VAD ÄR CONTENT MARKETING?

11  Download (0)

Full text

(1)

VAD ÄR

CONTENT MARKETING?

Content marketing är kommunikation som är relevant och intressant för mottagaren. Det bygger på principen att själva INNEHÅLLET

I SIG HAR ETT STORT VÄRDE för mottagaren. Genom att sätta varumärket i en REDAKTIONELL MILJÖ och i ett större sammanhang ges avsändaren möjligheten att bygga varumärke och i

förlängningen inleda eller förstärka kommersiella relationer.

(2)

Instead of the commercial,

be the show. Instead of the banner, be the story.”

dietrich mateschitz , ceo red bull

(3)

EXEMPEL PÅ CONTENT MARKETING, DÅ & NU.

1895

John Deere – The Furrow – en tidning riktad till bönder i syfte att göra arbetet mer lönsamt för dem.

Idag trycks tidningen i 1,5 miljoner exemplar och distribueras i 40 länder på tolv olika språk.

1900

Michelinguiden – 400-sidig informationsguide om underhåll av bilar och tips om resor och restauranger.

1904

Jell-O – Klassiska Recept – gratis kokbok som gavs ut av företaget. Den gjorde desserten känd och ökade företagets inkomst med 1 miljon dollar – år 1906!

1966

Pan American – World Airways – pionjärer vad gäller content marketing i modern tid.

Ett ombordmagasin som gav kunderna ett nytt sätt att ta del av information under flygresan.

1987

LEGO: Brick Kicks Magazine lanseras.

2008

P&G – Being Girl: Procter & Gambles sajt för tonårstjejer visar sig vara fyra gånger så effektiv som traditionell annonsering, enligt Forrester.

2013

David Fincher – House of cards – tv-serie som släpptes 2013 med bland andra Robin Wright och Kevin Spacey.

Samtliga eposioder från den första säsongen släpptes direkt på Netflix, vilket gjorde att företaget blev känt världen över.

(4)

VARFÖR

CONTENT MARKETING?

(5)

FÖRSTÄRK OCH FÖRTYDLIGA VARUMÄRKET

När ett företag är i behov av att för- stärka eller förflytta sitt varu märke,

är CONTENT MARKETING ÖVERLÄGSEN KOMMUNI­

KATION. Alla är intresserade av att lyssna på en god historia.

(6)

BYGG FÖRTROENDE

Kunder måste få veta vad företaget står för och att de delar dess värde- ringar. Hur tänker man kring viktiga frågor? Hållbarhet till exempel? Sund etik har gått från hygien till ett verkligt

konkurensmedel. Content marketing ger företaget möjlighet att succes-

sivt BYGGA UPP EN RELATION OCH ÖKA FÖR TROENDET FÖR

VARUMÄRKET. Tänk långsiktigt, det lönar sig!

(7)

ÖKA FÖRSÄLJNING

Content marketing är ett ENKELT OCH EFFEKTIVT sätt att hitta nya målgrupper med ett engagerande

budskap och innehåll. Ett magasin innebär inte att man inte visar produkter som är till försäljning.

Däremot sätter man in dem i ett SAM­

MANHANG och ger kunderna känslan av att själva ha upptäckt dem vilket är ett effektivare sätt att öka försäljningen.

(8)

KNYT KUNDERNA NÄRMARE

Genom att REGELBUNDET

KOMMUNICERA med kunder med ett spännande innehåll är det en ständig

påminnelse om EN GEMENSAM RELATION, att kunderna och företaget faktiskt delar något mer än

bara en prisdiskussion. Magalogen ska genom stort läsvärde, fantastiska reportage och vackra mode- och design-

bilder INSPIRERA BEFINTLIGA OCH POTENTIELLA KUNDER.

(9)

INTEGRERA OLIKA KANALER

Content marketing handlar också om att skapa och distribuera innehåll över

alla viktiga marknadsförings kanaler, medier – print, online, digitalt, mobilt,

video och sociala medier. EFFEKTIV CONTENT MARKERING

INTEGRERAR FLERA OLIKA KANALER.

(10)

SIFFROR SOM FÅR AFFÄREN

ATT LYFTA!

44 32 25

62

51

21

procent av kundmaga- sinsläsarna blir MER POSITIVT INSTÄLL­

DA till företaget – jäm- förbar siffra när det är business to business är 78 procent.

procent läsarna blir mer LOJALA MED

FÖRETAGET.

procent tar upp ett kund- magasin MER ÄN TRE GÅNGER eller fler.

procent BESÖKER FÖRETAGETS AFFÄR efter att ha fått ett kundmagasin.

procent KÖPER EN VARA efter att ha läst ett kundmagasin de fått hem.

procent REKOMMENDERAR FÖRETAGET till en vän.

(11)

KOMMUNIKATIVA MÅL

1. tycka att företaget är ett ATTRAKTIVT, MODERNT och PRISVÄRT företag.

2. förstå GRUNDTANKEN med företaget, historien, sortimentet och servicen.

3. vilja BESÖKA FÖRETAGETS SAJT – helt enkelt få köplust eller förändringslust.

4. uppleva magasinet som LÄSVÄRT och som ett ”kvalitetsmagasin”

som man gärna väntar på igen och igen.

5. STÄRKA SIN KUNSKAP i allmänhet och kring företagets produkter i synnerhet.

6. tycka att magasinet är så ESTETISKT TILLTALANDE att det får ligga framme hemma på soffbordet.

De som får våra magasin ska

Figure

Updating...

References

Related subjects :