Förord. Mor Dotter A Dotterdotter C Dotterdotter D Dotter B Dotterdotter E. Eva Jangö

Full text

(1)
(2)

Förord

Åren 1995 och 1998 gav Svenska New Forest Föreningen ut två häften ”Stofamiljer New Forest”

och ”Stofamiljer New Forest II” som jag hade sammanställt. Det fanns ett behov av att lyfta fram de starka mödernelinjer som lagt grunden till den svenska aveln.

Sedan dess har ett par decennier gått. Aveln har minskat i omfång. I sin avelsplan för 2019 skriver SNF att avelsföreningen ”efterstävar att bevara samtliga hingstlinjer och stofamiljer för att få spridning av härstamningarna”. Detta förutsätter att vi vet vilka stofamiljerna är och deras inbördes styrkeförhållanden. Med det här dokumentet, publicerat i pdf-format på SNF:s

webbplats, vill jag visa hur stofamiljerna utvecklats, vilka som försvunnit och vilka som kommit till genom importer från andra länder där new forestavel bedrivs.

Jag har gått igenom alla ston med stamboksnummer 2000 eller högre och inkluderat alla som enligt Blå Basen haft föl efter enligt rasvisa krav godkänd new foresthingst. De presenteras i familjetabeller med text om familjens historia och familjemedlemmarnas meriter och ofta även med bilder. Familjerna är uppdelade i tre grupper: A. Stofamiljer som numrerats och presenterats i ”Stofamiljer New Forest” och ”Stofamiljer New Forest II” B. Nya numrerade stofamiljer samt C.

Mödernelinjer utan familjenummer.

Så här läser du familjetabellerna: Varje steg åt höger representerar en generation i mödernelijen.

Dotter A och Dotter B i exemplet nedan är alltså båda döttrar till Mor, medan Dotterdotter C och D är döttrar till Dotter A och Dotterdotter E är dotter till Dotter B.

Mor

Dotter A

Dotterdotter C Dotterdotter D Dotter B

Dotterdotter E

Eva Jangö

(3)

A. Stofamiljer som numrerats och presenterats i ”Stofamiljer New Forest” och

”Stofamiljer New Forest II”

Familj 1 BROOMY WHITEFACE Topsy, Forest Mare

2665 Broomy Whiteface NPS br f 1904 Fritham Topsy, Forest Mare

7777 Broomy Topsy NPS br f 1932

. 7705 Broomy Starlight II NPS fx f 1940 . 8306 Broomy June NPS fx f 1945

. 11763 Broomy Sue NPS br f 1952 . Melita NFM 326 skm f 1958

. Vernons Tomasina NFM 21/278 mbr f 1979 . VERNONS TRUE LOVE RNF 2569 skm f 1998 8934 Broomy Lassie NPS fx f 1946

Broomy Slo Lass NFM 1071 fx f 1957 Broomy Sheila RNF 204 br f 1966 Windy II RNF 620 br f 1971 . Kate SPAR 44007/80 f 1980

. Chiquita RNF 1781 mbr f 1987 . CORNELIA RNF 2179 br f 1995 Sandra IV RNF 1183 br f 1977

. Sandy RNF 1266 mbr f 1981 . SUNNY IV RNF 2380 br f 2000

Petronella III SPAR 43939/79 sv f 1979 Ballerina IX RNF 1651 fx f 1987

Gullabos Hennessy RNF 1873 br f 1991 . GULLABOS HENNA RNF 2059 br f 1995 . GULLABOS MEJA RNF 2311 br f 1999 . GULLABOS INEZ RNF 2367 br f 2000

. GULLABOS COCO CHANEL RNF 2785 br f 2010 . GULLABOS HERKULES RNF 146 br f 1997

. GULLABOS HEIDI RNF 2366 br f 2000 . GULLABOS HEPTAN RNF 169 fx f 2001 GULLABOS CAMUS RNF 163 mfx f 1997

Detta är en av de äldsta mödernelinjerna som existerar i new forestaveln. Den går tillbaka ända till förra sekelskiftet. Idag lever den vidare i Sverige främst genom den avel som familjen

Carlsson på Gullabos stuteri bedrivit. Ballerina IX e Hiawatha u Petronella III kom till Gullabo som ettåring och blev bland annat mor till hingsten Gullabos Camus och diplom- och sedermera Elitstoet Gullabos Hennessy e Höjmarkens Ikaros.

Gullabos Hennessy fick hela 14 registrerade föl. Två av fölen blev godkända hingstar: Gullabos Herkules och Gullabos Heptan.

Dottern Gullabos Henna är belönad med avelsvärdeklass Elit precis som sin mor, och diplomsto på 43 poäng.

< Gullabos Meja på SNF:s 50- årsjubileum på Grevagården 2017.

(4)

Hennas döttrar Gullabos Meja och Gullabos Inez och dotterdottern Gullabos Coco Chanel är också diplomston.

Det är även Gullabos Jinder, som blev Best in Show vid Svenska New Forest Föreningens 40- årsjubileum på Elma 2007 och som dessutom tävlat i dressyr på SM-nivå. Hon är bara en av flera ponnyer ur den här familjen som tävlat dressyr med placeringar på regional lätt A-nivå eller högre.

Familj 2 MINSTEADS P-LINJE (SMEDHULTS HARMONI) Bratley Bess 599 NFSB sv f 1904

Bratley Bessie 651 NFSB sv f 1912 3431 Minstead Pride NPS sv f 1917 6892 Minstead Prue NPS br f 1935 7717 Minstead Prim NPS sv f 1940 9807 Minstead Poppy NPS br f 1948 11663 Primrose XI NPS br f 1955

Pride of Beechwood RNF 43 fx f 1962 Smedhults Harmoni RNF 974 fx f 1976 . Charm RNF 1241 fx f 1982

. . Sörbys Hilda RNF 1612 fx f 1987 . . . Sörbys Linn RNF 1883 fx f 1991

. . . SÖRBYS PAMELIA RNF 2078 br f 1995 . . . SÖRBYS SIMONA RNF 2272 mfx f 1998 . . . SÖRBYS TRIUMF RNF 160 br f 1999 . . . SÖRBYS OTTELLO RNF 134 fx f 1994 . . . SÖRBYS QUANDRIGO RNF 142 br f 1996 . . . SÖRBYS ROXETTE RNF 2207 fx f 1997 . . . SÖRBYS VILMER X RNF 170 fx f 2001 . . . SÖRBYS WILMA RNF 2500 fx f 2002 . . . SAMMELS ASTON RNF 199 fx f 2008 . . . SÖRBYS SAMBA RNF 2270 fx f 1998 . . . SÖRBYS TILDA RNF 2333 br f 1999 . . . SÖRBYS XERO RNF 183 br f 2003

< Gullabos Jinder, Best in Show 2007

(5)

. . Sörbys Hilda RNF 1612 forts.

. . . SÖRBYS XELMA RNF 2553 fx f 2003 . . . SÖRBYS ELVINA RNF 2778 br f 2010 . . . SÖRBYS YODY RNF 2596 br f 2004 . . Cindy VIII RNF 1661 fx f 1988

. . . SÖRBYS MAGNIFIC RNF 125 fx f 1992 . . . SÖRBYS NIMONA RNF 2125 mbr f 1993 . . . SÖRBYS RAMONA RNF 2205 mbr f 1997 . . . KEIMOS LOLITA RNF 2147 br f 1996 . . . KEIMOS LUCINDA RNF 2194 fx f 1997 . . . KEIMOS DIANDRA RNF 2570 fx f 2002 . . . KEIMOS DIXIE RNF 2245 fx f 1998 . . SÖRBYS PRINCESS RNF 2081 fx f 1995 . Fatima VII RNF 1432 fx f 1985

. . Sörbys Julia RNF 1764 fx f 1989 . . . SÖRBYS OFELIA RNF 2003 br f 1994 . . . SÖRBYS THILLY RNF 2331 mbr f 1999 . . . SÖRBYS XINA RNF 2554 br f 2003 . . . SÖRBYS BIJOUX RNF 2720 br f 2007 . . . SÖRBYS ZINDERELLA RNF 2649 mbr f 2005 . . Loella RNF 1876 fx f 1991

. . CHIMRA RNF 2190 fx f 1997 . . DELTA RNF 2244 fx f 1998

. . . HIMLA KL RNF 2484 br f 2002

. . . NICOLINA KL RNF 2742 fx f 2008 . . FLINGA KL RNF 2365 fx f 2000

. . . LILJA KL RNF 2674 fx f 2006 . . GALANT RNF 168 fx f 2001

. . INKA RNF 2531 fx f 2003

. . . NEVADA KL RNF 2741 mfx f 2008 . . . OLYMPIA KL RNF 2771 mbr f 2009 . . . RINÉ KL RNF 2809 br f 2011 . . JAZZ KL RNF 184 fx f 2004 . . MINORA KL RNF 2711 fx f 2007 . . RIX KL RNF 211 br f 2011 . . NOBLESS KL RNF 2745 mfx f 2008 . Sörbys Jasmine RNF 1763 br f 1989 . . JULIETTE III RNF 2021 br f 1993 . SÖRBYS ORKIDÉ RNF 2004 br f 1994

. SÖRBYS SENIORITA RNF 2271 fx f 1998 . SÖRBYS PEPITA RNF 2079 fx f 1995

. SÖRBYS QUEBA RNF 2158 fx f 1996 Smedhults Jasmin RNF 1312 fx f 1978 SMEDHULTS BIANCA RNF 2268 rskm f 1998

För att en stofamilj ska bli riktigt stor och framgångsrik krävs två saker. Dels ett bra stamsto och dels kunniga och uthålliga uppfödare som avlar på stammen i flera generationer. Stofamiljen från Smedhults Harmoni har växt till en av de allra största svenska familjerna tack vare

välrenommerade stuterier i västra Sverige.

Smedhults Harmoni var född 1976 hos Ella Velander på Smedhults stuteri i Skånes Fagerhult och efter hennes Elit-hingst Merrie Master. Modern Pride of Beechwood var importerad 1966 och barnbarn till Broomy Slip-On och Goodenough. Som ungsto kom Smedhults Harmoni till Bo Ivarsson och det som skulle bli Sörby stuteri i Vessigebro. Under åren 1981-1996 fick hon 13 föl varav 8 stambokförda döttrar vilket lade grunden till en dynasti.

Bo Ivarssons avelsfilosofi var att arbeta med snabba generationsväxlingar. Ofta betäcktes de unga stona som tre- och fyraåringar och såldes sedan. Deras döttrar tog i sin tur över och förde

(6)

arvet vidare. Vissa ston blev dock kvar som avelsston på Sörby hela livet. Exempel på

framgångsrika avelsston i familjen är Sörbys Hilda, mor till 12 föl varav 2 godkända hingstar och hennes dotter Sörbys Linn, mor till 15 registrerade föl. Båda var diplomston och Elit-premierade.

Sörbys Roxette var ett annat framgångsrikt sto, mor till hingsten Sörbys Vilmer X och till Sörbys Wilma som vunnit nationell hoppning medelsvår A och som i sin tur är mor till hingsten Sammels Aston.

En annan gren av Smedhults Harmonis familj hamnade hos familjen Larsson på Stuteri KL i Björketorp genom Loella e Fredriksbergs Chopin u Fatima VII. Diplomstona har radat upp sig bland Loellas ättlingar, och inte bara hon själv utan även döttrarna Flinga och Inka har höjts till avelsvärdeklass Elit. På hingstsidan har det blivit två godkända söner och en dotterson.

Med Bo Ivarssons bortgång avvecklades så småningom Sörby stuteri, och på Stuteri KL har new forestaveln fått stå tillbaka för den mycket framgångsrika russaveln. Men som sent som 2019 blev den då 19-åriga Flinga Best in Show på SNF:s riksutställning, visad med föl vid sidan, och familjen är i allra högsta grad livaktig.

Familj 3 BURLEY BROOKSIDE

6329 Burley Brookside NPS mbr okänt födelseår 7280 Burley Bracken NPS mbr f 1933

8021 Lucille II NPS br f 1940

. 8819 Mudeford Bay Lady NPS br f 1946 . Mudeford Minty II RNF 21 br f 1960 . Merveille RNF 906 fx f 1975

. Merci RNF 1495 br f 1985

. EDENHOF MERIKA RNF 2755 fx f 1991

< Flinga, Best in Show på SNF:s riks i Laholm 2019

(7)

7280 Burley Bracken NPS forts

8351 Priory Pippin NPS mfx f 1944 . Priory Pandora RNF 107 mfx f 1958 . Priory Pavlova RNF 44 mfx f 1962 . . Värends Pilett RNF 201 skm f 1966 . . . Värends Primula RNF 1034 br f 1972 . . . . Värends Poltava SPAR 44177/80 f 1980 . . . . . Värends Petea II RNF 1488 fx f 1984 . . . . . PEDIGREE PRINCESS RNF 2022 br f 1993

. . . . . STUREVALLENS PARADIS RNF 2545 mbr f 2003

. . . . . STUREVALLENS HOPPETOSSA RNF 2717 svbr f 2007 . . . . Värends Pärla RNF 1850 skm f 1983

. . . . Värends Picette RNF 1708 skm f 1985 . . . . VIRDARNAS PENSÉ RNF 2085 br f 1995 . . . Värends Pomona RNF 1461 mbr f 1978 . . . . Virdarnas Pinett RNF 1931 mbr f 1992 . . . . VIRDARNAS PRISMA RNF 2284 mbr f 1996 . . . . VIRDARNAS PIZZA RNF 2390 mbr f 2000 . . . VÄRENDS PAULINA RNF 2028 mbr f 1979

. . VÄRENDS PEDRO RNF 57 mfx f 1973 . . Värends Petea RNF 1031 fx f 1968 . . . Värends Penny 34-78-4591 f 1978 . . . VÄRENDS PETÍT RNF 2347 fx f 1987 . . . PENNI RNF 2713 fx f 2007

. . . MIDA RNF 2763 br f 2008

. . . VÄRENDS PENNYLANE RNF 2048 br f 1993 . . . SANNÄNGENS CHANS RNF 2305 br f 1999 . . . SANNÄNGENS GUCCI RNF 2549 br f 2003 . . . SANNÄNGENS INDRA RNF 2640 br f 2005 . . . VÄRENDS PAELLA RNF 2242 br f 1997 . . Värends Primadonna RNF 1033 br f 1971 . . Värends Pamela 34-82-4625 f 1982 . . CHANTI RNF 2405 br f 1993

. . VÄRENDS PALOMA II RNF 2172 mbr f 1992 . . VÄRENDS PETRONELLA RNF 2351 br f 1993 . . SANNÄNGENS GRYNET RNF 2548 br f 2003 . Priory Polonaise NFM 2575 br f 1964

. . Priory Sue Ellen NFM 24/036 br f 1981 . . Priory Miss Ellie RNF 1734 br f 1988 . . DIMMANS PEGGY SUE RNF 2525 isab f 2003 . . DIMMANS PROUD MARY RNF 2662 fx f 2004 . . HUMLAN RNF 2737 br f 2008

. Petzy RNF 425 mfx f 1969

. . Tomacs Prinsessan RNF 1383 br f 1984 . . TOMACS OMEGA RNF 2502 fx f 2002 . . TOMACS WILDA RNF 2795 fx f 2010 . . Tomacs Primula RNF 1517 br f 1986 . . . Tomacs Donna RNF 1884 fx f 1991

. . . GRYTHÖJDENS ELDORADO RNF 140 fx f 1996 . . . GRYTHÖJDENS NOVA RNF 2630 fx f 2005 . . . GRYTHÖJDENS ROSÉ RNF 2839 br f 2013 . . . Tomacs Evita RNF 1929 br f 1992

. . . CHIQITA II RNF 2138 sv f 1996

. . . CRISTALLS ROSITA RNF 2306 br f 1999 . . . TOMACS HERKULES RNF 138 f 1995

. . . TOMACS IDA RNF 2160 br f 1996

. . . TOMACS NOBLESSE RNF 2437 br f 2001 . . . MAYAN MYSTICA RNF 2739 br f 2008

(8)

. . Tomacs Primula RNF 1517 forts . . . TOMACS JUNI RNF 2208 mbr f 1997 . . . TOMACS ODESSA RNF 2572 mbr f 2002 . . . TOMACS KAPRIFOL RNF 2274 fx f 1998 . . . TOMACS PION RNF 2557 fx f 2003 . . . TOMACS NOVA RNF 2438 br f 2001

. . . TOMACS ROULETTE RNF 2651 br f 2005 . . . TOMACS PRIMADONNA RNF 2558 br f 2003 . . . TOMACS SESSAN RNF 2688 mbr f 2006 . . . TOMACS WIOLETTE RNF 2796 mbr f 2010 . . . TOMACS XESSE RNF 2812 br f 2011 . . Tomacs Pärlan RNF 1765 br f 1989 . . OLYMPIC MEDEA RNF 2320 isab f 1999 . . OLYMPIC PENELOPE RNF 2372 br f 2000 . Regina II RNF 457 fx f 1970

. Tomacs Robina RNF 1518 br f 1986 . Ramona IX RNF 1823 br f 1990 . CHIRA RNF 2700 mbr f 1994 . GAZETTE RNF 2042 br f 1993 9689 Colleen X NPS br f 1948

Randalls Eileen 0188 LR

Randalls Eve NFM 341 br f 1959 Elinor 34-71-0831 f 1971

Värends Edelweiss 34-78-0831 f 1978 MIRANDA VIII RNF 2620 br f 1996

Det här är den allra största stofamiljen i Sverige. Den går tillbaka till Burley Brookside, född för ungefär hundra år sedan. Den blev stark genom hennes dotterdotter Priory Pippin. Denna Priory Pippin var enligt bevarade bilder ett exteriört väldigt tilltalade sto och blev också en stor

showvinnare. Hon lade grunden till Priory-stuteriets framgångar och fick inte mindre än 22 föl.

Dottern Priory Pandora e Priory Starlight VII fick fyra föl hos sin uppfödare innan hon såldes till Sverige 1965. Det första av dessa föl, Priory Pavlova e Priory Gay Gordon, kom till Sverige året före sin mamma och gav upphov till Värends stuteris stora P-linje. Familjen Ljungcrantz avlade på Pavlovas ättlingar i nära fyrtio år, och linjen fick förgreningar till Sannängens stuteri samt till Sturevallens stuteri.

Priory Miss Ellie hos Dimmans stuteri gick tillbaka på en annan engelskfödd dotter till Priory Pandora.

Tomacs Nova >

dubbeldiplom på 3-årstest, här vid Ungponny-

championatet 2006.

(9)

Av Priory Pandoras svenska föl är det utan tvekan Petzy e Merrie Master som fått flest ättlingar.

Tre generationer i uppfödarfamiljen bakom Tomacs stuteri i Halland – morfar Torsten Persson, mamma Margita Persson och dottern Sandra Senby – har fött upp barn, barnbarn och barnbarns barn till Petzy under de senaste dryga fyrtio åren.

Petzy fick minst 15 föl och dottern Tomacs Primula e Robin fick 17 varav 10 stambokförda

döttrar. Primulas dotter Tomacs Donna blev sedan framgångsrik på Grythöjdens stuteri. Förutom många diplomston har familjen även lämnat flera goda tävlingsponnyer. Tomacs Pärlan, Petzy- sönerna Tomacs Pajas och Tomacs Picador och Tomacs Primulas son Tomacs Herkules har alla placeringar i medelsvår hoppning. Tomacs Nogger och Grythöjdens Konfetti u Tomacs Donna är placerade i FEI-klasser i dressyr. Därtill kommer ett flertal ponnyer med meriter på LA- nivå.

I familjen finns flera unga

avelsverksamma ston som verkar som garant för att mödernelinjen ska leva vidare i Sverige.

Familj 4 BRAMSHAW BESS

8013 Bramshaw Bess NPS mbr okänt födelseår 8657 Broomy Bess II NPS br f 1931

Broomy Beauty NFM 2222 br f 1950

Broomy Beauty Queen NFM 6846 br f 1957 Broomy Gossamer RNF 476 skm f 1967 Git Gay RNF 1153 mbr f 1977

EASTWOODS MADAM G RNF 2177 mbr f 1994 EASTWOODS NICKOLINA RNF 2109 br f 1995 GOOFY RNF 123 fx f 1992

Den här familjen har inte så stora möjligheter att leva vidare i Sverige. De senast stambokförda stona, systrarna Eastwoods Madam G och Eastwoods Nickolina uppfödda av Britt Blomander i Tranås, har bara haft något enstaka föl vardera. Istället har de tillbringat större delen av livet inom sporten. Störst framgång har diplomstoet Eastwoods Madam G haft, med många placeringar i lätt A dressyr under en tävlingskarriär som sträckte sig från 2001 till 2015.

Diplomstoet >

Tomacs Pion vid SNF:s jubileums- utställning 2017.

(10)

Familj 5 MINSTEADS S-LINJE Kitty, Forest Mare

Minstead Peggy (Suppl 1921) mbr f 1920 6366 Minstead Schneider NPS mbr f 1929 7127 Minstead Selena NPS mbr f 1936 . 10674 Merlyn NPS sv f 1952

. Silverlea Bay Girl RNF 128 br f 1964 . Scilla II RNF 272 br f 1967

. MICLAS MICADO RNF 76 gbr f 1975 . Miclas Syrtaci RNF 1531 mbr f 1976

. TAMMIE BLUE MAGEE RNF 2566 mbr f 1991 8041 Minstead Squirrel NPS br f 1944

8841 Minstead Sukie NPS mbr f 1947 Minstead Stella RNF 42 skm f 1962 Camilla III RNF 187 br f 1966 Sarita RNF 1071 br f 1972 PAPITA RNF 2224 br f 1981 Tara RNF 1639 mbr f 1985

LUNNALYCKANS TACADO RNF 126 br f 1992 LUNNALYCKANS PERLA RNF 2316 mbr f 1999

Den här familjen har varit ganska stor, men hänger nu på en mycket skör tråd. Inget sto har stambokförts i familjen på den här sidan millennieskiftet.

Det sista stoet i grenen från Stuteri Miclas första sto Scilla II var diplomstoet Tammie Blue Magee e Miclas Madoc.

Minstead Stella ägdes av Valla i Linköping och ligger bakom den gren som Lunnalyckans stuteri i Vetlanda haft.

< Eastwoods Madam G etta med guld som treåring på SNF:s riksutställning i Värnamo 1997.

(11)

Familj 6 MINSTEAD FORGET-ME-NOT 5996 Gladys II NPS br f 1925 6732 Suezette NPS sv f 1934

7987 Minstead Sunny NPS mbr f 1943 8205 Minstead Spark NPS mbr f 1945

9519 Minstead Splinter NPS mbr f 1949

Minstead Forget-Me-Not RNF 28 skm f 1961 Värends Fariba RNF 151 skm f 1965

. Farola RNF 350 br f 1969

. Bel-Ami II RNF 1137 br f 1978

. Backlyckans Mon Amie RNF 1655 fx f 1987 . LI MONDAY MORNING RNF 2353 fx f 1997 . BACKLYCKANS CARISMA RNF 2173 br f 1993

. BACKLYCKANS SHIVA YONI RNF 2472 br f 1999 Värends Fatima RNF 240 br f 1966

. VÄRENDS FABIOLA RNF 2027 br f 1977 . Värends Fariba II RNF 1564 fx f 1983 Sandria RNF 1017 mbr f 1977

Emma III RNF 1572 mbr f 1985 ELIN III RNF 2011 br f 1993 Eastwoods Ida RNF 1754 mbr f 1989

EASTWOODS LILLA MY RNF 2175 mbr f 1993 Eastwoods Kasandra RNF 1908 mbr f 1992 REMIE RNF 2182 br f 1996

EASTWOODS LINE RNF 2122 mbr f 1993

Minstead Forget-Me-Not, importerad från England 1964, fick nästan bara stoföl och sju döttrar blev stambokförda och avelsverksamma. Dottern Sandria gick i mammas fotspår med åtta stambokförda döttrar. Under 1900-talets andra hälft var den här stofamiljen därför ganska stor i Sverige och främst då i Småland.

Idag är den inte lika stark längre. Uppfödarna med stuterinamnen Backlyckan i Gullaskruv och Eastwoods i Tranås hör till dem som senast avlat på stolinjen.

Familj 7 MUDEFORD DOLLY

6402 Mudeford Dolly NPS skm f 1927 8008 Grey Doll NPS skm f 1944 10206 Dolarina NPS skm f 1952 Ballerina RNF 58 fx f 1959 BOLERO RNF 58 mfx f 1973 Kajsa RNF 1001 br f 1975 Ketty RNF 71-S br f 1981 Fatima RNF 199-S br f 1987

Beautiful Girl RNF 204-S fx f 1992 Mazzetti RNF 229-S fx f 1998 MORGANA RNF 2491 fx f 2002

CAYENNE II RNF 2666 br f 2006

Den här stofamiljen är gammal engelsk adel. Mudeford Dolly ”Mr Burry’s old grey mare” var mor till Dolly Grey IX, den tidiga engelska avelns stora utställningsstjärna på stosidan, och till Grey Doll som lämnade den kände David Gray.

(12)

Ballerina e Priory Starlight VII förde familjen till Sverige. Familjen kan förefalla svag idag, men hoppet att linjen från Ballerina ska leva vidare är långtifrån ute. Både Morgana och Cayenne II har unga avkommor som jag sett på utställning och ungponnychampionat de senaste åren.

Familj 8 BRATLEY BESS

7482 Bratley Bess NPS brskm f 1932 9400 Newtown Judy NPS fx f 1944 Newtown Nancy NFM 2420 fx f 1944 . Dainty of Furzey Lodge NFM 3183

. Furzey Lodge Lucky Charm RNF 211 skm f 1964 . Stjärna SPR 41143/71 br f 1971

. Robella II RNF 1264 mbr f 1975 . RAIJA RNF 2046 br f 1993 10102 Newtown Marion NPS br f 1952 Newtown Marigold RNF 109 fx f 1960 Smedhults Omara RNF 1313 fx f 1983 Smedhults Tamara RNF 1669 br f 1988 Smedhults Zvala RNF 1985 br f 1993 . SMEDHULTS EVITA RNF 2429 fx f 2001 . SMEDHULTS FAZA RNF 2571 fx f 2002 . IDYLLENS PLAZA RNF 2582 fx f 2004

. IDYLLENS QACKADUA RNF 2633 ljbr f 2005 SMEDHULTS ARA RNF 2202 mbr f 1997

Den här stolinjen har två grenar, dels en gotländsk där Raija är det senaste skottet på grenen, dels en som förvaltats av Smedhults och Idyllens stuterier i norra Skåne. Den senare går tillbaka till Newtown Marigold e Fritham Conkers, som var ett av de ston som importerades till Smedhult 1964.

Hennes dotterdotter det flerfaldigt guldbelönade diplomstoet Smedhults Zvala har nio

registrerade avkommor och bland dem fyra stambokförda döttrar. Smedhults Evita och Idyllens Plaza är diplomston och de andra båda är tävlade.

< Chilienne, guldbelönat diplomsto e Wellhouse Willum u Cayenne II, uppfödare Ulrika West.

(13)

Familj 9 MUDEFORD GREY LADY (HUCKLESMEAD DRUIDESS) 8422 Mudeford Grey Lady NPS skm f 1932

8421 Mudeford Grey Girl NPS skm f 1935 9394 Mudeford Davina NPS skm f 1949

10218 Culverley Delight NPS skm f 1952 Hucklesmead Druidess RNF 444 skm f 1970 Stackarps Diana RNF 1542 mbr f 1978 . Black Lady IV RNF 1890 sv f 1992

. SÖRBYS QUANITA RNF 2157 mbr f 1996 Stackarps Dorita RNF 1672 mbr f 1988 . Stackarps Diona RNF 1927 br f 1992 . . STACKARPS DIARA RNF 2772 br f 2009 . STACKARPS DAYTON RNF 137 br f 1995 . STACKARPS DALTON RNF 141 br f 1996 . STACKARPS DUBLIN RNF 147 br f 1997 . STACKARPS DAHLIA RNF 2269 br f 1998 . . STACKARPS DAGA RNF 2551 br f 2003 . . JUNA RNF 2762 br f 2008

. STACKARPS DESIRÉE RNF 2328 br f 1999 . . STACKARPS DAPHNE RNF 2643 br f 2005 . . STACKARPS DENVER RNF 202 fx f 2006 . . STACKARPS DIPLOMAT RNF 196 br f 2007 . . STACKARPS DESIDERIA RNF 2825 fx f 2012 . . STACKARPS DOUBLE X RNF 225 mfx f 2016 . STACKARPS DIZA RNF 2430 br f 2001

. STACKARPS DAZE RNF 2575 br f 2004 . NABBENS ÉOWYN RNF 2770 br f 2009 Stackarps Donna RNF 1806 mbr f 1989 STACKARPS DELIGHT RNF 2153 br f 1996

Hucklesmead Druidess e Sandyford Sundew importerades till Sverige 1972 som tvååring och grundlade den utomordentligt framgångsrika D-linjen på Stackarps stuteri i Annerstad. Dottern Stackarps Dorita fick hela tre godkända söner, belönades med avelsvärdeklass Elit och förde linjen vidare.

Med få undantag har Doritas döttrar och dotterdöttrar erhållit diplom. Flera av dem har även haft stora framgångar på utställning. Det gäller inte minst Stackarps Desirée som har två BIS-titlar enligt Blå Basen. Hon är Elitpremierad precis som sin mor och har två godkända söner och en godkänd sonson.

Sammantaget är detta en mycket förärvningssäker och livaktig familj som förvaltats väl av familjen

Erlandsson på Stackarp under flera decennier.

< Stackarps Diara, klassvinnare med guld på SNF:s jubileumsutställning 2017.

(14)

Familj 10 JESS X (MERRIE MERLE) Longwater Bess, Forest Mare 7399 Jess X NPS br f 1933

9822 Newtown Linnet NPS skm f 1950

Merrie Misselthrush NFM 719 fx/skm f 1960 Merrie Merle RNF 169 skm f 1964

Camilla VI RNF 439 skm f 1970 . Blondie II RNF 1138 skm f 1978 . Esse Paulin RNF 1605 br f 1987 . ESSE BERNADIN RNF 2099 br f 1995 . ESSE GELZOMIN RNF 2616 br f 2002

Diplomstoet Juna, >

guldbelönad vid SNF:s riksutställning 2013.

< Elitstoet Stackarps Desirée vid riksutställning en i samband med Elmia Häst 2007.

(15)

Merrie Merle RNF 169 forts Maria RNF 740 skm f 1973 Minett RNF 1006 skm f 1977 Nadja IV RNF 1484 fx f 1984

Blåbergets Naranja RNF 1891 fx f 1991 BLÅBERGETS NINA RNF 2304 fx f 1999

Merrie Merle e Merrie Mercury importerades 1965 och tillhörde Algot Ansbjer i Nossebro. Via hennes dotterdotter Blondie II kom familjen till Esse stuteri i Svanesund, Bohuslän. Blondies dotter Esse Paulin fick elva registrerade avkommor och utmärkte sig som gångartsförärvare.

Bland fölen fanns de underbara dressyrponnyerna Esse Buckson, Esse Goldfire och Esse Goldwin.

Deras syster Esse Bernadin belönades med avelsdiplom och blev kvar på stuteriet.

Blåbergets Nina härstammar från en annan gren av familjen. Även hon är ett diplomsto.

Idag är familjen relativt svag och det är osäkert om den lever vidare i Sverige.

Familj 11 MOLLY 17th

Denna gamla familj med rötter från Newtown-stuteriet har inga stambokförda medlemmar i modern tid och får betraktas som utgången i Sverige.

< Esse Bernadin på hemmaplan hos Esse stuteri 2006.

(16)

Familj 12 BRIDGELEA BLUE HAZE

8257 Whitefield Runner NPS skm f 1937

8878 Ocknell Laughing Daughter NPS skm f 1947 Bridgelea Blue Haze RNF 124 skm f 1964

Grådask RNF 352 mbr f 1969 . Rödluvan RNF 10-S fx f 1974

. . FREDRIKSBERGS ALI RNF 5-S fx f 1981 . . FREDRIKSBERGS DALI RNF 12-S br f 1984 . . Fredriksbergs Molly RNF 206-S fx f 1003 . . FREDRIKSBERGS RU RNF 2281 fx f 1998 . Fredriksbergs Bi RNF 1248 br f 1982 . . FREDRIKSBERGS PI RNF 2143 fx f 1996

. . FREDRIKSBERGS TILDA RNF 2655 isabskm f 2005 . Fredriksbergs Electra RNF 1433 mbr f 1985 . . Fredriksbergs Imra RNF 1750 mbr f 1989 . . FREDRIKSBERGS QIMRA RNF 2215 br f 1997 . . FREDRIKSBERGS UNA RNF 2421 br f 2001 . . WALFVESTAS FRANKIE BOY RNF 205 mbr f 2009 . Fredriksbergs Ia RNF 1749 br f 1989

. FREDRIKSBERGS QIA RNF 2238 br f 1997 . FREDRIKSBERGS JANNI RNF 2295 br f 1990 . FREDRIKSBERGS PENNY RNF 2142 fx f 1996 . Fredriksbergs Ran RNF 227-S sv f 1998 . MAGIC BLUE RINDI RNF 2587 skm f 2004 Fabiola II RNF 442 skm f 1970

. Vallas Honey RNF 1228 fx f 1979

. . Vallas Alexandra RNF 1836 mbr f 1990 . . VALLAS EVELINA RNF 2131 mbr f 1994 . Vallas Fantasie RNF 1477 gbr f 1983 . VALLAS DAYDREAM RNF 2127 gbr f 1993

. . VALLAS JOLLY DREAM RNF 2359 gbr f 1999

. . TRÄFALLETS DOLLY DARLING RNF 2559 br f 2003 . VALLAS JONNA RNF 2335 isab f 1999

LOBSANG RNF 41 br f 1971 Courbette RNF 706 skm f 1972 . ONESTEP RNF 2290 sth fx f 1984 . MOONSTEP RNF 2163 fx f 1990 Miclas Carba RNF 1164 skm f 1979 MICLAS ACTIV RNF 100 skm f 1984 Miclas Madic RNF 1511 skm f 1986 . MICLAS ACTRIS RNF 2010 br f 1990

. NABBENS CASSIOPEJA RNF 2214 br f 1997 . NABBENS ANDROMEDA RNF 2712 fx f 2007 . NABBENS DANIELLA RNF 2307 br f 1999 . NABBENS NEFERTITI RNF 2808 fx f 2011 MICLAS MADOC RNF 106 br f 1987

Bridgelea Blue Haze alias ”Grållan” var ett fantastiskt avelssto. Oavsett vilken hingst hon

betäcktes med så blev avkommorna framstående inom aveln och sporten. Dottern Grådask och dotterdottern Rödluvan hade stor del i att Fredriksberg blev det ledande new foreststuteriet inom sportponnyaveln på 80- och 90-talen. Hos Valla i Linköping gav Fabiola II upphov till flera

exteriört mycket goda ponnyer, och hos Stuteri Micla föddes Bridgelea Blue Hazes sista dotter Miclas Carba, som blev mor till flerfaldiga SM-medaljören Miclas Activ, en av de bästa

prestationsförärvarna genom tiderna inom den svenska ponnyaveln.

Idag har aveln upphört på Fredriksberg, Valla och Stuteri Micla. ”Grållans” linje lever idag hos Nabbens stuteri i Sandviken.

(17)

Familj 13 PERRYWOOD FIREFLY

8798 Bucklers Easter Bonnet NPS br f 1939 9494 Buckler Tam O'Shanter NPS br f 1949 Perrywood Firefly RNF 22 br f 1960 Smedhults Belinda RNF 463 mbr f 1970 . BELMONDO RNF 70 br f 1975

. Belona RNF 982 br f 1977 . BELESAR RNF 90 fx f 1982

. Valentin Bellinor RNF 1443 mbr f 1985 . . Isabella VII RNF 1755 br f 1989 . . LOREDANA RNF 2123 br f 1993

. . STIGFURS STELLA NOVA RNF 2594 br f 2004 . VALENTIN BELL RNF 112 mbr f 1988

. VALENTIN BELIDA RNF 2117 br f 1990 . . VALENTIN BERNICE RNF 2358 br f 1999 . . VALENTIN BETINA RNF 2777 fx f 2009 . . VALENTIN BELINN RNF 2388 br f 2000 . VALENTIN BELLE AMIE RNF 2130 fx f 1994 . VALENTIN BELLO SUN RNF 143 brskm f 1996 SMEDHULTS CAVAT RNF 44 br f 1971

Perrywood Firefly är stoet som alla medlemmar i Svenska New Forest Föreningen har sett på bild men som få vet vem det är. Det är nämligen hon som är förebilden till föreningens emblem.

Hon importerades till Smedhult 1964 och var en dotter till Knightwood Spitfire. Vem som är fölet på emblemet vet jag inte, däremot att hon i sin korta föllista har två avkommor som fick stor betydelse för den svenska new forestaveln. Den ena är hingsten Smedhults Cavat, kung på Fredriksbergs stuteri och en av sin tids bästa prestationsförärvare inom ponnysporten.

Den andra är hans äldre syster Smedhults Belinda e Smedhults Starlight Son, Best in Show på SNF:s riksutställning 1972 och mor till Elitstoet Belona.

Belona lade grunden till Stuteri Valentin i Vintrosa och var ägare Bengt Karlssons ögonsten.

Något som var lätt att förstå för hon var inte bara vacker själv utan ett utomordentligt avelssto.

Hon blev Best in Show på riks redan som ettåring och fick femton föl, inklusive tre godkända hingstar där den sista – Valentin Bello Sun – hade tävlingsmeriter på SM-nivå i hoppning.

Dottern Valentin Belida fick också femton föl, bland dem Valentin Bernice som var Best in Show på SNF:s riksutställning 2010.

Det finns unga ponnyer ur den här mödernelinjen och därför hopp om att den ska kunna leva vidare.

Diplomstoet Stigfurs Stella Nova ur >

Belonas linje, här som treåring på utställning hos Örebro

Ponnyavelsförening.

(18)

Familj 14 COPPICE QUEENIE

9079 Coppice Queenie NPS skm f 1942 Prescott Coppelia RNF 3 sv f 1953 . Natascha RNF 746 br f 1973

. . Nadja III RNF 1169 br f 1978 . . LIZETTE VI RNF 2030 fx f 1983

. . SUNWATER LADY RNF 2417 fx f 1999 . . LADY ANGEL RNF 2585 mbr f 2004 . Lioba RNF 903 mgbr f 1975

. . KOMET RNF 101 sv f 1985 . . LABOLINA RNF 2293 br f 1986

. . IDYLLENS MENY NF 2515 fx f 2001 . . LIOBELLA RNF 2067 fx f 1995

. Copia RNF 993 br f 1976

. Coronia RNF 1345 br f 1981 . Alfa RNF 1575 mfx f 1986

. MISS MATILDA RNF 2451 mfx f 2001

. MATILDELUNDS JOLLY ROCKET RNF 224 mfx f 2016 . MIRANDA IX RNF 2506 mfx f 2002

. BAILEYS RNF 187 br f 2003 Prescott Copper RNF 127 fx f 1964 Corette RNF 441 fx f 1970

Jasmin II RNF 966 mbr f 1976 ZOYA RNF 2398 fx f 1989 Minette IV RNF 1234 fx f 1978 MIRABELLE II RNF 2116 br f 1990

Detta skulle med visst fog kunna kallas för den allra äldsta ännu livaktiga svenskavlade stofamiljen. Prescott Coppelia e Denny Danny var nämligen född redan 1953. Familjen har funnits i trakterna av Västmanland och Närke i över femtio år, och så sent som 2019 godkändes treårshingsten Matildelunds Jolly Rocket, barnbarns barnbarn till Prescott Coppelia.

Valentin Bernice >

när hon blev Best in Show på SNF:s riksutställning i Örebro 2010.

(19)

Hans mor Miss Matilda är ett diplomsto. Det är även systern Miranda IX, och hon har dessutom tävlat i hoppning med start i nationell lätt A.

Familj 15 POPPETS

8879 Poppets NPS sv f 1942

11416 Dance Step NPS sv f 1957

. Tantany Petronella NFM 1031 br f 1961 . Rodlease Marguerita NFM 7644 br f 1969 . Rodlease Daisy Girl RNF 1792 mbr f 1988 . RÅRYDS JUVEL RNF 2520 br f 2002

11758 Penny Step NPS br f 1958

Priory Brown Pansy RNF 101 mbr f 1964 . Penny RNF 595 br f 1970

. KÄXGÖLS PENNY LANE RNF 2019 br f 1989 . KÄXGÖLS POMPERIPOSSA RNF 2037 br f 1991 . KÄXGÖLS PETRONELLA RNF 2044 br f 1993 Steppy RNF 198 mbr f 1966

Lady Step RNF 1601 mbr f 1987

STEPS MIQUITA RNF 2020 br f 1991 LADY MIRANDA RNF 2012 mbr f 1993 MINNY MINETTE RNF 2240 mbr f 1997 DAME GEORGETTE RNF 2057 br f 1995

Poppets var ett produktivt sto i den engelska aveln, och flera ättlingar till henne har exporterats till Sverige genom åren, däribland dottern Penny Step och dotterdottern Priory Brown Pansy.

Ingen av deras avkommor i riksstamboken är född på den här sidan millennieskiftet, så grenen från Penny Step i Poppets stolinje har en osäker framtid.

Hoppet står istället till Råryds Juvel e Sörbys Quandrigo. Efter en

tävlingskarriär i alla de tre stora grenarna hoppning, dressyr och fälttävlan är hon nu i avel hos Anna Ransholm på Rans stuteri. Modern Rodlease Daisy Girl var ett diplomsto, importerad som ettåring 1989.

Råryds Juvel vid Ungponnychampionatet >

2008.

(20)

Familj 16 EDITH MAY

9510 Jean 13th NPS br f 1943 Edith May RNF 1 br f 1950

Stäketsholms Honey RNF 33 br f 1960 Asso Salome RNF 435 skm f 1970 . Asso Garella RNF 960 skm f 1976 . GONDOLJÄR RNF 99 skm f 1984 . NARELLA RNF 2401 fx f 1991 . ASSO GOGOL RNF 92 skm f 1980 ASSO SARASTRO RNF 72-S br f 1975

Här rör vi oss i den svenska new forestavelns allra äldsta historia. Stoet Edith May med nummer 1 i den svenska stamboken importerades redan 1959 av familjen Seth på Stäketsholm nordväst om Stockholm.

Birgitta Braunerhjelm, registrator i Svenska New Forest Föreningen under flera år, födde upp ponnyer med prefixet Asso. Hon hade Edith Mays dotter Stäketsholms Honey, stambokens allra äldsta svenskfödda sto.

Idag är stofamiljen i stort sett borta i Sverige. Inget sto har stambokförts efter Narella född 1991, och hon har ingen stoavkomma efter sig.

Familj 17 BROCKENHURST LASSIE

9369 Brockenhurst Lassie NPS mbr f 1944 9518 Merrie Misty NPS skm f 1949

. Merrie Michelle NFM 1686 br f 1963 . Merrie Michaela RNF 258 skm f 1967 . Scapas Bijou RNF 796 br f 1973 . Balett IV SPAR 34-78-3583 f 1978 . YASMINE RNF 2053 mbr f 1994 9685 Brockenhurst Shirley NPS mbr f 1950 . Merrie Melody RNF 39 sv f 1962

. Queen RNF 262 br f 1967

. Queens Girl RNF 650 fx f 1972 . Queens Star RNF 1735 br f 1988

. . QUEENS MORGONGÅVA RNF 2539 br f 2001 . . QUEENS TINDRA RNF 2761 fx f 2007 . Queens Beautie RNF 1822 mfx f 1990

. . Queens Sunshine RNF 1998 ljbrbl f 1994 . . QUEENS ELIZA RNF ljbr f 2002

. HERTIGEN RNF 124 fx f 1992 11803 Mudeford Lass NPS skm f 1957 Mudeford Lass III RNF 98 skm f 1964 Twiggy Paintbox RNF 268 skm f 1967 Piggy RNF 747 br f 1973

. BOSETTA PAINTBOX RNF 2296 mbr f 1993 Taffy Paintbox RNF 1450 fx f 1974

. Doffy Paintbox RNF 1050 fx f 1978 . . ZANDRO RNF 8-S fx f 1982

. . Esse Brownie Paintbox RNF 1894 br f 1990 . . ESSE GOLDIE PAINTBOX RNF 2141 br f 1996 . . ESSE GLORIE PAINTBOX RNF 2192 br f 1997 . . ESSE GLADYS PAINTBOX RNF 2526 br f 2003 . . ESSE GOLDEN BROWN RNF 188 br f 2005 . . ESSE GIMMIE PAINTBOX RNF 2736 fx f 2008

(21)

Taffy Paintbox RNF 1450 forts

. Zally Paintbox RNF 39-S fx f 1980 . . PRIDE BEAUTY RNF 2349 br f 1992 . . MAY BEAUTY RNF 2576 br f 2004 . Zussi Paintbox RNF 56-S fx f 1981 . BAZUUN RNF 161 br f 1989

. ESSE BUZZI PAINTBOX RNF 2095 br f 1990 . MIZTY RNF 2101 ljfx f 1995

Zansi Paintbox RNF 41-S fx f 1980 . Pacific RNF 91-S br f 1986

. Blueberry RNF 154-S(E) br f 1990

. RIPS FOREST FAME RNF 2250 mbr f 1998 . RIPS HAPPY RNF 2392 br f 2000

Esse Buggie Paintbox RNF 1745 skm f 1989 . Esse Zindy Paintbox RNF 197-S br f 1994 . MOJS GUNNY PAINTBOX RNF 2807 fx f 2011 . ESSE GRAZIE PAINTBOX RNF 2247 fx f 1998 ESSE BEAUTY PAINTBOX RNF 2115 skm f 1990 ESSE GOBIE PAINTBOX RNF 2448 fx f 2001

Brockenhurst Lassie är kanske mest känd som en av stammödrarna till Merrie-ponnyerna.

Merrie Melody som importerades 1964 hade Brockenhurst Lassie på tre ställen i härstamningen inom fyra led. Hennes gren av familjen har levt vidare genom dottern Queen och hennes ättlingar som oftast hetat något med ”Queens”. Queens Morgongåva är ett diplomsto.

Men den gren av familjen som blivit stor och ytterst framgångsrik i Sverige är en annan,

nämligen den så kallade Paintbox-stammen. Ursprunget till den är ett litet skimmelsto vid namn Twiggy Paintbox, moderlivsimport från England e Priory Paintbox (därav namnet). Hon fick tolv föl under åren 1971-1990. Ägare var Gunvor Andersson i Svanesund i Bohuslän, och hon gav suffixet Paintbox till de flesta av stoets döttrar och dotterdöttrar.

Flera av dessa har varit framstående exteriört och några har dessutom utmärkta tävlingsmeriter i dressyr. Bosetta Paintbox utsågs till Årets Ponny 2001 i konkurrens med Best in Show-vinnare av alla ponnyraser och har tävlingsmeriter på FEI-nivå. Elitstoet Esse Brownie Paintbox döttrar Goldie, Glorie, Gladys och Gimmie – alla med förnamnet Esse och efternamnet Paintbox – är samtliga diplomston med BIS- eller Reserv BIS-titlar på sina meritlistor.

Diplombelönade är också Rips Forest Fame, Esse Grazie Paintbox och Esse Gobie Paintbox.

May Beauty har inte bara ett avelsdiplom utan har tävlat upp i nationella FEI-klasser i dressyr.

< Bosetta Paintbox när hon blev Årets Ponny i Vetlanda 2001.

(22)

Familj 18 OAKLEY BRIDGET Sway Rose, Forest Mare

9492 Oakley Bridget NPS br f 1947

10580 Oakley Mayfly VI NPS br f 1953 . Mymlan RNF 99 br f 1964

. Chandy II RNF 1047 br f 1972 . Chita RNF 1352 sv f 1982

. . Cilla III RNF 1723 sv f 1988 . . CITTI RNF 2041 sv f 1993 Oakley Colleen RNF 15 br f 1958 Pretty Cora RNF 487 fx f 1969 Vipp RNF 919 br f 1975

. Veronica RNF 1318 br f 1982 . Majsan II RNF 1851 br f 1987 . RONJA I RNF 2300 br f 1997 Pretty Ballerina RNF 970 mbr f 1976 . Ekeholms Basilika RNF 1481 mbr f 1984 . MYNTA II RNF 2511 br f 1993

Ekeholms Chloe RNF 1571 fx f 1985 COCETTE RNF 2171 fx f 1991

Oakley Bridget horde på sin tid till den engelska avelns bästa och mest kända avelsston. Hon var mor till championhingsten Oakley Jonathan och mormor till Oakley Starlight och Oakley Stardust, också champions.

Tre av hennes avkommor fann vägen till Sverige – hingsten Oakley David och stona Oakley Mayfly VI och Oakley Colleen. Den senares dotter Pretty Cora lade grunden till aveln hos Johan Harlefelt på Ekeholm. Idag finns det inte mycket kvar av familjen i Sverige. Inga ston ur familjen födda på den här sidan millennieskiftet har riksstambokförts.

Pride Beauty på >

SNF:s riksutställning vid Elmia Häst 2007.

(23)

Familj 19 MERRIE MARTHA Roany, Forest Mare

8874 Merrie Martha NPS skm f 1947 Merrie Marguerite RNF 373 br f 1957 Moon Dream RNF 545 br f 1971

Burmas Granada RNF 1976 br f 1993

ÄNGSGÅRDENS GARBO RNF 2278 br f 1998 PILENS ELECTRA RNF 2459 br f 2001

Den här familjen är idag starkare inom ridponnyaveln än inom den rena new forestaveln. Där har den producerat SM-medaljörer i dressyr som Giacomo och Emmy P och godkände hingsten XTop Hästak, alla med new foreststoet Emma II i mödernelinjen. Den gren av Merrie Marthas stofamilj som Emma II kom ur har inte längre några rena new forest i aveln.

Ängsgårdens Garbo är ett diplomsto.

Familj 20 MAYTIME

10383 Dame Spry NPS mbr okänt födelseår Saucy Sue NFM 645 mbr f 1960

Maytime RNF 168 br f 1964 Marina II RNF 449 br f 1970

Madicken IV RNF 1493 br f 1985 . Medinette RNF 1803 mbr f 1989 . MIRIJAM RNF 2124 mbr f 1993 MAJNY RNF 2400 mbr f 1991

Masetti RNF 825 mbr f 1974

Marilla II RNF 1703 mbr f 1984 . MONEY GIRL RNF 2519 mbr f 2002 . MAJKEN II RNF 2535 mbr f 2003 MALENA RNF 2069 br f 1995

Mamsell RNF 1398 mbr f 1979

MAYBELINE II RNF 2033 svbr f 1990

Om man under slutet av förra seklet stötte på en trevlig new forest från Halland med ett namn som började på bokstaven M var chansen god att det var en ättling till Maytime. Inger Johansson i Rolfstorp – registrator för new forest under 1980-talet – ägde Maytime och lade grunden till stofamiljen med sin avel.

Den här familjen utmärker sig när det gäller att lämna goda tävlingsponnyer för dressyrsporten. I en tid när nästan alla ponnyer på elitnivå är gångartsavlade tyska eller holländska ridponnyer har valacken Money Boy e Galant u Money Girl tävlat i de allra största sammanhangen, med

placeringar i internationella FEI-klasser. Det är han nog nästan ensam om bland svenskfödda new forest de senaste åren.

Han har att brås på. Inte bara fadern utan även modern Money Girl har gått nationella FEI-

klasser. Malena har också gått FEI-klasser, dock på regional nivå, och Majken II har gått regional lätt A dressyr. Mirijam är mer mångsidig – här har både hoppning, dressyr och fälttävlan stått på dagordningen.

(24)

Familj 21 SETLEY MAYBLOSSOM

Setley Barbara NFM 646 skm f 1952 Setley Mayblossom RNF 385 sv f 1961 Camilla II RNF 245 sv f 1967

. Fatima III RNF 788 br f 1973 . . Tanja RNF 1080 mbr f 1978

. . Bokbackens Titti RNF 1502 mbr f 1986 . . . Bokbackens Ati RNF 1855 mbr f 1990 . . . BLACK VELVET RNF 2055 mbr f 1995 . . . BOKBACKENS RONJA RNF 2462 mbr 1991 . . BOKBACKENS TANITA RNF 2169 mbr f 1990 . Candy III RNF 804 skm f 1974

. Zorina IV RNF 1367 br f 1983

. Bokbackens Zenta RNF 1952 mbr f 1988 . ALMNÄS HEAVENLY RNF 2135 br f 1996 Stackarps Louise II RNF 1060 mbr f 1973 STUREVALLENS GENTLEMAN RNF 95 br f 1983 STUREVALLENS LOUSANN RNF 2104 mfx f 1994

Den här mödernelinjen har lämnat några riktigt fina hopponnyer. Det gäller särskilt avkommorna till Elitpremierade Stackarps Louise ägd av Sune Sturesson på Sturevallens stuteri i Skånes Fagerhult. Hennes välkände son Sturevallens Gentleman hade själv meriter på medelsvår nivå och lämnade många goda hoppare. Brodern Sturevallens Rubin var en av rasens bästa hoppare och tävlade på medelsvår nivå under närmare femton år. Lillasyster Sturevallens Lousann har även hon tävlingsmeriter på medelsvår nivå.

Det finns en annan gren av familjen. Den härstammar från Tanja och där var det Eric Hultqvist i Emmaboda som födde upp new forest med stuterinamnet Bokbackens. Både Bokbackens Ronja och Bokbackens Tanita har tävlat hoppning på lätt A-nivå. Bokbackens Tanita har dessutom avelsdiplom.

Med tanke på fävlingsmeriterna särskilt för Sturevallens gren av familjen vore det önskvärt om den här familjen fick leva vidare.

Familj 22 STAPLECROSS BRAMBLE

Staplecross Bramble NFM 227 br f 1954 Staplecross Rowan RNF 45 mbr f 1962 . Angelica II RNF 1621 mbr f 1977 . BETT’s BUBBLE RNF 2029 br f 1981 Staplecross Heather NFM 1719 mbr f 1963 . Daneshurst Gaeity Girl NFM 8978 br f 1971 . Silverlea Dolly Bay NFM 21/383 br f 1979

. Silverlea September Sunshine RNF 1588 br f 1986 . MICLAS CAVATINA RNF 2465 br f 1991

. MICLAS COCO CHANEL RNF 2609 br f 1993 Staplecross Briar Rose RNF 132 mbr f 1964 . Decideria Ihl RNF 862 br f 1970

. . Fredriksbergs Joan RNF 1099 isab f 1979 . . . FREDRIKSBERGS ESA RNF 14-S…(E) fx f 1985 . . . FREDRIKSBERGS KAMÉ RNF 2509 isab f 1991 . . FREDRIKSBERGS CHOPIN RNF 94 fx f 1983 . Fragancia RNF 1842 gbr f 1974

. NYGRANNAGÅRDENS BELLS FANNY RNF 2409 gbr f 1995

(25)

Staplecross Bramble NFM 227 forts

Staplecross Foxglove RNF 149 br f 1965 Belle Fox RNF 1088 br f 1974

CANTESSA RNF 2461 br f 1987 ZNÄCKAN RNF 2692 br f 2006 TWILIGHT RNF 2225 mbr f 1989 SHADOW RNF 2040 mbr f 1992

Det har funnits flera grenar av familjen som kommer från Staplecross Bramble. Den mest kända svenska är den som förvaltades av Fredriksbergs stuteri. Elitstoet Decideria Ihl e Zuidpool’s Rufus van Nomad var mor till Fredriksbergs Etyd och mormor till Fredriksbergs Garp och

Fredriksbergs Dizney som samtliga var SM-vinnare i fälttävlan. Idag har den grenen möjlighet att leva vidare genom Fredriksbergs Kamé, som fortfarande har yngre avkommor födda på

Dimmans och Rans stuterier.

Fredriksbergs Kamé har inte bara varit verksam i svensk avel. Hon verkade i Danmark under en period, och fick då dottern Ll Möllegårdens Dunnhill som i sin tur såldes till Nederländerna och välrenommerade Stal Sulaatik. Ll Möllegårdens Dunnhill är dubbel hingstmoder så blodet är internationellt spritt.

En annan gren av familjen togs till Sverige av Åsa Heldemar, Stuteri Micla. Hon importerade Silverlea September Sunshine, trekvarts syster till Silverleas stamhingst Silverlea Spotlight

(samma far, hans mor var hennes mormor). Hon och döttrarna tävlade i hoppning. Diplomstoet Miclas Coco Chanel var den mest framgångsrika med placeringar på medelsvår nivå.

En tredje gren av familjen var den från

Staplecross Foxglove. Znäckan född 2006 är den yngsta avelsverksamma stambokförda ponnyn ur Staplecross Brambles stolinje.

< Fredriksbergs Kamé på Dimmans stuteri sommaren 2010.

< Miclas Cavatina på stuteri Micla hösten 2007.

(26)

Familj 23 PERDITA II Topsy, Forest Mare

11687 Perdita II NPS ljbr f 1954

Fortune of Silverlea NFM 4910 skm f 1957 . Silverlea Fortune NFM 5695 skm f 1960 . . Silverlea Fiesta RNF 216 skm f 1964 . . . Strätes Siesta RNF 567 fx f 1971 . . . . Swaja RNF 50-S fx f 1981

. . . Sanna RNF 80-S fx f 1985 . . . Xandra RNF 195-S br f 1994 . . . MEXITA RNF 2260 fx f 1998 . . . . Siira RNF 63-S mfx f 1983

. . . . SEMLAN RNF 2470 mbr f 1995 . . . . MY SUN RNF 2636 br f 2005

. . . . AFRODITE V RNF 2765 fx f 2009 . . . Strätes Roffie RNF 1462 skm f 1979 . . . STRÄTES ROFFA RNF 2726 br f 1994 . . . STRÄTES ROFFSIE RNF 2433 br f 2001 . . . Strätes Vaquita RNF 1737 skm f 1988 . . . VIQTORIA RNF 2469 skm f 1993

. . Silverlea Red Rambler II NFM 25/435 brskm f 1980 . . SILVERLEA BUSY LIZZIE RNF 2032 brskm f 1983 . . . MICLAS CURT COBAIN RNF 154 skm f 1998 . . . MICLAS MELANIE C RNF 2371 br f 2000 . . . MICLAS ACTIVERA RNF 2853 br f 2006

. . . MICLAS CLAUDIA SCHIFFER RNF 2489 skm f 2002 . . . MICLAS ALLY McBEAL RNF 2538 br f 2003

. . . MICLAS AGATHA CHRISTIE RNF 2866 skm f 2006 . . SILVERLEA RAMBO RNF 102 fx f 1985

. Silverlea Karlotta RNF 208 mfx f 1963 . STRÄTES KARBIN RNF 62 mbr f 1973 . STRÄTES KARBINO RNF 74 br f 1975 . STRÄTES LOTTIE RNF 2346 br f 1985 . Strätes Lotta 34-99-0717 f 1999 . SUMMER RNF 2647 fx f 2005

Magenta of Silverlea NFM 4909 br f 1959 Silverlea Mayblossom NFM 5762

Silverlea Mayflower RNF 562 skm f 1971 Stackarps Maja RNF 1657 br f 1987

STACKARPS MINETTE RNF 2468 mbr f 1993 STACKARPS MANDA RNF 2376 br f 2000 EKS MAGNOLIA RNF 2735 br f 2008 EKS MANHATTAN RNF 219 br f 2012 STACKARPS M LINNÉA RNF 2453 br f 2001 STACKARPS MAJVI RNF 2644 mbr f 2005

Det här är den stora familjen från engelska Silverlea stud. Nils Ljunggren på Sträte gård i Moholm importerade på sin tid många ponnyer från just Silverlea. Silverlea Fiesta och Silverlea Karlotta hörde till dem han behöll ättlingar till i ett par generationer. Störst framgång hade han med Silverlea Karlotta som lämnade två godkända söner och den utmärkta hopparen Strätes Karbina. Han tog även in Silverlea Rambo som blev den sista avelshingsten i Sträte gårds new forestavel. Det finns fortfarande ättlingar till Strätes Silverlea-ston.

Silverlea-ponnyerna har länge haft rykte om sig att kunna hoppa. Åsa Heldemar, Stuteri Micla, var intresserad av blodet till sin hoppinriktade new forestavel. Men när den 129 cm höga Silverlea Busy Lizzie importerades var det ursprungligen för att bli barnponny till Åsas döttrar.

Istället blev hon stuteriets bästa avelssto. Dottern Miclas Melanie C var reserv BIS på SNF:s

(27)

riksutställning 2005 och är mor till SM-ponnyn i hoppning Miclas Cookie. Miclas Claudia Schiffer har meriter i nationell medelsvår A hoppning, Lizzies korsningsavkomma Miclas Courtney Love har ett silver från nordiska mästerskapen i hoppning. Och detta är bara ett par exempel. Idag förvaltas arvet från Silverlea Busy Lizzie bland annat av Dimmans stuteri som äger ett par av döttrarna.

Stackarps M-linje utgör en helt egen gren av familjen från Perdita II. Den är livaktig hos Elin Krantzén, Eks stuteri i Lagan. Hennes Stackarps Manda var Best in Show på SNF:s

riksutställningar två år i rad 2008 och 2009, med rekordpoängen 99999 = 45 poäng vid visningen 2009. Dottern Eks Magnolia är också guldbelönad och mor till hingsten Eks Manhattan.

Familj 24 SALLY OF BURTON

Sally of Burton NFM 2091 br f 1956 Isabella of Burton NFM 2092 br 1961

. Hunzehoeve’s First Lady RNF 167 br f 1964 . Kia RNF 737 br f 1973

. . Petite Fleur RNF 1217 br f 1977 . . Petite Paloma RNF 1733 fx f 1988 . . PALOMAS PEPSI RNF 2181 fx f 1995 . . PALOMAS LADY RNF 2197 fx f 1997 . Lady Petra RNF 1255 mbr f 1977

. EKEHOLMS PETRONELLA RNF 2038 fx f 1992 Burton Sarah RNF 162 br f 1962

Värends Sally RNF 1326 br f 1975 . Värends Sara RNF 1489 skm f 1984 . VIRDARNAS SYRÉN RNF 2087 br f 1995 . VIRDARNAS SALVIA RNF 2086 br f 1995 Värends Sanna SPAR 43829/78 f 1978 Värends Siri RNF 1933 br f 1985

VIRDARNAS SARINDA RNF 2598 fx f 2004

< Stackarps Manda när hon deltog i Årets Ponny 2008 efter BIS- vinsten på riks.

(28)

Hollandsfödda Hunzehoeve’s First Lady importerades till Sverige som föl och var mor till sex stambokförda ston och godkända hingsten Papillon.

Hon stod till avel hos familjen Gertzell i Everöd och hennes stolinje har mest varit spridd i Skåne. Palomas Pepsi och Palomas Lady har båda tävlat i lätta klasser.

Värends stuteris S-linje härstammar från en annan gren av stofamiljen från Sally of Burton.

Burton Sarah importerades 1964 och var mor till Värens Sultan, silvermedaljör vid ponny-SM i dressyr 1972. Familjen Ljungcrantz på Värends/Virdarnas stuterier avlade vidare på Burton Sarahs stostam i fyra decennier. Ingalill Ljungcrantz uppfödningar Virdarnas Syrén och Virdarnas Sarinda blev båda diplomston. Idag är dock stofamiljen ganska svag.

Familj 25 HAMSTEAD HEATHER

11540 Hamstead Heather NPS br f 1956 Amber NFM 1906 fx f 1961

. Sunset of Silverlea NFM 5530 mfx f 1966 . Silverlea Firestreak RNF 1018 mfx f 1970 . New Razzel RNF 1378 fx f 1984

. Zyrran RNF 1838 fx f 1990

. ÄNGSGÅRDENS CLAWFINGER RNF 2105 mbr f 1994 . ÄNGSGÅRDENS GIPSY RNF 2279 br f 1998 . ÄNGSGÅRDENS FRIDA RNF 2211 br f 1997 . ÄNGSGÅRDENS KYRA RNF 2661 skm f 2002 Sunshine of Silverlea RNF 275 fx f 1966

Esse Pionett RNF 648 br f 1972 Esse Zansett RNF 40-S br f 1980 . ESSE BRONZETT RNF 2724 br f 1991 . ZANGOZETT RNF 2759 fx f 2005 Esse Bukett RNF 1660 br f 1988 . ESSE ELBERT RNF 165 fx f 2000 . ESSE GOLDINETT RNF 2850 br f 2001 . ESSE GAZETT RNF 2574 br f 2004 . MOJS FAZETT RNF 2806 br f 2011 BACARAC RNF 121 mbr f 1991

Det finns två grenar av den här familjen. Den äldre härstammar från Silverlea Firestreak och hennes dotterdotter Zyrran e Brozzan. Ingela Åhsberg, Ängsgårdens stuteri, använde Zyrran och döttrar till henne i sin avel. Ängsgårdens Frida och Ängsgårdens Gipsy har både tävlat i regional lätt A dressyr.

Den yngre grenen av familjen härstammar från Esse Pionett, avelssto hos Esse stuteri i Bohuslän. Det var ett produktivt avelssto som fick hela 16 föl på 17 år varav nio stambokförda döttrar och en godkänd hingst. Avkommameriterna räckte med god marginal till avelsvärdeklass

Diplomstoet Virdarnas Syrén >

på New Forest-SM i Örebro 2002.

(29)

Elit. Om stona ovan kan nämnas att Esse Bronzett är ett diplomsto med meriter i regional lätt A hoppning, och Esse Goldinett är guldbelönad och har tävlat nationell hoppning medelsvår B.

Familj 26 STARLIGHT

Starlight 325 NFSB mbr f 1904

3017 Starlight IV NPS mbr f 1913 6726 Jubilee Star NPS br f 1935 8995 Royal Wedding NPS mbr f 1947

. 9507 Hatchett Silver Wedding NPS skm f 1950 . Royal Mistress RNF 213 skm f 1964

. Missina RNF 826 skm f 1974 . Miranda VI 34-85-7943 f 1985 . MICHALINA RNF 2567 mbr f 1996 11162 Jillee NPS br f 1956

Randalls Penny NFM 8445 brskm f 1970 . Lisette RNF 1158 br f 1980

. Rosette RNF 67-S fx f 1984

. Börsgårds Cocette RNF 120-S (E) mbr f 1988 . SKATTEGÅRDS TEXAS RNF 136 br f 1994

. SKATTEGÅRDS SPACE RNF 2201 br f 1997 . SKATTEGÅRDS CAMILLE RNF 2265 br f 1998 Burley Jilly NFM 21/104 br f 1978

BURLEY TEALA RNF 2023 br f 1984

Det här är en av de allra äldsta stofamiljerna i new forestvärlden. Det första stoet, Starlight 325 NFSB, var född redan 1904. I Sverige har dock familjen minskat i omfång. Grenen från Royal Mistress var tidigare stark i Skåne men har nu begränsade möjligheter att leva vidare.

Något bättre ser det ut för grenen från Lisette. Hon var stamsto på Börsgårds stuteri och

Elitpremierad. Dotterdottern diplomstoet Börsgårds Cocette gick i avel hos Charlotte Malmborg, Skattegårds stuteri i Vreta Kloster. Där blev hon mor till hingsten Skattegårds Texas och de högt bedömda stona Skattegårds Space och Skattegårds Camille. Båda stona inkasserade höga 43 poäng på treårspremiering, vilket givetvis med god marginal räckte för diplom. Skattegårds

Space fick till och med 44 poäng på SNF:s utställning på Valla 2001, medan Skattegårds Camille har en reserv BIS-titel från Östergötlands Ponnysällskap. Hon har sedan varit i avel hos Suzanne Nilsson, Ekhamra stuteri i Edsbruk.

Skattegårds >

Camille på SNF:s riksutställning under Elmia Häst 2007.

(30)

Familj 27 BROWN SUGAR OF BURTON Gipsy, Forest Mare

6505 Orphan II NPS rskm f 1931 Grey Mist NFM 581 skm f 1957

Brown Sugar of Burton RNF 25 mbr f 1961 Burton Fudge RNF 209 skm f 1964

. Fina 34-81-6793 skm f 1981 . Fiona IV RNF 1573 skm f 1985

. FUNNY GIRL V RNF 2120 skm f 1992 Solé RNF 781 skm f 1972

Lady X RNF 1335 br f 1978 Lilion RNF 1817 br f 1990

MARION II RNF 2603 br f 1998

Den här familjen är numera mycket liten, men det finns fortfarande möjligheter för den att leva vidare. Marion II var i avel hos Malin Luckman, Mormors stuteri i Laholm, fram till stoets död 2018, och det finns fortfarande unga avkommor till Marion II.

Familj 28 SMOKEY (CHERITON BROWN KITTEN) 8614 Smokey NPS mbr f 1935

9496 Catkin II NPS br f 1947

Cheriton Brown Kitten RNF 35 br f 1952 Värends Konja RNF 200 skm f 1966 . Värends Kaboda RNF 1028 br f 1973 . Värends Konja II RNF 1229 br f 1980 . . Värends Kaprifol RNF 1932 br f 1984 . . VIRDARNAS KAMÉ RNF 2282 fx f 1996 . . VIRDARNAS KRISPI RNF 2209 br f 1997 . Värends Korall RNF 1413 br f 1982

. Värends Kaboda II 34-88-5875 . KARISMA III RNF 2815 fx f 1997 Värends Kitta RNF 1029 br f 1976

VIRDARNAS KAYENNE RNF 2006 br f 1994

Skattegårds Space när hon deltog >

i tävlingen Årets Ponny i Vetlanda hösten 2001.

(31)

Värends K-familj härstammar från Cheriton Brown Kitten e Knightwood Spitfire, importerad 1964.

Ingalill Ljungcrantz, Virdarnas stuteri, hade kvar stammen in på det nya millenniet, men idag är möjligheterna för stofamiljen att leva vidare rätt små.

Virdarnas Kayenne är ett diplomsto och Virdarnas Krispi är mor till ett diplomsto.

Familj 29 JUDY XV Peggy, Forest Mare

8253 Judy XV NPS ljbr f 1938

8518 Broomy Sally NPS fx f 1941 . 8520 Broomy Susan NPS fx f 1946

. Broomy Susie Wong RNF 765 skm f 1960 . STRÄTES SUSIE RNF 2395 skm f 1982 . STRÄTES SIMBA RNF 2354 skm f 1998 9849 Broomy Pride NPS mbr f 1950

Broomy Joy RNF 466 skm f 1965 Frida II RNF 1505 fx f 1986 MITRA RNF 2176 br f 1993

Familjens stammoder Judy XV var även mor till Broomy Slip-On, en av den moderna new

forestavelns fem stamfäder. Broomy Susie Wong importerades av Nils Ljunggren på Sträte gård i Moholm 1972. Hennes dotter Strätes Susie fick tolv föl mellan 1986 och 2005, alla utom de två sista på Sträte.

Mitra härstammar från Broomy Joy, som var mor till hingsten Jojas Fury. Det ser inte ut som familjen har några större möjligheter att leva vidare.

Familj 30 MULLINS PRETTY POLLY

8109 Mullins Pretty Polly NPS mbr f 1940 8899 Jennifer II NPS br f 1947

. Ashurst Jenny NFM 532 br f 1957 . Ashurst Lena NFM 4603 br f 1961 . Warren Lorna NFM 5580 br f 1966

. Easter Mountain Sunshine stb 1380 br f 1971 . Corona Frisia Babette stb 4244 br f 1984 . Klootwijkhoeve’s Elise stb 6024 br f 1989 . DU PIEUX’s ÉTOILE RNF 2406 br f 1993 10277 Streak II NPS sv f 1948

10256 Miss Streak NPS mbr f 1951 Ashurst Wanda NFM 76 skm f 1956

. Destiny of Sunset NFM 1362 skm f 1962

. Amanda Jane of Norris Castle NFM 4046 blskm f 1965 . Norris Castle Michaela RNF 356 skm f 1969

. SÖRBYS SONETT RNF 2223 skm f 1977 Ashurst Streak No White NFM 143 sv f 1957 Ashurst Mirella NFM 4916 br f 1963

Ashurst Poo NFM 6093 br f 1966 Colinda stb 1243 mbr f 1970 Cora stb 5938 br f 1994 Mara stb 20002194 f 2000

SCALDIA’s FLEUR RNF 2591 fx f 2004

(32)

I ponnysportens barndom var det flera goda tävlingsponnyer i vår ras som härstammade från Ashurst- stuteriet i New Forest. Den störste prestationsförärvaren av dem alla – Kantje’s Ronaldo, utnämnd till Århundradets hingst i sitt hemland Nederländerna – kom ur just den här stora Ashurst-familjen.

Och faktiskt verkar det som om new forestuppfödarna i Nederländerna slagit mer vakt om den här

stofamiljen än vad de svenska

uppfödarna gjorde. De importston från England till Sverige som funnits har knappast några avkommor kvar. Istället är det genom ett par Hollandsimporter som familjen alls finns kvar i Sverige.

Du Pieux’s Etoile var dotterdotter till det holländska championstoet Corona Frisia Babette och importerades av Åsa Heldemar, Stuteri Micla. Hon har fem registrerade new forestavkommor.

Scaldia’s Fleur ägdes av Åsa Collin i Surahammar och har två registrerade avkommor. Det lutar åt att mödernelinjen är beroende av nya importer om den ska fortleva på svensk mark.

Familj 31 STELLA X (SPRINGFLOWER) 8302 Stella X NPS sv f 1943

8606 Burnrew Pauline NPS mbr f 1946 11381 Burnrew Fiesta NPS mbr f 1957 Holly Stovbjerg RNF 125 mbr f 1964 Springflower RNF 840 mbr f 1974 Maja RNF 1163 br f 1978

. Säbys Flicka RNF 1500 mbr f 1985 . SÄBYS JINNI RNF 2624 mbr f 2004 SÄBYS DIXI RNF 108 fx f 1987

SÄBYS HULDA RNF 2230 br f 1993

Springflower e Springtime lade grunden till new forestaveln hos familjen Andersson i Vintrosa som fött upp ponnyer med stuterinamnet Säbys sedan 1970-talet. Hon fick tolv föl åren 1978- 1994, guldbelönades flera gånger och blev Elitpremierad.

Idag står framtidshoppet till Säbys Jinni, som har Springflower både som mormors mor och som farmor. Säbys Jinni är guldbelönad och har använts i aveln på senare år.

Du Pieux’s Etoile på Stuteri Micla >

hösten 2007.

(33)

Familj 32 MUDEFORD LASSIE IV Wootton Lassie, Forest Mare

8053 Wootton Lassie NPS skm f 1943

Mudeford Lassie III NFM 1752 skm f 1963 Mudeford Lassie IV RNF 1039 skm f 1968 Lacita RNF 1108 skm f 1978

CARMENCITA IV RNF 2189 br f 1997 CORALL RNF 2243 skm f 1998

På 1980-talet var familjen från Mudeford Lassie IV stor i den dåvarande S-stamboken.

Sammanlagt fem godkända new forest-S-hingstar hade henne i mödernelinjen. Idag har familjen smält ihop. Carmencita IV och Corall är de sista två döttrarna till Elitstoet Lacita. Ingen av dem har varit i avel de senaste åren, så det är högst osäkert om familjen kan leva vidare.

Familj 33 WARREN JILL

9999 Warren Peggy NPS br f 1944

Warren Peggy II NFM 736 mfx f 1955 Warren Jill RNF 57 mbr f 1958 Wilma RNF 316 br f 1968 Welita RNF 893 br f 1974

. Cristalls Winnie the Pooh RNF 1795 br f 1988 . LÖVSJÖENS WILLOW RNF 2586 br f 2004

. LÖVSJÖENS WANESSA RNF 2731 br f 2005 Lady Winette RNF 1452 br f 1975

. FLORETTE II RNF 2097 br f 1992 Stormy Weather RNF 1328 mbr f 1976 . Larma Fife RNF 1993 mbr f 1994 . . FAIRY II RNF 2248 mbr f 1998

. . MEMPHIS FARRADAY RNF 2537 fx f 2003 . LARMA GRACE RNF 2065 br f 1995

. IDYLLENS KAMÉ RNF 2313 br f 1999

. IDYLLENS PRISMA RNF 2623 svbr f 2004 . IDYLLENS XPERIA RNF 2847 mbr f 2011 . IDYLLENS QURIOSA RNF 2634 br f 2005 Winzette RNF 1741 fx f 1988

WIOLETT GOLD RNF 2602 fx f 2002

På 1980-talet fanns det en syskonskara e Burton Starlight u Wilma som vann precis allt på Svenska New Forest Föreningens utställningar. I häftet

”Stofamiljer II” finns en sammanfattning av Welitas, Lady Winettes, Stormy Weathers och Wizithas segertåg i utställningsringen.

Stormy Weather var inte den som vann allra mest (för det var Wizitha). Men det är hon som främst fört familjen vidare till våra dagar. Hon fick tolv föl varav

Idyllens Kamé på SNF:s riksutställning >

2002 då hon var tre år.

(34)

åtta stambokförda döttrar hos Martin Larsson på tidigare Larma stuteri/nuvarande Idyllens

stuteri. Idyllens Kamé är en personlig favorit för min egen del. Hon var Best in Show på riks som fyraåring och segrade i Årets Ponny samma år. Dottern Idyllens Prisma har varit reserv BIS fyra gånger och dessutom tävlat med start i medelsvår hoppning och seger i regional lätt A.

Flera andra av stona i familjen är också högt bedömda exteriört. Lövsjöens Wanessa, Fairy, Memphis Farraday (43 poäng!), Larma Grace, Idyllens Quriosa och Wiolett Gold är alla diplomston. Familjen är i allra högsta grad levande idag.

Familj 34 WARREN GAY

9997 Warren Lucky NPS br f 1946 Warren Gay RNF 2 sv f 1952

Insula Lucky RNF 339 br f 1968 Märy RNF 1063 br f 1975

Marita II SPAR 34-86-5587 f 1986 Misett III SPAR 34-90-6807 f 1990 TREVITA RNF 2129 mbr f 1994

Warren Gay hade nummer 2 i den svenska stamboken och var född redan 1952. Hennes

stofamilj fanns tidigare hos Astrid och Max Berggren på Norrhaga stuteri. Den grenen av linjen är nu försvunnen. Eftersom Trevita i grenen ovan inte har någon dotter som kan ta över efter henne får linjen betraktas som borta.

< Idyllens Quiriosa på SNF:s riksutställning i Laholm 2019 där hon gick etta med guld i sin klass.

(35)

Familj 35 SORREL

9227 Brownie 19th NPS mbr f 1946 Sorrel RNF 32 br f 1961

Lady Brown RNF 485 br f 1969 NINJA RNF 2094 mfx f 1985 Merry RNF 451 br f 1970 Tatjana RNF 918 br f 1975

Tatjein SPAR 34-85-5223 f 1985

STUREVALLENS TIFFANY RNF 2355 sv f 1998 GIFFY RNF 2527 sv f 2003

STUREVALLENS MON CAPRICE RNF 2552 mbr f 2003

Familjen från Brookside David-dottern Sorrel var tidigare stark i Skåne och Tatjana var

framgångsrik i utställningsringen under 1980-talet. Sturevallens stuteri har haft Tatjanas dotter Tatjein i aveln under flera år. Dottern Sturevallens Tiffany och hennes guldbelönade dotter Giffy har sedan varit hos Birgitta Källhed Aspegren, Kastekulls stuteri i Ljungby.

Familjen är idag liten, men det finns fortfarande relativt unga ponnyer i stolinjen som har möjlighet att föra arvet vidare.

Familj 36 BISHOPS DITCH DUCHESS

Inga ston har varit avelsverksamma och stamboksförts från den här familjen i modern tid.

< Giffy på SNF:s riksutställning på Elmia 2007 där hon guldbelönade.

(36)

Familj 37 PANSY OF BULL HILL

10238 Bridge Farm Princess NPS skm f 1947 10236 Bridge Farm Jenny NPS skm f 1950 Rocket of Mudeford NFM 997 brskm f 1957 Pansy of Bull Hill RNF 30 brskm f 1961 Pixie RNF 343 brskm f 1968

Casimirsborgs Vanessa RNF 726 rskm f 1973 Valerina RNF 1835 skm f 1990

QUINCY BI RNF 2220 fx f 1997

Pansy of Bull Hills sista ägare bodde i Sala, och familjen har haft viss utbredning i Mälardalen.

Det sista stambokförda stoet Quincy Bi har haft föl hos Siv Jonasson, Bimlis stuteri i Sparreholm, och om det ska bli en fortsättning för familjen så hänger det nog på dem.

Familj 38 BLACK MAGIC OF SILVERLEA

10540 Mockbeggar Ivy NPS mbr okänt födelseår Mockbeggar Blackbird NFM 1959 sv f 1947

Black Velvet of Silverlea NFM 1545 sv f 1955 Black Magic of Silverlea RNF 111 sv f 1961 Bardot NF 333 br f 1967

. Horsemosens Belvira NF 1123 br f 1981 . . Horsemosens Nemira RNF 1874 mbr f 1991 . . SKATTEGÅRDS NIKITA RNF 2266 br f 1998 . . SKATTEGÅRDS NOVA RNF 2324 br f 1999 . HORSEMOSENS CHARLIE BROWN RNF 104 br f 1983 Black Lady RNF 300 skm f 1968

Lady Chicka RNF 1056 br f 1974 Lady Diana SPAR 44107/78 f 1978 . Raja RNF 1736 sv f 1988

. LADY FREDRIKA RNF 2018 skm f 1992 . LADY FELICIA RNF 2232 fx f 1994 . LADY BELINDA RNF 2257 fx f 1998 Lady Mikaela RNF 1109 br f 1979

Lady Anja RNF 1415 mbr f 1983 Kallie 34-87-6279 f 1987

KALIBRA RNF 2659 sv f 1993

Black Magic of Silverlea exporterades först till Danmark där hennes dotter Bardot blev stamsto på Horsemosens stuteri. Bardots son Horsemosens Charlie Brown verkade i Sverige under några år i början på 1990-talet, och hennes dotterdotter Horsemosens Nemira såldes till

Charlotte Malmborg på Skattegårds stuteri i Vreta Kloster. Hon fick fem stambokförda döttrar. Av dem har de två ovan använts i aveln. Båda är diplomston.

Black Magic of Silverlea såldes vidare till Sverige efter några år i Danmark. Hennes dotter Black Lady var moderlivsimport från Danmark. Hennes ättling Lady Felicia har fått avelsdiplom.

För den här familjen ligger svårigheten att leva vidare snarast i det faktum att flera av stona ovan mest fått hingstföl. När man fått fem hingstföl på raken finns det kanske en orsak till att

hingstunge nummer fem fått namnet Non Stop. Så är det i föllistan för ett av stona i tabellen för familj 38.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :