Sommarbroschyr 2014 Information till dig med sommarabonnemang för renhållning

Full text

(1)

Månad Vecka

Maj 18 20

Juni 22 24 26 Juli 28 30 Augusti 32 34 September 36 38 Oktober 40

Markerade veckor (v. 22 och v. 36) sker även hämtning för abonnenter med hämtning 2 ggr/år.

Sommarbroschyr 2014

Information till dig med sommarabonnemang för renhållning

NYHETER 2014

Kunder i skärgården

Hjälp oss genom att märka upp dina kärl med fastighetsbeteckning.

Hämtning av en extra sopsäck Hämtning av extra sopsäck måste beställas i förväg. Beställningen gör du hos vår kundservice!

Anmäl utebliven hämtning Tänk på att utebliven hämtning måste rapporteras till kundservice samma vecka.

Sms-avisering för slam-kunder Nu har du möjlighet att få sms-avisering innan vi kommer och tömmer hos dig.

Läs mer inne i broschyren!

Insamling av matavfall Utbyggnaden av matavfallsinsamling fortsätter etappvis i kommunen. Hämtning av utsorterat matavfall ska erbjudas alla med helårsabonnemang.

Taxa 2014

Grundavgiften höjs med två procent.

Kärlavgift höjs med fyra procent.

Se hela taxedokumentet samt kortversioner

Hämtning jämna veckor, 12 ggr

(2)

Västervik, Målserums avfallsanläggning Mars-oktober:

• Måndag kl. 07.00-19.00

• Tisdag-fredag kl. 07.00-16.00

Lördagsöppet kl. 09-13 vecka 17, 22, 26, 30, 35, 39, 43, 48 och 52 (sista lördagen i varje månad).

Ankarsrum, Kammartorp

• Måndag kl. 12.00-18.00

Lördagsöppet kl. 09-13 vecka 18, 23, 36, 40 och 45.

Gamleby, Härstad Mars-oktober:

• Onsdag kl. 12.00-14.50, 15.30-19.00

• Torsdag kl. 12.00-16.00

Lördagsöppet kl. 09-13 vecka 15, 19, 24, 37, 41 och 46.

Överum, Dalhemsvägen

• Tisdag kl. 12.00-18.00

Lördagsöppet kl. 09-13 vecka 17, 20, 26, 38, 42 och 47.

Loftahammar, Grönhagen Juni-augusti:

• Måndag kl. 13.00-18.00 September-maj:

• Måndag kl. 15.00-18.00

Lördagsöppet kl. 09-13 varannan lördag från april till oktober, jämna veckor, från vecka 18 till och med vecka 42.

Stängt röda dagar och helgdagar Återvinningscentralerna och Målserums avfallsanläggning är stängda alla röda dagar samt påskafton, midsommar- afton, julafton och nyårsafton.

Välkommen till våra återvinningscentraler

(3)

Detskavaralättattgörarätttyckervi. Därför finns samlaren. Samlaren är ett miljöskåp som gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle hamna i soporna. Samhällsnyttan blir dubbel, dels hjälper vi till att avgifta kretslop- pet från farliga ämnen och dels så återvinns värdefulla metaller som kan användas i produk- tion av nya varor. Smart, eller hur?

Här finns Samlaren:

ICA Supermarket, Gamleby

COOP Extra, Västervik

ICA MAXI Stormarknad, Västervik

COOP Konsum Högö, Västervik

ICA Kusten, Loftahammar

ICA Nära, Ankarsrum

COOP, Överum

I Samlaren kan du lämna:

glödlampor

lågenergilampor

batterier

småelektronik, till exempel eltandborstar, klockor, mobiltelefoner, rakapparater och mindre elverktyg.

Lämna smått, farligt elavfall nästa gång du handlar!

Samlaren

Taxa 2014

Grundavgift per fritidshus, 835 kr.

Kärlavgift per år (12 hämtningar) K190: 385 kr.

K370: 720 kr.

Kärlavgift per år (16 hämtningar) S160: 525 kr.

Extra hämtning (per gång och säck) i samband med ordinarie hämtning, 85 kr.

Delning av sopkärl full grundavgift samt 50% av kärlavgiften per fastighet.

Extrahämtningar vid fastigheten måste beställas från Västervik Miljö & Energi AB och är avgiftsbelagda.

Samtliga avgifter är inkl. 25% moms.

Tips som förenklar din

vardag!

(4)

TÄTA TANKAR & LATRIN

harDu slutentank?

Innehållet i din slutna tank är värdefull näring som kan spridas på åkermark.

Västerviks kommun samarbetar med det lokala lantbruket för att återföra näringen från hushållen till jorden. Det här gäller för avloppssystem där toalettvattnet sorteras och samlas i en sluten tank och för system där urin sorteras i toaletten.

Toalettvatten från en person, under ett år, motsvarar näringsbehovet för 250 kg spannmål.

Sorterat toalettvatten hämtas och körs via entreprenör som kommunen anlitar till lantbruket. I dagsläget är det två gårdar i kommunen, Stora Sandered i norr och Torsfall i söder, som tar emot sorterat toalettvatten. På gårdarna hygieniseras och lagras toalettvattnet innan användning som gödning.

En samordnad tömning av slutna tankar ger miljövinster eftersom transporterna minskar och som fastighetsägare i ett område med samordnad tömning får du en lägre avgift. Samordning ger också möjligheter att styra tömning av tankar till perioder som passar för lantbrukarna. Samordningsvinsterna är störst i de stora fritidsområdena. Bor du i ett av dessa områden bör du se till att

frågan om samordnad tömning tas upp i samfälligheten/föreningen. När ni är överens listar ni vilka hus som vill ha samordnad tömning en eller två gånger per år.

Kontakta kommunens VA-rådgivare Anders Fröberg (0490-25 48 05) om du har frågor om samordnad tömning eller om projektet med kretslopp för toalettavfall.

Vi sluter kretsloppet för toalettavfall

Beställ tömning av din täta tank direkt hos entreprenören, GDL, telefon 0490-360 00.

Latrinkärl vid fritidshus hämtas 12 eller 16 gånger, beroende på var fritidshuset ligger.

Hämtningen sker under perioden april till oktober.

Latrinkärlet får max väga 15 kg.

Bara det som passerat kroppen och toalettpapper får finnas i kärlet. Ingen plast!

Hämtningsavgift per år (12 hämtningar) för kärl utsatt på anvisad plats inom tomt, 1 950 kr.

Extrahämtning per gång och kärl, 170 kr. Kärlet beställs hos bolaget och i priset ingår kärlkostnad och hämtning i samband med ordinarie

hämtningstur.

(5)

TAXA FÖR SLAMAVSKILJARE

Anläggning med största volym av 1,2 m³ per tömningstillfälle: 1 395 kr.

Anläggning med största volym av 4,0 m³ per tömningstillfälle: 1 330 kr.

Anläggning med större volym än 4,0 m³ per tömningstillfälle: 1 395 kr.

Tillägg för anläggning med större volym än 4,0 m³: +260 kr/m³.

Framkörningsavgift när slamtömningen avbeställs när tömningsbilen är på plats eller ej kan tömma: ½ avgift av ordinarie taxa.

Tömning av urintank, per tömningstillfälle:

Se när vi tömmer hos dig

Vi uppdaterar regelbundet informationen om var vi tömmer på vår hemsida, läs mer på www.vmeab.se.

Sms-avisering

Om du anmäler ditt mobiltelefonnummer till kundservice så får du ett sms när vi börjar närma oss ditt område för töm- ning. (Observera att du själv ansvarar för att lämna korrekt nummer till oss och att alltid anmäla förändringar, annars kan vi inte skicka ett sms till dig.)

Märk ut din brunn

Underlätta för våra chaufförer så att de enkelt kan hitta rätt brunn. Märk ut din brunn med en skylt med fastighetsbeteck- ning och ditt namn, så vet vi att det är rätt brunn vi tömmer.

Titta efter den blå färgmarkeringen 2014 är det en blå färgmarkering som visar att vi tömt din brunn.

Bidra till en bättre arbetsmiljö

Genom att se till att fordonet inte behöver stå mer än 25 meter från brunnen och an- vända lättviktslock (max 15 kg om det ska lyftas och max 25 kg om locket ska dras) minskar vi antalet tunga lyft och arbetet med att dra tung slang för vår personal.

Dessutom slipper du betala extra avgift för svårtåtkomlig brunn och extra slang. Tack för din hjälp!

Tips! Vill du köpa lättviktslock? Kontakta en VVS-installatör eller hitta en försäljare på internet.

Frågor om tillstånd

Besvaras av Miljö- och byggnadskontoret,

VIKTIGT ATT VETA SLAM-NYHETER 2014

Slamtömning från trekammarbrunnar sker från fritidshus och hus med enskilt avlopp. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och under- håll. Vid tömning av slambrunnen får avståndet mellan uppställningsplats för slambilen och slambrunnen inte överstiga 25 meter.

Tömningen utförs en gång om året av en entreprenör utsedd av kommunen.

Tillstånd för att få förlängd hämtnings- intervall och därmed tömning vartan- nat år söks hos Miljö- och byggnads- nämnden. Även vid egen tömning av slambrunn måste anmälan ske till Miljö- och byggnadsnämnden.

Slamavskiljarens läge ska markeras med en fast skylt som anger fastighets- beteckning och ägarens namn.

Lock till slamavskiljare samt manlucka får inte vara övertäckt.

Har du abonnemang för slamtömning?

Här är nyttig information för dig!

(6)

För dig med

sophämtning i skärgården

• Maxvikten för säckar är 15 kg.

• Blir säcken överfull, hjälp oss att dela upp innehållet i flera säckar. Vi kan inte ta med överfulla säckar.

• Förpackningar och tidningar ska lämnas vid

någon av återvinningsstationerna på fastlandet. Vi kan inte hämta förpackningsmaterial, till exempel glasförpackningar.

• Det är viktigt att vi kan förtöja på ett säkert sätt vid hämtningen.

Sommartips!

I sommarvärmenärdet värtatttänkalIteextrapå hur avfallet ska hanteras för att slippa mask och dålig lukt:

• Förslut soppåsen noga så att det inte läcker ut i sopkärlet.

• Slå in mat som luktar mycket (t.ex. räkskal och fisk) i lite tidningspapper innan du lägger det i soppåsen.

• Undvik att lägga i blött avfall.

• Se till så att locket på ditt kärl går att stänga.

• Ställ kärlet i skuggan eller där det är svalt, mellan hämtningarna.

• Håll kärlet rent. När kärlet är nytömt kan du passa på att spola ur det.

Vi önskar alla våra kunder en trevlig sommar!

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI KUNDSERVICE, tel 0490-25 70 50

Tips som förenklar din

vardag!

(7)

Frankeras ej Adressaten betalar porto

Västervik Miljö & Energi AB

Svarspost Kontonummer 580060400 593 20 VÄSTER

VIK

(8)

B

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Svarskort

Observera: Detta kort ska endast insändas om någon förändring inträffat sedan tidigare registrering. Markera eventuell förändring med kryss nedan.

Fastigheten har överlåtits den ...

Var god notera nya ägarens namn och adress nedan.

Adressförändring. Notera nya adressen nedan.

OBS! Kundnummer ska alltid anges.

Kundnr (se adresslappen ovan):

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Uppgift om adressförändring eller ny ägare (TEXTA TACK) För- och efternamn: Personnummer:

Fakturaadress:

Postnr och Postadress:

Datum: Namnteckning: Tel. nr:

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :