• No results found

Frågor till alla medlemmar i sektion Stockholm Mitt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Frågor till alla medlemmar i sektion Stockholm Mitt"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Frågor till alla medlemmar i sektion Stockholm Mitt

Skicka in dina svar senast den 23 september (kontaktuppgifter se nedan)

Kommunals mål, som förbundsmötet 2015 har fastställt är:

Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte.

Medlemmarna upplever att Kommunal förbättrar löner och arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen

Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service

Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende.

Vår sektion ska arbeta fackligt på ett sätt som gör att målen uppfylls.

För det behöver vi din hjälp. Svara med dina egna ord på frågorna nedan och berätta vad några av dessa mål innebär för dig.

1. Vilka insatser skulle behöva göras för att Kommunal skulle få fler medlemmar på din arbetsplats?

2. På vilket sätt kan vår sektion och ditt förhandlingsteam vara ett stöd i dina yrkesfrågor? Vad borde sektionen arbeta med för att du ska uppleva det fackliga arbetet som ett stöd i dina yrkesfrågor?

3. Hur skulle det fackliga arbetet i vår sektion se ut för att du ska uppleva det som proffsigt och handlingskraftigt?

4. Hur ska det fackliga arbetet i vår sektion se ut för att du ska känna förtroende för det?

5. Vilka medlemsaktiviteter skulle du vilja delta i?

6. Vilka övriga synpunkter har du på sektionens verksamhet?

Kommunal Stockholms län, sektion Stockholm Mitt Telefon 08-508 437 50

Kristinebergs Slottsväg 8 Fax: 08-508 437 61

112 52 Stockholm e-post: sthlmmitt.stockholm@kommunal.se

(2)

På medlemsmöte den 29 oktober kommer vi tillsammans att ta beslut om en aktivitetsplan för 2017. Sektionsstyrelsen kommer att ta fram ett förslag som läggs ut på hemsidan i god tid före mötet. Vi vill att dina synpunkter ska ligga till grund för förslaget.

Kommunal Stockholms län, sektion Stockholm Mitt Telefon 08-508 437 50

Kristinebergs Slottsväg 8 Fax: 08-508 437 61

112 52 Stockholm e-post: sthlmmitt.stockholm@kommunal.se

References

Related documents

Lyssna till Christian Negendank och Mats Olsson med erfarenheter från växtodling, bär, företagande och Lean Lantbruk.. Leancoacherna Sara Johnson och Anna Larsen från HIR Skåne

Funktionsstödsnämnden anser att det är positivt att handlingsplanen lyfter kulturfrågorna och särskilt behovet av att arbeta för ökad tillgång till kultur för personer

[r]

LAGER: SB11 C:\Users\emma.CHROMAARK\Docume nts\Folkvisan 3 FFU

[r]

[r]

Vi har även informerat om det nya avtalet och även om hur vi kommer att hantera lönerevisionen som endast skedde digitalt 2020 och under mycket kort tid för att våra medlemmar

Plats för mötet: Digitalt via teams, länk skickas efter anmälan till sektionen..