Gratisjakt för samtliga jägare som jagat under jaktåret-2018.DatumVeckaJaktformerHuvudansvarig JaktledareBiträdande jaktledareHundförareEftersök

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

OBS! Röda datum Jakt

godkänd på reservaten.

Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande jaktledare Hundförare Eftersök

Torsd. 2017-08-16 33 Klass 1 Emil Tumelius Ari Hyvönen Hundjakt Ej tillåten Janne Tumelius Fred 2017-08-17 33 Klass 1 Ari Hyvönen Emil Tumelius Hundjakt Ej tillåten Jimmy Norrman Lörd 2017-08-18 33 Klass 1 Emil Tumelius Gert-Ove Åkesson Hundjakt Ej tillåten Michael Örknér

Datum Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande jaktledare Hundförare Eftersök

Lörd 2018-08-04 31 INSTÄLLD ! Extremvärme Enbart Vildsvinshundar

Lörd 2018-09-01 35 INSTÄLLD ! Enbart Vildsvinshundar

Månd 2018-10-01 40 Kombijakt Michael Örknér Jimmy Norrman Emil Tumelius Emil Tumelius

Lörd 2018-10-06 40 Kombijakt Emil Tumelius Kent Lönquist Jimmy Norrman Emanuel Lundholm

JAKTFRI VECKA 41

Datum Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande Jaktledare Hundförare Eftersök

Lörd. 2018-10-20 42 Klass 1 Janne Tumelius Jimmy Norrman Janne Tumelius Emanuel Lundholm

Sönd. 2018-10-21 42 Klass 1 Janne Tumelius Jimmy Norrman Janne Tumelius Emanuel Lundholm

Månd. 2018-10-22 43 Klass 1 Ari Hyvönen Kent Lönquist Jimmy Norrman Janne Tumelius

Tisd. 2018-10-23 43 Klass 1 Emil Tumelius Emanuel Lundholm Jimmy Norrman Janne Tumelius

Onsd. 2018-10-24 43 INSTÄLLD ! Vakant Emil Tumelius Emanuel Lundholm Jimmy Norrman

Lörd. 2018-10-27 43 Klass 1 Ari Hyvönen Emanuel Lundholm Emanuel Lundholm Jimmy Norrman

Datum Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande jaktledare Hundförare Eftersök

Lörd. 2018-11-03 44 Kombijakt Emanuel Lundholm Jimmy Norrman Janne Tumelius Emanuel Lundholm Lörd. 2018-11-10 45 Kombijakt Ari Hyvönen Michael Örknér Emanuel Lundholm Jimmy Norrman Lörd 2018-11-17 46 Samjakt-vildsvin Lars-Peter Runesson Gert-Ove Åkesson Janne Tumelius Emanuel Lundholm

Lörd. 2018-11-24 47 Hageljakt Michael Örknér Vakant Michael Örknér Vakant

Lörd. 2018-12-01 48 Kombijakt Janne Tumelius Emil Tumelius Janne Tumelius Emanuel Lundholm Lörd. 2018-12-08 49 Kombijakt Michael Örknér Jimmy Norrman Jimmy Norrman Emil Tumelius Lörd. 2018-12-15 50 Samjakt-vildsvin Michael Örknér Gert-Ove Åkesson Emanuel Lundholm Jimmy Norrman

Lörd. 2018-12-22 51 Kombijakt Kent Lönquist Ari Hyvönen Janne Tumelius Jimmy Norrman

Gratisjakt för samtliga jägare som jagat under jaktåret-2018.

Datum Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande jaktledare Hundförare Eftersök

Lörd. Samjakt 2018-12-29 52 Jul-Nyårsjakt Lars-Peter Runesson Emil Tumelius Janne Tumelius Jimmy Norrman

Extrajakter-2019.

Lörd. 2019-01-05 1 Kombijakt Ari Hyvönen Gert-Ove Åkesson Emanuel Lundholm Michael Örknér Lörd. 2019-01-19 3 Kombijakt Emanuel Lundholm Janne Tumelius Jimmy Norrman Janne Tumelius

Lörd. 2019-01-26 4 Kombijakt Emil Tumelius Jimmy Norrman Emil Tumelius Jimmy Norrman

Datum Vecka Jaktformer Huvudansvarig

Jaktledare Biträdande Jaktledare Hundförare Eftersök

Lörd. 2019-02-09 6 Hagel-Samjakt Michael Örknér Gert-Ove Åkesson Skåne Blekinge Stövarklubb.

Räv-Harjakt med Drivande Hund Älgjakt.

Jakt med Drivande-Ställande-Stötande hundar Olofströms Jakt och Viltvård 2018-2019

Jakt med Drivande-Ställande-Stötande hundar

Dokument jaktdagar Michael Örknér/2018-12-07

Bockjakt-Pyrschjakt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :