Nya Almviksbulletinen Januari 2014

Full text

(1)

Nya Almviksbulletinen

Januari 2014

Ur innehållet:

Förvaltning och nyttiga nummer Styrelsen - fortsättning

På gång i föreningen Fixartjänsten

Fönsterbyte och fasadrenovering Gemensam el

Är du ensam?

Trivselregler

(2)

Felanmälan görs till

Riksbyggen Dag&Natt, dygnet runt:

(tidigare Riksbyggen Jour)

0771-860 860

Anmäl alltid fel som du upptäcker på tvättmaskiner, belysningen i gemensamma utrymmen, läckande kranar och toaletter, stopp i sopned- kastet, fel på låssystemet, tvättstugor, mm.

Parkering och garage hanteras också av Riksbyggens bostadsadministra- tion på samma telefonnummer.

Förvaltningskontoret

Serenadgatan 22, till höger om ingången har vi förvaltningskontoret.

Här hanteras ärenden som rör cykelförråd och ”taggarna”. Här kan du också lämna skrivelser till styrelsen, mm.

Besökstider: Tisdagar kl 15.00-18.00 och torsdagar kl. 14.00-16.30.

Felanmälan ComHem görs direkt till företaget på telefon 0771-55 00 00.

Felanmälan Via Europa/Bredband2 görs direkt till företaget på telefon 0770-81 10 00.

Föreningens hemsida:

www.mhus22.se

(3)

Nytt år - nya möjligheter och nya utmaningar

Året som just har börjat kommer att bli spännande för vår förening. Ett stort projekt drar igång, med fönsterbyte i både låg- och höghusen och renovering av fasader i höghusen. Ni hittar mer information kring detta längre fram i tidningen.

En annan förändring som kommer att införas inom kort är matavfalls- sortering. Förutom att vi är ålagda att göra detta, ser vi också nyttan som det gör för miljön. Även om detta kan du läsa mer i detta nummer av Almviksbulletinen.

Förutom dessa projekt pågår även kontinuerliga diskussioner om hur vi ska kunna förbättra vårt boende. Som ett led i detta arbete kommer det att införas gemensam el i föreningen, vilket ger en lägre elkostnad till oss boende men även till hela föreningen. Styrelsen har som mål att göra förbättringar som gynnar föreningens ekonomi, men även standarden i våra fastigheter.

Styrelsen har, som alltid, för ambition att hålla er informerade om allt som pågår i föreningen. Tidningen är en pusselbit i detta arbete, men vi har även hemsidan, där vi snabbare kan gå ut med information till er.

Glöm inte att besöka den på www.mhus22.se!

Ni är välkomna att kontakta oss med synpunkter och idéer, alla förslag tas tacksamt emot. Även om du har information som du tycker att dina grannar bör veta kan du kontakta oss!

Så låt oss hoppas på ett riktigt framgångsrikt nytt år för oss alla!

(4)

Vem är vi i styrelsen?

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av sex ledamöter, två supple- anter och Riksbyggen utser en representant och en suppleant.

Styrelsen består av:

Ordförande: Rolf Larsson. Du kan nå Rolf på telefon 0703-568 400.

Vice ordförande: Anders Kristiansson Sekreterare: Camilla Carlbom

Ledamöter: Otto Walter och Afrim Vlashi

Suppleanter: Tina Blixt och Teodora Werngren. Teodora är även vice sekreterare.

Riksbyggens representant är Magnus Sjöstrand. Magnus är vår förval- tare. Hans suppleant är Ulf Håkansson, vår vaktmästare.

Camilla Carlbom, sekreterare

Camilla är 47 år jobbar som controller på ASM Packaging Systems AB sedan 9 år tillbaka. Hon har suttit i styrelsen sedan 2011, som sekrete- rare sedan 2012, och innan dess som internrevisor i många år.

Camilla är sambo med Ingemar och har en son, Linus, som är 19 år.

Hon har bott i föreningen i ca 18 år, från första början på Kvartettgatan sedan på Serenadgatan där hon bor nu trivs jättebra.

Camilla tycker mycket om att träna såsom löpning eller crossfit med Friskis & Svettis. Hon har nästan alltid en ljudbok (deckare) i öronen när hon är ute och rör på sig. Ett annat stort intresse är handarbeta såsom sy pärlor, brodera, makramé och sticka mm.

(5)

På gång i föreningen

Föreningen har några större projekt på gång, som ni hittar mer informa- tion om i detta nummer av Almviksbulletinen:

Gemensam el

Fönsterbyte och Fasadrenovering Isolering / energieffektivisering

Föreningen hade en stor varmvattenläcka där 6 låghus på Serenadga- tan berördes vilket upptäcktes i november 2013. Detta skulle åtgärdas samma dag, men problem uppstod, vilket ledde till att vi inte kunde informera er. Vi beklagar detta.

Tyvärr visade det sig att många boende hade nertill 13 grader i sina lägenheter även efter luftning av sina radiatorer. Efter att i många år har brottats med detta i några av lägenheterna i låghusen, har problemet nu äntligen åtgärdats. Det krävdes att experter från flera olika områden samarbetade, vilket skedde i samband med att ovan beskrivet läckage åtgärdades.

Förvaltningskontoret har flyttat till Serenadgatan 22, ingången är till höger om entrén.

Fixar-Benny ersätter fixar-Lotta, men i övrigt samma utmärkta service som innan. Fixar-Benny hjälper även till med förnsterputsning!

Handikappsparkering

När det gäller parkering med handikappkort på föreningens område så gäller följande:

Man kan parkera i ”rondellen” vid höghusen i 30 minuter om man har ett handikappkort som tydligt syns i rutan. All övrig parkering skall ske på betalplatser då det är privat mark.

(6)

Träningslokalen

Alla medlemmar är välkomna till ett friskare och sundare liv!

Styrketräningsokalen ligger på entréplanet på Serenadgatan 30. Lokalen är öppen:

Måndag - fredag 11.00 - 20.00 Lördag 11.00-18.00

Söndagar och helgdagar stängt

Den som önskar tillgång till lokalen måste gå till förvaltningskontoret för att få sin tagg programmerad elektroniskt.

Om du har frågor kan du kontakta Otto Walter.

(7)

Gemensam el

Som det beslutades på den extra stämman som hölls i höstas i fören- ingen, kommer vi att övergå till att köpa in el gemensamt i föreningen.

Detta innebär betydligt lägra kostnader för alla oss medlemmar, men även för föreningen.

Notera dock att gemensam el inte innebär att vi alla delar på notan, utan var och en betalar för den förbrukning man själv har.

Matavfallssortering

Föreningen kommer att införa matavfallssortering från mars månad.

För detta ändamål tänkte vi utnyttja någon eller några av de befintliga cykelgaragen. Att bygga nya miljöhus kostar ganska mycket, så på detta viset sparar vi in en hel del pengar. Styrelsen håller på att titta över vilka och hur många cykelförråd som kommer att användas.

Avgiftshöjning

På grund av de kommande kostnaderna för de stora projekten var styrel- sen tvungen att höja månadsavgifterna från och med januari 2014.

Exempel på hur den nya avgiften kommer att bli:

Nuvarande avgift Kommande avgift 1 rok, 48 m2 2 356 kr/mån ca 2 474 kr/mån 2 rok, 64 m2 3 160 kr/mån ca 3 317 kr/mån 3 rok, 82 m2 3 837 kr/mån ca 4 029 kr/mån 4 rok, 97 m2 4 420 kr/mån ca 4 641 kr/mån Värmeavgiften är oförändrad.

(8)

Fönsterbyte och fasadrenovering

Nu börjar vi närma oss starten på den förestående renoveringen. Fort- farande saknas en del tillstånd från myndigheterna, men inom några veckor bör dessa vara klara så att vi kan starta. Arbetena kommer att pågå i ungefär 1,5 år.

Samtliga fasader på höghusen kommer att putsas om. I samband med fasadrenoveringen kommer även fönster och balkongdörrar att bytas till nya. Dessutom skall samtliga fönster och balkongdörrar på låghusen ersättas med likadana fönster som i höghusen. När fönstren i låghusen byts kommer även isoleringen i ytterväggarna att ses över och åtgärdas om så behövs.

Fönstren som monteras är 2-glas och i kompositmaterial med Dreh-kipp beslag samt med invändiga persienner. Dreh-kipp beslagning betyder att fönstren kommer att vara öppningsbara sidohängt inåtgående för att komma åt att putsa dessutom går de att öppna i överkant när man bara vill ventilera lägenheten. På vissa av fönstren kommer det att finnas spaltventiler som ser till att det kommer tillräckligt med luft på rätt ställe i era lägenheter.

Närmare information om hur arbetena skall bedrivas kommer att delas ut till respektive lägenhet ett par veckor innan att det är aktuellt att på- börja arbetena i just er lägenhet.

Ungefärligt planerade tider för arbetena är enligt nedan. Vi vill påpeka att tiderna fortfarande är prelimenära.

Fönsterbyte: Start Slut

Kvartettgatan 10, 12, 14 Vecka 05 Vecka 09 Kvartettgatan 4, 6, 8 Vecka 07 Vecka 11 Kvartettgatan 16, 18, 20 Vecka 10 Vecka 13 Kvartettgatan 22, 24, 26 Vecka 12 Vecka 15 Kvartettgatan 28, 30, 32 Vecka 14 Vecka 17 Kvartettgatan 34, 36, 38 Vecka 16 Vecka 19

(9)

Skräp i entrén

Tyvärr förekommer det fortfarande att denna syn möter oss vid ingång- en:

Vill du inte ha reklam? Ring felanmälan, så byter fastighetskontoret ut namnskylten på postboxen med ett tillägg ”Ej reklam”! Det blir trevli- gare för oss alla, och inte minst sparar du miljön.

Start Slut

Kvartettgatan 40, 42, 44 Vecka 18 Vecka 21 Kvartettgatan 46,48, 50 Vecka 20 Vecka 23 Kvartettgatan 52, 54, 56 Vecka 22 Vecka 25 Serenadgatan 14, 16, 18 Vecka 24 Vecka 27 Serenadgatan 8, 10, 12 Vecka 26 Vecka 28 Serenadgatan 2, 4, 6 Vecka 32 Vecka 35 Serenadgatan 1, 3, 5 Vecka 34 Vecka 37 Serenadgatan 7, 9, 11 Vecka 36 Vecka 39 Serenadgatan 13, 15, 17 Vecka 38 Vecka 41 Fasadrenovering och Fönsterbyte:

Serenadgatan 22 Vecka 04 Vecka 18 Serenadgatan 24 Vecka 19 Vecka 32 Serenadgatan 28 Vecka 32 Vecka 44

Serenadgatan 30 Vecka 06 Vecka 19 ( år 2015 )

(10)

Fixartjänst för alla

Föreningens nya fixare är Benny Nilsson. Benny kan hjälpa till med diverse tjänster, för en taxa på 50 kr per påbörjad halvtimme! Du kan nå Benny på telefon 32 30 27 eller via e-post benny.nilsson@riksbyggen.se.

• Byte av glödlampa, batteri i brandvarnare

• Trädgårdsavfall

• Gardinuppsättning

• Enklare inköp i närbutik, hämta paket, medicin

• Sätta upp tavlor och hyllor

• Socialt umgänge, fika, promenader

• Rastning av hundar

• Fönsterputsning

Att bo i en bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt är resultatet av en ganska stor investering. Ändå så är vi få som vill förvalta vår investering genom att arbeta i föreningen.

Att sitta i vår styrelse innebär några timmars arbete, som man kan se som att förvalta sina investerade pengar på ett bra sätt. Du får möjlighet att påverka hur vår förening utvecklas, och därmed även värdet på din lägenhet. Vi ser gärna att fler visar intresse för att arbeta med oss!

(11)

Ensamhet

Många känner sig ensamma, i saknad av familj eller vänner, men miss- trösta inte! Du som bor i vår förening behöver inte känna dig ensam.

Vi har flera gemensamma aktiviteter, till exempel bouleföreningen som träffas regelbundet och Träffpunkten, vår caféverksamhet.

I Träffpunkten samlas medlemmarna i styrelserummet (Serenadgatan 30) på onsdagar 13-15. Årets träffar kom igång igen den 15 januari.

Tack för det gångna året och välkomna åter! Här är några bilder från avslutningen 2013:

Några tips om du känner dig ensam:

Återuppta kontakten med dina gamla vänner. Kanske räcker det med ett telefonsamtal, sedan är isen bruten. Du lever bara en gång – och vad har du att förlora?

Börja prata med dina grannar, erbjud dig att hjälpa till ibland med små- sysslor som att vattna blommor. Det räcker ofta för att bygga vänskap.

Strunta i småkrämpor. Njut av hälsan i stort. Trivs du med dig själv kan du också skapa relationer till andra. Inled inte en ny bekantskap med att bara ”prata sjukdomar”. Risken är stor att du skrämmer bort folk.

Anmäl dig till nya kurser. Gå med i en kör eller studiecirkel, kanske en idrotts- eller pensionärsförening. Eller kom ner till Träffpunkten!

(12)

Trivselregler

För att främja trivsel och trevnad inom bostadsrättsföreningen finns vissa ordningsregler, som skall följas av medlemmarna, deras gäster och övriga som tillfälligt vistas här.

- Cyklar, barnvagnar och annat får inte ställas eller förvaras på våningsplan eller i trappor.

- Bollsparkning får inte ske på våningsplan eller entrén.

- Hundar och katter skall hållas kopplade inom bostadsområdet hela året.

Upplockningstvång gäller. Låt inte hundar och katter förorena i sandlådor och lekplatser.

- Radio och tv skall hållas på en sådan ljudnivå att inte grannarna störs.

- Bullrande arbete som borrning och spikning får inte ske efter kl. 20.00 på var- dagar, efter kl. 14.00 på lördagar och inte alls på söndagar och helgdagar (röda dagar i almanackan).

- Fel på tvättmaskiner eller läckande kranar skall anmälas direkt till Felanmä- lan (Riksbyggen Dag&Natt, 0771-860860).

- Sopnedkasten är endast avsedda för hushållssopor och dessa skall vara väl paketerade. Grovsopor, flaskor, glasburkar och tidningar får inte läggas i sop- nedkastet (stopprisk). Föreningen ställer ut containers en gång i kvartalet då kan grovsopor lämnas där. Flaskor, glasburkar och tidningar kastas på återvin- ningsstationerna på Serenadgatan och Kvartettgatan.

- Uppsättning av anslag på ytterväggar, i entréer och trapphus är inte tillåtet.

- All bilkörning på bostadsföreningens gångar är absolut förbjuden! Vid in- och avflyttning kan man låna därför avsedda vagnar. (Vänd er till Förvaltnings- kontoret)

- Vill du inte ha reklam? Kontakta förvaltningskontoret, de märker din postbox med texten ”EJ REKLAM”. Släng inte reklambladen i foajén eller i hissarna!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :