• No results found

Månadsbilder. november 2015

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Månadsbilder. november 2015"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Månadsbilder

november 2015

(2)

Uppsala Stockholm Halland Jönköping Västerbotten Västra Götaland

Dalarna Norrbotten Jämtland

Gotland Kalmar Örebro Kronoberg Värmland Östergötland Västernorrland Västmanland Skåne Södermanland

Blekinge Gävleborg

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nov ember 2015

Inskrivna arbetslösa 16-64 år i procent

av registerbaserad arbetskraft

(3)

Gotland Västra Götaland Jämtland Värmland Västerbotten Östergötland

Stockholm Norrbotten Jönköping

Kalmar Örebro Västernorrland

Skåne Kronoberg Halland Gävleborg

Blekinge Uppsala Dalarna Västmanland Södermanland

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Förändring av inskrivna arbetslösa

(4)

Uppsala Jönköping

Jämtland Västerbotten

Halland Norrbotten

Kalmar Gotland Stockholm Västra Götaland

Kronoberg Värmland Östergötland

Örebro Dalarna Gävleborg Västernorrland

Blekinge Västmanland Södermanland Skåne

0 1 2 3 4 5 6

nov ember 2015

Inskrivna öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen

i procent av registerbaserad arbetskraft

(5)

Gävleborg Västra Götaland

Jönköping Kalmar Kronoberg Stockholm Jämtland Norrbotten Västerbotten Östergötland

Värmland Gotland Örebro Skåne Södermanland

Uppsala Blekinge Västmanland Västernorrland Dalarna Halland

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Förändring av inskrivna öppet arbetslösa

(6)

Uppsala Stockholm Halland Dalarna Västra Götaland

Västerbotten Jönköping Norrbotten

Gotland Jämtland Kalmar Örebro Värmland Kronoberg Västernorrland

Västmanland Skåne Östergötland Södermanland Blekinge Gävleborg

0 1 2 3 4 5 6 7

nov ember 2015

Inskrivna i program med aktivitetsstöd

i procent av registerbaserad arbetskraft

(7)

Gotland Värmland Halland Västerbotten Västernorrland

Jämtland Västra Götaland Östergötland Örebro Norrbotten Dalarna Skåne Stockholm Blekinge Kalmar Västmanland

Jönköping Uppsala Kronoberg Södermanland

Gävleborg

-0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Förändring av inskrivna i

program med aktivitetsstöd

(8)

Stockholm Uppsala Halland Jönköping Västra Götaland Kronoberg

Skåne Dalarna Kalmar Västmanland Södermanland Västerbotten Västernorrland

Östergötland Örebro Norrbotten Gotland Gävleborg Jämtland

Blekinge Värmland

0 1 2 3 4

nov ember 2015

Personer som har arbete med stöd

i procent av registerbaserad arbetskraft

(9)

Västernorrland Stockholm

Skåne Kalmar Norrbotten Blekinge Värmland Gävleborg Södermanland

Örebro Västerbotten Västmanland

Gotland Uppsala Kronoberg Västra Götaland

Östergötland Jönköping Jämtland Dalarna Halland

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Procentuell förändring av antalet

personer som har arbete med stöd

(10)

Stockholm Kalmar Kronoberg Skåne Jönköping Östergötland Västra Götaland Jämtland Uppsala Södermanland

Örebro Dalarna Västerbotten Västmanland

Gotland Värmland Västernorrland Blekinge Norrbotten

Halland Gävleborg

0 5 10 15 20 25

nov ember 2015

Nyanmälda lediga platser

per 1000 i registerbaserad arbetskraft 16-64 år

(11)

Procent Gotland

Västerbotten Blekinge Kronoberg Södermanland

Norrbotten Kalmar Östergötland

Skåne Västra Götaland

Jämtland Uppsala Jönköping Gävleborg

Örebro Stockholm Halland Värmland Västmanland

Dalarna Västernorrland

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Procentuell förändring av

antalet nyanmälda lediga platser

(12)

Kronoberg Blekinge Västerbotten Västmanland

Halland Jämtland Västernorrland Örebro Västra Götaland

Norrbotten Uppsala Gotland Värmland Kalmar Östergötland

Skåne Södermanland

Jönköping Dalarna Gävleborg Stockholm

nov ember 2015

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

16-64 år i procent av registerbaserad arbetskraft

(13)

Västerbotten Västra Götaland

Värmland Örebro Norrbotten Jämtland

Kalmar Västernorrland

Blekinge Halland Östergötland Kronoberg

Dalarna Jönköping

Gotland Västmanland Södermanland Gävleborg

Uppsala Skåne Stockholm

-600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000

nov ember 2015 jämfört med motsv arande period 2014

Förändring av antalet personer berörda

av varsel om uppsägning

References

Related documents

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Sörmland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland

Jönköping Värmland Gävleborg Örebro Södermanland Östergötland Västmanland Skåne Halland Blekinge Dalarna RIKET Västernorrland Västra Götaland Norrbotten Kalmar

Kalmar Södermanland Gävleborg Örebro Kronoberg Gotland Västerbotten Dalarna Blekinge Jönköping Östergötland Värmland Uppsala Västra Götaland Jämtland Västernorrland

Gotland Jämtland Norrbotten Västerbotten Västmanland Örebro Gävleborg Blekinge Södermanland Kalmar Uppsala Halland Värmland Kronoberg Östergötland Västernorrland Dalarna

Kronoberg Halland Jönköping Västmanland Stockholm Jämtland Västra Götaland Örebro Västernorrland RIKET Östergötland Uppsala Värmland Skåne Norrbotten Södermanland

Gotland Jämtland Skåne Kronoberg Värmland Blekinge Uppsala inkl Norrtälje Norrbotten Stockholm exkl Norrtälje Dalarna Kalmar Alla Västmanland Västra Götaland Gävleborg

Halland Gotland Kronoberg Västernorrland Stockholm Kalmar Uppsala Västra Götaland Västmanland Örebro Alla Dalarna Skåne Södermanland Gävleborg Västerbotten Värmland

Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland