Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn?

Full text

(1)

Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn?

Hur viktiga är föräldrar?

Vad är en god förälder?

Vad kan samhället göra för föräldrar?

(2)

Miljö i familj Miljö utanför familj

Gener

Hur viktiga är föräldrar egentligen?

Polderman m. fl. (2015)

(3)

Miljö i familj Miljö utanför familj

Gener

Hur viktiga är föräldrar egentligen?

Polderman m. fl. (2015)

(4)

I fam.

Utanför fam.

Gener

Gäller det för alla områden?

Värderingar

I fam.

Utanför fam.

Gener

Social interaktion

(5)

Vad bör en god förälder göra?

Lyhörd Konsekvent Närvarande

Uppmuntra Varm

Förutsägbar Demokratisk Förstående

Lugn Ha tid Visa förtroende

Sätta gränser Lyssna

Anpassa krav

Respektera gränser

(6)

Vad bör en god förälder göra?

?

Lyhörd Konsekvent Närvarande

Uppmuntra Varm

Förutsägbar Demokratisk Förstående

Lugn Ha tid Visa förtroende

Sätta gränser Lyssna

Anpassa krav

Respektera gränser

Relation

Anknytning Beteenden

Situationer

(7)

Trygg anknytning

Närvarande Lyhörd

Förutsägbar

(8)

Patterson’s tvingande samspel

Ömsesidighet Eskalering

Ger upp Hett

temperament Tvingande

samspel

Misslyckas i skolan Kamratproblem

(9)

Lågaffektivt bemötande

Mimik Rörelse Röst

(10)

Stå på sig

(varken ge upp eller tvinga)

(11)

Hur kan samhället bistå med detta?

Lyhörd Konsekvent Närvarande

Uppmuntra Varm

Förutsägbar Demokratisk Förstående

Lugn Ha tid Visa förtroende

Sätta gränser Lyssna

Anpassa krav

Respektera gränser

(12)

0 0,5 1 1,5 2

6 mån 24 mån

Komet COPE

Otroliga åren Connect

Väntelista

Vad kan samhället göra för vissa föräldrar?

(N=980)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :