02. Sammanställning av bidrag till studieförbund 2018

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret

2018-09-03

Anna Eliasson Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0127 UAN-10

Diariekod: 123 Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden

Sammanställning av bidrag till studieförbund 2018

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta:

 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Sollentuna kommuns bidrag till studieförbund uppgår för utbetalningsåret 2018 till 400 000 kr och fördelas enligt följande:

Ungdomsbidrag

Ungdomsbidraget står för 75 procent av det totala bidraget och fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala antal statsbidragsberättigade studiecirklar studieförbunden anordnar för ungdomar i åldern 13-24 år.

Kulturbidrag

Kulturbidraget står för 25 procent av det totala bidraget och fördelas utifrån respektive studieförbunds procentuella andel av föregående års totala antal statsbidragsberättigade deltagartimmar för kulturprogram enligt

Folkbildningsrådets definition. Kulturprogram är enligt Folkbildningsrådets definition en föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning, tvärkulturell verksamhet eller utställning.

Studieförbund Ungdomsbidrag (kr) Kulturbidrag (kr) Totalt

ABF Norra Stockholms Län 24 267 43 139 67 406

KBV 0 1 177 1 177

Medborgarskolan Stockholm 3 200 5 098 8 298

NBV 11 200 9 608 20 808

Ibn Rushd 4 267 0 4 267

Sensus Studieförbund 244 000 10 002 254 002

Studiefrämjandet i Stockholm 800 3 333 4 133

Godkänt dokument, 2018-09-04, Marie Eklund

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-09-03

Dnr 2018/0127 UAN-10 Sidan 2 av 2

Studieförbundet Bilda 12 267 14 509 26 775

Studieförbundet Vuxenskolan 0 13 134 13 134

Totalt 300 000 100 000 400 000

Marie Eklund Anna Eliasson

Tf. förvaltningschef Ekonomicontroller

Bilagor

Beslutsexpediering

Godkänt dokument, 2018-09-04, Marie Eklund

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :