Att lära sig resonera – om elevers möjlighet att lära sig matematiska resonemang

Download (0)

Full text

(1)

Studies in Science and Technology Education

Licentiatavhandling No. 86

Att lära sig resonera

– om elevers möjlighet att lära sig

matematiska resonemang

Johan Sidenvall

Att lära sig resonera

– om elevers möjligheter att lära matematikiska resonemang

För att elever ska få möjlighet att lära sig resonera, måste de få möjlighet att resonera. Forskning visar att undervisning i stor utsträckning fokuserar på utantillinlärning och användandet av på förhand kända algoritmer, vilket tränger ut resonemang. Denna avhandling behandlar, utifrån flera perspektiv, svenska gymnasieelevers möjligheter att lära sig resonemang utifrån de uppgifter de möter i undervisningen.

Ett huvudresultat från avhandlingens studier är att elever får begränsade möjligheter att utveckla sin resonemangsförmåga när de arbetar med läroboksuppgifter.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-100-3

Att lära sig resonera

– om elevers möjligheter att lära matematikiska resonemang

För att elever ska få möjlighet att lära sig resonera, måste de få möjlighet att resonera. Forskning visar att undervisning i stor utsträckning fokuserar på utantillinlärning och användandet av på förhand kända algoritmer, vilket tränger ut resonemang. Denna avhandling behandlar, utifrån flera perspektiv, svenska gymnasieelevers möjligheter att lära sig resonemang utifrån de uppgifter de möter i undervisningen.

Ett huvudresultat från avhandlingens studier är att elever får begränsade möjligheter att utveckla sin resonemangsförmåga när de arbetar med läroboksuppgifter.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-100-3

Johan Sidenvall

Att lära sig resonera

– om elevers möjlighet att lära sig matematiska resonemang

20

(2)

Studies in Science and Technology Education

Licentiatavhandling No. 86

Att lära sig resonera

– om elevers möjlighet att lära sig

matematiska resonemang

Johan Sidenvall

Att lära sig resonera

– om elevers möjligheter att lära matematikiska resonemang

För att elever ska få möjlighet att lära sig resonera, måste de få möjlighet att resonera. Forskning visar att undervisning i stor utsträckning fokuserar på utantillinlärning och användandet av på förhand kända algoritmer, vilket tränger ut resonemang. Denna avhandling behandlar, utifrån flera perspektiv, svenska gymnasieelevers möjligheter att lära sig resonemang utifrån de uppgifter de möter i undervisningen.

Ett huvudresultat från avhandlingens studier är att elever får begränsade möjligheter att utveckla sin resonemangsförmåga när de arbetar med läroboksuppgifter.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-100-3

Att lära sig resonera

– om elevers möjligheter att lära matematikiska resonemang

För att elever ska få möjlighet att lära sig resonera, måste de få möjlighet att resonera. Forskning visar att undervisning i stor utsträckning fokuserar på utantillinlärning och användandet av på förhand kända algoritmer, vilket tränger ut resonemang. Denna avhandling behandlar, utifrån flera perspektiv, svenska gymnasieelevers möjligheter att lära sig resonemang utifrån de uppgifter de möter i undervisningen.

Ett huvudresultat från avhandlingens studier är att elever får begränsade möjligheter att utveckla sin resonemangsförmåga när de arbetar med läroboksuppgifter.

Linköpings universitet

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier 601 74 Norrköping

ISSN 1652-5051 ISBN 978-91-7519-100-3

Johan Sidenvall

Att lära sig resonera

– om elevers möjlighet att lära sig matematiska resonemang

20

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :