• No results found

Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1(1) Datum Dnr 2020-08-17 8-349507 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt

Fi2020/02954/S1

Skatteverket har inga invändningar mot att förslagen genomförs.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Pia Blank Thörnroos. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Peter Ljungqvist.

Katrin Westling Palm

References

Related documents

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och enhetschefen Pia Gustafsson.. Katrin

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Eva.. Mårtensson och sektionschefen Lena

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Tornas Algotsson och sektionschefen

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen Jonas Grönkvist.. Katrin

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall och sektionschefen Anne