Ytjordvärmepump Välj rätt värmepump

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Senast ändrad: 2019-05-12

Ytjordvärmepump

Ytjordvärmepump Välj rätt värmepump

Gör en ärlig kalkyl Kolla värmefaktorn för hela året

Så fungerar värmepumpen Välj utifrån ditt hus

Bergvärmepump

Jag vill energieffektivisera hemma

Jag vill energieffektivisera mitt företag

Grund- eller

sjövattenvärmepump Luft-vattenvärmepump

Luft-luftvärmepump Frånluftsvärmepump

Mer information

Välj rätt värmepump

- fullständig broschyr (PDF)

Ytjordvärmepump

- punktlista (PDF)

Ytjordvärmepump

- fördjupad information (PDF)

• Hämtar värme ur marken med hjälp av en kollektorslang, slangen grävs ner på frostfritt djup.

• Kollektorslangen är fylld med vatten och en frostskyddande vätska, som ska hindra slangen från att frysa på vintern.

• Vätskan i kollektorslangen tar värme ur jorden och överför det till ditt hus värmesystem.

• Kollektorslangens längd varierar beroende på husets uppvärmningsbehov, vanligtvis är slangen mellan 200–600 meter lång.

• Du måste ha tillräckligt med markutrymme så att kollektorslangen får plats.

• Mark med hög vattenhalt är att föredra.

Men marken får inte vara vattenmättad.

• Du får inte bygga något på det mark-

utrymme där kollektorslangen är nedgrävd.

Be installatören om en karta, för att enklare minnas slangens placering

Passar dig med:

• Högt värmebehov

• Vattenburet värmesystem

• Mark som tillåter nedgräv- ning av kollektorslang

Kollektorslangen ligger nedgrävd i marken på frostfritt djup. Slangen samlar upp värme ur jorden som förs in i husets värmesystem.

Klicka på bilden för förstoring.

Ytjordvärmepump

Frostfritt djup

Frostfritt djup innebär hur djupt du behöver gräva för att marken inte ska frysa, även kallat tjäle. Om slangar inte är nedgrävda på frost- fritt djup kan slangarna frysa till is, då kan de spricka och gå sönder.

Vad som är frostfitt djup varierar runt om i Sverige. Här hittar du information om vilket djup som är frostfritt där du bor.

Stäng

valj-ratt-varmepu

Ytjordvärmepump

Figure

Updating...

References

Related subjects :