål om uttag av pension I.B DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6186-2 ÄN Diarie:

2016-10-31 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut. Äldrenämndens AU 2016-11-02 § 77. Förändring av kyrkoskatt Ärende:

Förändring av kyrkoskatt DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6043-1 ÄN Diarie:

2016-11-10 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Äldreförvaltningen yttrande gällande överklagan avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut e.s Mål nr 3946-16 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6412-4 ÄN Diarie:

2016-11-11 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Riktlinjer för avgiftshandläggning Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut e.s Mål nr 3946-16 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6412-3 ÄN Diarie:

2016-11-11 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(9)

Önskemål om att kvarstå i tjänst Ärende:

Önskemål om att kvarstå i tjänst Äldreförvaltningen S.O DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6349-1 ÄN Diarie:

2016-11-07 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande ansökan om pension Ärende:

Ansökan om pension Karlskrona kommun Äldreförvaltningen. Beslut C.M DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6891-2 ÄN Diarie:

2016-11-30 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut gällande rapport Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex Sarah ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/6931-3 ÄN Diarie:

2016-12-01 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut. Äldrenämnden 2016-11-18 § 112. Förändrade debiteringsrutiner Ärende:

Förändrade debiteringsrutiner, IBIC DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6047-7 ÄN Diarie:

2016-12-07 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut. Äldrenämnden 2016-11-18 § 123. Förändring av kyrkoskatt Ärende:

Förändring av kyrkoskatt DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/6043-2 ÄN Diarie:

2016-12-09 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(10)

Handlingar till Förvaltningsrätten Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-18 ÄN Diarie:

2016-12-21 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Äldreförvaltningen skrivelse till Förvaltningsrätten Ärende:

Överklagan avslag särskilt boende V.M.C Mål nr 4746-16 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/7441-3 ÄN Diarie:

2016-12-28 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Kvartalsrapport. Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen Ärende:

Kvartalsrapport till IVO Kvartal 4 2016. Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2017/175-1 ÄN Diarie:

2017-01-11 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Individrapport Ej verkställda beslut Ärende:

Individrapport G-B.K Ej verkställda beslut DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/174-1 ÄN Diarie:

2017-01-11 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Individrapport. Ej verkställda beslut Ärende:

Individrapport E.J Ej verkställda beslut DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/173-1 ÄN Diarie:

2017-01-11 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(11)

Direktupphandling Flyttjänster Ärende:

Direktupphandling av Flyttjänst DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/7433-2 ÄN Diarie:

2017-01-11 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Överklagan beslut avgifter Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-19 ÄN Diarie:

2017-01-13 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut ÄN AU 20170122 § 2 Individärende Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-20 ÄN Diarie:

2017-01-13 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Skrivelse till Kammarrätten Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-21 ÄN Diarie:

2017-01-18 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut ÄNAU 20170111 § 1 Individärende Ärende:

Individärende-Utökad avlösning i hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/163-1 ÄN Diarie:

2017-01-18 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(12)

Skrivelse utredning gällande rapport Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex Sarah ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/6931-4 ÄN Diarie:

2017-01-19 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Utredning gällande rapport Lex Sarah Ärende:

Anmälan Lex Sarah ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2016/6931-5 ÄN Diarie:

2017-01-19 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Komplettering till Kammarrätten Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-23 ÄN Diarie:

2017-01-27 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Yttrande överklagan omvårdnadsavgift Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut omvårdnadsavgift G.K MÅL nr 935-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1561-3 ÄN Diarie:

2017-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Yttrande överklagan avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra A-G.H 886-17, 3354-17, 3554-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1476-8 ÄN Diarie:

2017-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(13)

Yttrande överklagan gällande avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra U.S Mål nr 888-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1473-4 ÄN Diarie:

2017-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Svarsskrivelse yttrande överklagan avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut Hyra U.H Mål nr 885-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1475-5 ÄN Diarie:

2017-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Yttrande överklagan avgiftsbeslut Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra A-G.H 886-17, 3354-17, 3554-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1476-9 ÄN Diarie:

2017-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut ÄNAU 170215 § 15 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socisaltjänstlagen 4 kap 1§

Ärende:

Kvartalsrapport till IVO Kvartal 4 2016. Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2017/175-2 ÄN Diarie:

2017-03-24 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut ÄN 170301 § 12 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6f Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§

Ärende:

Kvartalsrapport till IVO Kvartal 4 2016. Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2017/175-3 ÄN Diarie:

2017-03-24 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(14)

Skrivelse Kvartalsrapport kvartal 4 2016 Ärende:

Kvartalsrapport till IVO Kvartal 4 2016. Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2017/175-4 ÄN Diarie:

2017-03-24 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Äldreförvaltningen skrivelse Kompletteringar i gällande mål Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra U.S Mål nr 888-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1473-5 ÄN Diarie:

2017-03-31 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Äldreförvaltningen skrivelse kompletteringar i gällande mål Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut Hyra U.H Mål nr 885-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1475-6 ÄN Diarie:

2017-03-31 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Skrivelse Äldreförvaltningen kompletteringar i gällande mål Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra A-G.H 886-17, 3354-17, 3554-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1476-10 ÄN Diarie:

2017-03-31 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Skrivelse Skriftligt yttrande i mål Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-22 ÄN Diarie:

2017-03-31 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(15)

Skrivelse yttrande i mål Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-24 ÄN Diarie:

2017-03-31 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Skrivelse Yttrande över inkomna handlingar i mål nr 886 Ärende:

Överklagan avgiftsbeslut hyra A-G.H 886-17, 3354-17, 3554-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/1476-11 ÄN Diarie:

2017-04-19 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Komplettering till ärende Ärende:

Överklagan beslut avgifter A-G.H Mål nr 3179-16 Mål nr 235-17 Mål nr 1698-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/4973-25 ÄN Diarie:

2017-04-19 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Svarsskrivelse gällande uthyrning av Fregatten Ärende:

Skrivelse förande uthyrning av Fregatten SPF Seniorerna DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/2263-2 ÄN Diarie:

2017-04-21 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Svar på klagomål gällande omvårdnad Ärende:

Klagomål gällande omvårdnad DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/4467-2 ÄN Diarie:

2017-08-01 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(16)

Yttrande från äldrenämnden gällande överklagan dubbla bostadskostnader Ärende:

överklagan ansökan om dubbla bostadskostnader e.k Mål nr 3040-17 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/4171-5 ÄN Diarie:

2017-08-02 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Svar gällande klagomål faktura Ärende:

Klagomål rörande faktura H.L DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2018/4079-1 ÄN Diarie:

2018-06-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Svar på motion - Sök medlemskap i Håll Sverige Rent Ärende:

Motion - Sök medlemskap i Håll Sverige rent DokTyp

S

Ärende/dok nr:

2018/4701-3 KS Diarie:

2019-01-18 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Svar på Motion - Aktivera ung som gammal med brädspel i parken Ärende:

Motion, Aktivera ung som gammal med brädspel i parken DokTyp

S

Ärende/dok nr:

2018/3765-3 KS Diarie:

2019-01-25 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Revidering av sammanträdesplan för drift- och servicenämnden 2019 Ärende:

Sammanträdesplan 2019 för drift- och servicenämnden DokTyp

S

Ärende/dok nr:

2018/6813-13 DSN Diarie:

2019-02-12 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

(17)

Digital signering av handlingar i Karlskrona kommun Ärende:

Digital signering av handlingar i Karlskrona kommun DokTyp

S

Ärende/dok nr:

2019/1062-1 KS Diarie:

2019-02-12 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Bilagor till tidigare inskickat Yttrande med anledning av anmälan mot Lyckeby kunskapscentrum Dnr 2019:1631 Ärende:

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Lyckeby kunskapscentrum i Karlskrona kommun, dnr 3.8-SI 2019:1631

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/1449-3 KSN Diarie:

2019-03-13 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Redovisning av åtgärder, Dnr 41-2018:10157 Ärende:

Anmälan mot Tullskolan och Resursskolan gällande skolsituation för elev i Karlskrona kommun, Dnr 41-2018:10157 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2018/8420-7 KSN Diarie:

2019-03-14 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Beslut kunskapsnämnden 190314 § 29 Verksamhetsberättelse 2018 för kunskapsnämnden Ärende:

Verksamhetsberättelse 2018 för kunskapsförvaltningen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1231-5 KSN Diarie:

2019-03-29 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut kunskapsnämnden 190314 § 32 Projekteringstillstånd för investeringsposterna JKC om- och tillbyggnad och Ny förskola Holmsjö

Ärende:

Projekteringstillstånd JKC, Holmsjö DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1238-4 KSN Diarie:

2019-03-29 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

(18)

Handlingar till Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagan avslag särskilt boende Ärende:

Överklagan avslag särskilt boende ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/2642-2 ÄN Diarie:

2019-03-27 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Rättat beslut kunskapsnämnden 190314 § 32 Projekteringstillstånd för investeringsposterna JKC om- och tillbyggnad och Ny förskola Holmsjö

Ärende:

Projekteringstillstånd JKC, Holmsjö DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1238-6 KSN Diarie:

2019-04-01 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 48 Avsägelser av kommunala uppdrag Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2019 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/235-18 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 49 Kommunala val Ärende:

Kommunala val att förrättas av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige. Avsägelser. Nämndemän 2019 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/235-19 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 55 Verksamhetsberättelse 2018 Ärende:

Internbudget 2018 och verksamhetsplaner 2019-2020 Kommunledningsförvaltningen, uppföljningar DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2017/6644-10 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(19)

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 56 Digital signering av handlingar i Karlskrona kommun Ärende:

Digital signering av handlingar i Karlskrona kommun DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1062-4 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 57 Svar på motion - Aktivera ung som gammal med brädspel i parken Ärende:

Motion, Aktivera ung som gammal med brädspel i parken DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2018/3765-6 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 58 Svar på motion - Sök medlemskap i Håll Sverige Rent Ärende:

Motion - Sök medlemskap i Håll Sverige rent DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2018/4701-6 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om att renovera lekplats i Holmsjö till drift- och servicenämnden för besvarande Ärende:

Medborgarförslag om att renovera lekplats i Holmsjö DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2467-3 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om gatuskyltar till drift- och servicenämnden för besvarande Ärende:

Medborgarförslag om gatuskyltar DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2163-3 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(20)

Medborgarförslag om parkeringsförbud intill korsningar till drift- och servicenämnden för besvarande Ärende:

Medborgarförslag om parkeringsförbud intill korsningar DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2418-3 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om hastigheten på Valhallavägen till och från Bergåsa till drift- och servicenämnden för besvarande

Ärende:

Medborgarförslag om hastigheten på Valhallavägen till och från Bergåsa DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1980-4 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus till kultur- och fritidsnämnden för besvarande Ärende:

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/1982-3 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus till kultur- och fritidsnämnden för besvarande Ärende:

Medborgarförslag om att bygga ett kallbadhus DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2272-2 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om att minnesplattan vid Klaipedaplatsen över Världsarvet bör få en mer synlig plats till kultur- och fritidsnämnden för besvarande

Ärende:

Medborgarförslag om att minnesplattan vid Klaipedaplatsen över Världsarvet bör få en mer synlig plats DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2386-3 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(21)

Svar på klagomål angående simhallen Ärende:

Klagomål angående simhallen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2994-2 KFN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 57 Svar på motion - Aktivera ung som gammal med brädspel i parken Ärende:

Motion avseende Aktivera ung som gammal med brädspel i parken DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/5024-2 KFN Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Annons HR-specialist, 191270 Ärende:

Rekrytering HR-specialist, 191270 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/3007-1 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Kandidatlista HR-specialist, 191270 Ärende:

Rekrytering HR-specialist, 191270 DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/3007-2 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om tjänstepension med temporärt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3011-1 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(22)

Beslut om tjänstepension med temporärt uttag 100 %. 2019 Funktionsstödsförvaltningen Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3011-2 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Motion om demensby till ÄN för beredning svar senast 191005 till kommunstyrelsen Ärende:

Motion om demensby DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2420-3 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3010-1 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Motion om idéburna offentliga partnerskap med kvinnojouren till SN för beredning svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Motion om idéburna offentliga partnerskap med kvinnojouren DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2622-3 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %. 2019 Kunskapsförvaltningen.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3010-2 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(23)

Ansökan om tjänstepension med temporärt uttag 50 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3009-1 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med temporärt uttag 50 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3009-2 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Motion angående ersättare för ordinarie ledamot i arbetsutskott till KLF/JN för beredning svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Motion angående ersättare för ordinarie ledamot i arbetsutskott DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2650-3 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Strömsberg ARV nedlagt 2019-04-02 Ärende:

Strömsberg ARV nedlagt 2019-04-02 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3012-1 DSN Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut arbetsmarknadsnämnden 190327 § 33 Revidering av arbetsmarknadsnämndens delegationsordning Ärende:

Delegationsordning för Arbetsmarknadsnämnden DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/218-14 AMN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(24)

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister till C-ML för beredning i samråd med berörda förvaltningar svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2652-3 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om utökade bättre funktioner för medborgarförslag till KLF/L-ES för beredning i samråd med kommunikationsavdelningen svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Medborgarförslag om utökade/bättre funktioner för medborgarförslag DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2260-4 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Anmälan barn Ärende:

Anmälningar om barn som far illa BUS 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/31-168 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan barn Ärende:

Anmälningar om barn som far illa BUS 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/31-169 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Medborgarförslag om att Karlskrona kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen till SOP/KLF för beredning i samråd med berörda förvaltningar svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Medborgarförslag om att Karlskrona kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2273-4 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(25)

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 57 Svar på motion - Aktivera ung som gammal med brädspel i parken Ärende:

Motion. Aktivera ung som gammal med brädspel i parken DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3014-1 DSN Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige 190328 § 57 Svar på motion Ärende:

Motion avseende Aktivera ung som gammal med brädspel i parken DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2018/5022-2 FSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Anmälan 190401 om skyddsombud för Kommunal, MC Ärende:

Anmälan av skyddsombud 2019 äldreförvaltningen DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/956-7 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut arbetsmarknadsnämnden 190327 § 33 Revidering av arbetsmarknadsnämndens delegationsordning Ärende:

Delegationsordning för Arbetsmarknadsnämnden DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/218-15 AMN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

DOM Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 89-19 ***** ***** *****

Ärende:

Överklagan gällande avslag på anhörigvård ***** ***** ***** Mål nr 89-19 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/167-5 ÄN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(26)

Svar på förslag på framtida prioriteringar av cykeltrafik i skärgårdsmiljö Ärende:

Sturkö, Karlskrona kommun och framtida prioriteringar av cykelvägar (regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029)

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/4890-2 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Underrättelse om beslut, AM-154586-18 Ärende:

Underrättelse om beslut, AM-154586-18 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3016-1 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/33-344 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/33-345 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Anmälan om elavstängning Ärende:

Anmälan om elavstängning, uppsägning bostadshyresgäst 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/33-346 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

(27)

Fråga och svar på Fråga om skolpeng Ärende:

Frågor om elevpeng DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/601-3 KSN Diarie:

2019-04-03 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Åtgärdsprogram upprättat 180828 med uppföljning 181217 och 190328 gällande ***** ***** *****

Ärende:

Beslut åtgärdsprogram upprättat 180828 med uppföljning december 2018 gällande ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/1122-3 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Anmälan av skyddsombud Kommunal Hemsjukvården Karlskrona Väst/Öst Ärende:

Anmälan av skyddsombud Kommunal Hemsjukvården Karlskrona Väst/Öst ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3022-1 ÄN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ny synpukt över hyresavtal med KHK Ärende:

Synpunkt över hyresavtal med KHK 190328-KLAG-US25, 190405-KLAG-LE91, 190405-KLAF-JE05 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2776-3 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Åtgärdsprogram upprättat 180828 med uppföljning 181217 och 190328 gällande ***** ***** *****

Ärende:

Utredning av elevs behov av särskilt stöd upprättad 180111 gällande ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/792-6 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

(28)

Redovisning av statsbidrag för samordnare för nyanlända 2018: Uppgifter har tillförts i ditt ärende Ärende:

Rekvisition av statsbidrag VT 2018 Samordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever, Dnr 2018:0012336

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/2758-4 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Åtgärdsprogram upprättat 181125 med uppföljning 181219 och 190328 gällande ***** ***** *****

Ärende:

Anmälan till Elevhälsan 181008, förarbete till åtgärdsprogram, gällande ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/7063-4 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Åtgärdsprogram upprättat 190401 med uppföljning maj/juni 2019 gällande ***** ***** *****

Ärende:

Anmälan till Elevhälsan, förarbete till åtgärdsprogram, upprättat 190313, gällande ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/2164-3 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Utredning av elevs behov av särskilt stöd 190401 gällande ***** ***** *****

Ärende:

Utredning av elevs behov av särskilt stöd 190401 gällande ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3024-1 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Tillståndsbevis. Hot spot uteservering Ärende:

Tillståndsärende uteserveringar 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/4-15 DSN Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(29)

Anmälan 190327 om skyddsombud för Kommunal, CO Ärende:

Anmälan om skyddsombud för Kommunal, Jämjö Östra skolområde KSF ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3026-1 KSN Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Anmälan barn Ärende:

Anmälningar om barn som far illa BUS 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/31-170 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Vidare mailkonversation från *****

Ärende:

Mailkonversation synpunkt avseende ersättning DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2968-3 FSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Pensionsbrev från KPA.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/5605-6 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Pensionsbrev från KPA.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/426-3 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

(30)

Synpunkter på uppskov av hyra för KHK Ärende:

Synpunkter över uppskov med hyra KHK DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3027-1 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om årskort Blekingetrafiken. ***** ***** *****

Ärende:

Årskort Blekingetrafiken. Samlingsnummer 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2064-23 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/5604-2 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Ansökan om utbetalning mars 2019 Ärende:

Näringslivsprojekt med Europeiska unionen socialfonden, Stärkt kompetens i handeln DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2016/1680-74 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/5604-3 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

(31)

Ansökan om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/57-4 KS

Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Beslut om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/57-5 KS

Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Ansökan om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/1620-1 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/1620-2 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2018/5602-4 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

(32)

Beslut om tjänstepension med livsvarigt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2018/5602-5 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Förslag att få en hundrastplats i Monsunen Ärende:

Förslag / önskemål om en hundrastplats på Bergåsa (Monsunen) DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3028-1 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Ansökan om tjänstepension medtemporärt uttag 100 %.

Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/1617-1 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Information 190404 om budget från LiveGreen Ärende:

Information om LiveGreen DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2058-4 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med temporärt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/1617-2 KS Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(33)

Komplettering till information 190404 om budget från LiveGreen Ärende:

Information om LiveGreen DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2058-5 KS Diarie:

2019-04-04 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om tjänstepension med temporärt uttag 100 %. 2019 Ärende:

Tjänstepension i Karlskrona kommun. ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/60-2 KS

Diarie:

2019-03-28 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen Innehåll:

Medborgarförslag om en opartisk utredning hur Karlskrona kommun förvaltat och utvecklat Världsarvet Ärende:

Medborgarförslag om en opartisk utredning hur Karlskrona kommun förvaltat och utvecklat Världsarvet DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/1754-2 KFN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

TRV 2019/43138 - Karlskrona - Svedala - Lund - [62368, 96152] - [URF]

Ärende:

Beslut TRV Försvarsmakten 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3029-1 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

TRV 2019/43147 - Lund - Karlskrona - [62368, 96152] - [URF]

Ärende:

Beslut TRV Försvarsmakten 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3029-2 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(34)

Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd.

Ärende:

Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3030-1 KSN Diarie:

2019-03-27 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Policy - alkohol och droger för anställda - Panncentralen Ärende:

Föreningsbidrag mellanstaden folkets hus och park - panncentralen DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2826-3 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut kommunfullmäktige Ronneby kommun 190328 § 110 Ändring av kommunsamverkan Cura Individutveckling förbundsordning och reglemente

Ärende:

Ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2017/58-23 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Motion om idéburna offentliga partnerskap med kvinnojouren för beredning svar senast 191005 till kommunstyrelsen

Ärende:

Motion om idéburna offentliga partnerskap med kvinnojouren för beredning svar senast 191005 till kommunstyrelsen

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3033-1 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod Lagrum:

Innehåll:

Mailkonversation, Klagomål angående simhallen Ärende:

Klagomål angående simhallen DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2994-3 KFN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(35)

Tillståndsbevis. ATM Food AB Ärende:

Tillståndsärende uteserveringar 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/4-17 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Medborgarförslag om att skapa ett Världsarvscentra Ärende:

Medborgarförslag om att skapa ett Världsarvscentra DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3034-1 KS Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Avtal gällande tjänster från Stödteamet Karlskrona Kommun, Kunskapsnämnden - Friskolan Strömsberg Ärende:

Avtal gällande tjänster från Stödteamet Karlskrona Kommun, Kunskapsnämnden - Friskolan Strömsberg DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/1612-1 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Redovisning Kulturrådet inköpsstöd Ärende:

REDOVISNING AV BIDRAG

INKÖP AV LITTERATUR TILL FOLK OCH SKOLBIBLIOTEK

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3032-1 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Skolskjuts vid växelvis boende Ärende:

Skolskjuts vid växelvis boende ***** ***** ***** ***** ***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3036-1 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

(36)

Svar på klagomål om barns resurs Ärende:

Klagomål om barns resurs DokTyp

U

Ärende/dok nr:

2019/2993-2 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Anmälan barn Ärende:

Anmälningar om barn som far illa BUS 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/31-171 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Beslut Skolskjuts vid växelvis boende Ärende:

Skolskjuts vid växelvis boende ***** ***** ***** ***** ***** *****

DokTyp U

Ärende/dok nr:

2019/3036-2 KSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod UV

Lagrum:

23 kap 2 § OSL, Försk., grundsk., grundsärsk., gymn.sk., gymn.särsk.

Innehåll:

Lex Sarah rapport Ärende:

Rapport enligt Lex Sarah DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/3037-1 SN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod SO

Lagrum:

26 kap. 1 § OSL, Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet

Innehåll:

Ytterligare synpunkt över KHK hyresavtal Ärende:

Synpunkt över hyresavtal med KHK 190328-KLAG-US25, 190405-KLAG-LE91, 190405-KLAF-JE05 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/2776-4 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR

(37)

Skadeanmälan YBH784 190405 Ärende:

Bilskadeärende skadeanmälningar 2019 DokTyp

I

Ärende/dok nr:

2019/1-100 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Begäran om anslutning VA Ärende:

Begäran om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning Stolpskon *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/3035-1 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

GDPR Innehåll:

Beslut om vattenverksamhet, Vämöviken undertecknat delgivningskvitto Ärende:

Anmälan om vattenverksamhet för utläggning av tryckavloppsledning i Vämöviken TA 630 ***** ***** *****

***** *****

DokTyp I

Ärende/dok nr:

2019/368-4 DSN Diarie:

2019-04-05 Dok.datum:

Sekr.kod PU

Lagrum:

Personuppgiftslagen

Figure

Updating...

References

Related subjects :