Interaktionsdesign - Prototyper. Användbarhetskrav

10  Download (0)

Full text

(1)

ACSD sommar 2004 Upps

ala universitet @ 2003

ACSD sommar 2004

Övning / Handledning Användbarhetskrav

Stefan Blomkvist

stefan.blomkvist@it.uu.se

Interaktionsdesign - Prototyper

Användbarhetskrav

Användbarhetskrav enl ISO 9241

• Ändamålsenlighet

• Effektivitet

• Tillfredsställelse

• I ett visst användnings- sammanhang

”Traditionell” kravspec:

• Funktionella krav

• ”Materialegenskaper”

• Tekniska krav Kravspec fokus på

användningskvalitet

Icke- funktionella

(2)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #3 Uppsala universitet @ 2003

Krav inte design

Beskriv vad som ska göras, inte hur

Rätt: ”Under samtal skall volymen kunna höjas och sänkas.”

Fel: ”Med två knappar på sidan av telefonen ska man kunna höja och sänka

volymen”

Interaktionsdesign - Prototyper

an ska kunna spara filer på ett användarvänligt sätt och så ska man också kunna spara sina filer var man vill, och öppna filer ska också vara enkelt.

M

Problem:

ƒ Otydligt språk – tolkning

Vem är ”man”

Vad betyder ”användarvänligt”

”enkelt” för vem

ƒ När vi vet om kraven är uppfyllda?

ƒ Fler krav i ett

(3)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #5 Uppsala universitet @ 2003

Tydliga krav

ƒ Formulera kraven så de inte kan misstolkas

ƒ Ett krav i taget

ƒ Dela upp krav i mindre delar vid behov

ƒ Gruppera närliggande krav

ƒ Tydligt språk, undvik ”man” och

”användarvänlig”.

ƒ Men, hur vi vet om kraven är uppfyllda?

Interaktionsdesign - Prototyper

Mätbara krav

ƒ Det ska gå snabbare att fylla i blanketten på webbsidan än på papper.

ƒ Användarna skall kunna stänga av X på mindre än 5 sek (medeltid).

ƒ Nyanställda ska efter 2 mån ha en felfrekvens på högst 5%.

ƒ Användarna skall gradera Y till minst 5 på en skala från (1) svårt till (7) lätt att använda, efter att ha genomfört testfall Y.

(4)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #7 Uppsala universitet @ 2003

Mätbara krav (2)

ƒ Data entry clerks will be able to input data from the forms with 98% accuracy in a mean time of less than 10 minutes.

ƒ X ska kunna användas efter högst 30 minuters instruktion.

ƒ X ska ge omedelbar visuell återkoppling på all inmatning.

Interaktionsdesign - Prototyper

Ex på formulär för krav

Obser- ved results Best

possible level Planned target level Worst

accept- able level Current

level Value to be measured Measuring

instrument Usability

attribute Req

ref

www.it.bton.ac.uk/staff/rng/teaching/notes/GUIDE/GUIDE1 UsersUsability.html#Usability%20Requirements

(5)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #9 Uppsala universitet @ 2003

Spårbarhet

2.3.3 Det ska vara möjlig att höja och sänka volymen under ett samtal

BUTTONS.VOLUME.ADJUST

Det ska vara möjlig att höja och sänka volymen under ett samtal

Interaktionsdesign - Prototyper

Exempel spårbarhet, gruppering

1. Krav om…

1.1. Mojängen skall kunna användas ...

1.2. Mojängen skall kunna användas ...

1.3. ...

2. Krav om...

2.1. Mojängen skall kunna användas ...

(6)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #11 Uppsala universitet @ 2003

Rationale

ƒ Rationale är en kort förklaring / motivering till varför kravet finns. Bra att veta för alla de som tar del av kravspecen, speciellt om kravet ska tas bort eller ändras i framtiden.

ƒ Kravet ska vara kort och koncist, men en beskrivande ”rationale” kan kopplas till kravet.

Interaktionsdesign - Prototyper

Exempel Rationale

ƒ 2.3.6. Fjärrkontrollen skall gå att använda under mörker.

ƒ Anledning: Många gånger kan man vakna på natten och känna att det är antingen för varmt eller för kallt i rummet. Istället för att göra mycket oljud eller att sätta på lampan och riskera att ens partner vaknar upp, så ska man lätt kunna hitta i mörket…

(7)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #13 Uppsala universitet @ 2003

Användare och

Användningssammanhang

ƒ ISO 9241:

ƒ …i ett visst användningssammanhang.

ƒ För att kunna ta fram rätt anv.krav behöver vi först veta vilka användarna är och

användningssammanhang.

Interaktionsdesign - Prototyper

Användare/sammanhang exempel

ƒ Användningsområde: Klimatanläggningen används på hotellrum

ƒ Användning: Fjärrkontrollen ska styra anläggningen för värme, kyla och

luftkonditionering i ett enskilt hotellrum.

ƒ Användare: Hotellgäster och hotellpersonal med olika åldrar och ursprung i världen.

(8)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #15 Uppsala universitet @ 2003

Övning: Användbarhetskrav för parkeringsautomat

Interaktionsdesign - Prototyper

Användbarhetskrav P-automat

ƒ Är kraven mätbara?

ƒ Hur ska de mätas?

ƒ Är kraven heltäckande?

ƒ Inbegriper kraven de funktionella kraven?

ƒ Har alla aspekter av användbarhet beaktas?

ƒ Vilka krav är viktigast?

(9)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #17 Uppsala universitet @ 2003

Inlupp 1 Kravhantering

ƒ 1a. Kravspecifikation för klockradio

Användbarhetskrav

ƒ 1b. Egen reflektion kring användbarhetskrav

ƒ Resurser

Föreläsning 3+5

Handledning/övning 1 tisdag 15/6, 10-12

Boken + kurssidan + länkar

ƒ Deadline: Fr 18/6 kl. 09:00

Interaktionsdesign - Prototyper

Fokus på användbarhetskrav

ƒ Fokus på krav som rör användbarhet:

Ex: Fjärrkontrollen skall kunna användas med enbart en hand.

ƒ Rent tekniska eller funktionella krav behöver inte vara med:

Ex: IR-sändaren skall sända med en våglängd på 850 nm.

Men funktionella/tekniska krav påverkar ofta användbarheten, och då ska de förstås vara med.

ƒ Användbarheten beror på användarna, uppgiften och sammanhanget. ISO9241

(10)

Informationsteknologi | 2004-06-16 | #19 Uppsala universitet @ 2003

Formalia inlämning

ƒ Lämnas in skriftligen i elektronisk version:

1it240-inlupp@hci.uu.se

ƒ Filnamn: inlupp<Nr>_DittNamn

ƒ Rapportens omfattning: motsvarande 1 – 5 A4-sidor exklusive framsida.

ƒ Handledning:

Övning/lektion 1 och 2

Stefan Blomkvist, rum 1157

E-post: 1it240@hci.uu.se

Arkiv: www.hci.uu.se/courses/1it240/s04/mail/

ƒ Mer info: www.it.uu.se/edu/course/homepage/acsd/S04

Figure

Updating...

References

Related subjects :