Landareal: kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2017 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

19

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

18 18

Döda 126 163 Riket 19 19

Kv Tot

Födda 165 155 Kommunen 18

Födda och döda 2017 Utrikes födda 2017

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 144 119

till utlandet 42 25

Därav 18–24 år 181 164

till övriga kommuner i länet 125 116

till övriga län 419 394

Antal utflyttningar 586 535

389 348

från utlandet 219 187

Därav 18–24 år 155 133

Antal inflyttningar 730 654

från övriga kommuner i länet 122 119 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2017

Antal barn/person Män Kvinnor

31 144 119

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

139

2017 28 297

5 038 10 120 2016 28 008 1 226

2015 27 638 -26 77 60

Antal (1000) 14 14 28 5 083

-15 145 113

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

-64

80– 5 8 6 4 6 5 2014 27 522

15 15 2013 27 277 -25 -60

2012 27 423 -40 43 59

65–79 17 17 17 14

-10 56 9

45–64 26 26 26 25 24 25

-42

25–44 24 22 23 27 26 26 2011 27 357

6 6 2010 27 297 -48 -21

2009 27 410 -30 -27 38

20–24 6 5 5 6

2 88 62

16–19 5 4 4 5 4 4

32

7–15 10 10 10 11 10 10 2008 27 430

8 8 2007 27 276 9 117

Tot M Kv

0–6 7 8 8 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2017 Befolkningsförändring 2007–2017

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Folkmängd 31 december 2017

Flyttnings-

Kommunen Riket

2018

Ljungby

Landareal: 1 748 kvkm Invånare per kvkm: 16

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

018 h

(3)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 737 411

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling -104 -95

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 707 378

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 1 369 907

till övriga kommuner i länet 632 496

SCB 2018 höst

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

1 265 812

från övriga kommuner i länet 558 434

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

80 78 79

81 79 80

Pendling 2016

82 80 81

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

63 64 63

1 008

80 78 79 Antal i åldern 16 år och däröver

2 135 1 315

84 81 83 Off. förv. o service 371 1 008 371

2 326 2 505 2 323

81 78 80 Näringsl., övr. org. 2 139 1 317

22 7 22

66 65 66 Riket, 1 000-tal 2 510

45 24

Länet Off. förv. o service 7

44 52 46

84 80 82 Näringsl., övr. org. 43 22

3 321 892 3 255

85 81 83 Länet, 1 000-tal 50

6 701 3 106 6 609 3 077

85 81 83 Off. förv. o service 904

Kommunen 7 605 6 427 7 501 6 332

75 73 74 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2016 Förvärvsarbetande efter sektor 2016

53 109 2 944 2 830 5 775

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 8 7 15 57

100 100 100 100 100 100

2 3 3 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 3 2 3 3

31 43 37 35 46 41

44 48 49 42 45

Eftergymnasial utbildning 23 37 30

13 13 10 12

Gymnasial utbildning 61 52 56 52

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 13 10 11 15 10

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2017

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 2 2 2 1

Samtliga partier 29 20 25 24

Vänsterpartiet 2 1 2 1

Sverigedemokraterna 2 0 2 3

Miljöpartiet de gröna 1 1 1 1

Socialdemokraterna 7 8 7 8

Folkpartiet liberalerna 2 0 1 1

Kristdemokraterna 2 0 1 1

6 5 6 4

Centerpartiet 5 3 3 4

Antal lägenheter

2010 2014

Män Män

Moderata samlingspartiet

Ljungby

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 10 20 30 40 50 60 70

2013 2014 2015 2016 2017

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(4)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

171 045 159 799 330 844

Källa: Arbetsförmedlingen

8 6 7

Antal 20–64 år 452 391 843 3 785 3 597 7 382

3 3 3

Därav 20–24 år 6 5 6 9 7 8

3 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 4 4 4

6 6 6

Öppet arbetslösa 3 2 2 3 3 3

oktober 2018

20–64 år 6 5 5 7 7 7

186 313 163 004 349 317

9 6 7

Antal 20–64 år 490 431 921 4 016 3 617 7 633

3 3 3

Därav 20–24 år 9 7 8 11 8 9

3 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 4 4 4

6 6 6

Öppet arbetslösa 3 3 3 3 3 3

20–64 år 6 6 6 7 7 7

M Kv Tot

oktober 2017

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

6 5

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

12 19 15

Totalt 368 811 82 371 20–64 år 4

60–64 år

10– 80 0 17 0 55–59 år 8 13 11

9 7

5–9 77 9 17 5 Riket

12 20 16

2–4 126 68 39 22 20–64 år 6

1 85 734 9 344 60–64 år

55–59 år 8 17 13

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2016 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2017

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Handel Företagstjänster Tillverkning och utvinning Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

018 höst

Arbetstillfällen 2016

Näringsgren

Kommunen

0 10 20 30

Män Kvinnor

0 10 20 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(5)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 6 332 100 100 100 6 427

5

Okänd bransch 118 2 2 1 121 2 2 1

31 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 313 5 4 5 314 5 4

16 17 17

Vård och omsorg 2 206 35 30 28 2 186 34

Utbildning 1 050 17 17 17 1 054

11

Civila myndigheter och försvaret 213 3 6 7 270 4 6 7

1 1

Företagstjänster 547 9 9 11 548 9 8

1 1 2

Fastighetsverksamhet 41 1 1 1 44 1

Kreditinstitut och försäkringsbolag 38 1 1 2 52

4

Information och kommunikation 65 1 2 2 76 1 2 2

2 2

Hotell och restauranger 209 3 3 4 198 3 3

9 11 11

Transport 68 1 2 2 88 1

Handel 573 9 12 11 562

1

Byggverksamhet 48 1 1 1 50 1 1 1

8 6

Energi och miljö 13 0 0 1 12 0 0

2 2 1

Tillverkning och utvinning 687 11 8 6 713 11

Jordbruk, skogsbruk och fiske 143 2 2 1 139

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2016 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 7 501 100 100 100 7 605 100

Okänd bransch 55 1 1 1 55

7

Personliga och kulturella tjänster, m.m 260 3 3 4 234 3 3 4

5 5

Vård och omsorg 455 6 6 7 420 6 6

3 3 5

Utbildning 280 4 5 5 272 4

Civila myndigheter och försvaret 176 2 3 5 219

2

Företagstjänster 720 10 10 13 733 10 10 13

1 2

Fastighetsverksamhet 96 1 2 2 96 1 2

1 4 6

Kreditinstitut och försäkringsbolag 25 0 1 2 37 0

Information och kommunikation 44 1 4 6 86

7

Hotell och restauranger 141 2 2 3 126 2 2 3

13 13

Transport 375 5 7 7 450 6 7

10 11 12

Handel 728 10 13 13 804 11

Byggverksamhet 701 9 10 12 755

17

Energi och miljö 97 1 1 2 101 1 1 1

5 3

Tillverkning och utvinning 2 844 38 27 17 2 741 36 26

Jordbruk, skogsbruk och fiske 504 7 5 3 476 6

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2016 – män

1

Totalt 13 833 100 100 100 14 032 100 100 100

4 4

Okänd bransch 173 1 2 1 176 1 2

19 18 17

Personliga och kulturella tjänster, m.m 573 4 4 4 548 4

Vård och omsorg 2 661 19 18 17 2 606

6

Utbildning 1 330 10 10 11 1 326 9 11 11

9 12

Civila myndigheter och försvaret 389 3 4 6 489 3 4

1 1 2

Företagstjänster 1 267 9 9 12 1 281 9

Fastighetsverksamhet 137 1 1 2 140

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 63 0 1 2 89 1 1 2

3 3

Information och kommunikation 109 1 3 4 162 1 3

4 5 5

Hotell och restauranger 350 3 2 3 324 2

Transport 443 3 5 5 538

7

Handel 1 301 9 12 12 1 366 10 12 12

1 1

Byggverksamhet 749 5 6 7 805 6 6

25 17 11

Energi och miljö 110 1 1 1 113 1

615 4 4 2

Tillverkning och utvinning 3 531 26 18 11 3 454

Jordbruk, skogsbruk och fiske 647 5 3 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

Ljungby

SCB 2018 höst

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2016 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(6)

SCB 2018 h

(7)

1 # Butikspersonal

2 # Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

3 # Undersköterskor

4 # Kontorsassistenter och sekreterare

5 # Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

6 # Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

7 # Barnskötare och elevassistenter m.fl.

8 # IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

9 # Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

# # Snickare, murare och anläggningsarbetare

# # Ingenjörer och tekniker

# # Lagerpersonal och transportledare m.fl.

# # Civilingenjörsyrken

# # Sjuksköterskor

# # Lastbils- och bussförare

# # Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

# # Vårdbiträden

# # Städare och hemservicepersonal m.fl.

# # Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.

# # Smeder och verktygsmakare m.fl.

SCB 2018 höst

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2016

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 6 409 5 797 100 100 100 53 47

8 92

Totalt 20 yrken 3 453 4 013 54 69 61 46 54

Städare och hemservicepersonal m.fl. 18 199 0 3 2

20 80

Ingenjörer och tekniker 188 30 3 1 2 86 14

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 45 181 1 3 2

98 2

Lastbils- och bussförare 213 20 3 0 2 91 9

Gjutare, svetsare och plåtslagare m.fl. 238 6 4 0 2

9 91

Maskinoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri 198 73 3 1 2 73 27

Barnskötare och elevassistenter m.fl. 26 257 0 4 2

16 84

Snickare, murare och anläggningsarbetare 281 5 4 0 2 98 2

Vårdbiträden 46 250 1 4 2

75 25

Sjuksköterskor 36 261 1 5 2 12 88

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 264 89 4 2 3

84 16

Smeder och verktygsmakare m.fl. 319 35 5 1 3 90 10

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 309 58 5 1 3

15 85

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 89 334 1 6 3 21 79

Kontorsassistenter och sekreterare 70 383 1 7 4

35 65

Lagerpersonal och transportledare m.fl. 296 166 5 3 4 64 36

Butikspersonal 179 328 3 6 4

23

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 84 466 1 8 5 15 85

7 93

Montörer 503 149 8 3 5 77

Undersköterskor 51 723 1 12 6

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

Ljungby

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2016

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Civilingenjörsyrken

Butikspersonal

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Undersköterskor

Kontorsassistenter och sekreterare

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Barnskötare och elevassistenter m.fl.

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Snickare, murare och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Sjuksköterskor Lastbils- och bussförare

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

Vårdbiträden Städare och hemservicepersonal m.fl.

Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.

Smeder och verktygsmakare m.fl.

(8)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 010-479 63 88, Ljungby kommun

Harriet Löfqvist tfn 010-479 60 48

341 83 LJUNGBY 0372-78 90 00 kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

018 höst

E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 208 818

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100

Fritidsverksamhet Genomsnitt i riket

Total skattesats 32,12

Kultur därav till kommun 20,74

Total skattesats 32,74

Infrastruktur därav till kommun 20,74

Skatteunderlag, kr/inv 191 119 Särskilt riktade

insatser

Skatteunderlag, index

191 829 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 92

Individ- och familjeomsorg

Genomsnitt i länet

92 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 33,07

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2017 Kommunalskatt 2018

därav till kommun 21,07 Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 454 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta uppgifter för 2017. Se Definitioner.

20 23

med barn 62 14 15

Riket 337 278 306 utan barn 92

6 3

Länet 334 267 300 Ensamstående kvinnor

Kommunen 336 264 303 med barn 25

Riket 349 278 314 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 180 40 42

5 5

Länet 326 260 294 med barn 73 16 13

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 326 259 294 utan barn 22

Antal

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Källa: Skolverket Källa: Hushållsstatistik, SCB

Sammanräknad förv.inkomst 2016 Ekonomiskt bistånd 2017

3 631 381 12 973

6–12 år 0 0 0

I kommunen saknar 0,14 procent av befolkningen uppgift om hushåll.

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp.

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte.

1–5 år 0 0 2 Totalt 8 961

6 703

Pedagogisk omsorg, Övriga hushåll 405 249 26 680

3 641 2 833 229

6–12 år 1 201 54 57 Samman-

boende

Fritidshem, Ensamstående 4 915 549 126 5 590

Med barn 25+ år

Totalt

Antal % %

Förskola, 1–5 år 1 272 85 84

Inskrivna barn Kommunen Riket Utan

barn

Med barn 0-24 år

Förskoleverksamhet och Antal hushåll 2017 skolbarnomsorg 2017

Hushållstyp Antal hushåll

0 10 000 20 000 30 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

(9)

SCB 2018 höst

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :