Slutlig rösträkning och mandatfördelning

13  Download (0)

Full text

(1)

Kommun:

Plats:

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.

Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.

• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna • Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare

PROTOKOLL

Dnr:

De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:

• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista • Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal Beräkningsresultaten är följande:

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Valmyndigheten 619 utg 1

HERRLJUNGA

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

2018-09-14 — 09-20 201-33570-2018

Nova Arena, Nohabgatan 35, Trollhättan

• Bilaga 6 Fördelning av mandat

• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Vid protokollet: Anneli Wejke Justerat: Anna Blomberg

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

(2)

Röster och mandat för partierna

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen.

HERRLJUNGA, Hela kommunen: 31 mandat

Röster Personröster Mandat

Parti antal % antal %

Moderaterna 880 13,82 337 38,30 4

Centerpartiet 1 160 18,22 428 36,90 6

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 646 10,15 350 54,18 3

Kristdemokraterna 476 7,48 160 33,61 2

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 366 21,45 460 33,67 7

Vänsterpartiet 331 5,20 133 40,18 2

Miljöpartiet de gröna 126 1,98 36 28,57

Sverigedemokraterna 749 11,76 318 42,46 4

Feministiskt initiativ 32 0,50 4 12,50

Kommunens Väl 596 9,36 202 33,89 3

Övriga anmälda partier 5 0,08 0 0,00

Summa giltiga röster 6 367 2 428 38,13

Ogiltiga röster 122 1,88

(varav inte anmälda partier 6 0,09)

(varav blanka 110 1,70)

Summa avgivna röster 6 489

Röstberättigade 7 500 Valdeltagande 86,52 %

(3)

Bilaga 2

Valda ledamöter och ersättare

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

Ledamöter Ersättare

Moderaterna

Christina Abrahamsson 1 Osborn Eklundh

Gunnar Andersson 2 Carin Martinsson

Andreas Johansson Karin Carlsson Centerpartiet

Johnny Carlsson 1 Brita Hårsmar

Simon Fredriksson 2 Christer Amnehammar

Jessica Pehrson 3 Susanne Marstorp

Andreas Molin Cecilia Frändberg Thorbjörn Holgersson

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Elin Alavik 1 Anders Lennartsson

Håkan Körberg 2 Inger Gustavsson

Charlotta Norén Kristdemokraterna

Ingemar Kihlström 1 Staffan Setterberg

Fredrik Svensson 2 Ove Severin

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Mats Palm 1 Marie Frost

Anette Rundström 2 Thomas Svennberg

Björn Wilhelmsson 3 Kari Hellstadius

Kerstin Johansson 4 Kurt Hallberg

Bert-Åke Johansson Lise-Lotte Hellstadius Jan Bengtsson Vänsterpartiet

Terese Eneman 1 Bo Naumburg

Magnus Jonsson 2 Lillemor Fritioff

Sverigedemokraterna

Jacob Brendelius 1 Marco Glad

2 Peter Müller

Tommy Thulin 1 Kunde inte utses

Jimmie Stranne Auli Karnehed Kommunens Väl

Ronnie Rexwall 1 Gun Carlsson

Christina Glad 2 Lennart Ottosson

Börje Aronsson

(4)

Förteckning över antalet röster per parti och lista

Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

List- Röster

Parti nummer per lista Summa

Moderaterna 880

0001-14323 861

0001-90000 19

Centerpartiet 1 160

0004-11865 1 140

0004-90000 20

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 646

0003-13776 632

0003-90000 14

Kristdemokraterna 476

0068-14429 464

0068-90000 12

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1 366

0002-13383 1 332

0002-17068 1

0002-90000 33

Vänsterpartiet 331

0005-11821 317

0005-90000 14

Miljöpartiet de gröna 126

0055-13166 111

0055-90000 15

Sverigedemokraterna 749

0110-15449 701

0110-17024 2

0110-17077 1

0110-17082 1

0110-17220 1

0110-90000 43

Feministiskt initiativ 32

0532-17224 4

0532-90000 28

Kommunens Väl 596

0526-12462 592

0526-90000 4

Övriga anmälda partier 5

(5)

Summa giltiga röster 6 367

Ogiltiga röster 122

(varav inte anmälda partier 6)

(varav blanka 110)

Summa avgivna röster 6 489

(6)

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat

Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0001-14323 Antal personröster

1. Gunnar Andersson 73

2. Christina Abrahamsson 79

3. Andreas Johansson 18

4. Karin Carlsson 23

5. Osborn Eklundh 13

6. Carin Martinsson 15

7. Magnus Lennartsson 23

8. Lili-Ann Grindsiö 6

9. Gudrun Gustafsson 2

10. Johan Sundberg 24

11. * 19

12. Bengt Ottosson 17

13. Göran Lindgren 1

14. Bengt Abrahamsson 6

15. Birger Lundell 11

16. Nils-Åke Johansson 7

Summa: 337

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0004-11865 Antal personröster

1. Johnny Carlsson 96

2. Andreas Molin 33

3. Cecilia Frändberg 24

4. Simon Fredriksson 79

5. Jessica Pehrson 61

6. Thorbjörn Holgersson 21

7. Brita Hårsmar 14

8. Christer Amnehammar 9

9. Susanne Marstorp 6

10. Uno Sanfridsson 31

11. Niclas Emanuelsson 5

12. Rune Johansson 7

13. Ulla Lennartsson 6

14. Thomas Örn Karlsson 11

15. Lena Martinsson

16. Eva Larsson 5

17. Henri Andreasson 3

18. Pia Bondesson 4

19. Laila Palmén 4

(7)

20. Sune Johansson 5

21. Agneta Svensson 3

22. Ragnar Emanuelsson

23. Marita Einarsson 1

Summa: 428

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0003-13776 Antal personröster

1. Elin Alavik 261

2. Håkan Körberg 8

3. Charlotta Norén 12

4. Anders Lennartsson 2

5. Inger Gustavsson 3

6. Jan-Olof Brorson 1

7. Anette Aleryd 2

8. Finn Svensson 39

9. Helene Sandqvist

10. Jonas Holm Pileborg 4

11. Andreas Falk 2

12. Ulla Andreasson

13. Erik Alavik 2

14. Rolf Aleryd 2

15. Gunilla Blomdahl 16. Mikael Norén

17. Lena Paulsson 4

18. Christian Reimer 4

19. Gunnar Marcusson 4

Summa: 350

Kristdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0068-14429 Antal personröster

1. Ingemar Kihlström 78

2. Fredrik Svensson 33

3. Staffan Setterberg 1

4. Ove Severin 6

5. Kerstin Setterberg 4

6. Åke Henningsson 4

7. Johannes Luiga 13

8. Anna-Maria Johansson 4

9. Andreas Markusson 11

10. Henrik Max 4

11. Maj Henningsson 2

Summa: 160

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0002-13383 Antal personröster

1. Mats Palm 190

2. Anette Rundström 34

3. Björn Wilhelmsson 19

4. Kerstin Johansson 14

5. Bert-Åke Johansson 20

6. Lise-Lotte Hellstadius 15

7. Jan Bengtsson 5

8. Marie Frost 17

9. Thomas Svennberg 14

10. Kari Hellstadius 17

11. Kurt Hallberg 16

(8)

14. Carina Fredriksen 4

15. Magnus Fredriksen 1

16. Armina Dzananovic 31

17. Ronny Norman 8

18. Katarina Andersson 1

19. Axel Roselius 3

20. Susanne Ström 11

21. Jarl Barkenfelt 3

22. Ann-Mari Olsson 23. Sebastian Lotjärn

24. Birgitta Larsson 2

25. Mikael Källström 11

26. Linnea Johansson 9

27. Ulla Wendel 3

28. Bengt-Åke Hellstadius 1

29. Harry Nilsson 1

Summa: 460

Listnummer: 0002-17068 Antal personröster

1. Mats Palm 2. Kerstin Johansson 3. Anette Rundström 4. Björn Wilhelmsson 5. Lise-Lotte Hellstadius 6. Marie Frost

7. Bert-Åke Johansson 8. Kari Hellstadius 9. Jan Bengtsson 10. Armina Dzananovic 11. Kurt Hallberg 12. Kitty Andersson 13. Jarl Barkenfelt 14. Linnea Johansson 15. Magnus Fredriksen 16. Birgitta Larsson 17. Axel Roselius 18. Carina Fredriksen 19. Katarina Andersson 20. Bengt-Åke Hellstadius 21. Ulla Wendel

22. Harry Nilsson

Summa: 0

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0005-11821 Antal personröster

1. Terese Eneman 50

2. Magnus Jonsson 16

3. * 1

4. Bo Naumburg 13

5. Lillemor Fritioff 33

6. Mats Heden 19

7. Eva Hammarén 1

Summa: 133

(9)

Sverigedemokraterna

Listnummer: 0110-15449 Antal personröster

1. Jimmie Stranne 98

2. Jacob Brendelius 27

3. Tommy Thulin 124

4. Auli Karnehed 64

Summa: 313

Listnummer: 0110-17024 Antal personröster

1. Jimmie Stranne 2. Jacob Brendelius 3. Tommy Thulin 4. Auli Karnehed

5. Marco Glad 2

Summa: 2

Listnummer: 0110-17077 Antal personröster

1. Marco Glad 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-17082 Antal personröster

1. Jimmie Stranne 2. Jacob Brendelius 3. Tommy Thulin 4. Auli Karnehed

5. Peter Müller 1

Summa: 1

Listnummer: 0110-17220 Antal personröster

1. Jimmie Stranne 1

Summa: 1

Kommunens Väl (partiet har anmält kandidater)

Listnummer: 0526-12462 Antal personröster

1. Ronnie Rexwall 32

2. Christina Glad 29

3. Börje Aronsson 25

4. Gun Carlsson 3

5. Lennart Ottosson 14

6. Kent Johansson 24

7. Jan Knudsen 1

8. Jonny Johansson 3

9. Marco Glad 4

10. Christina Johansson 10

11. Kenny Öst 6

12. Katharina Agvén 1

13. Kjell Karletorp 4

14. Diana Landén 18

15. Ronny Andreasson 8

16. Ann-Britt Josefsson 2

17. * 6

18. Göte Josefsson 2

19. Jan-Olof Johansson 6

20. Katarina Johansson 4

Summa: 202

(10)

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

Personröster antal

% av partiets röster i valkretsen Moderaterna

Christina Abrahamsson 79 8,98

Gunnar Andersson 73 8,30

Centerpartiet

Johnny Carlsson 96 8,28

Simon Fredriksson 79 6,81

Jessica Pehrson 61 5,26

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Elin Alavik 261 40,40

Kristdemokraterna

Ingemar Kihlström 78 16,39

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Mats Palm 190 13,91

Vänsterpartiet

Terese Eneman 50 15,11

Sverigedemokraterna

Tommy Thulin 124 16,56

Jimmie Stranne 99 13,22

Auli Karnehed 64 8,54

(11)

Bilaga 6

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Fördelning av mandat

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

Mandat-

nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 1 138,33

2 Centerpartiet 1,2 966,66

3 Moderaterna 1,2 733,33

4 Sverigedemokraterna 1,2 624,16

5 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 538,33

6 Kommunens Väl 1,2 496,66

7 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 455,33

8 Kristdemokraterna 1,2 396,66

9 Centerpartiet 3 386,66

10 Moderaterna 3 293,33

11 Vänsterpartiet 1,2 275,83

12 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 273,20

13 Sverigedemokraterna 3 249,66

14 Centerpartiet 5 232,00

15 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 215,33

16 Kommunens Väl 3 198,66

17 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 195,14

18 Moderaterna 5 176,00

19 Centerpartiet 7 165,71

20 Kristdemokraterna 3 158,66

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 151,77

22 Sverigedemokraterna 5 149,80

23 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 129,20

24 Centerpartiet 9 128,88

25 Moderaterna 7 125,71

26 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 124,18

27 Kommunens Väl 5 119,20

28 Vänsterpartiet 3 110,33

29 Sverigedemokraterna 7 107,00

30 Centerpartiet 11 105,45

31 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 105,07

(12)

Ordning av namn för inval av ledamöter

Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen * anger den kandidat som har vunnit lottningen.

Valmyndigheten 619 utg 1

Val till kommunfullmäktige i HERRLJUNGA 2018-09-09

Personröster

antal % Jämförelsetal Moderaterna

1 Christina Abrahamsson 79 8,98

2 Gunnar Andersson 73 8,30

3 Andreas Johansson 861,00

4 Karin Carlsson 430,50

Centerpartiet

1 Johnny Carlsson 96 8,28

2 Simon Fredriksson 79 6,81

3 Jessica Pehrson 61 5,26

4 Andreas Molin 1 140,00

5 Cecilia Frändberg 570,00

6 Thorbjörn Holgersson 380,00

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1 Elin Alavik 261 40,40

2 Håkan Körberg 632,00

3 Charlotta Norén 316,00

Kristdemokraterna

1 Ingemar Kihlström 78 16,39

2 Fredrik Svensson 464,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

1 Mats Palm 190 13,91

2 Anette Rundström 1 332,00

3 Björn Wilhelmsson 666,00

4 Kerstin Johansson 444,33

5 Bert-Åke Johansson 333,83

6 Lise-Lotte Hellstadius 267,13

7 Jan Bengtsson 222,74

Vänsterpartiet

1 Terese Eneman 50 15,11

2 Magnus Jonsson 317,00

Sverigedemokraterna

1 Tommy Thulin 124 16,56

2 Jimmie Stranne 99 13,22

3 Auli Karnehed 64 8,54

4 Jacob Brendelius 704,00

(13)

Kommunens Väl

1 Ronnie Rexwall 592,00

2 Christina Glad 296,00

3 Börje Aronsson 197,33

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :