• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrgruppen för det sociala området

Tid: måndag 15 september kl. 12:00 (start med lunch) till tisdag 16 september kl. 12:00 (avslutning med lunch)

Plats: Thorskogs Slott

Vägbeskrivning: Om du kommer söderifrån, kör E6 norr ut mot Kungälv. Tag av andra avfarten till Kungälv (efter Nordre Älvs bron) skyltat centrum/sjukhus. Passera första trafikljuset samt Mc Donalds på höger sida. Vid andra trafikljuset kör rakt fram mot Lilla Edet/Diseröd i 22 km. I samhället Thorskog ligger Slottet i en backe på vänster sida.

Program:

Första dagen ägnas huvudsakligen åt FoU i Väst/GR: -Fortsatt utveckling av FoU i Väst/GR Elisabeth Hajtowitz

-Utvärdering för lärande – en del av kompetensutvecklingen i kommunal verksamhet Resultat och erfarenheter från FOU-projekt Carina Löfström och Theresa Larsen

-Att förebygga, motverka och behandla riskbruk eller missbruk av droger Claudia Fahlke och

Elisabeth Beijer

Styrgruppen har dessutom dag 1 några löpande frågor att behandla:

1. Regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor – våld i nära relationer Bilaga 2. Rapport från möte med VGRs beställarnämnder

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:

-Socialt hållbar utveckling – vad innebär det? Historiebeskrivning och workshop. Vilka frågeställningar har kommit upp men inte behandlats? Kerstin Elias och Gustav Höjer -Diskussion kring gemensam målbild för arbetet och tidsplan Gustav Höjer

References

Related documents

“Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar även till att skapa sammanhang och samhörighet, verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar

Bolman och Deal (2013, ss. 299-305) beskriver hur värderingar inom en organisation kan ge uttryck i olika symboler som företaget använder i sitt arbetssätt. I denna studie har

Förbundsstyrelsen beslöt 2006-05-16 att anta föreliggande mål- och strategi- dokument ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”,

Förbundsstyrelsen beslöt 2006-05-16 att anta ett mål- och strategidokument ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”, och att lägga

att använda underlaget ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”, daterad november 2005, som underlag för denna dialog efter tillägg

Syftet med föreliggande mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för det fortsatta gemensamma arbetet med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och

Förbundsstyrelsen antog 2006-05-16 mål- och strategidokumentet ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur” som grund för det

100 ​  ​ Ingen av