• No results found

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten eller till slutet sällskap

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten eller till slutet sällskap"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00

BYGGNADSOCHTILLSTANDSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE

SBG7116, v 2.0, 2018-12-18

SID 1 /1

Byggnads- och tillståndsnämnden

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till allmänheten eller till slutet sällskap

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen samt att utföra tillsyn enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att spara dina uppgifter i två år efter det att du lämnat in dem till oss.

Sökande

Namn Organisations-/personnummer

Adress Postadress

Fakturaadress om annan än ovan

E-postadress Mobiltelefon

Serveringsställe (där försäljningen ska äga rum)

Namn Ev. restaurangnummer

Adress Postadress

Serveringens omfattning och tid

Serveringen ska ske till Typ av tillställning (exempelvis bröllop, 50-årsfest eller liknande)

☐ Allmänheten ☐ Slutet sällskap

☐ Pausservering

Alkoholdrycker som önskas serveras: Beräknat antal gäster

☐ Starköl ☐ Vin ☐ Spritdrycker ☐ Annan jäst alkoholdryck

Datum för servering Klockslag då serveringen önskas påbörjas respektive avslutas (11.00–01.00 om ej annat anges)

Serveringsansvarig

Förnamn och efternamn Personnummer

Avgifter

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor.

Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6 000 kronor.

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap: 1 000 kronor.

Ansökningsavgiften faktureras separat, vänligen uppge fakturaadress i ansökan.

Mer information om ansökningsavgifter finns att läsa på www.sundbyberg.se/serveringstillstand

Sökandes underskrift

Datum

Blanketten skickas till

Sundbybergs stad

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen 172 92 Sundbyberg

Underskrift

Namnförtydligande

References

Related documents

Har avlagt FHIs kunskapsprov med godkänt resultat Ange provdatum för det godkända

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 6 arbetsveckor Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 4 arbetsveckor Anmälan om catering,

Ombyggnaden i by S plan 1 avser verksamhetsanpassning och innebär bland annat ny planlösning för expedition och konferensrum,.. akustikåtgärder i besöksrum, ventilationsanpassning och

Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 har hos social- och omsorgsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera

Ritningar över restauranglokalens alla utrymmen och eventuell uteservering (kan också vara serveringsområden i tält och utomhus) Dispositionsrätt för lokal och allmän

Genom att nog läsa genom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar. Skicka in din ansökan via post

pengar." Vi har också i tidigare nummer av VB framhållit hur väl Rothsteins förslag till lösning för Sverige stämmer överens med Vänsterpartiets förslag