Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 133. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2016 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

18

8 8

Döda 305 302 Riket 18 18

Kv Tot

Födda 399 380 Kommunen 7

Födda och döda 2016 Utrikes födda 2016

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 580 543

till utlandet 105 118

Därav 18–24 år 396 483

till övriga kommuner i länet 179 168

till övriga län 1 229 1 195

Antal utflyttningar 1 513 1 481 1 685 1 681

från utlandet 244 188

Därav 18–24 år 266 284

Antal inflyttningar 2 093 2 024 från övriga kommuner i länet 164 155 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2016

Antal barn/person Män Kvinnor

172 580 543

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

321

2016 80 442

4 982 9 995 2015 79 144 165 430

2014 78 219 185 267 375

Antal (1000) 40 40 80 5 013

143 212 251

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

260

80– 4 5 5 4 6 5 2013 77 390

15 15 2012 76 786 217 358

2011 75 954 209 367 352

65–79 15 15 15 14

335 383 367

45–64 27 26 27 25 25 25

507

25–44 22 23 22 27 26 26 2010 75 025

6 6 2009 73 938 303 455

2008 72 676 265 205 267

20–24 6 5 5 7

284 290 319

16–19 5 5 5 4 4 4

494

7–15 13 13 13 11 10 10 2007 71 942

8 8 2006 71 044 367 363

Tot M Kv

0–6 9 8 9 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2016 Befolkningsförändring 2006–2016

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

017

Folkmängd 31 december 2016

Flyttnings-

Kommunen Riket

2017

Kungsbacka

Landareal: 607 kvkm Invånare per kvkm: 133

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2005 2007 2009 2011 2013 2015

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 11 800 8 828

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling -8 467 -5 812

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 3 517 3 015

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 12 479 9 494

till övriga kommuner i länet 679 666

SCB 2017

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

4 012 3 682

från övriga kommuner i länet 495 667

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

79 77 78

81 78 80

Pendling 2015

81 79 80

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

61 61 61

976

83 81 82 Antal i åldern 16 år och däröver

2 102 1 294

85 82 84 Off. förv. o service 354 977 353

2 273 2 455 2 271

85 83 84 Näringsl., övr. org. 2 106 1 296

32 9 31

67 68 67 Riket, 1 000-tal 2 460

60 37

Länet Off. förv. o service 10

75 69 67

88 86 87 Näringsl., övr. org. 70 42

7 932 1 633 6 705

89 87 88 Länet, 1 000-tal 80

18 222 11 878 10 280 7 293

90 89 89 Off. förv. o service 2 158

Kommunen 20 380 19 810 11 913 13 998

71 70 71 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2015 Förvärvsarbetande efter sektor 2015

87 176 2 919 2 809 5 728

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 22 22 43 89

100 100 100 100 100 100

1 1 3 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 1 1 1 2

31 43 37 35 46 40

46 50 49 42 46

Eftergymnasial utbildning 40 49 45

11 14 10 12

Gymnasial utbildning 50 43 46 53

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 10 6 8 14 9

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2016

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 3 1 2 1

Samtliga partier 36 25 34 27

Vänsterpartiet 0 1 1 1

Sverigedemokraterna 3 0 4 2

Miljöpartiet de gröna 2 2 2 2

Socialdemokraterna 5 5 5 5

Folkpartiet liberalerna 2 5 3 3

Kristdemokraterna 2 1 2 0

16 8 12 9

Centerpartiet 3 2 3 4

Antal lägenheter

2010 2014

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2012 2013 2014 2015 2016

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

197 756 158 184 355 940

Källa: Arbetsförmedlingen

9 6 8

Antal 20–64 år 630 538 1 168 5 319 4 397 9 716

3 3 3

Därav 20–24 år 5 3 4 8 6 7

3 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 1 1 1 3 2 3

7 6 6

Öppet arbetslösa 2 1 2 3 3 3

mars 2017

20–64 år 3 2 3 6 5 6

198 136 155 806 353 942

10 7 8

Antal 20–64 år 618 508 1 126 4 993 4 134 9 127

3 3 3

Därav 20–24 år 5 2 4 9 5 7

4 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 1 1 1 3 2 2

7 6 6

Öppet arbetslösa 2 1 2 3 3 3

20–64 år 3 2 3 6 5 5

M Kv Tot

mars 2016

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

7 6

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

13 20 16

Totalt 1 465 1 465 449 946 20–64 år 5

60–64 år

10– 151 3 56 3 55–59 år 9 14 12

5 4

5–9 228 23 77 10 Riket

7 13 10

2–4 504 173 172 116 20–64 år 3

1 582 1 266 144 817 60–64 år

55–59 år 5 10 7

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2015 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2016

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Handel Tillverkning och utvinning Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

017

Arbetstillfällen 2015

Näringsgren

Kommunen

0 10 20

Män Kvinnor

0 10 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 13 998 100 100 100 19 810

5

Okänd bransch 377 3 2 1 341 2 2 1

28 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 802 6 5 5 979 5 5

17 17 16

Vård och omsorg 3 565 25 29 28 4 624 23

Utbildning 3 331 24 18 16 3 327

11

Civila myndigheter och försvaret 624 4 5 7 1 119 6 6 7

1 1

Företagstjänster 1 243 9 7 11 2 213 11 8

2 2 2

Fastighetsverksamhet 156 1 1 1 295 1

Kreditinstitut och försäkringsbolag 129 1 1 2 376

4

Information och kommunikation 148 1 1 2 434 2 1 2

2 2

Hotell och restauranger 410 3 4 4 550 3 4

15 14 11

Transport 169 1 2 2 515 3

Handel 2 236 16 14 11 3 000

1

Byggverksamhet 199 1 1 1 314 2 1 1

7 6

Energi och miljö 13 0 1 1 160 1 1

1 1 1

Tillverkning och utvinning 441 3 6 6 1 411 7

Jordbruk, skogsbruk och fiske 155 1 2 1 152

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 11 913 100 100 100 20 380 100

Okänd bransch 189 2 1 1 181

6

Personliga och kulturella tjänster, m.m 448 4 3 4 637 3 3 4

5 5

Vård och omsorg 636 5 5 6 824 4 5

4 4 5

Utbildning 683 6 5 5 786 4

Civila myndigheter och försvaret 394 3 4 5 785

2

Företagstjänster 1 513 13 10 13 2 978 15 11 13

1 2

Fastighetsverksamhet 219 2 2 2 405 2 2

6 3 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 100 1 1 2 337 2

Information och kommunikation 379 3 2 5 1 212

7

Hotell och restauranger 347 3 3 3 397 2 3 3

16 13

Transport 629 5 7 7 1 271 6 7

14 14 12

Handel 2 353 20 16 13 3 690 18

Byggverksamhet 2 326 20 15 12 2 947

17

Energi och miljö 89 1 3 2 365 2 3 2

4 3

Tillverkning och utvinning 1 299 11 18 17 3 250 16 19

Jordbruk, skogsbruk och fiske 309 3 5 3 315 2

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – män

1

Totalt 25 911 100 100 100 40 190 100 100 100

4 4

Okänd bransch 566 2 2 1 522 1 1

14 16 17

Personliga och kulturella tjänster, m.m 1 250 5 4 4 1 616 4

Vård och omsorg 4 201 16 17 17 5 448

6

Utbildning 4 014 15 11 11 4 113 10 10 11

10 12

Civila myndigheter och försvaret 1 018 4 5 6 1 904 5 5

2 2 2

Företagstjänster 2 756 11 9 12 5 191 13

Fastighetsverksamhet 375 1 2 2 700

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 229 1 1 2 713 2 1 2

3 3

Information och kommunikation 527 2 1 4 1 646 4 2

4 5 5

Hotell och restauranger 757 3 4 3 947 2

Transport 798 3 4 5 1 786

7

Handel 4 589 18 15 12 6 690 17 15 12

2 1

Byggverksamhet 2 525 10 8 7 3 261 8 8

12 13 12

Energi och miljö 102 0 2 1 525 1

467 1 3 2

Tillverkning och utvinning 1 740 7 12 12 4 661

Jordbruk, skogsbruk och fiske 464 2 3 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2017

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2015 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Butikspersonal

2 # Undersköterskor

3 # Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 4 # Kontorsassistenter och sekreterare

5 # Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

6 # Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

7 # Barnskötare och elevassistenter m.fl.

8 # IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

9 # Snickare, murare och anläggningsarbetare

# # Ingenjörer och tekniker

# # Lagerpersonal och transportledare m.fl.

# # Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

# # Civilingenjörsyrken

# # Sjuksköterskor

# # Vårdbiträden

# # Lastbils- och bussförare

# # Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

# # Städare och hemservicepersonal m.fl.

# # Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

# # Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.

SCB 2017

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2015

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 9 920 12 595 100 100 100 44 56

99 1

Totalt 20 yrken 4 365 8 629 44 69 58 34 66

Takmontörer, golvläggare och VVS-montörer m.fl. 244 2 2 0 1

25 75

Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. 93 154 1 1 1 38 62

Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. 67 201 1 2 1

36 64

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl. 96 189 1 2 1 34 66

Gymnasielärare 104 188 1 1 1

84 16

Lastbils- och bussförare 305 27 3 0 1 92 8

Ingenjörer och tekniker 281 55 3 0 1

11 89

Städare och hemservicepersonal m.fl. 77 274 1 2 2 22 78

Sjuksköterskor 40 321 0 3 2

20 80

Lagerpersonal och transportledare m.fl. 336 97 3 1 2 78 22

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. 97 390 1 3 2

98 2

Vårdbiträden 104 413 1 3 2 20 80

Snickare, murare och anläggningsarbetare 683 17 7 0 3

66 34

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 141 695 1 6 4 17 83

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 594 311 6 2 4

14 86

Barnskötare och elevassistenter m.fl. 104 817 1 6 4 11 89

Kontorsassistenter och sekreterare 132 818 1 6 4

67

Undersköterskor 59 991 1 8 5 6 94

14 86

Butikspersonal 553 1 133 6 9 7 33

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 255 1 536 3 12 8

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2015

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Civilingenjörsyrken

Butikspersonal

Undersköterskor

Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare

Kontorsassistenter och sekreterare

Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl.

Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl.

Barnskötare och elevassistenter m.fl.

IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.

Snickare, murare och anläggningsarbetare Ingenjörer och tekniker

Lagerpersonal och transportledare m.fl.

Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister m.fl.

Sjuksköterskor Vårdbiträden Lastbils- och bussförare

Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl.

Städare och hemservicepersonal m.fl.

Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl.

Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl.

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 010-479 63 88, Kungsbacka kommun

Harriet Löfqvist tfn 010-479 60 48 Stadshuset

434 81 KUNGSBACKA 0300-83 40 00

kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2017

E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 201 878

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100

Fritidsverksamhet Genomsnitt i riket

Total skattesats 32,12

Kultur därav till kommun 20,75

Total skattesats 31,78

Infrastruktur därav till kommun 20,96

Skatteunderlag, kr/inv 200 247 Särskilt riktade

insatser

Skatteunderlag, index

233 750 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 116

Individ- och familjeomsorg

Genomsnitt i länet

99 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 32,15

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2015 Kommunalskatt 2017

därav till kommun 21,33 Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 680 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta uppgifter för 2015. Se Definitioner.

27 23

med barn 116 17 15

Riket 328 268 296 utan barn 185

8 3

Länet 344 270 304 Ensamstående kvinnor

Kommunen 392 301 341 med barn 54

Riket 339 268 304 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 278 41 41

0 5

Länet 354 269 312 med barn 47 7 12

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 439 314 376 utan barn 0

Antal

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Källa: Skolverket Källa: Hushållsstatistik, SCB

Sammanräknad förv.inkomst 2015 Ekonomiskt bistånd 2015

12 950 1 011 32 079

6–12 år 13 0 0

I kommunen saknar 0,11 procent av befolkningen uppgift om hushåll.

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp.

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte.

1–5 år 98 2 2 Totalt 18 118

19 398

Pedagogisk omsorg, Övriga hushåll 761 815 76 1 652

8 589 10 196 613

6–12 år 5 500 66 58 Samman-

boende

Fritidshem, Ensamstående 8 768 1 939 322 11 029

Med barn 25+ år

Totalt

Antal % %

Förskola, 1–5 år 4 159 85 84

Inskrivna barn Kommunen Riket Utan

barn

Med barn 0-24 år

Förskoleverksamhet och Antal hushåll 2016 skolbarnomsorg 2016

Hushållstyp Antal hushåll

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :