Full text

(1)

Sidan 1 1(2)

Blekingesjukhuset 2014-09-25 Dnr 2013/0100

Förvaltningsstab Åsa Jersheim tel 0455-734205

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Omfördelning av budget avseende receptionen i Karlshamn

Blekingesjukhuset har sedan tidigare överfört centralkassan i Karlskrona till Lanstingsservice för tjänsteköp. Under våren 2014 har förhandlingar förts mellan sjukhuset och Landstingsservice för att även lämna över receptionen i Karlshamn. En överenskommelse är gjord mellan förvaltning-arna och Blekingesjukhuset föreslås lämna över 933 tkr i budget till Landstingsservice på helår. Budgeten avser personalkostnader 813 tkr (2,0 tjänster) samt driftskostnader 120 tkr för termi-nalhyror, nummerlappsrullar och övriga omkostnader i form av kontorsmaterial.

Driftskostnaderna är uppskattade utifrån den förbrukning som centralkassan i Karlskrona har och därför före-slås en avstämning inför 2015.

Överenskommelsen innebär omföring av verksamheten från 1 september 2014. Omföring av budget för 2014 uppgår till 311 tkr med anledning av delårseffekt

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att föreslå landstingsstyrelsen besluta

att omfördela medel från Blekingesjukhuset för 2014 med 311 tkr till Landstingsservice samt

att för 2015 omfördela 933 tkr från Blekingesjukhuset till Landstingsservice Karlskrona dag som ovan

Peter Lilja Landstingsdirektör

(2)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :