B-MILLTEX TÄCKFÄRG TEKNISK INFORMATION. Mer info finns på

97  Download (0)

Full text

(1)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den är främst avsedd för utrym- men som källare och industri- och lagerlokaler där det inte finns några krav på att ytan ska kunna tvättas.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.

Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5° C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut- utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

Grundmåla och färdigmåla med B-Milltex.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

2016-02-23 AMAHUS LCS2

MÅLNINGSMATERIAL:

4

VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri 0,5 tim.

Övermålningsbar 3 tim.

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2

GLANS Helmatt

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt VERKTYG Pensel, rulle el. spruta

SPÄDES MED Vatten

SPRUTMUNSTYCKE 0,017 - 0,021

BINDEMEDEL Sampolymer

PRODUKTTYP Täckfärg vägg och tak

ANVÄNDNING Vägg och tak inomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(2)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är en latexfog som tätar springor och fo- gar. Den transparenta latexfogen tätar upp till 10 mm och färgad latexfog tätar upp till 30 mm. Den transparenta fogen är vit i början men blir genom- skinlig när den torkat. Latexfogen är lättarbetad och fäster bra på de flesta byggnadsmaterial som t ex betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä och glas. Den tål fogrörelser +/- 10%. Du kan använda latexfogen både inomhus och utomhus, dock inte på ytor som konstant är i kontakt med vatten. La- texfogen kan målas över. Om du ska lacka eller la- sera trägolv eller panel, använd transparent latex- fog till eventuella springor. OBS! Latexfog som kommer utanför springan måste du torka bort med fuktig svamp eller slipa bort, annars kan det bli en kulörskillnad när du lackar.

GÖR RENT OCH F?RBEHANDLA

Kontrollera att ytorna är rena. Rester av gammal murbruksfog t ex måste du ta bort. Ytorna behöver däremot inte vara jämna eller helt torra.

FOGA

Skär av tubspetsen och skruva på munstycket. Skär av munstycket i ca 45° vinkel till önskad diameter.

Placera patronen i patronpistolen. Tryck ut massan direkt i fogen så att den fylls ut väl. Jämna till direkt med fuktad svamp. Latexfogen bildar inom 30 minu- ter en elastisk hud som inte absorberar smuts. Mjuk- görare i latexfogen vandrar inte över till andra mate- rial. Latexfogen gör att måla över med både alkyd- och latexfärger.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga fogmassa från målningsverk- tygen före rengöring. Flytande fogrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljösta- tion. Väl tömda emballage lämnas till återvinnings- stationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

2015-09-08

KULÖR Standardkulörer

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri 30 minuter Övermålningsbar 1 timme VERKTYG RENGÖRES MED Vatten

VERKTYG Patronpistol

SPÄDES MED Spädes ej

BINDEMEDEL Akrylatemulsion

ANVÄNDNING För fogning mellan olika material och utjämning av hörn

FÖRVARAS FROSTFRITT

(3)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se 2015-09-08

(4)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

UTGÅR 2014

Det här är ett medelgraderat lättspackel för an- vändning inomhus, speciellt framtaget för appli- cering med roller och spackelspruta. Lätt Kombi är avsett för bred- och skarvspackling av puts, be- tong, lättbetong och skivmaterial. Lätt Kombi har mycket god fyllnadsförmåga - och den blir ännu bättre om du låter spacklet dra en stund innan du slätar ut det. Lätt Kombi är lättarbetat, och ljus- grått till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt med roller eller spackel- spruta men går även att applicera för hand med en spackelspade som är avsedd för den här sortens spackel. Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd.

När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller tapetserar. Om du ska tapetsera bör du för- limma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

2015-07-08

KULÖR Ljusgrå

GROVLEK Normal

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn

1 LITER RÄCKER TILL 1 m2 VERKTYG RENGÖRES MED Vatten

VERKTYG Stålspackel, rulle el. spruta

BINDEMEDEL Sampolymerdispersion

ANVÄNDNING Spackling av väggar och tak innomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(5)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

UTGÅR 2014

Det här är ett medelgraderat lättspackel som tål vatten bra och som därför passar för våtutrym- men inomhus. Lätt Våt är avsett för skarv-, bred- och ispackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen där du vill ha en jämn och våtstark yta. Spacklet är lättarbetat, smidigt och fylligt, och grågrönt till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt för hand med en spack- elspade som är avsedd för den här sortens spackel.

Spackla inte vid lägre temperatur än +5°C. Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat bör du damma av ytan innan du målar eller ta- petserar. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

2015-07-08

KULÖR Grågrön

GROVLEK Normal

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Yttorr ca 2 timmar, genomtorr efter ca 1 dygn

1 LITER RÄCKER TILL 1m2 VERKTYG RENGÖRES MED Vatten

VERKTYG Stålspackel

BINDEMEDEL Sampolymerdispersion

ANVÄNDNING Spackling av våtutrymmen

FÖRVARAS FROSTFRITT

(6)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfi- berplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergi- förbundet samt uppfyller Svanens miljökrav. Den ingår även i Alcros målningssystem för brand- skydd.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.

Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex All- grund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuk- tig trasa av microfibermaterial. Grunda med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.

(Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Spärra Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg under förutsättning att väven är väl klis- trad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V- slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut- utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet

TEKNISK INFORMATION

2016-02-24 AMAHUS LCS2

MÅLNINGSMATERIAL:

6

VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010) Produktens VOC:< 30 g/l.

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri 0,5 tim.

Övermålningsbar 3 tim.

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2

GLANS Matt

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt VERKTYG Pensel, rulle eller spruta

SPÄDES MED Vatten

SPRUTMUNSTYCKE 0,017 - 0,021

BINDEMEDEL Sampolymer

ANVÄNDNING Vägg och tak inomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(7)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3- on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

2016-02-24

(8)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är en färg för grundmålning av väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, ta- pet och väv. Den är fyllig och mättar sugande underlag så att täckfärgen får en jämn och fin yta.Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmå- laren.

Milltex Allgrund rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet. Den ingår även i Alcros mål- ningssystem för brandskydd.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.

Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuk- tig trasa av microfibermaterial.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.

(Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.)

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg under förutsättning att väven är väl klis- trad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V- slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta.

Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut- utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet.

Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och sörj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor). Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3- on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, blandning (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

TEKNISK INFORMATION

2016-02-24 VOC Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010)

Produktens VOC:< 30 g/l.

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri 0,5 tim.

Övermålningsbar 3 tim.

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +5°C 1 LITER RÄCKER TILL 6-8m2

GLANS Glansfri

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt VERKTYG Pensel, rulle eller spruta

SPÄDES MED Vatten

SPRUTMUNSTYCKE 0,017 - 0,021

BINDEMEDEL Sampolymer

ANVÄNDNING Vägg och tak inomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(9)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Utgår 2017, ersätts av Servalac Halvblank

Det här är en täckfärg som passar för t ex snicke- rier, dörrar, luckor och möbler. För ett bra resultat målar du först med Servalac Aqua Grundfärg och sedan med den här. Färgen gulnar inte och den är fri från starka lösningsmedel.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft.

Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låter skummet verka i några minuter, torka se- dan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta. Grundmåla med Servalac Aqua Grundfärg.

Ytor i gott skick kan målas direkt med Servalac Aqua Täckfärg.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du noga med fint sandpapper innan du grundar med Servalac Aqua Grundfärg. Ytor i gott skick kan målas direkt med Servalac Aqua Täckfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickeris- packel och slipar lätt innan du grundmålar med Ser- valac Aqua Grundfärg.

NYTT TRÄ slipar du lätt och grundmålar med Serva- lac Aqua Grundfärg.

METALLYTOR som är fria från rost grundar du med Servalac Aqua Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla inte vid lä- gre temperatur än +8°C. Ytor som bord och hyllor bör du inte belasta förrän en vecka efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

2017-02-01 AMAHUS LCS2

MÅLNINGSMATERIAL:

6

VOC Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri ca 4 tim.

Övermålningsbar ca 8 tim.

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +8°C 1 LITER RÄCKER TILL ca10m2

GLANS Halvblank, ca 35 glansenheter

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten eller Penseltvätt VERKTYG Pensel, rulle eller spruta

SPÄDES MED Vatten

BINDEMEDEL Akrylat

ANVÄNDNING Täckmålning av trä & metall inomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(10)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är ett lätt medelgraderat sprutspackel för skarv och bredspackling samt för grängning. An- vänds på betong, lättbetong, puts och gipsskivor.

Spacklet är anpassat för applicering med spackel- spruta.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft.

Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas ojämnheter som t.ex gjutskägg och bruksrester.

Större håligheter kan först lagas med Grovspackel.

SPACKLA

Spacklet appliceras normalt med avsedd spackel- spruta. Vid bredspackling slätas ytan med en stål- spackel. Max skikttjocklek ca 3 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling eller målning.

Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd.

Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

TEKNISK INFORMATION

2016-01-25

KULÖR Vit

GROVLEK Normal

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar efter ca 12 timmar 1 LITER RÄCKER TILL 1 m2 (vid bredspackling med 1 mm

skikttjocklek) VERKTYG RENGÖRES MED Vatten

VERKTYG Spackelspruta

ANVÄNDNING Sprutspackling av väggar och tak innomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(11)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Det här är en täckfärg av akrylattyp för väggar och tak i våtrum och andra utrymmen som kräver en fukttät, slitstark och smutsavvisande yta.

Fråga efter arbetsråd för Tät våtrumssystem hos din färghandlare, så får du mer viktig information om målning i våtrum.

Tät Täckfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är torrt och rent. Är ytorna tidi- gare målade med godkänt våtrumssystem och oska- dade behöver du inte grundmåla igen.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel/Lätt Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tät Fog.

KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.

MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg &

Mögelfritt.

VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklädnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare.

PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +10° C.

Måla två gånger med roller, pensel eller spruta. Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås efter några dagar. Undivk därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första sju dagarna.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

2016-10-27 AMAHUS LCS2

MÅLNINGSMATERIAL:

6

VOC Gränsvärde (Kat A/b):100 g/l(2010)

Produktens VOC:<100g/l.

TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri 2 tim.

Övermålningsbar 3-6 tim.

MÅLNINGSTEMPERATUR Lägst +10°C 1 LITER RÄCKER TILL 7m2

GLANS Halvblank

VERKTYG RENGÖRES MED Vatten

VERKTYG Pensel, rulle el. spruta

SPÄDES MED Vatten

BINDEMEDEL Akrylat-Sampolymer

ANVÄNDNING Vägg och tak i våtrum och andra utsatta utrymmen

FÖRVARAS FROSTFRITT

(12)

För aktuell uppdatering:

www.alcro.se

Alcro Slamfärg Rödfärg är en slamfärg som an- vänds utomhus på nytt eller åldrat ohyvlat trä, tryckimpregnerat ohyvlat trä samt tidigare slam- färgsmålade ytor. Alcro Slamfärg Rödfärg innehål- ler inga blyföreningar.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Täck över husgrund, stuprör och fönster med plast.

Låt skyddet sitta kvar några dagar tills färgen torkat ordentligt.

TIDIGARE RÖDFÄRGSMÅLADE YTOR borstar eller tvättar du rent med Grovrent. Mögel- och algpåväxt behandlas med Alg & Mögelfritt. All lös färg samt grånat trä borstar du bort med en piassavakvast, an- vänd då andningsskydd (FFP2). Slipa, raspa upp hartsrika kvistar för bättre vidhäftning.

MÅLA

Måla med pensel, hornsugga eller plafondpensel. Rör om sparsamt i färgen eftersom omrörning tunnar färgen snabbt.

Underlaget ska vara torrt vid målning, max 16% fukt- kvot. Måla inte på solheta ytor eller vid temperatu- rer lägre än +7°C. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 tim- mar från det att målningen avslutats.

NYTT OHYVLAT TRÄ grundmålar du en gång med Al- cro Slamfärg Rödfärg som du förtunnat med 10-20%

vatten. Färdigstryk sedan 1 gång med förtunnad färg, ca 10% vatten. Måla inte för tjockt för då kan det bil- das sprickor i färgfilmen.

TIDIGARE RÖDFÄRGSMÅLAT TRÄ målar du en gång med Alcro Slamfärg Rödfärg som förtunnats med ca 10 % vatten. Måla så tunt som möjligt.

För mer information läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

2016-03-01 AMAHUS LCS2

MÅLNINGSMATERIAL:

2 TORKTID VID +23°C OCH 50%

RELATIV LUFTFUKTIGHET

klibbfri ca 1 timme. övermålningsbar efter ca 1 dygn.

MÅLNINGSTEMPERATUR lägst +7°C 1 LITER RÄCKER TILL 3-4m2

GLANS helmatt

VERKTYG RENGÖRES MED vatten + diskmedel VERKTYG hornsugga eller plafondpensel

SPÄDNING vatten

BINDEMEDEL mjöl och linolja

ANVÄNDNING ohyvlat trä utomhus

FÖRVARAS FROSTFRITT

(13)

B-MILLTEX Täckfärg vägg & tak

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

B-MILLTEX Täckfärg vägg & tak

: 1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad

: se.productsafety@tikkurila.com Produktbeskrivning : Vattenburen färg Inomhus

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen Rekommenderad användning: Måleriarbete

Tillverkare eller Distributör Tikkurila Sverige AB / Alcro Färg 120 86 Stockholm

Sverige

Telefon +46 (0)8 7756000

:

Telefonnummer 112

(24h)

Telefonnummer : +46 8331231 Kontorstid Utgivningsdatum/

Revisionsdatum : 10-06-2016 Datum för tidigare utgåva : 04-05-2015

: Andra faror som inte

orsakar klassificering Inte känd.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition : Blandning

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord :

Faroangivelser :

Förebyggande :

Skyddsangivelser

Åtgärder :

Förvaring :

Avfall :

Inget signalord.

Inga faroangivelser.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Kompletterande märkningselement

: Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) och 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Allmänt : Ej tillämpbart.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Använd skyddshandskar.

(14)

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Identifierare Produktens/

beståndsdelens namn

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on EC: 220-120-9

CAS: 2634-33-5 <0,05 Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411

-

blandning av 5-klor-2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

-

% Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Klassificering

Se avsnitt 16 för

ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Anmärkningar

Anmärkningar, om angivna, refererar till Anmärkningar givna i Bilaga VI, förordning 1272/2008.

Blandning :

3.2 Blandningar

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande). Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med ljummet vatten, håll ögonlocken öppna. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sörj för frisk luft.

Förtäring Inandning

Kontakt med ögonen

: : : :

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Allmänt

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa om möjligt detta säkerhetsdatablad eller etikett för jourhavande läkare.

Inga.

Innehåller:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Kan orsaka en allergisk reaktion.

Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. Rekommenderas:

Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.

5.1 Släckmedel

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

Lämpliga släckmedel : Olämpliga släckmedel :

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

(15)

Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. Låt inte släckvatten från brand komma ut i avlopp och vattendrag.

Farliga termiska

sönderdelningsprodukter Faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider etc.

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara.

Lämplig andningsapparat kan behövas.

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal : :

:

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciella skyddsåtgärder

för brandpersonal

:

6.2 Miljöskyddsåtgärder Får inte släppas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Rengör området med vatten eller lämpligt rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

:

: :

:

Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck.

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan +5°C och +25°C. Förvaras frostfritt. Lagras enligt gällande bestämmelser.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

Användaren bör undvika att utsätta sig för hudkontakt, sprutdimma och ångor från produkten. Undvik inandning av slipdamm. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Intag av mat och dryck samt rökning ska vara förbjudet på områden där den här produkten hanteras och lagras. Tvätta händerna före pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

: : :

Rekommenderade kontrollåtgärder

Hygieniska gränsvärden

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd.

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

:

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Inga DNEL/DMEL-värden tillgängliga.

(16)

Handskydd

Om ventilationen är otillräcklig vid sprutapplicering skall lämpligt andningsskydd med AP filter, gas- och partikelfilter (EN405:2001) användas. Använd

andningsskydd med filter av typ P2 vid slipning (EN149:2001). Var noga med att använda en godkänd/certifierad andningsapparat eller likvärdigt. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

Använd skyddshandskar. Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet. Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.

Rekommenderad handskmaterial (EN374):

> 8 timmar (genomträngningstid): nitrilgummi Rekommenderas inte: PVA -handskar

Ögonskydd skall alltid användas vid risk för exponering. Använd tättslutande skyddsglasögon (EN166), särskilt vid sprutapplicering.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Andningsskydd :

: :

: Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

8.2 Begränsning av exponeringen PNEC

Individuella skyddsåtgärder

Hudskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.

Inga PNEC-värden tillgängliga.

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ångtryck Densitet Ångdensitet Löslighet

Vätska.

1,4 g/cm³ Svag lukt.

Lukt PH-värde

Olika Färg

Avdunstningshastighet

Självantändningstemperatur

Flampunkt >100 °C

Innehåller inga explosiva ämnen.

Ej tillgängligt.

8,5

Viskositet Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Lukttröskel

Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten

Övre/undre

brännbarhetsgräns eller explosionsgräns

Explosiva egenskaper

: : : :

: :

: : : :

: : :

:

: :

: :

Inga oxiderande beståndsdelar.

Oxiderande egenskaper :

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende

9.2 Annan information

Sönderfallstemperatur : Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ej tillämplig. Vätskeformig produkt.

Ingen ytterligare information.

100°C (vatten)

3,2 kPa [rumstemperatur] (vatten) Inga brandfarliga beståndsdelar.

Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Ej relevant för denna typ av produkt.

Ej relevant för denna typ av produkt.

0°C (vatten)

Blandbar med vatten.

(17)

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik stark värme och kyla.

Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider etc.

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

10.2 Kemisk stabilitet

Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande ämnen starka syror starka alkalier :

:

: 10.5 Oförenliga material : 10.3 Risken för farliga

reaktioner

: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Se Avsnitt 10.5.

Akut toxicitet

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on LD50 Oral Råtta 1020 mg/kg -

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

LD50 Oral Råtta 53 mg/kg -

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat Arter Dos Exponering

Cancerogenitet Mutagenicitet

Fosterskador

Reproduktionstoxicitet Irritation/Korrosion Allergiframkallande

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Långvarig exponering av sprutdimma kan medföra irritation i andningsvägarna. Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion:

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

Inte klassificerad.

(18)

Fara vid aspiration Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.6 Andra skadliga effekter Ej tillgängligt.

Produktens/

beståndsdelens namn

Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk

nedbrytbarhet 12.1 Toxicitet

Produktens/

beståndsdelens namn

Arter

Resultat Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

PBT : Ej tillämpbart.

vPvB : Ej tillämpbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rörlighet i jord Fördelningskoefficient jord/vatten (KOC)

Ej tillgängligt.

:

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

:

Ekologiska tester har inte utförts på produkten.

Får inte släppas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarligt enligt förordning (EG) 1272/2008.

: Ingen specifik data.

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on Akut EC50 0,36 mg/l Alger - Skeletonema costatum 72 timmar

Akut LC50 0,74 mg/l Fisk 96 timmar

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

Akut EC50 0,379 mg/l Alger - Pseudokirchneriella

subcapitata 72 timmar

Akut EC50 0,16 mg/l Daphnia - Daphnia magna 48 timmar

Akut LC50 0,19 mg/l Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar Kronisk NOEC 0,0012 mg/l Alger - Pseudokirchneriella

subcapitata 72 timmar

Kronisk NOEC 0,004 mg/l Daphnia - Daphnia magna 21 dagar

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

- - Lättnedbrytbar

(19)

Europeiska avfallskatalogen (EWC) : Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt

Förpackning

Avfallskod Avfallsbeteckning

Avfallsbehandlingsmetoder : Speciella

försiktighetsåtgärder

:

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11

Tomma förpackningar lämnas för återvinning eller omhändertagande i enlighet med lokala regler.

Ingen ytterligare information.

Ta bort mesta möjliga produktrest från verktygen före rengöring. Samla upp produktrester i lämpliga avfallsbehållare. Flytande rester ska inte hällas ut i avloppet, utan hanteras enligt lokala föreskrifter. Produktrester ska lämnas till mottagare som är godkänd att ta emot avfallstypen.

Om denna produkt blandas med annat avfall, gäller den ursprungliga avfallskoden kanske inte längre och blandningen måste ges en rätt kod. Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

-

-

-

-

-

-

Inte reglerad. Not regulated.

- -

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport

14.4

Förpackningsgrupp

Ytterligare information 14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Nej. No.

Transport inom användarens område: transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

: Ej tillgängligt.

:

Denna produkt är inte klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG.

Nationella föreskrifter Övriga EU-föreskrifter

Europeisk förteckning : Ej fastställd.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

VOC Direktiv : Produkten omfattas av direktiv 2004/42/EG.

(20)

Referenser : Observera Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, 37 §§ vid hanteringen av produkten.

Brandfarlig vätska klass (SRVFS 2005:10)

: Ej tillämpbart.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.

:

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

Version

Meddelande till läsaren Datum för tidigare utgåva

: : :

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

10-06-2016 04-05-2015 1.01

AVSNITT 16: Annan information

: Faroangivelserna i fulltext Förkortningar och

akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal Effect Level) DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level)

EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt RRN = REACH registreringsnummer

vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/

GHS]

Klassificering Skäl

Inte klassificerad.

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS]

:

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H331 Giftigt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Acute Tox. 3, H301 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 3 Acute Tox. 3, H311 AKUT TOXICITET (dermal) - Kategori 3 Acute Tox. 3, H331 AKUT TOXICITET (inandning) - Kategori 3 Acute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400 AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) - Kategori 1 Aquatic Chronic 1, H410 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR

VATTENMILJÖN) - Kategori 1

Aquatic Chronic 2, H411 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) - Kategori 2

Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 1

Skin Corr. 1B, H314 FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 1B

Skin Irrit. 2, H315 FRÄTANDE ELLER IRRITERANDE PÅ HUDEN - Kategori 2

Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

(21)

Säkerhetsdatabladet är utformat i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II. Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell

lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna.

(22)

LATEXFOG Universal Kitt & fog

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

LATEXFOG Universal Kitt & fog

: 1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

e-mailadress till den person som är ansvarig för detta säkerhetsdatablad

: se.productsafety@tikkurila.com Produktbeskrivning : Lim Inomhus

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen Rekommenderad användning: Måleriarbete

Tillverkare eller Distributör Tikkurila Sverige AB / Alcro Färg 120 86 Stockholm

Sverige

Telefon +46 (0)8 7756000

:

Telefonnummer 112

(24h)

Telefonnummer : +46 8331231 Kontorstid Utgivningsdatum/

Revisionsdatum : 30-08-2016 Datum för tidigare utgåva : 21-04-2015

: Andra faror som inte

orsakar klassificering

Inte känd.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Produktdefinition : Blandning

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord :

Faroangivelser :

Förebyggande :

Skyddsangivelser

Åtgärder :

Förvaring :

Avfall :

Inget signalord.

Inga faroangivelser.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Kompletterande märkningselement

: Innehåller blandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Allmänt : Ej tillämpbart.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Använd skyddshandskar.

(23)

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Identifierare Produktens/

beståndsdelens namn

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

oxydipropyl dibensoat EC: 248-258-5

CAS: 27138-31-4 <2,5 Aquatic Chronic 2, H411 -

blandning av 5-klor-2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

CAS: 55965-84-9 <0,0015 Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H331 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

-

% Förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP]

Klassificering

Se avsnitt 16 för

ovannämnda faroangivelser i fulltext.

Anmärkningar

Anmärkningar, om angivna, refererar till Anmärkningar givna i Bilaga VI, förordning 1272/2008.

Blandning :

3.2 Blandningar

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande). Sök läkare om mer än obetydliga mängder svalts eller om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med ljummet vatten, håll ögonlocken öppna. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter.

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Sörj för frisk luft.

Förtäring Inandning

Kontakt med ögonen

: : : :

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Allmänt

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa om möjligt detta säkerhetsdatablad eller etikett för jourhavande läkare.

Inga.

Innehåller:

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on Kan orsaka en allergisk reaktion.

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara.

Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. Rekommenderas:

Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.

5.1 Släckmedel

:

Använd ej direkt vattenstråle som kan sprida branden.

Lämpliga släckmedel : Olämpliga släckmedel :

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

(24)

Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. Låt inte släckvatten från brand komma ut i avlopp och vattendrag.

Farliga termiska

sönderdelningsprodukter

Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider etc.

Lämplig andningsapparat kan behövas.

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal :

:

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciella skyddsåtgärder

för brandpersonal

:

6.2 Miljöskyddsåtgärder Får inte släppas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter. Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

:

: :

:

Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se Avsnitt 10) samt mat och dryck.

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är mellan +5°C och +25°C. Lagras enligt gällande bestämmelser.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Inga.

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik att inandas ånga. Undvik inandning av slipdamm. Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.

Intag av mat och dryck samt rökning ska vara förbjudet på områden där den här produkten hanteras och lagras. Tvätta händerna före pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

: : :

Rekommenderade kontrollåtgärder

Hygieniska gränsvärden

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd.

Inget känt hygieniskt gränsvärde.

:

PNEC

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL/DMEL

Inga DNEL/DMEL-värden tillgängliga.

Inga PNEC-värden tillgängliga.

(25)

Handskydd

Var noga med att använda en godkänd/certifierad andningsapparat eller likvärdigt.

Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

Använd skyddshandskar. Handskar bör bytas regelmässigt och om det finns minsta tecken på skador i handskmaterialet. Handsktillverkarens anvisningar och information om användning, förvaring, underhåll och byte måste följas.

Rekommenderad handskmaterial (EN374):

> 8 timmar (genomträngningstid): nitrilgummi Rekommenderas inte: PVA -handskar

Ögonskydd skall alltid användas vid risk för exponering.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Andningsskydd :

: :

: Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

8.2 Begränsning av exponeringen

Individuella skyddsåtgärder

Hudskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.

~ 100 °C Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ångtryck Densitet Ångdensitet Löslighet

Pasta

0 °C

1,6 g/cm³

Ej relevant för denna typ av produkt.

Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Svag lukt.

Lukt PH-värde

Vit. och Transparent Färg

Avdunstningshastighet Ej relevant för denna typ av produkt.

Självantändningstemperatur Flampunkt

Ej relevant för denna typ av produkt.

Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Inga brandfarliga beståndsdelar.

Innehåller inga explosiva ämnen.

Ej tillgängligt.

Inga resultat tillgängliga.

Viskositet Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

Lukttröskel

Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten

Övre/undre

brännbarhetsgräns eller explosionsgräns

Explosiva egenskaper

: : : :

: :

: : : :

: : :

:

: :

: :

Inga oxiderande beståndsdelar.

Oxiderande egenskaper :

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende

9.2 Annan information

Sönderfallstemperatur : Ej relevant för riskbedömningen av produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Brandfarlighet (fast form, gas) : Inga brandfarliga beståndsdelar.

Ingen ytterligare information.

Ej fastställd

(26)

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik stark värme och kyla.

Vid höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel kolmonoxid, koldioxid, rök, kväveoxider etc.

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

10.2 Kemisk stabilitet

Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande ämnen starka syror starka alkalier :

:

: 10.5 Oförenliga material : 10.3 Risken för farliga

reaktioner

: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Se Avsnitt 10.5.

Akut toxicitet

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

LD50 Oral Råtta 53 mg/kg -

Produktens/

beståndsdelens namn

Resultat Arter Dos Exponering

Cancerogenitet Mutagenicitet

Fosterskador

Reproduktionstoxicitet Irritation/Korrosion Allergiframkallande

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Fara vid aspiration

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.

Långvarig och upprepad kontakt kan avfetta huden och leda till irritation, sprickor och/eller dermatit.

Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande vid hudkontakt, men innehåller låga halter av konserveringsmedel eller andra biocider som kan ge allergisk reaktion:

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on / 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

Inte klassificerad.

(27)

Rörlighet : Ej tillgängligt.

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.6 Andra skadliga effekter Ej tillgängligt.

Produktens/

beståndsdelens namn

Halveringstid i vatten Fotolys Biologisk

nedbrytbarhet 12.1 Toxicitet

Produktens/

beståndsdelens namn

Arter

Resultat Exponering

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

PBT : Ej tillämpbart.

vPvB : Ej tillämpbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rörlighet i jord Fördelningskoefficient jord/vatten (KOC)

Ej tillgängligt.

:

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

:

Ekologiska tester har inte utförts på produkten.

Får inte släppas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Denna produkt är inte klassificerad som miljöfarligt enligt förordning (EG) 1272/2008.

: Ingen specifik data.

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

Akut EC50 0,379 mg/l Alger - Pseudokirchneriella

subcapitata 72 timmar

Akut EC50 0,16 mg/l Daphnia - Daphnia magna 48 timmar

Akut LC50 0,19 mg/l Fisk - Oncorhynchus mykiss 96 timmar Kronisk NOEC 0,0012 mg/l Alger - Pseudokirchneriella

subcapitata 72 timmar

Kronisk NOEC 0,004 mg/l Daphnia - Daphnia magna 21 dagar

blandning av 5-klor-2-metyl- 2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1)

- - Lättnedbrytbar

Europeiska avfallskatalogen (EWC) : Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt

Ta bort mesta möjliga produktrest från verktygen före rengöring. Samla upp produktrester i lämpliga avfallsbehållare. Flytande rester ska inte hällas ut i avloppet, utan hanteras enligt lokala föreskrifter. Produktrester ska lämnas till mottagare som är godkänd att ta emot avfallstypen.

(28)

Förpackning

Avfallskod Avfallsbeteckning

Avfallsbehandlingsmetoder : Speciella

försiktighetsåtgärder

:

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Tomma förpackningar lämnas för återvinning eller omhändertagande i enlighet med lokala regler.

Inga.

Om denna produkt blandas med annat avfall, gäller den ursprungliga avfallskoden kanske inte längre och blandningen måste ges en rätt kod. Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

-

-

-

-

-

-

Inte reglerad. Not regulated.

- -

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport

14.4

Förpackningsgrupp

Ytterligare information 14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Nej. No.

Transport inom användarens område: transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

: Ej tillgängligt.

:

Denna produkt är inte klassificerad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG.

Nationella föreskrifter Övriga EU-föreskrifter

Europeisk förteckning : Ej fastställd.

Referenser : Observera Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43, 37 §§ vid hanteringen av produkten.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Brandfarlig vätska klass

(SRVFS 2005:10) : Ej tillämpbart.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsbedömning ännu inte gjorts.

:

Figure

Updating...

References

Related subjects :