Kortinlösen och Betalningslösning Netaxept Advanced

Full text

(1)

Kortinlösen och

Betalningslösning Netaxept Advanced

Detta är ett kombinerat erbjudande kring kortinlösen från Teller och betalningslösning Netaxept Advanced från Nets.

Så här gör du:

■ Fyll i båda avtalen

■ Skicka in båda avtalen till Teller

■ Klart!

Kontaktinformation

Har du frågor som rör betalningslösningen, vänligen kontakta Nets på telefon 08-609 92 15.

Har du frågor som rör kortinlösen, vänligen kontakta Teller på telefon: 0771- 22 00 55.

Beställer du Netaxept Start genom Teller bjuder vi på uppläggningsavgiften (värde

2 490 SEK).

Läs mer på: www.teller.se Är du nyetablerad inom e-

handel?

(2)

NETAXEPTAVTAL Teller

Företag

Juridiskt namn (enligt registreringsbevis): Organisationsnummer:

Postadress: Postnummer: Ort:

Fakturaadress (om annan än postadressen): Postnummer: Ort:

Kontaktperson: E-postadress(obligatoriskt)*:

Telefonnummer (inkl. riktnummer): Mobiltelefonnummer (obligatoriskt)*: Webbsida:

*Produktionsuppgifter och lösenord skickas via mobilnummer och e-postadress.

Information om eventuell extern IT-leverantör/återförsäljare

För implementation av lösningen.

Firma/webbshop etc.: Kontaktperson/administratör:

Telefonnummer (inkl. riktnummer): Mobiltelefonnummer*: E-post:

*Vi godkänner att användarnamn/lösenord skickas direkt till IT-leverantören/återförsäljaren när allt är klart hos Nets

Kortavtal utöver Visa och MasterCard

Markera nedan om ni har tecknat avtal med någon av nedanstående kortutgivare och önskar kunna ta emot dem som betalningsmedel.

Avtalsnummer för American Express: Avtalsnummer för Diners Club: Annan kortutgivare (och avtalsnr):

Produkt Etableringskostnad Månadskostnad Transaktionskostnad

Netaxept Advanced 2 745 SEK 849 SEK / mån 1 SEK / transaktion

Valuta

Markera nedan vilken valuta du önskar ta betalt med

SEK NOK DKK EUR GBP USD

Fler/andra valutor (ange valutakoderna här):

(3)

NETAXEPTAVTAL Teller

Direktbetalning

Direktbetalning Danske Bank Avtalsnummer:

Direktbetalning Handelsbanken Avtalsnummer:

Direktbetalning Nordea Avtalsnummer:

Direktbetalning Swedbank Avtalsnummer:

Direktbetalning SEB Privat/Företag Avtalsnummer:

Övriga betalmetoder

PayByBill Avtalsnummer:

Klarna Avtalsnummer:

Handelsbanken Faktura/Delbetala Avtalsnummer:

PayPal Avtalsnummer:

Annan (ange): Avtalsnummer:

Kommentarer

Fält för övriga anteckningar till oss på Nets Sweden AB.

Kommentarer:

Underskrift

Vi bekräftar ovanstående uppgifter enligt gällande prislista samt godkänner Nets allmänna villkor vilka finns på www.nets.se. Vi tillåter även att Nets Sweden AB skickar information och driftmeddelanden. Samtliga priser är i SEK, exklusive moms och gäller per betalterminal om inte annat anges.

Underskrift:

Förnamn Efternamn

Namnförtydligande: Ort och datum:

Skriv ut avtalet, signera det och skicka det till Teller:

Teller Box 576

SE-101 31 Stockholm

(4)

FÖR INTERNT BRUK (IFYLLS AV TELLER):

REGISTRERINGSDATUM: REDOVISNINGSNUMMER: ANSÖKNINGSNUMMER: BAX: PARTNER-ID:

Internethandel (3-D Secure)

Förenklad betalning* (lagrade kortuppgifter)

Post-och telefonorder (MOTO) Abonnemang*

Avtalet gäller inlösen av kortbetalningar för: (kryssa i)

TellerAvtal Internet

Serviceavgifter anges som kronor per transaktion (SEK) och som procent av transaktionsbelopp (%), samt specificeras separat för varje kortprodukt på Tellers redovisningsrapport. Övriga priser, se separat prislista. * Se separat prislista.

1.1 Välj kortprodukt Debetkort Kreditkort Företagskort Utländska kort Utbetalningstid

SEK % SEK % SEK % SEK % DAGAR

Visa / Visa Electron / V PAY MasterCard / Maestro JCB

UnionPay

1 Kortprodukter och serviceavgifter för detta avtal

Företagsupplysningar

2.14 Redovisningsnummer American Express

2.1 Företagets butiksnamn/försäljningsställe 2.2 Företagets juridiska namn

2.7 Försäljningsställets besöksadress 2.8 Försäljningsställets postnummer och ort

2.9 Postadress 2.10 Postnummer och ort

2.11 Kontaktperson 2.12 E-postadress till kontaktperson

2.15 Redovisningsnummer Diners Club

2.4 Ev. kedjetillhörighet 2.5 Bransch

2

2.3 Organisationsnummer

2.6 Tel.nr. till försäljningsstället

2.13 Tel.nr. till kontaktperson

9055

1,45 1,45 1,85 1,45 1,85 1,45 1,95 1

1,45 1,45 1,85 1,45 1,85 1,45 1,95 1

(5)

Förskottsbetalning 6

6.1 Tar ni emot förskottsbetalning?

Nej Om nej, gå till punkt 7 Ja Om ja, specificera:

Exempel på produkter som ofta betalas i förskott är hotellövernattningar, resor, möbler, presentkort och medlemsskap.

6.3 Hur många dagar går det i genomsnitt mellan betalning och

att varan/tjänsten levereras? dagar

6.2 Hur stor del av den totala kortomsättningen betalas i förskott? %

5 Kortomsättning

5.1 Beskriv vilka varor/tjänster

som ska säljas 5.2 Pris dyraste

produkt/tjänst 5.3 Genomsnittligt

transaktionsbelopp 5.4 Förväntad årlig kortomsättning

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

5.5 Förväntad kortomsättning fördelad per månad*

*Behöver ENDAST fyllas i av säljföretag med väsentliga säsongs- svängningar i kortomsättning (t.ex semesteranläggningar)

3 Information om utbetalning

3.1 Clearingnummer 3.2 Bankkontonummer (bakomliggande konto knutet till plus/bankgiro)

3.3 Bank

3.8 E-postadress för tillgång till elektronisk redovisningsrapport

TellerAvtal Internet

PARTNER-ID:

Betallösning 4

4.1 URL (URL till hem/testsida, ska vara klar för att avtalet ska

kunna behandlas) 4.2 Leverantör av betallösning/IPSP

(Internet Payment Service Provider)

4.3 “Hostad” betallösning

Behandling av kortnummer hanteras av leverantör av betallösning/IPSP

4.4 “Icke hostad” betal/API-lösning

Behandling av kortnummer sker hos säljföretaget.

* Vid önskan om annan valuta än SEK, se prislistan för information.

3.4 IBAN-nummer

3.6 Transaktionsvaluta *

3.5 SWIFT/BIC-kode

3.7 Utbetalningsvaluta*

Bankkontonummer som inlösenlikvid ska sättas in på. De belopp som Säljföretaget skal betala till Teller betalas månadsvis i efterskott genom uttag från Säljföretagets konto som anges nedan.

9055

(6)

Signerad ansökan med bilagor, skickas till Teller på ett av följande sätt:

Skicka in ansökan

1. Kopia av firmatecknares legitimation

(använd mall, bilaga 1)

2. Information om ägarförhållanden

(använd mall, bilaga 2)

3. Kontobevis från Er bank

Kontobevis kan bestå av kopia på kontoöppning, kontoutdrag eller annan dokumentation som bekräftar utbetalningskontots ägare.

4. Senaste årsredovisning

(gäller ENDAST föreningar och stiftelser)

För att ansökan ska kunna behandlas är det viktigt att säljföretaget skickar in:

Detta avtal tillsammans med vid var tid gällande villkor, användarhandbok och prislista utgör det fullständiga Avtalet mellan Teller A/S, Danmark, Filial Sverige och Säljföretaget gällande mottagande och inlösen av kort och ersätter alla tidigare avtal och villkor om kort- inlösen mellan Teller och säljföretaget. Avtalet träder i kraft när det är undertecknat av parterna. Avtalet är att anse som en ansökan tills det är signerat och godkänt av Teller. Vid var tid gällande villkor finns tillgängliga på www.teller.se.

Vi känner till avtalets innehåll och accepterar att dess villkor är bindande för oss. Vi förpliktar oss att sörja för att personal som ska befatta sig med något som regleras i detta Avtalet på förhand blir informerad om Avtalets innehåll och erhåller erfoderlig upplärning.

Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”Säljföretaget”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av Säljföretaget senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Säljföretaget samtycker till att behandling av person -och företagsuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av Säljföretagets betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Person-och företagsuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är Säljföretagets betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Säljföretaget kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av person- och företagsuppgifterna genom att kontakta Säljföretagets betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av person-och företagsuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Säljföretaget kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Förpliktigande underskrift 7

Namnunderskrift, för Teller Ort och datum

Namnunderskrift (ska vara firmatecknare eller ha prokura i

enlighet med Bolagsverket) NAMNFÖRTYDLIGANDE

Ja, vi samtycker till att ta emot information per e-post från Teller (kryssa i)

TellerAvtal Internet

PARTNER-ID:

Post Teller

Kontakta oss!

Har du frågor, kontakta oss

E-post

kundservice-SE@teller.com

9055

Figur

Updating...

Referenser

  1. å www.nets.se.
Relaterade ämnen :