Vissa följdändringar med anledning av spellagen (Ds 2019:30)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1(1) Datum Dnr 2020-03-30 8-42853 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se

Vissa följdändringar med anledning av spellagen (Ds 2019:30)

Finansdepartementet Fi2019/04148

Skatteverket tillstyrker att förslagen genomförs, men föreslår ett senare ikraftträdande för den del som rör lagen (2018:1139) om skatt på spel.

Skatteverket bedömer att tre månader behövs för att göra nödvändiga förändringar i blanketter och information på hemsidan. Skatteverket föreslår därför att förslaget som rör lagen (2018:1139) om skatt på spel träder i kraft den 1 oktober 2020.

Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av rättsliga experten Pär Jönsson. Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Eva

Mårtensson och sektionschefen Lena Hiort af Ornäs Leijon.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :