Penser Access Teknik Sverige 28 Juli Upsales. Visar styrka. 21e 22e 23e 24e

Full text

(1)

This report was completed and disseminated 28 July 2022: 8:55 CEST

Penser Access | Teknik | Sverige | 28 Juli 2022

Upsales

Visar styrka

Estimatändring (kr)

Nu Förr

EPS, justerad 22e 1.1 0.9 17.6%

EPS, justerad 23e 1.8 1.7 4.7%

EPS, justerad 24e 2.3 2.1 9.5%

Kommande händelser

Q3'22 rapport 2022-10-26

Bolagsfakta (mkr)

Antal aktier 17m

Börsvärde 1,167

Nettoskuld (44)

EV 1,124

Free float 49%

Daglig handelsvolym, snitt 17(k)

Prognos (kr)

21e 22e 23e 24e

Omsättning, mkr 93 130 174 220

Tillväxt 24% 40% 34% 27%

EBITDA, mkr 19.8 30 48 60

EBIT, mkr 13 23 38 48

EPS, justerad 0.6 1.1 1.8 2.3

EPS tillväxt 44% 87% 66% 26%

EK/aktie 2.3 1.9 3.1 4.2

Utdelning/aktie 2.0 1.1 1.2 1.3

EBIT-marginal 13.5% 17.5% 22.0% 22.0%

ROE (%) 23.9% 56.4% 59.6% 55.3%

ROCE 10.9% 20.5% 28.6% 30.7%

EV/Sales 12.1x 8.6x 6.5x 5.1x

EV/EBITDA 56.7x 37.1x 23.3x 18.6x

EV/EBIT 89.3x 49.4x 29.3x 23.3x

P/E, justerad 122.1x 65.3x 39.2x 31.0x

P/EK 30.2x 36.1x 22.9x 16.8x

Direktavkastning 3.6% 2.0% 2.2% 2.4%

Värde och risk

Motiverat värde 90.0 - 92.0

Aktiekurs SEK70.2

Risknivå Medium

Kursutveckling 12 mån

A S O N D J F M A M J J

140

120

100

80

60

40

upsale OMX

Analytiker Slår samtliga estimat

Försäljningen i Q2 uppgick till 32,2 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 46% y/y. Vårt estimat var 29.8 mkr.

ARR uppgick till 129,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 31,5% y/y. Vårt estimat för ARR uppgick till 127 mkr. EBITDA uppgick till 7,6 mkr vs våra estimat om 5,5 mkr och motsvarar en marginal om 23,4%. Bolaget lyckas bibehålla ett starkt operativt kassaflöde om 8,4 mkr trots den höga tillväxten.

Mindre justeringar...

Den starka försäljningstillväxten gör att vi höjer våra försäljningsestimat med i snitt 2,5% över prognosperioden. ARR stiger i en liknande takt under perioden 23-24. Då bolaget visar en starkare lönsamhet än våra estimat höjer vi EBITDA med i snitt 8%. Vi anser att tillväxttakten kan vara fortsatt hög då bolaget bedömer att den svenska marknaden för bolagets produkt, på egen hand, kan generera en ARR om 1 000 mkr.

...men höjning av motiverat värde

Vi anser att Upsales är ett av de bäst skötta SaaS-bolagen på Stockholmsbörsen. Trots den kortsiktiga

marknadsturbulensen höjer vi vårt motiverade värde till 90-92 kr från 86-88 kr för att reflektera detta. Givet

att bolaget har bland de högsta effektivitetspoängen i vårt peer set anser vi att man bör närma sig Fortnox

i värdering.

(2)

Penser Access | Teknik | Sverige | 28 Juli 2022

Sammanfattning

Visar styrka

Investment Case

Upsales är ett SaaS-bolag som säljer och utvecklar CRM-system för små och medelstora bolag. Andelen små och medelstora bolag som använder sig av CRM är i dagsläget mycket liten men vi ser både regulatoriska och affärsmässiga anledningar till att penetrationen av CRM kommer att öka.

Bolagsprofil

CRM-system – hög strukturell tillväxt

Marknaden för SaaS-baserade CRM-system i Norden väntas växa med ca 20% årligen de kommande åren.

Vi ser framförallt tre anledningar till den accelererande tillväxttakten. De två främsta anledningarna till den högre tillväxttakten är dels regulatoriska krav då GDPR kräver att bolag har kontroll på kunddata och personuppgifter. Den andra drivkraften är att bolag ser stora affärsmässiga vinster med att börja använda sig av CRM-system. En tredje faktor är utfasningen av gamla licensbaserade system.

En blå ocean

I dagsläget har mindre än 50% av alla små och medelstora bolag ett CRM-system installerat. Av den installerade basen är dessutom en relativt stor del äldre on-premise-baserade system (system där kunden betalar i förskott för en licens). Vi bedömer att denna installerade bas under de kommande åren ersätts av SaaS-lösningar. Vidare bedömer vi att de regulatoriska drivkrafterna som beskrivs ovan kommer att bidra till att användandet av CRM-system ökar då bolag nu riskerar böter om kunddata eller personuppgifter inte hanteras enligt lagen.

En attraktiv affärsmodell med starka nyckeltal

Upsales säljer sin mjukvara direkt genom en SaaS-lösning. SaaS eller Software as a Service innebär att mjukvaran säljs genom abonnemang. Vi ser detta som en mycket attraktiv affärsmodell då den genererar återkommande intäkter och höga bruttomarginaler. Vidare ser vi att Upsales historiskt har visat starka SaaS- relaterade nyckeltal i form av en hög andel återkommande intäkter av totala intäkter (Totala intäkter/ARR) och låg churn-rate (Upsales hade en churn under 10% 2018) vilket får ses som starkt för ett mjukvarubolag med inriktning mot SME:s (generellt anses en churn mellan 5–10% som starkt för denna typ av bolag). Vidare ser vi att bolaget enligt våra estimat har en kort payback-tid (under 1 år) vid kundanförskaffning vilket gör att vi tror att man har en bra prissättning samt effektivt marknadsförings- och säljarbete.

Vi bedömer att dessa mål innebär att Upsales har som ambition att ha en högre tillväxt än liknande bolag vilket gör att den rabatt bolaget nu handlas till inte är motiverad. På sikt bör Upsales snarare handlas till ett mindre premium då man är ett av de SaaS-bolag på Stockholmsbörsen med högst andel SaaS-intäkter.

Värdering

(3)

Estimatförändringar

Baserat på en höjd guidance höjer vi våra intäktsestimat med i snitt 5%. EBITDA stiger med i snitt 4% till följd av de ökade intäkterna.

2022 2023 2024

Δ ARR 0,5% 2,4% 2,4%

Δ Sales 2,4% 2,2% 2,9%

Δ EBITDA 13% 4% 7%

Δ EPS 18% 5% 10%

ARR 0,8 4,8 5,8

Sales 3,1 3,7 6,2

EBITDA 3,4 1,7 4,2

EPS 0,16 0,08 0,20

(4)

Försäljning och EBIT (y/y)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-50 0 50 100 150 200 250

2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Sales EBIT EBIT-m

Källa: EPB estimat

Försäljning och EBIT (q/q)

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 5 10 15 20 25 30 35

Q319Q419Q120Q220Q320Q420Q121Q221Q321Q421Q122Q222

Sales EBIT (just) EBIT-m

Källa: EPB estimat

Bolagsfakta

Största aktieägare Aktier

Daniel Wikberg 50,2%

Fibonacci Growth Capital 8,7%

Danske Invest 6,0%

Tin Fonder 5,8%

Övriga 29,3%

Ordförande Baltsar Sahlin

Verkställande direktör Daniel Wikberg

Finansdirektör Elin Lundström

Investerarkontakt Elin Lundström

Hemsida https://www.upsales.com

Källa: Holdings

ARR (mkr)

(5)

Peers (konsensus)

Valuation MCAP EV

(sek) (sek) LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Admicom 2 924 2 953 10,08x 8,89x 7,72x 21,2x 19,2x 16,6x 25,1x 23,5x 20,2x 32,3x 31,2x 26,0x

Fortnox 33 280 33 347 32,93x 26,12x 19,62x 77,5x 56,4x 40,7x 100,0x 70,3x 48,2x 127,1x 93,2x 63,8x

Vitec Software Group 16 048 16 478 10,02x 8,60x 7,51x 26,5x 24,1x 19,8x 50,9x 46,7x 37,6x 70,0x 45,9x 37,3x

SimCorp A/S 30 125 29 411 5,62x 5,16x 4,81x 20,4x 19,4x 17,3x 22,9x 21,6x 19,1x 27,3x 28,0x 24,6x

Lime Technologies 3 850 4 050 9,02x 8,39x 7,23x 31,3x 26,5x 22,5x 50,7x 45,0x 35,3x 63,8x 43,2x 34,2x

Kahoot 10 875 10 194 10,21x 6,59x 5,05x 93,1x 39,9x 20,5x - 61,8x 24,6x 14113,3x 215,3x 36,5x

Checkin.com Group 793 760 16,16x 9,86x 5,04x - nm 24,9x - (62,3x) 52,8x (74,7x) - 68,3x

SignUp Software 1 932 1 906 10,22x 7,55x 6,01x 57,3x 81,6x 35,6x 66,2x 177,0x 46,4x - 260,6x 67,5x

Upsales Technology 1 167 1 138 10,25x 8,96x 6,70x 49,1x 42,2x 24,2x 68,7x 42,3x 24,4x 95,0x 77,1x 41,1x

Mean 12,72x 9,75x 7,56x 52,54x 38,39x 24,26x 52,60x 49,49x 34,31x 3559,08x 116,58x 43,85x

Median 10,21x 8,39x 6,01x 44,30x 33,24x 20,46x 50,76x 46,75x 35,31x 66,94x 69,53x 36,52x

Vs Upsales 0% 7% 11% 11% 27% 18% 35% -9% -31% 42% 11% 12%

Margins

LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Admicom 50,5% 95,0% 96,2% 47,5% 46,4% 46,4% 40,2% 37,7% 38,3% 30,7% 28,0% 29,0%

Fortnox 32,9% 93,0% 92,0% 42,5% 46,3% 48,2% 32,9% 37,1% 40,7% 25,8% 27,4% 30,7%

Vitec Software Group 19,7% 100,2% 96,6% 37,8% 35,6% 37,9% 19,7% 18,4% 20,0% 13,9% 12,8% 14,6%

SimCorp A/S 59,3% 59,1% 58,7% 27,6% 26,6% 27,9% 24,6% 23,9% 25,1% 20,6% 18,4% 19,7%

Lime Technologies 20,8% - - 28,8% 31,6% 32,1% 17,8% 18,6% 20,5% 13,4% 14,1% 15,5%

Kahoot 34,1% 93,8% 93,9% 11,0% 16,5% 24,7% -0,5% 10,7% 20,5% -0,1% -1,7% 11,0%

Checkin.com Group -21% 85% 84% -5% 0% 20% -21% -16% 10% -22% -16% 8%

SignUp Software - 78% 79% - 9% 17% - 4% 13% - 3% 10%

Upsales Technology 15% - - 21% 21% 28% 15% 21% 27% 11% 12% 17%

Mean 28,0% 86,2% 85,8% 27,1% 26,5% 31,8% 16,2% 16,9% 23,5% 11,8% 10,8% 17,3%

Median 32,9% 93,0% 92,0% 28,8% 29,1% 30,0% 19,7% 18,5% 20,5% 13,9% 13,4% 15,1%

Growth

LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023 LTM 2022 2023

Admicom 19,1% 27,7% 15,1% 18,3% 23,9% 15,3% 15,1% 4,3% 16,7% 13,1% 9,9% 19,1%

Fortnox 38,4% 37,0% 33,1% 25,6% 46,9% 38,7% 25,5% 48,0% 46,0% 20,9% 45,0% 49,2%

Vitec Software Group 19,9% 22,0% 14,5% 17,2% 18,6% 21,7% 17,6% 18,3% 24,3% 20,0% 18,4% 30,4%

SimCorp A/S 8,1% 10,0% 7,2% -7,7% -1,9% 12,4% -8,1% -1,6% 12,8% 5,0% -8,9% 15,0%

Lime Technologies 22,7% 19,5% 16,0% 8,3% 14,8% 17,7% -7,5% 20,7% 27,5% -7,7% 20,2% 27,9%

Kahoot - 81% 30% -170% 52% 95% -97% 649% 151% -100% nm nm

Checkin.com Group - 98% 96% 129% nm nm 760% nm nm 3733% nm nm

SignUp Software - 34% 26% -2% -31% 129% -4% -52% 281% 3% nm nm

Upsales Technology 36% 37% 34% 10% 36% 74% 32% 36% 73% 31% 60% 87%

Mean 21,6% 41,1% 29,7% 2,4% 17,5% 47,2% 87,7% 98,1% 80,0% 460,9% 16,9% 28,3%

EV / Sales EV / EBITDA EV / EBIT Price / Earnings

Net Income EBIT

EBITDA Gross Income

Net Income EBIT

Sales EBITDA

Källa: Factset

Överssikt noterade internationella SaaS-bolag

Källa: Factset

(6)

DCF

Källa: EPB

(7)

Resultaträkning

Källa:EPB

Balansräkning

Källa:EPB

Kassaflödesanalys

(8)

Källa: EPB

Aktiedata och värdering

Källa: EPB

(9)

Kvartalsvisdata

Källa: EPB

Motiverat värde och kurs

40 50 60 70 80 90 100 110 120

2021-07-26 2021-08-26 2021-09-26 2021-10-26 2021-11-26 2021-12-26 2022-01-26 2022-02-26 2022-03-26 2022-04-26 2022-05-26 2022-06-26 2022-07-26 UPSALE-SE Genomsnittligt motiverat värde

(10)

Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag (nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa verifierade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen. Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras.

Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.

Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd.

Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden

Motiverat värde och risk

Det motiverade värdet speglar ett värde för aktien per den dag analysen publicerats i ett intervall motsvarande ca 5-10%. Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera finansiella instrument såsom till exempel kassaflödesmodeller, multipelvärdering samt styckningskalkyler.

Värderingsmetod och ansats för att bestämma motiverat värde skall framgå av analysen och kan variera från bolag till bolag. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata och ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. Vad gäller risk klassificeras aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassificeras som låg risk är att bolaget har positivt kassaflöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande generella beskrivning av hög risk är att bolaget inte nått positivt kassaflöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.

Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.

Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget. Potential- och riskklassificeringen uppdateras kontinuerligt. Klicka https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken

Allmänt

Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.

Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en Intressekonfliktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonflikter är bl. a. restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.

Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsrekommendation.

Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas affärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas transaktioner.

Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags emitterade finansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.

För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://

epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.

Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :