Bild 1. Bild 2. Bild (n=4000) 7.6% 2003 (n=1800) 18.4% Obesity from %

Full text

(1)

kost i skola dagis och fritids:

har det någon betydelse för barnfetma?

Claude Marcus

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 2

Ökar barnfetma?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 3 Overweight among 7-y olds in Stockholm

• 1989 (n=4000) 7.6%

• 2003 (n=1800) 18.4%

Obesity from 0.9 – 3.6%

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(2)

Claude Marcus 2008-10-09

obesity/overweight among schoolchildren 7-11 y in Europe

Lobstein T et al.

Obes Rev. 2004;5 S 1:4-104 Portugal

Italy England Ireland Cyprus Sweden Greece France Switzerland Bulgaria Poland Czech Rep Hungary Germany Denmark Netherlands

0 10 20 30 40 Percentage

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 5

Barnfetma, ett globalt problem

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 6

CHINA

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(3)

USA

• Barn: 34% övervikt och fetma

• Vuxna 70% övervikt och fetma

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 8

USA

• Barn: 34% övervikt och fetma

• Vuxna 70% övervikt och fetma

Är vi på väg dit?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 9

Utveckling av barnfetma i Sverige

• 1950-1990 långsam ökning från 0.9 till 2%

(värnpliktsdata)

• 1990-2005 snabb ökning från 1.0-5.0%

(STOPP 9-10 åringar)

• 2005-2010 avplaning från 5% till 4(?)%

(10åringar, Mårild S m fl)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(4)

Procentandel barn med fetma och övervikt

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 11

Fetma och övervikt bland fyraåringar skiljer sig åt inom samma region

• Skärholmen 19%

• Farsta 16%

• Salem 13%

• Kungsholmen 11%

• Nacka 8%

• Vaxholm 4.5%

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 12

Ökningen har avklingat, men

• Socioekonomiska skillnaderna ökar

• Vi har aldrig haft så många barn i Sverige med fetma som idag

• Orsaken till att ökningen har avstannat är oklar

– Inga myndighetsbeslut

– Inga nya regelverk kring kost i skola och dagis

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(5)

Childhood obesity in Swedish media 2001-10 (Retriever database)

500 400 300 200 100 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12

94 64 161 135

374 387 452

281 180

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 14

Är barnfetma en sjukdom?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 15

Är fetma en sjukdom?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(6)

Claude Marcus 2008-10-09

Från…

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 17

Claude Marcus 2008-10-09

..till

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 18

Claude Marcus 2008-10-09

• Kortare liv:

–Svår fetma i 20-25 års ålder ger 13 år förkortad livslängd = 22% av beräknad kvarvarande levnadstid

(Fontaine, KR, JAMA 2003)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(7)

Farligare att utveckla fetma som barn

• Högre dödlighet

• De som varit feta som barn blir fetare vuxna

• Barnfetma oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt

• Fetma i barndomen socialt stigmatiserande

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 20

Claude Marcus 2008-10-09

fetma minskar livslängden

• Överviktiga kvinnor 3.3år

• Feta kvinnor 7.1år 13.3

• Överviktiga män 3.1år

• Feta män 5.8 13.7

40-åringar Icke-rökare rökare

- jämfört med normalviktiga icke-rökare

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 21

Barnfetma är en folksjukdom som kommer att leda till sänkt medellivslängd

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(8)

Ulf Persson och Knut Ödegaard:

Fetma ett ekonomiskt samhällsproblem Ekonomisk Debatt nr 1 2011

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 23

Varför utvecklas fetma? ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 24

Social snedrekrytering

• Låg socialgrupp 30%

• Hög socialgrupp 9%

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(9)

Claude Marcus 2009-01-23

Varför utvecklas fetma?

• Genetik

• Epigenetik

• Virus?

• Tarmbakterier

• Stress/sömnstörningar?

• Socioekonomi

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 26

Livet är inte rättvist!

Samma slöa liv Samma dåliga matvanor

Men olika genetiska förutsättningar

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 27

Varför utvecklas fetma?

• Genetik

• Epigenetik

• Virus?

• Tarmbakterier

• Stress/sömnstörningar?

• Socioekonomi

viÄter för mycket ochRör oss för litet

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(10)

Fetmabehandling, hur ska man göra?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 29

Claude Marcus 2008-10-09

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 30

Claude Marcus 2008-10-09

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(11)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 32

Att vara fysiskt aktiv:

• Livsviktigt för alla!

• Livsstil för vissa

• Nödvändigt, tråkigt för andra

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 33

Kan vi bromsa fetmautvecklingen med ökad fysisk aktivitet?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(12)

Juli 2007

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 35

Claude Marcus 2008-10-09

..genom att gå:

30-60 min per dag

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 36

Claude Marcus 2008-10-09

Promenera bort fem kg

• 5kg fett = 40 000 kcal

• Vikt 90kg, 400kcal /timme

• 40 000 kcal kräver 100 timmars promenad

– 20 timmar per vecka i fem veckor – 3 timmar per dag 7 dgr per

vecka i fem veckor – vikt 75 kg: 4 timmar per dag!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(13)

Men barnfetma, kan vi springa ifrån

detta?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 38 Utvärdering av fysisk aktivitet

• Accelerometer mätningar (Actiwatch)

• 20 barn slumpmässigt utvalda varje vecka, mätning under 7 dgr

• 1600 barn inkluderade 2002-2005

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 39 Kön och ålders skillnader i total fysisk aktivitet (08.00–

21.00)

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

720 740 760 780 800 820 840 860 880 900

cpm

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(14)

080229 40 Claude Marcus sex girl

sex boy

Mon Wed Thur Fri Sat Sun

Days 600

650 700 750 800 850 900

cpm

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 41

080229 41 Claude Marcus

Fysisk aktivitet:

jämförelse tid på dagen, skoldagar och veckoslut

Adjusted for calendar year and age

BOYS Girls

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 42 Poor correlation between BMI sds and physical activity, 6-9 y of age

BMI SDS

Average Counts

Control Intervention

-4 -2 0 2 4 6 8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

p < 0.001

BMI sds

AW counts

Fysisk aktivitet kan inte ersätta kostintervention

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(15)

• Kanelbullens dag: 3-500kcal

• Big Mac 540kcal

• Godispåse vid minimaran 400kcal

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 44

300kcal ska motioneras bort:

• Vikt 75kg: en timmas promenad

• Vikt kg 30kg: tre timmars promenad

• löpning 1kcal per kg per km –vikt 30kg => 1mil!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 45 Men barnfetma, kan vi springa ifrån

detta?

SVAR:

Nej, vi måste äta mindre!!!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(16)

Mängden kalorier avgör viktnedgång -inte i vilken form de intas!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 47

Claude Marcus 2008-10-09

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 48

Claude Marcus 2010

Sockerskatt

Bort med moms!

Söt skatteväxling: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(17)

Fetmaprevention

Skolan, dagis och fritids är de viktigaste arenorna för att förebygga övervikt

och fetma

!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 50

Glukemiskt index Atkins diet Montaignac metoden Stenåldersdiet

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 51

Fullkorn – skyddar mot

• Hjärtinfarkt

• Stroke

• Diabetes

• Prostatakancer?

• Andra sjukdomar?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(18)

• Livsmedelsverket:

5ggr/dag SANT???

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 53

Claude Marcus 2008-10-09

”Hands-free” nappflaska ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 54

Intervention: STOPP:

för skolor åk 0-3 6-10 år

• Kostintervention – Inga sötsaker!!!

– Mer kostfiber – Mindre

energitäta livsmedel

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(19)

STOPP

8-10 åringar med övervikt och fetma vid start och avslutning: intervention vs kontroll

Kontroll skolor Intervention

2001 - 05 2001 - 05

18% 21% 22% 16%

p (skillnad i trend intervention vs kontroll) <0.011

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 56

Claude Marcus 56

Barnen från interventionsskolorna får hemma:

16 56

25 22 55

12 0

10 20 30 40 50 60 70

Whole milk (3%) Semi skimmed milk (1,5%) Skimmed milk

(0,5%)

% Intervention

Control p=0,0058

12 24

64

19 27

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,024

2 15

83

6 25

69

100 20 30 4050 60 70 8090 100

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,00025

Magrare mjölk Mer sällan fet ost

5 15

80

9 21

70

100 20 30 4050 60 70 8090 100

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,011

Mer sällan godis och kakor Mer sällan läsk

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 57 Barnen från interventionsskolorna får hemma:

16 56

25 22 55

12 0

10 20 30 40 50 60 70

Whole milk (3%) Semi skimmed milk (1,5%) Skimmed milk

(0,5%)

% Intervention

Control p=0,0058

12 24

64

19 27

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,024

83 80 69

90 100

p=0,00025

Magrare mjölk Mer sällan fet ost

8070 80

90 100

p=0,011

Mer sällan godis och kakor Mer sällan läsk

Ändrade matvanor i skolan påverkar vad barnen äter hemma

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(20)

Claude Marcus 58 16

56

25 22 55

12 0

10 20 30 40 50 60 70

Whole milk (3%) Semi skimmed milk (1,5%) Skimmed milk

(0,5%)

% Intervention

Control p=0,0058

12 24

64

19 27

54

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,024

2 15

83

6 25

69

0 10 20 3040 50 6070 80 90 100

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,00025

5 15

80

9 21

70

0 10 20 3040 50 6070 80 90 100

Every day Several times/week 1-2 times/week or less

% Intervention

Control p=0,011

Mer sällan godis och kakor Mer sällan läsk

Ändrade matvanor i skolan påverkar vad barnen äter hemma

Barn till föräldrar med lägre utbildning påverkas mest

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 59

• Föräldrarna med barn i

interventionsskolorna serverar sina barn nyttigare mat!

..men varför?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 60

Slutsats:

Det ni gör i skolan påverkar barnen i deras hem

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(21)

Claude Marcus 2008-10-09

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 62

Claude Marcus 2008-10-09

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 63

Långa studier på barn: STRIP studien

• Familjer med 7mån barn lottas till råd om minskat intag av mättat fett eller normalkost

• Lågfettkost nyttig tidigt i livet!

• Skillnad i blodfetter i 7-8 års åldern

• Skillnad in insulinnivåer

• Flickor smalare

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(22)

Atkins diet Montaignac metoden Stenåldersdiet

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 65

Folkhälsorapporten:

S-kolesterol ökar igen i Västerbotten, effekt av ändrade kostvanor med mer animaliskt fett?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 66

Långa studier på vuxna:

Finnish diabetes prevention study:

Kostfiber och lågfettkost bra (Lindström et al Diabetologia 2006)

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(23)

Långa studier på vuxna:

Shai et al NEJM 2008:

Atkins Medelhavskost Lågfettkost -5,5kg ns -4,6kg -3,3kg Medelhavskost signifikant bättre för kvinnor

Medelhavskost signifikant bättre glukemisk kontroll för diabetiker

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 68

Vad är nyttigast?

Systematiska reviewer

• Sofi et al BMJ 2008

• Mente et al Arch Internal Medicine 2009 Medelhavskost leder till mindre sjuklighet och

längre liv!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 69

Fullkorn – skyddar mot

• Hjärtinfarkt

• Stroke

• Diabetes

• Prostatakancer?

• Andra sjukdomar?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(24)

• Fett är vårt energirikaste livsmedel

• Allt fett vi sätter i oss tas om hand

• Mättat fett leder till kärlpåverkan MEN:

• Omättade fetter ofta nyttiga

• Omättade fetter kan vara bra vid viktnedgång

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 71

Vilken fetthalt bör vi ha i kosten?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 72

Omega-3 fettsyror

• Ökat intag minskar obesitasutveckling (försöksdjur)

• Viss effekt på människa

• Påverkar fettcellsfunktion gynnsamt

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(25)

Blir man fet av sötningsmedel - och är de farliga?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 74 Är kolhydrater farliga om man vill förbli frisk och undvika fetma?

• Kostfibrer är viktiga för hälsan fr a fullkorn

• Kolhydrater omvandlas i liten utsträckning till fett

• Kolhydrater ger energi till hjärnan och snabba muskelarbeten

MEN:

• Enkla sockerarter leder till ökad viktuppgång

• Måttligt intag viktigt att betona

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 75

Barnfetma:

• Är farligt

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

(26)

• Är farligt

• Det går att förebygga

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 77

Barnfetma:

• Är farligt

• Det går att förebygga

• Vi har verktygen!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Bild 78

TACK!

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :