Landareal: 25 kvkm Invånare per kvkm: 489. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

Flyttnings- överskott överskott

M Kv

37 Därav 18–24 år

Födda barn per kvinna/man

Män Kvinnor

8 11

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

40 6 153

Antal

Antal (1000) 12

6 076

Folkmängd 31 december 2006

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

9 5

11 827 11 877

56

51 39 41 42

Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996–2006

20 6

7 10 5

-2

9 8

5 6

2001 26

11

4 2003

2002 5

Totalt, %

6 80–

100 4

100 11

8

28

6

27 27

27 24

11

15 14

6 4

17 2000

27

11 981 12

11

-15

61 9 6

4 4

9 12 6

14

12 0 22

-7 14 9 59

41 52

-30 19 19

29 37 -2 6

6

7 26 26 13

12 231 100

4 590

12 229 2006

2004 100

9 113 2005

13 18

12 081 12 147

19 37

6 4 524 -1

från utlandet 25–44

45–64 65–79

100 100

12 24 13 23 28 0–6

7–15 16–19 20–24

17 1

26 från övriga kommuner i länet

från övriga län

197 Män Antal inflyttningar

Ålder

Kommunen

Procentuell fördelning M

Riket

Kv Tot Kv

Antal Folkmängd

Födelse-

M Tot

År (31/12)

Antal utflyttningar

2

Därav 18–24 år

Flyttningar 2006

143 41 210 147

33 11 659

11 692 11 781

1996 11 669

1997 1998 1999

4

Kv Tot

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

M

5 -15

Kvinnor

40 201 146 212

160 15 57

13

70 13 13

3 12 Summerad fruktsamhet

Antal Män

Flyttningsnetto

Födda och döda 2006 Utrikes födda 2006

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Födda Döda

Kvinnor 67

65

69

B 2007

Kommunen Riket

till övriga kommuner i länet till övriga län

till utlandet Antal barn/person

Öckerö

2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 7

Landareal: 25 kvkm Invånare per kvkm: 489

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

1996 1998 2000 2002 2004 2006

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år 20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år 20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Män

76 59 Kvinnor

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

15 1 468 Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län Andel (%) av alla i resp. ålder

55

SCB 2007

Avser 20–64 år Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Miljöpartiet de gröna

Antal mandat vid valet

79 55 76

-1 763 bor i kommunen och arbetar i eller utanför

kommunen

240 2 028 1 859 arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen

25

265 194

179 Män

-1 274 från övriga kommuner i länet

från övriga län Utpendling

till övriga kommuner i länet

Nettopendling

Antal i åldern 16 år och däröver

169

Män Kvinnor Män Kvinnor

2 174 2 181

176 165 Riket, 1 000-tal

Näringsl., övr. org.

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

Avser nattbefolkning

74

Inpendling 76

76 52

72 88 82

77 75 74

84

80 81

56

1 835

339 954

1 049 955 2 004 323

Kommunen

Länet

86

74 69

375

Riket

78 78

15

85

Förvärvsarbetande 2005 Förvärvsarbetande efter sektor 2005

Tot 16 48 34 47

Länet

18 M 50 Riket

14 Kv

1

Tot 17 48 34 2 Kv

37 M

19 49 30 2 100

Förgymnasial utbildning 23 M

Totalt, %

52

Gymnasial utbildning 51

30 1 Kommunen

19 Kv

14

Tot

Antal, 1 000-tal

26 1 Eftergymnasial utbildning

Uppgift saknas

100

Procentuell fördelning

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2006

Utbildningsnivå

2 2

31 2

47 38 33

1 Socialdemokraterna

Män Män

Moderata samlingspartiet

Centerpartiet 0

Vänsterpartiet Partier

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

10 2006

11 0

Antal lägenheter

9 0 0

3 2 0 0 2 4 2002

0 2 6 0

2 6 1 2

8 0 0 27

2 0 2 4 2 3 1 0 14 Övriga partier

Samtliga partier 28 13

Totalt

3 3

50

100

7

100

5 363 2 641

Dagbefolkning 2 722

977 275

1 607 3 135

2 758

377 1 351

1 372

1 097 630

Off. förv. o service

Antal i åldern 16 år och däröver

53 342

Kommunen

53 Off. förv. o service

Länet, 1 000-tal Näringsl., övr. org.

Off. förv. o service

462 447

2 881

57 91 84

82 61

Näringsl., övr. org.

381 328

77

100 100

100

80

82 78 Källa: Utbildningsregistret, SCB

Kvinnor 346 179 167 2 001

1 413 Källa: Bostadsbyggandet, SCB

100 100

77 75

340

1 530

Pendling 2005

1 841 1 047

909

Nattbefolkning 0

5 10 15 20 25 30 35 40

2002 2003 2004 2005 2006

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus I ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning Kvinnor

Antal syssel- satta

Män Företagare i eget AB

Egen- företagare

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

20–64 år Antal 20–64 år 20–64 år

Öppet arbetslösa

B 2007

Vård och omsorg Tillverkning, utvinning Handel och kommunikation

Antal 20–64 år Avser 16 år och däröver

Progr. m. aktivitetsstöd M

Ej spec. verksamhet Energi, vatten, avfall

22 22 10–

Totalt

Tot Tot

Totalt

10 20–64 år

20 Utbildning och forskning

Finansiell verksamh., företagstjänster

Personliga och kulturella tjänster Byggindustri

Öppet arbetslösa

Kv

M Kv

Kv Offentlig förvaltning m.m.

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

Riket

20 Kommunen

55–59 år 60–64 år

13

13

25

24 30 8

16 21 54

5

26

4 10 51

1 2–4 5–9

33

Företagare Egen- företagare

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Andel (%) av alla i resp. ålder i eget AB

Näringsgren

Kommunen Riket

Arbetstillfällen 2005

Egna företagare 2005 Förtidspensionärer 2006

24 8 128

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

M 4

2

7 4

5 2 8

3 mars 2006

6 2

1 1 1 1

Därav 20–24 år

362

3 Tot

4 2

1 5

3 141 135

3 mars 2007

276 7

3

2 9 57 309 25 939

11

5 31 370

4

88 100 188

3 1 7 6

2 Därav 20–24 år

Progr. m. aktivitetsstöd

2

20 811

5 4

130 216 18 227 39 038

1

5 6 8

1 3

1

3 3

Arbetssökande

7 6

2

2 2 3 2

2 3

6

4 4

6 7

4

4 2 8

111 742 6 4 154 736

12 8

193 846

241 958 7 4 3 10 348 582

5 34

300

21

94 22 3 1 120 2

5

Män Kvinnor

3

Inklusive deltidspension och sjukbidrag

29 55–59 år

60–64 år

20–64 år 13 10

0 10 20 30

Män Kvinnor

0 10 20 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

201 92 156

8

7 5

32

Dagbefolkning 19 282 505

7 20 188 539

6

8 8

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Länet

%

Länet Riket

%

% 270

275 107 74

3 5

63

21 4 1 12 230 14

5

1 200 611 695 883

100 100 81

465 538 132

2 881 1 607 100 100

4 8

394 10

22

58 5

97 4

5

6

1 372

135 2

10 69 135

2

20 20

1 5

1 14

5 6

5

32 990

1 46 1

100 100 Finansiell verksamh., företagstjänster

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2005 – totalt

2

423 9

3 20

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2005 – män

Kommunen

1

1 100 596

67 334

Länet

% 2

Antal Kommunen Utbildning och forskning

Vård och omsorg

Personliga och kulturella tjänster Offentlig förvaltning m.m.

18

%

16 7 6 13

11 16 7 5

17 19

1 6

68 1 339 56 11

1

6

346 240 155

15 6 4 1 22

12 20 10 1 7

19 12 11 16

%

Handel och kommunikation

64 5

Antal 3

%

% 64

271 20 2 29

14 11

22 15

23 24 11 13 339 746

2 29 1 10

5

1 4

4

128 4

6

100 5 3 4

3 5 80

116

100 100

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2005 – kvinnor

Personliga och kulturella tjänster Handel och kommunikation

29 33

2 0

Vård och omsorg

16 29 4

1 16 10 0 3

1

579 4 10 454 29 349

12

143 20 6

1 2

60 6

1 11 0 1 0 12 0

1

8 17 272

803 218

5

1 1

16 9 20 28

16 10 29

17 29 1

11 0 Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

Tillverkning, utvinning Energi, vatten, avfall Byggindustri

8 6 Dagbefolkning

Riket

Nattbefolkning

%

Antal % Antal

Riket Länet

% Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

Tillverkning, utvinning Energi, vatten, avfall

2 17 1

2 20 Byggindustri

Näringsgren

1 100 Avser 16 år och däröver

1 Ej spec. verksamhet

2 979

100

% Nattbefolkning Kommunen

Antal Antal

100 3 135

Avser 16 år och däröver Offentlig förvaltning m.m.

Ej spec. verksamhet Totalt

Finansiell verksamh., företagstjänster Utbildning och forskning

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske Tillverkning, utvinning

Energi, vatten, avfall

Näringsgren Vård och omsorg Offentlig förvaltning m.m.

Ej spec. verksamhet

Totalt 6 016

Dagbefolkning Näringsgren

Riket 100 100

Länet Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

25 1 1

17

16 7 6 1

Riket Riket

Totalt

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster

SCB 2007

% 2 17 1 6 19 14 11 6

19 14 11

% Nattbefolkning Kommunen

%

% Länet

6 5 6 3 24 1 11 22 15

5 1 Finansiell verksamh., företagstjänster

Utbildning och forskning Byggindustri

Handel och kommunikation

% 100 5

15 1 9 0 1

17 29

100

% 1 9 0 1 15 12

100 8 6 2

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker 5 # Övrig kontorspersonal 6 # Fordonsförare 7 # Grundskollärare

8 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 9 # Byggnadshantverkare

# # Byggnads- och anläggningsarbetare

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Dataspecialister

# # Chefer för mindre företag och enheter

# # Städare m.fl.

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Lager- och transportassistenter

# # Sjuksköterskor

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Drift- och verksamhetschefer Källa: Yrkesregistret, SCB

0 3 56

100 100 100

79 69

2 4

2 1

1 140 19 17

0 4

2 3 4 0 2

1 50 1

39 42 19

3 3 2 0 521

109 113 104

0 9 7 1 6 3 2

36 8 8 7 0 0 3 0 1 2 3 1

0 0 3 0 1

1 1 1 2

2

1 2 2 2 2 3 3 4

5 23 18 4 98 98 19 98 64 51 2 71 90 5 100 47 51 15 9 81 32 40

95 77 82 96 2 2 81 2 36 49 98 29 10 95 0

19 68 60 53 49 85 91

1 451 29 29 6

975 18 5 3 26 546 2 40 17 12 54 34 24 1 30 37 26 32 24 4 92 65

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2005

Avser anställd dagbefolkning

Vård- och omsorgspersonal Grundskollärare

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Förskollärare och fritidspedagoger Byggnads- och anläggningsarbetare Byggnadshantverkare

Köks- och restaurangbiträden Piloter, fartygsbefäl m.fl.

Chefer för mindre företag och enheter Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Totalt 20 yrken Städare m.fl.

Övriga servicarbetare Ingenjörer och tekniker Övrig kontorspersonal

Totalt alla yrken

Antal Män

Drift- och verksamhetschefer Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.

Sjuksköterskor Fordonsförare

Maskin- och motorreparatörer Gymnasielärare m.fl.

M Kv

Proc.förd.

Tot

M Kv

4 6 6 23

23

12 2

2 2

1 1

Könsförd. (%)

Män Kvinnor

Kvinnor

B 2007

Avser anställd dagbefolkning

De 20 vanligaste yrkena i riket 2005

%

%

100 0 100

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Chefer för mindre företag och enheter

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Övrig kontorspersonal Fordonsförare

Grundskollärare Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän

Byggnadshantverkare Byggnads- och anläggningsarbetare

Förskollärare och fritidspedagoger Dataspecialister

Städare m.fl.

Chefer för särskilda funktioner Lager- och transportassistenter

Sjuksköterskor

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Drift- och verksamhetschefer

(6)

Riket

Adress till kommunen:

Öckerö kommun Box 1035

430 90 ÖCKERÖ 031-976200

25 3

utan barn

med barn 12

Ensamstående män

5 13

33 22

Medelinkomst

175 186

Kommunen

220 215 218 255

257 269 Medianinkomst

Riket 184

0 6–12 år

Familjedaghem,

50 0

7 Förskola, 1–5 år

Fritidshem, 6–12 år

1–5 år 12 17

% 67

46 43

utan barn

39 3 30

utan barn med barn

46

14 9

201 201

Ensamstående kvinnor

SCB 2007

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB

Avser 20–64 år Totalt

kr/inv med barn Länet

Riket

173 174 237

235

Särskilt riktade insatser Individ- och familjeomsorg

Äldre och funktionshindrade

Utbildning

Kostnader i kronor per invånare 2005

Förskola o skolbarnsoms.

Kultur

16 100

Kommunalskatt 2007

153 100

27 42

67

45 32

19 Hemtj. i ordin. boende

12 Särsk. boendeformer

19 16 24

11

Kv

%

M

76 M

Kommunen Kv

Andel (%) av alla i resp. grupp

Äldreomsorg 2006

Riket

Inskrivna barn Kommunen Riket

Antal

151

48

100 95

Färdtjänsttillstånd *

8 Antal kronor i 1000-tal

237 Kommunen

181

Sammanboende

Antal Totalt

289

Hushållstyp Bidragshushåll Kommunen

%

Män Kvinnor

6

Barnomsorg 2005

7 1 Förskoleklass, 6 år

486 522

Index, riket = 100 Politisk verksamhet

Infrastruktur

Fritidsverksamhet

Skatteunderlag, kr/inv Skatteunderlag, index

32,00 150 445 99 Total skattesats

därav till kommun Skatteunderlag, index

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

Försäljning och upplysning vid SCB:

Skatteunderlag, index

E-post: kommunfakta@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfaktabladinfo Agneta Thermaenius tfn 08-506 943 38, fax 08-506 943 48 Jörgen Fagerlund tfn 08-506 943 91, fax 08-506 943 48

100 Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Skatteunderlag, kr/inv

31,64 21,19 156 375 103 Total skattesats

därav till kommun

Genomsnitt i riket

Avser 80 år och äldre * 2005

152 373 31,55 20,78 Total skattesats

därav till kommun

21,55 Genomsnitt i länet

Källa: Skolverket Källa: SoS och SIKA

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Skatteunderlag, kr/inv Kommunen

%

Sammanräknad förv.inkomst 2005 Ekonomiskt bistånd 2005

Länet

0 5 000 10 000 15 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket Kommunen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :