• No results found

04. Ny timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "04. Ny timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Miljö- och

byggnadskontoret

2016-11-21

Pirjo Körsén Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0108 MBN-1 Diariekod: 471

Miljö- och byggnadsnämnden

Ny timtaxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Förslag till beslut

• Miljö-och byggnadsnämnden beslutar att höja timtaxan för kommunens prövning och offentlig kontroll enligt

livsmedelslagstiftningen till 1080 kr för avgiftsår 2017.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige reviderade 2015-06-11 § 64 taxan för kommunens prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Enligt 4 § får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som finns publicerade på Sveriges kommuners och landstings hemsida i oktober månad. Timtaxan regleras i § 6 där den är fastställd till 1050 kr.

För 2017 har PKV fastställts till 3,0 % för personalkostnader. Det innebär att timtaxan ökar från 1050 kr till 1080 kr.

Elisabeth Thelin Pirjo Körsén

Förvaltningschef Miljö- och hälsoskyddschef

References

Related documents

Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för

Enligt 4 § får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som

Enligt § 8 i den reviderade taxan får miljö- och byggnadsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de fasta avgifterna och timavgiften med den procentsats för

10 § Samhällhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt

7 § Samhällhällsbyggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna timavgifterna enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar

Med hjälp av underlaget för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet har kontoret beräknat att timtaxan bör höjas till 1 050 kronor/timme för år 2015. Den nya

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra