KOMMUNIKATIONSMÅL. Det goda livet för sjuka äldre i VG

50  Download (0)

Full text

(1)

KOMMUNIKATIONSMÅL

Budskap - En god sammanhållen vård kräver samarbete

Veta - Ha kunskap om insatsområdena, de regionala och lokala prioriteringarna. Följa genomförandearbetet och resultatläget.

Känna - Engagemang och delaktighet

Göra - Ansvara för genomförandearbetet i den egna verksamheten och i samarbetet med andra. Informera medarbetarna och göra dem delaktiga. Agera utifrån mättavlor och lägesrapporter.

Det goda livet för sjuka äldre i VG

(2)

Reviderad handlingsplan

”Det goda livet för sjuka äldre”

i Västra Götaland

12/2 14/2

• Utvecklings ledarträff

3/3

• Arbetsdag utvecklings- ledare

20/3

• Dialogkonferens

10/4

• Beslut i Lisa

• Läns-

samverkansgrupp

(3)

Grundläggande krav 1

Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan

(Gemensam för kommuner och landsting i ett län)

• Beskrivning av förbättringsområden

• Konkreta och mätbara mål

• Planerade aktiviteter

• Uppföljning och redovisning av resultat

• Utvecklingsledarnas roll och mandat

• Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare

• Hur länet avser att skapa långsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet

• Hur privata och idéburna utförare kan involveras

(4)

Långsiktigheten i det systematiska förbättringsarbetet

• Ledning i samverkan - LiSA gruppen

• Länssamverkansgruppen äldre

• Vårdsamverkansgrupperna – Plattformen för det delregionala samverkansarbetet

• Strukturen hos varje huvudman

• GENOMFÖRANDEPLAN

Ledningskraftsteamen avvecklas  utvecklas i befintlig struktur

Projektledare samordnar det

länsövergripande arbetet med

handlingsplanens genomförande

(5)

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

• Syfte – Varför gör vi detta

Med handlingsplanens mål och aktiviteter vill vi uppnå och upprätthålla en god kvalitet på arbetet kring de mest sjuka äldre och sträva efter att våra gemensamma resurser används på bästa möjliga effektiva sätt.

• Mål – Vad vill vi uppnå

Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, kontinuitet, samordning, värdighet och

välbefinnande oavsett var i vårdkedjan han eller hon befinner sig och oavsett vilka behov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara

samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och

sjukhus samverkar runt de sjuka.

(6)

Beskrivning av förbättringsområden

Handlingsplanen är uppdelad i 3 processer med 13 insatsområden

Till varje insatsområdena finns mål och aktiviteter

(7)

Sammanfattning

• Två nya insatsområden

Utveckling och uppföljning genom brukarmedverkan Redovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvariga

• För varje område beskrivs mål och aktiviteter med uppföljande indikatorer på regional och nationell nivå

• Följsamhet till KOK

• Två länsövergripande förbättringar:

Länsgemensam rutin för SIP

Utskrivningsprocessen för mest sjuka äldre

(8)

Uppföljning och redovisning av resultat

• Måluppfyllelse följs bland annat med hjälp av indikatorer

• Regelbunden återkoppling till verksamhetschefer genom länsgemensam resultattavla

• Lägesrapport av genomförandearbetet 2ggr/år

(9)

Lägesrapport

”Det goda livet för sjuka äldre”

i Västra Götaland

(10)

• Oklart vad som händer med det webbaserade självskattningsinstrumentet

• Arbete med att utveckla seniorinformationen på 1177 Vårdguiden pågår

• Fast vårdkontakt inom primärvården är inte möjligt att mäta

• Ett länsuppdrag kring SIP från LiSA Arbetsgrupp startad

Process före - trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser

Process under (1) - innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg

(11)

Stödprojekt VG PV-enheter för arbete med handlingsplanen

• Tre indikatorer:

* Andel listade med demens som besök vårdenheten

* Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till individer 75 år och äldre

* Olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre per 100 listade

• Budget 2014: 20 000 000 kronor

• Utbetalat kv 1: 2 536 828

• Utbetalat kv 2: 2 330 139

• Totalt hittills 2014: 4 866 967

(12)

GÖTEBORG Andel listade patienter

>75 år som fått hembesök senaste 12 mån

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Hönö Vårdcentral Närhälsan Mölnlycke vårdcentral Närhälsan Angered vårdcentral Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Närhälsan Öckerö vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Capio Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Lindome vårdcentral Capio Vårdcentral Mölndal Närhälsan Bjurslätt vårdcentral Närhälsan Furulund vårdcentral Närhälsan Askim vårdcentral Närhälsan Frölunda vårdcentral Närhälsan Masthugget vårdcentral Närhälsan Åby vårdcentral Närhälsan Kungssten vårdcentral Nya Vårdcentralen Kortedala Torg Närhälsan Torslanda vårdcentral Närhälsan Olskroken vårdcentral Närhälsan Kungshöjd vårdcentral Närhälsan Biskopsgården vårdcentral Närhälsan Backa vårdcentral Närhälsan Styrsö vårdcentral Närhälsan Tuve vårdcentral Närhälsan Ekmanska vårdcentral Närhälsan Krokslätt vårdcentral Närhälsan Högsbo vårdcentral Ekenhälsan Närhälsan Björkekärr vårdcentral Närhälsan Brämaregården vårdcentral Närhälsan Opaltorget vårdcentral Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Familjehälsan Vårdcentral Angereds Läkarhus Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral Närhälsan Majorna vårdcentral Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Närhälsan Torpavallen vårdcentral

533 listade 212 hembesök

Källa : Spear

(13)

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Kvarterskliniken Lorensberg Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Västerleden Vårdcentral - Grimmered Kungsportsläkarna Järnhälsan Capio Vårdcentral Gårda Plus7 Vårdcentralen Capio Vårdcentral Lundby Fredriksdals Läkarhus Capio Vårdcentral Axess Vårdcentralen Läkarhuset Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Backa Läkarhus Din Klinik Närhälsan Eriksberg vårdcentral Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Vårdcentralen Carlanderska Närhälsan Hindås vårdcentral Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen Allemanshälsans vårdcentral Landala Kvarterskliniken Husaren Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Capio Vårdcentral Billdal Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Närhälsan Lövgärdet vårdcentral Wästerläkarna Torslanda Läkarhus Närhälsan Partille vårdcentral Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral Capio Vårdcentral Amhult JohannesVården - Vårdcentral och BVC Hälsans Hus Vårdcentral Selmas Läkarhus Läkargruppen Mölndalsbro Rävlanda vårdcentral Närhälsan Hjällbo vårdcentral Närhälsan Landvetter vårdcentral Närhälsan Kärra vårdcentral

forts.GÖTEBORG Andel listade patienter

>75 år som fått hembesök senaste 12 mån

300 listade 1 hembesök

(14)

Andel listade patienter >75 år som fått hembesök senaste 12 mån

Område Högsta Lägsta Medel Antal VC

Fyrbodal 27,2% 4,0% 14,1% 38

Göteborgs området

39,8% 0,3% 13,8% 78

Sa Älvsborg

25,7% 0,8% 11,8% 34

SIMBA 19,0% 1,7% 10,4% 13

Skaraborg 21,2% 1,7% 12,5% 34

VG 39,8% 0,3% 13,0% 197

Förklaring:

Indikatorn omfattar samtliga hembesök som vårdcentralen utfört i särskilt och ordinärt boende de senaste 12 månaderna

Sammanfattning hembesök

• Antalet listade patienter > 75 år på de197 vårdcentralerna i april 2014 - 114 585

• Antalet av dem som hade fått hembesök senaste året - 14 871

• Högsta medelvärdet - Fyrbodal (14,1%)

• Lägsta medelvärdet - SIMBA (10,4 %)

• Stora variationer när det gäller

vårdcentralernas arbete med hembesök

• Utmaningen - målvärde 18% ? Lika andel hembesök som andelen individer

>65 år som tillhör gruppen mest sjuka äldre

• 40 vårdcentraler uppnår 18%

Källa: Spear

(15)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Närhälsan Majorna vårdcentral Angered Care Vårdcentral Närhälsan Tuve vårdcentral Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Närhälsan Krokslätt vårdcentral Ekenhälsan Närhälsan Högsbo vårdcentral Närhälsan Partille vårdcentral Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Kvarterskliniken Lorensberg Capio Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Din Klinik Närhälsan Styrsö vårdcentral Närhälsan Askim vårdcentral Närhälsan Hindås vårdcentral Närhälsan Landvetter vårdcentral Närhälsan Gibraltargatan vårdcentral Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral JohannesVården - Vårdcentral och BVC Närhälsan Hjällbo vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Närhälsan Torslanda vårdcentral Selmas Läkarhus Närhälsan Brämaregården vårdcentral Läkargruppen Mölndalsbro Backa Läkarhus Torslanda Läkarhus Närhälsan Bjurslätt vårdcentral Närhälsan Masthugget vårdcentral Närhälsan Torpavallen vårdcentral Allemanshälsans vårdcentral Landala Nya Vårdcentralen Kortedala Torg Fredriksdals Läkarhus Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen Närhälsan Backa vårdcentral Angereds Läkarhus Rävlanda vårdcentral Hälsans Hus Vårdcentral Kvarterskliniken Almedal

GÖTEBORGSOMRÅDET

Andel listade patienter >75 år som det senaste året fått en fördjupad

läkemedelsgenomgång

För litet patient underlag

486 listade

58 med läkemedels genomgång

För litet patient underlag

(16)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Familjehälsan Vårdcentral Närhälsan Furulund vårdcentral Vårdcentralen Feelgood Torslanda Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Vårdcentralen Carlanderska Plus7 Vårdcentralen Capio Vårdcentral Lundby Vårdcentralen Läkarhuset Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Capio Vårdcentral Amhult Capio Vårdcentral Axess Capio Vårdcentral Billdal Västerleden Vårdcentral - Grimmered Närhälsan Kungshöjd vårdcentral Järnhälsan Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Kungsportsläkarna Närhälsan Kungssten vårdcentral Capio Vårdcentral Mölndal Närhälsan Frölunda vårdcentral Närhälsan Björkekärr vårdcentral Capio Vårdcentral Gårda Närhälsan Opaltorget vårdcentral Wästerläkarna Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Närhälsan Ekmanska vårdcentral Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen Närhälsan Lövgärdet vårdcentral Kvarterskliniken Husaren Närhälsan Lindome vårdcentral Hönö Vårdcentral Närhälsan Angered vårdcentral Närhälsan Öckerö vårdcentral Närhälsan Åby vårdcentral Närhälsan Eriksberg vårdcentral Närhälsan Kärra vårdcentral Närhälsan Mölnlycke vårdcentral Närhälsan Olskroken vårdcentral Närhälsan Biskopsgården vårdcentral

Forts.GÖTEBORGSOMRÅDET Andel listade patienter >75 år som det

senaste året fått en fördjupad läkemedelsgenomgång

86 listade 6 med läkemedelsgenomgång

Källa : Spear

För litet patient underlag

(17)

Sammanfattning läkemedelsgenomgångar

ANDEL LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR

Område Högsta Lägsta Medel Antal VC

Fyrbodal 93% 12% 50,3% 38

Göteborgs området

100% 7% 49,4% 81

Sa Älvsborg

73% 18% 49,3% 34

SIMBA 83% 22% 55,8% 13

Skaraborg 70% 6% 37,7% 35

VG 100% 6% 47,8% 201

• Antalet listade patienter > 75 år på de 201 vårdcentralerna i april 2014 – 114 699

• Antalet av dem som hade fått en fördjupad läkemedelsgenomgång senaste året – 54 837

• Stora variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med läkemedelsgenomgångar

• Högsta medelvärdet - SIMBA (55,8 %)

• Lägsta medelvärdet - Skaraborg (37,7 %)

(18)

Olämpliga läkemedel

Antal personer Feb -12 (91 049) Feb -13 (80 513) Feb -14 (71 839)

0 2 4 6 8 10 12 14

Andel Personer med olämpliga läkemedel 20111001-20120930 Andel Personer med olämpliga läkemedel 20121001-20130930 Andel Personer med olämpliga läkemedel 20131001-20140930

Källa: Kvalitetsportalen

%

18

(19)

Antal personer Feb -12 (31 658) Feb -13 (29 102) Feb -14 (24 261)

Antiinflammatoriska läkemedel

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel 20111001-20120930 Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel 20121001-20130930 Andel Personer med antiinflammatoriska läkemedel 20131001-20140930

%

(20)

Antal personer Feb -12 (19 670) Feb -13 (18 118) Feb -14 (17 770)

Antipsykotiska läkemedel

Källa: Kvalitetsportalen

%

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Andel Personer med antipsykotiska läkemedel 20111001-20120930

Andel Personer med antipsykotiska läkemedel 20121001-20130930

Andel Personer med antipsykotiska läkemedel 20131001-20140930

(21)

Sammanfattning läkemedel

oktober 2011 – februari 2014

• Antalet personer >75 år med

olämpliga läkemedel har minskat med 19 210

- vi fortsätter minska

• Antalet personer >75 år med antipsykotiska läkemedel har minskat med 1 900

- ingen minskning sedan mars-13 - vad har vi slutat att göra?

- hur går vi vidare?

Antalet personer >75 år med

antiinflammatoriska läkemedel har minskat med 7 397

- vi fortsätter minska

(22)

1

512

2927

6049

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Antal registreringar i Västra Götaland

Källa: BPSD registret

(23)

10,7%

40,5%

14,1%

2,3%

32,4%

10,5%

41,0%

12,0%

0,0%

36,5%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Fyrbodal Sa Älvsborg Samverkan i Göteborgsområdet SIMBA Skaraborg

Andel av registreringar i VG 131001 Andel av registreringar i VG 140430

Område 131001 140430 Fyrbodal 307 646 Göteborg 352 854

SIMBA 2 139

Sa

Älvsborg 1198 2451 Skaraborg 1068 1959 Total 2927 6049

Antal registreringar i VG

(24)

1

67

238

664

0 100 200 300 400 500 600 700

Antal anslutna enheter till BPSD registret i Västra Götaland

Källa: BPSD registret

(25)

0 10 20 30 40 50 60 70 Mölndal

Stenungssund Lerum Essunga Sotenäs Dals-Ed Färgelanda Grästorp Gullspång Lidköping Mellerud Bengtsfors Hjo Lysekil Töreboda Tibro Tjörn Lilla Edet Munkedal Tanum Vara Strömstad Herrljunga Skara Trollhättan Uddevalla Svenljunga Götene Karlsborg Alingsås Bollebygd Tranemo Vårgårda Vänersborg Åmål Ale Orust Partille Öckerö Härryda Kungälv Tidaholm Mark Ulricehamn Mariestad Falköping Skövde Göteborg Borås

Antal anslutna enheter per kommun 140430

Vårdsamverkans område

Antal anslutna

enheter

Fyrbodal 124

Göteborg 112

Sa Älvsborg 190

Skaraborg 196

SIMBA 42

Total 664

(26)

Sammanfattning BPSD i Västra Götaland

• Användandet av BPSD ökar stadigt både när det gäller antalet registreringar och anslutna enheter.

• Tre ? kommuner använder fortfarande inte registret

• Vi kan förväntas oss fortsatt ökning då fler certifierade utbildare är på väg ut i verksamheterna.

• 10 kommuner i Fyrbodal saknar utbildare.

• Utbildningsarbetet har organiserats olika i vårdsamverkansområdet

(27)

GÖTEBORGSOMRÅDET Antal grundregistreringar och uppföljningar per vårdcentral tom

april 2014

0 50 100 150 200 250 300 350

Närhälsan Torslanda Vårdcentral Angereds Läkarhus Hälsans Hus Landvetter Vårdcentralen Bjurslätt, Göteborg Vårdcentralen Masthugget, Göteborg Hönö Vårdcentral Vårdcentralen Askim Allemanshälsans Vårdcentral Landala, Göteborg Capio Vårdcentral Lundby, Göteborg Vårdcentralen Hindås Vårdcentralen Mölnlycke Vårdcentral Läkarhuset, Göteborg Allemanshälsan Jungfruplatsen, Mölndal Backa Läkarhus, Göteborg Capio Vårdcentral Hovås/Billdal Göteborg Vårdcentralen Kyrkbyn, Göteborg Vårdcentralen Gibraltargatan, Göteborg JohannesVården Vårdcentral Göteborg Närhälsan Högsbo Vårdcentral Vårdcentralen Krokslätt, Mölndal Capio Mölndals Vårdcentral , Kungshöjds Vårdcentral, Göteborg Styrsö Vårdcentral Närhälsan Hjällbo Vårdcentral, Angered Vårdcentralen Eriksberg, Göteborg Närhälsan Ekmanska Vårdcentral, Göteborg Vårdcentralen Landvetter Vårdcentralen Biskopsgården,Göteborg Vårdcentralen Åby, Mölndal Olskrokens Vårdcentral, Göteborg Tuve Vårdcentral, Göteborg Vårdcentralen Lindome Vårdcentralen Majorna, Göteborg Capio Vårdcentral Sävedalen Vårdcentralen Torpavallen Göteborg Läkargruppen Mölndalsbro, Mölndal Vårdcentralen Lövgärdet, Angered Wästerläkarna Västra Frölunda Partille o Furulunds Vårdcentral, Partille Brämaregårdens Vårdcentral Göteborg Vårdcentralen Gamlestadstorget Göteborg Vårdcentralen Opaltorget, V Frölunda

(28)

forts.GÖTEBORGSOMRÅDET Antal grundregistreringar och uppföljningar per vårdcentral tom

april 2014

0 50 100 150 200 250 300 350

Adina Hälsans Vårdcentral Sävedalen Allemanshälsans vårdcentral Frölunda Angered Care Vårdcentral Capio Vårdcentral Amhult Capio Vårdcentral Axess Familjehälsan Vårdcentral Järnhälsan Kungsportsläkarna Kvarterskliniken Almedal Kvarterskliniken Lorensberg Närhälsan Backa vårdcentral Närhälsan Björkekärr vårdcentral Närhälsan Furulund vårdcentral Närhälsan Slottsskogen vårdcentral Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC Nötkärnan Kållered Familjeläkare och BVC Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC Plus7 Vårdcentralen Rävlanda vårdcentral Selmas Läkarhus Torslanda Läkarhus Vårdcentralen Feelgood Torslanda Västerleden Vårdcentral - Grimmered Västerleden Vårdcentral och Hälsocenter - Frölunda Torg Vårdcentralen Angered Kungsstens Vårdcentral, Göteborg Kvarterskliniken Husaren, Göteborg Kortedala Vårdcentral och BVC, Göteborg Närhälsan Frölunda Vårdcentral, Västra Frölunda Capio Vårdcentral Gårda Göteborg Din Klinik, Göteborg Fredriksdals Läkarhus, Göteborg Vårdcentralen Öckerö Vårdcentralen Carlanderska, Göteborg Ekenhälsan Kållered Vårdcentralen Kärra, Hisings-Kärra

Grundregistreringar + utvidgade utredningar Uppföljningar

Källa: SveDem

(29)

Sammanfattning SveDem

• Täckningsgraden i registret var 30% under 2013

• Högst andel av registrerade utredningar i

förhållande till andel befolkning >65 år har Södra Älvsborg

• Implementeringsarbetet med SveDem går trögt – 63 % av vårdcentralerna använder inte registret alls eller i liten omfattning

• hur kan vi öka användandet?

Vårdsamverkans område

Antal utredningar

Andel av utredningar

Antal uppföljningar

Andel av uppföljningar

Andel av befolkning>65 år

Fyrbodal 797 15,6% 524 13,0% 20,4%

Göteborgsområdet 1572 30,7% 1165 29,0% 34,5%

Sa Älvsborg 1333 26,1% 1064 26,4% 19,3%

SIMBA 460 9,0% 595 14,8% 7,0%

Skaraborg 954 18,6% 676 16,8% 18,8%

Totalt VG 5116 100,0% 4024 100,0% 100,0%

(30)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H err ljun ga Li lla Ede t V år går da Fä rge lan da M un ked al Trane m o Ti bro Ti da ho lm M el lerud Tö reb od a G ul lspå ng H jo M arie st ad A ling sås Vara B en gts for s B ol leb ygd Karlsbor g K un gä lv S kara E ssun ga P art ill e Sot enäs S kövd e M ark Tj örn S ven ljun ga U lr ic eh amn V än ersbor g F al kö ping Tanum Le rum G ötebor g Ö ckerö A le G ötene Uddevall a B orås Trol lhä tt an Å m ål Li dkö pi ng O rust D al s -E d St röm s tad G räst orp Lyse ki l M öl nd al H ärr yda S ten un gs un d

Senior alert - Täckningsgrad april 2014

Målvärde 90%

Källa: Kvalitetsportalen

%

(31)

Område Deltagit ANTAL Icke deltagit ANTAL Fyrbodal Uddevalla

Bengtsfors Orust Lilla Edet

4 Strömstad

Tanum Munkedal Dals Ed Mellerud Sotenäs Trollhättan Vänersborg Åmål

Färgelanda Lysekil

11

Göteborgs området

Göteborg Öckerö

2 Mölndal

Härryda Partille

3

Sa

Älvsborg

Tranemo Ulricehamn Mark Herrljunga Alingsås

5 Borås

Lerum Svenljunga Vårgårda Bollebygd

5

SIMBA Tjörn

Kungälv

2 Stenungssund Ale

2 Skaraborg Tidaholm

Tibro Gullspång Mariestad Skara Töreboda Skövde Götene

10 Grästorp

Hjo

Falköping Lidköping Karlsborg

5

Kommundeltagandet i PPM mätningen fall och

trycksår v 11 2014

(32)

Sammanfattning Senior alert

• 11 kommuner uppnår en 90%-ig täckningsgrad

• 47 kommuner använder registret men i varierande omfattning

• 23 kommuner deltog i ppm mätningen för fall och trycksår vecka 11

• Det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med riskbedömningar hos vårdgivarna i Västra Götaland

Källa: Kvalitetsportalen

(33)

Målvärde 70%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fyrbodal Göteborgs- området Sa Älvsborg

SIMBA Skaraborg VG

Täckningsgrad 20131001-20140930 Täckningsgrad 20121001-20130930 Täckningsgrad 20111001-20120930

%

(34)

Källa: Kvalitetsportalen

(35)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG

Andel brytpunktsamtal 20111001-20120930 Andel brytpunktsamtal 20121001-20130930 Andel brytpunktsamtal 20131001-20140930

• Resultatet tyder inte på ett tydligt systematiskt införande – en normal förändring utifrån att frågan är i fokus

• Bästa utvecklingen har Göteborgsområdet och Sa Älvsborg

• Simba har en negativ utveckling, Fyrbodal ingen utveckling alls, Skaraborgs utveckling är svag

%

(36)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG

Andel smärtskattning 20111001-20120930 Andel smärtskattning 20121001-20130930 Andel smärtskattning 20131001-20140930

Källa: Kvalitetsportalen

%

(37)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fyrbodal Göteborgsområdet Sa Älvsborg SIMBA Skaraborg VG

Andel dokumenterad munhälsobedömning 20111001-20120930 Andel dokumenterad munhälsobedömning 20121001-20130930 Andel dokumenterad munhälsobedömning 20123001-20140930

%

(38)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Andel ordination mot ångest 20111001-20120930 Andel ordination mot ångest 20121001-20130930 Andel ordination mot ångest 20131001-20140930

%

Källa: Kvalitetsportalen

(39)

God vård i livet slut

Område Förändrat vårdresultat

140430

Fyrbodal 0,7 %

Göteborgs området

5,9 %

Sa Älvsborg

5,9 %

SIMBA 1,7 %

Skaraborg 5,6 %

VG 4,5 %

Sammanfattning Palliativregistret

• Täckningsgraden har kontinuerligt ökat på alla nivåer sedan 2011 med ett undantag

• 28 kommuner klarade en 70%-ig täckningsgrad den 31 mars-14

• Göteborgsområdet, Sa Älvsborg och Skaraborg når målet med ett förbättrat vårdresultat på 5%

• Svag utveckling i Simba och

Fyrbodal

(40)

2013 2014

Sjukhus

område Okt Nov Dec Jan Feb Mars

ALS 7% 5% 6% 3% 7% 9%

KS 4% 2% 3% 2% 2% 5%

NU 28% 27% 25% 34% 35% 35%

SkaS 14% 13% 12% 11% 16% 12%

SU 20% 18% 18% 20% 21% 22%

SÄS 13% 13% 12% 14% 14% 16%

VGR 18% 17% 16% 19% 20% 21%

Källa: VEGA

Andel direktinläggningar per

Sjukhusområde patienter >75 år

• Hög andel – NU(1/3) och SU(1/4)

• Låg andel - Alingsås och Kungälv

Förklaring:

Indikatorn omfattar oplanerad inskrivning i slutenvård, där inget besök på

akutmottagningen föregår inskrivningen.

(41)

Källa: Vega

(42)

Göteborgsområdet

Resultat:

10:e och 90:e percentilen i VG:

USV: 3,2-6,5%

Göteborg:

14 VC ligger lägre än 10:e perc 9 VC ligger högre än 90:e perc ÅI30: 4,5-8,2%

Göteborg:

14 VC ligger lägre än 10:e perc 7 VC ligger högre än 90:e perc

Kommentar Göteborg:

8 VC har lägre värden än 10:e percentilen för både USV och ÅI30. 7 ligger i Göteborg centrum väster, en i Härryda.

7 VC har högre värden än 90:e percentilen för både USV och ÅI30. 3 st på Hisingen, 4 st i nordöstra Göteborg.

Det kan finnas skäl att analysera dessa resultat närmare för att se vad som skiljer utfallen per VC åt.

Nordöstra Göteborg har den klart högsta andelen USV i länet som helhet under 2009-2012, medan centrum-väster har en lägre andel för både USV och ÅI30.

5 Göteborg Kvarterskliniken Almedal 5 Göteborg Capio Vårdcentral Billdal

5 Göteborg Nötkärnan Masthugget Familjeläkare och BVC 5 Göteborg Järnhälsan

5 Göteborg Allemanshälsans vårdcentral Frölunda 5 Göteborg Kungsportsläkarna

5 Göteborg Närhälsan Styrsö vårdcentral 7 Härryda Rävlanda vårdcentral

11 Göteborg Närhälsan Kärra vårdcentral

12 Göteborg Nötkärnan Kortedala Vårdcentral och BVC 12 Göteborg Närhälsan Gamlestadstorget vårdcentral 12 Göteborg Närhälsan Angered vårdcentral

12 Göteborg Nötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC 11 Göteborg Närhälsan Biskopsgården vårdcentral

11 Göteborg Nötkärnan Friskväderstorget Vårdcentral och BVC

Källa: Vega

(43)

• Samtliga vårdsamverkansområden har startar förbättringsarbete för att stärka utskrivningsprocessen

• VG klarar årets mål för undvikbar slutenvård

• Det är stora variationer på alla nivåer när det gäller resultaten för undvikbar slutenvård och återinskrivningar

• VG klarar inte årets mål för återinskrivningar

Process under (2) – säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning

(44)

Länets analysarbete

VAD PÅGÅR!

(45)

• FoU studie för att belysa vårdcentralernas betydelse för undvikbar slutenvård och återinskrivningar – kvalitativ ansats

• Lokala medel för att arbeta med utskrivningsprocessen, ca 1,4 mnkr

• Spridningskonferens 18/3-2015

• Nya definitioner 2014:

• Återinskrivningar avser bara oplanerade

• Undvikbar slutenvård beräknas på individer, inte antal vårdtillfällen

Nyheter på Kvalitetsportalen

• Andel utskrivningsklara/kommun

• Antal återinskrivna/vårdcentral

(46)

Sammanfattning ansökningar

Utvecklingsmedel närsjukvården

(47)

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - insatsområde 2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg

MÅL: En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser

Särskilda utvecklingsmedel för stödja införandet av Skaraborgsmodellen

• Vårdsamverkansområdet ansöker

• Styrgruppen ansvarar ytterst för ledningen av arbetet

• Varje ansökan prövas enskilt Modeller för mobil

hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett naturligt sätt att arbeta.

Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med

komplexa behov och symtom.

År Omfattning Ansökningsdatum

2014 20 mnkr 16/6- 2014, 19/9- 2014

2015 20 (50) mnkr 15/12- 2014, 15/3- 2015

2016

(48)

Nuläget

• 16/6 - 1 ansökan från Skaraborg - 2,98 mnkr är beviljade

• 19/9 - 6 ansökningar, samtliga för 2015

Område Utvecklingsområde Kostnad Innehåll

Göteborg Utökade resurser till bedömningsbilen

9,43 mnkr under 1 år 3 Äldrekonsulter

Hembesök av läkare inom 24 tim Omsorgskoordinator

Göteborg Utvidgad ASIH verksamheten

3,5 mnkr/år under 2 år 4 team bemannade med sjuksköterskor och läkare SA Älvsborg Närsjukvårdsteam

Sjuhärad och mobila hemsjukvårdsläkare

7,1 mnkr/år under 2-3 år 1 Närsjukvårdsteam

4 Hemsjukvårdläkare på 50%

SIMBA Utökad hembesöks-

verksamhet

0,7 mnkr under 6 mån I nuläget omfattar ansökan arbetet

med att ta fram en projektplan

(49)

Fortsättning

Område Utvecklingsområde Kostnad Innehåll

Fyrbodal Akuta hembesök av primärvårdsläkare

2,494 mnkr under 1 år Med utökade resurser vill man möjliggöra akuta hembesök Omvårdnads

koordinator på akutmottagningen

1,225 mnkr/år under 2 år 2 sjuksköterskor med geriatrisk kompetens för tidig bedömning och strukturerat omhändertagande Utveckla

teambaserad samverkande

sjukvård i Uddevalla med fortsatt spridning i Trestadsområdet

7,271 mnkr under 1år 3 Mobila distriktsköterskor 2 Åtgärdsplatser i kommunen Hemgångsteam

Befintliga vårdresurser inom samverkande sjukvård

Skaraborg Fortsatt utveckling av Närvård Skaraborg

7,9 mnkr/år under 2 år 2 ytterligare närvårdsteam för

täckning av hela Skaraborg

Ansökta medel 2015 39,62 mnkr

(50)

Under hösten!

• Revidering av genomförandeplaner

• Ledningskraft avslutskonferens 12-13 november

• Länskonferens 18/12 - planering 2015

Frågeställningar!

• Hur påverkas vårdsamverkansarbetet av den nya nämndsorganisationen?

• Utvärderingen av ledning i samverkan VGR/VGK pågår,

redovisning i LiSA 27/10 förändringar?

Figure

Updating...

References

Related subjects :