Välkommen hem! Information till dig som är hyresgäst hos ebo nr 4,

Full text

(1)

Välkommen hem!

Välkommen hem!

Information till dig som är hyresgäst hos ebo

nr 4, 2013

Information till dig som är hyresgäst hos ebo

nr 4, 2013

(2)

Ledaren

2013 går mot sitt slut. Ett av de mest innehållsrika åren i ebo:s historia! Nybyggnationen av centralt belägna kvarteret Valpen, har varit ebo:s största projekt på länge. Gensvaret var enormt och under hösten har inflyttning skett i samtliga 77 lägen- heter i höghusdelen. Under våren 2014 påbörjas inflyttningen till låghusdelens 17 marklägenheter.

Redan nu projekteras för flera stora nybyggnads- planer såväl ute i våra byar som i centrala Eslöv.

Läs mer om kvarteret Sädesärlan med sina 95 lä- genheter som börjar byggas nästa år på sidan 5.

Den allra största förändringen är dock det nya samarbetet med Mälö fastigheter, ett riskkapital- bolag som vi och Eslövs kommun inlett samarbete med och vars mål är att utveckla östra delarna av Eslöv. Läs mer om försäljningen av Bergaområdet till Mälö fastigheter och vår roll som förvaltare på sidan 4-5.

Under hösten 2013 lanserade ebo en ny TV- lösning med en ny kommunikations-operatör i vårt fibernät. Tyvärr har vi haft stora driftsstörningar och vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta. Läs mer om bredband och telefoni på sidan 11.

Nästa år är det ett stort år för ebo! Vi fyller 50 år och kommer att fira stort under året. Läs om detta på sidan 3 och håll utkik under året på vår hemsida och här i Välkommen hem!

Jag vill passa på att tacka för det gångna året och önska alla hyresgäs- ter och medarbetare en riktigt God Jul o ch ett Gott Nytt År!

Joakim Ahlin, VD ebo

Välkommen hem!

ebo är ett bostadsföretag som äger, förvaltar och utvecklar mer än 2 000 bostäder i Eslövs kom- mun. Välkommen hem! är vår kundtidning som skickas ut till våra hyresgäster 4 ggr/år.

Postadress:

Eslövs bostads AB Box 225 241 23 Eslöv

Växel:

0413-59 94 00 Telefontider:

Måndag-fredag kl.1000-1200 och kl.

1300-1500 (torsdag fram till 1700) Besöksadress:

Repslagaregatan 2 Besökstider:

Måndag-fredag kl.1300-1500 Torsdag kl.1300-1700 Redaktör:

Carina Sjöholm Ansvarig utgivare:

Joakim Ahlin Produktion:

Portal413 Tryck:

CA Anderssons tryckeri, Malmö Distribution:

IDATA, Värnamo, December 2013

God Jul & Gott Nytt År!

önskar vi på ebo

(3)

aktuellt

ebo fyller 50 år

AB Eslövsbyggen bildades 1964 genom ett samarbete mellan Eslövs stad och Svenska Riksbyggen. Nästa år, 2014, fyller vi 50 år!

Under de första åren var bostadsbyg- gandet omfattande. Berga byggdes 1966- 69, Rönneberga 1970-72, gamla Sallerup 1973-78 och nya Sallerup 1982-83. Däref- ter avtog produktionstakten och projekten blev dessutom mindre. Runt 1990 var pro- duktionen åter relativt omfattande. Bland projekten kan nämnas kvarteret Elefanten och ett antal radhus i byarna.

I slutet av 90-talet uppfördes Ulvåsa, Riddaren och Vårlöken och 2006 inleddes byggandet av 32 energieffektiva bostäder på Solkullen.

De senaste åren har bostadsbyggandet ökat markant och förutom nybyggnatio-

ebo fyller under 2014 femtio år. Detta kommer vi att fira på många olika sätt under året. Bland annat genom att bjuda er på årets Eslövsrevy. Vi har abonnerat en hel föreställning till våra hyresgäster.

nen av kvarteret Valpen under 2013 plane- rar ebo för flera stora bostadsprojekt både i centrala staden och i byarna de närmaste åren.

Genom byggandet av Karidal skapades de första bostäderna för äldre. 1993 köpte företaget de dåvarande ålderdomshemmen Solhällan, Trollsjögården och Ölyckehem- met av kommunen.

Genom ädelreformen 1992 förvärvade ebo Kärråkra med sjukhem och vårdcen- tral samt ett antal gruppbostäder. ebo:s samlade specialbostäder uppgår till drygt 300. Många av bolagets bostadsområden är attraktiva för äldre. Under 2007 påbörja- des utvecklingen av seniorbostäder.

Det ska vi fira!

Självklart kommer vi att fira att vi fyller 50 år! Vi planerar ett flertal aktiviteter – bland annat kommer vi att ha en motionsebo- slinga, det kommer att bli fest i Badhuspar- ken med en 50 meter lång tårta, vi kommer att ha en ebo-dag på Stora torg med mera!

Men vi börjar redan i januari med att fira genom att gå på Eslövsrevyn tillsammans.

Vi har bokat en hel föreställning bara för er hyresgäster! Söndagen den 19 januari klockan 16 bjuder ebo er på Eslövsrevyn

”Med Kryddan av Humor”.

Vi släpper biljetterna måndagen den 16 december. Först till kvarn gäller! Vi delar ut 335 biljetter gratis. OBS! Gäller endast boende i ebo:s eller Mälö:s fastigheter!

Biljetterna hämtas i ebo:s kundtjänst!

50-åring i ny kostym

ebo antar från och med 50-årsdagen ett lite annorlunda utseende. Den blå ebo- färgen blir svart – lite mer stringent och med mer tyngd. Den svarta färgen lyfter vi sedan med en härlig grön komplementfärg för att ytterligare förtydliga vår miljöprofil.

(4)

ebo informerar om mälö fastigheter

Eslövsmodellen

Den 1 november tog Mälö fastigheter AB över ägarskapet på Bergaområdet. Mälö Fastigheter AB förvaltar pensionskapital och har som uppdrag att göra långsiktiga lönsamma affärer. Ägarna, som är erfarna fastighetsförvaltare, vill tillsammans med ebo och Eslövs kommun utveckla staden.

Vad ligger då bakom ett sådant samar- bete frågar vi Joakim Ahlin, vd på ebo.

– Det är flera faktorer, berättar Joakim:

Eslövs kommun har som mål att öka anta- let invånare med 1 procent per år fram till 2025. För att kunna tillgodose behovet av bostäder behöver såväl takten i byggandet som antalet fastighetsbolag öka.

– 2012 kom en ny lag som sa att All- männyttan, det vill säga kommunägda bostäder, ska vara vinstdrivande. För ebo betyder försäljningen av Berga att bolaget frigör kapital för att bygga nya bostäder.

ebo lämnade från och med 1 november över ägarskapet på Berga till Mälö fatsigheter, ett steg i Eslövs kommuns satsning på östra Eslöv. ebo kvarstår dock som förvaltare av hela området – till er service kommer Henric på Bo- service, Tina på Miljögruppen och Sandra från Marknadsavdelingen att finnas till hands för att bistå med allt som har att göra med inflyttning, fastighetsförvaltning och miljö på området Berga. Ägarna, som här representeras av Bengt Ågren kommer från och med årsskiftet att finnas på bostadsområdet regelbundet ett par gånger per månad.

Namnet Mälö kommer från Mälarda- len-Öresund. Mats Almér från Mälö fast- igheter AB berättar att de ser Skåne och Öresundsregionen som en väldigt spän- nande och expansiv del i Sverige.

– Vi har valt att investera i Skåne och Skåne för oss är Eslöv. Eslöv har en bra översiktsplan och en tydlig politisk majo- ritet för att utveckla staden.

– Vi har valt att teckna avtal om för- valtning av området med ebo, som är ett mycket välskött bolag, berättar Mats vidare. Så de som bor på Berga kommer att känna igen fastighetsskötarna och kan känna sig trygga i sitt bostadsområde.

– Er bovärd är Henric Nordstedt och fastighetsskötare är Arsim Berisha och Göran Ågren. Du kontaktar Henric om du har frågor som berör din lägenhet el- ler ditt bostadsområde. Sandra Lovén på marknadsavdelningen ansvarar för uthyr-

(5)

ebo informerar om sädesärlan

ning, HLU och tillval. Även hyresförhand- lingarna kommer att ske tillsammans med ebo och hyresgästföreningen.

Förutom Bergaområdet och Bergagår- den har Mälö fastigheter AB köpt Specia- listhuset och Gjutaregården, som även de ska förvaltas av ebo.

I avsiktsförklaringen ingår även köp av kvarteret Sädesärlan som ebo kommer att bygga och förvalta åt Mälö fastigheter AB.

Nyproduktion

Uthyrningen av kvarteret Valpen visade på det stora behov av lägenheter Eslöv har. I samarbete med Mälö fastigheter påbörjar ebo nu ytterligare ett nytt bostadsområde.

– I kvarteret Sädesärlan på Kvarngatan, ett stenkast från järnvägsstationen och centrum, planerar vi för ett fyravåningshus med en indragen femte våning, berättar Sten Carling, projektansvarig från ebo.

ebo:s nästa stora bostadsprojekt är uppförandet av kvarteret Sädesärlan på Kvarngatan med beräknad inflyttning i början av hösten 2015. Här kommer ebo att uppföra ett kringbyggt fyravåningshus med innergård. Fastigheten kommer att ha 95 lägenheter fördelade på 47 stycken 1,5:or på cirka 47,5 m2, 30 st 2:or på cirka 60 m2, 16 st 3:or på cirka 70 m2 och 2 st 4:or på cirka 96 m2. Samtliga lägenheter kommer att ha entrébalkonger eller uteplatser in mot gården. På den indragna femte våningen uppför man åtta lägenheter med större terrasser.

Arkitektskiss: Urban Skogmar, METRO Arkitekter

Vi kommer att uppföra 95 lägenheter, alla med entrébalkong eller uteplats och med samma höga standard som på Valpen, det vill säga med tvättmaskin, torktumlare och mikro i alla lägenheter och med disk- maskin och inbyggnadsugn i de större lä- genheterna.

– Interiören är tilltalande med parkett- golv, kakel och klinker i hall och badrum och den tekniska standarden är hög, berät- tar Sten Carling vidare.

– Vår ambition är att bygga med sunda material och hållbara lösningar och fast- igheten kommer att ha låg energiförbruk- ning. Till huset kommer det att knytas en bilpool för att ytterligare värna miljön.

Hyressättningen för kvarteret Sädesär- lan är inte klar, men kommer att ligga i nivå med hyrorna på kvarteret Valpen. Intres- seanmälan kan lämnas redan nu på ebo:s hemsida eller i vår kundmottagning.

(6)

marknadsavdelningen informerar

Nu har alla flyttat in!

Under hösten har 128 hyresgäster flyttat in i de 77 lägenheterna i höghusdelen i kvar- teret Valpen.

– Det har gått över förväntan! berättar Jörgen Artursson, bovärd för Centrum och tycker att mötet med alla nya hyres- gäster varit mycket trevligt.

– Vi har haft problem med IP-telefonin och det är vi hemskt ledsna för, men hy- resgästerna har varit oerhört förstående, berättar Jörgen.

I Välkommen hem nr 2, 2013 berättade vi om Ingrid Andersson och Claus Svens- son som efter 33 år i villa valde att flytta till Valpen. Vi möter dem i den nya lägenhe- ten i söderläge på 5:e våningen.

– Jag skulle inte vilja byta för en sekund, säger Ingrid Andersson som flyttade in i mittenhuset i slutet av september. Hon tycker att det är skönt att slippa springa i trapporna och att ha allt i ett och samma plan.

– Till och med förrådet är i samma plan och vi har en fin tvättmaskin och torktum- lare här i lägenheten.

Claus Svensson tycker att det är jätte- skönt att bo i city med nära till allt! Det enda de kommer att sakna i huset är ute- rummet, men balkongen är stor och här är sol nästan hela dagen, berättar Claus.

– Det är klart att det har varit lite besvär- ligt med telefonen, men ebo:s personal har varit väldigt tillmötesgående, förklarar Claus. Och så har vi ju mobiltelefon!

Sandra Dagsberg var en av de första som flyttade in i huset på Repslagaregatan 17.

– Det här är min första lägenhet och jag är supernöjd, berättar hon. På samma vå- ningsplan bor fler unga och de har redan börjat känna varandra. Det är bra att det är blandat boende, men å andra sidan hör man aldrig någon. Här är väldigt tyst, be- rättar Sandra.

Bredbandet med fiberkabel och den fantastiska uppkopplingshastigheten upp- skattar Sandra extra mycket.

– Jag har grundutbudet på tv:n, annars streamar jag ner och ser film från datorn el- ler paddan. Och så har jag fått erbjudande från Connect-tv att testa på alla filmkana- lerna och nu testar jag alla sportkanalerna, berättar hon nöjt.

(7)

ekonomiavdelningen informerar

Glöm inte att meddela oss när du ändrar telefonnummer och mailadress. Du kan lätt göra änd- ringen själv genom att logga in på Mina Sidor.

Lördagen den 26 oktober bar det av! 100 förväntans- fulla ebo-bor träffades i ottan på Föreningstorget för avfärd till Ullared. Vi fick många glada heja-rop och trevliga tackmail från våra resenärer!

Vinnarna i tävlingen på bussen till Ullared är: Jane Nilsson, Margareta Åkesson samt Göte och Eva Mi- delf som vinner blomstercheckar.

En järnkvinna till ekonomin!

Vi träffar Maria Trönell, 37 år från Lödde- köpinge och ebo:s nya ekonomichef .

Förutom att Maria är en hejare på eko- nomi kan hon även titulera sig Ironwo- man! På fritiden är det inte ekonomi, utan familj och sport som gäller. Och det är inte sport på motionsnivå, utan tuffa triathlon- lopp med långa sträckor simning, cykling och löpning som gäller.

I höstas deltog hon till exempel i den prestigefyllda tävlingen Ironman, i Kal- mar där man på en och samma dag simmar 3,86 kilometer, cyklar 18 mil och därefter springer ett maraton (42 195 meter).

Men nu till ekonomin. Maria ansvarar för ekonomin i ”koncernen ebo”, som idag består av ett par olika fastighetsbolag.

Dotterbolaget Bergpiggen AB, som sålde Bergaområdet till Mälö, och Kristineberg Fastigheter i Eslöv AB som ska bygga kvar- teret Sädesärlan är två av bolagen.

Maria har påbörjat arbetet med att sätta sig in i ebo:s anläggningsregister och in- venterar idag samtliga fastigheter utifrån de nya kriterier som gäller för avskrivning från och med första januari 2014.

ebo:s ekonomi är god, berättar Ma- ria. Arbetet med att förbättra verksamhe- ten pågår hela tiden. Vi har ökat takten i nybyggnationen efter framgången med Valpen och samarbetet med Mälö Fastig- heter AB gör även att vi utvecklar verk- samheten ytterligare med externa förvalt- ningsuppdrag.

Hyresförhandlingar

Hyresförhandlingarna för 2014 pågår vid denna tidnings pressläggning. Som vi nämnde i förra numret av Välkommen hem! så bygger förhandlingarna på den tvååriga överenskommelse som gjordes 2013 om en hyreshöjning på 1,9 procent årligen.

Hyressättningsprojektet ligger till grund för hur hyresförhandlingarna för 2014 fördelas på respektive område utifrån den givna höjningen.

(8)

Boservice ser över organisationen Boservice förändrar sin organisation till- fälligt. Örjan Jönsson, bovärd Marieholm och Ytter lämnar sin bovärdsroll. Från och med i mitten av november månad kom- mer Örjans nya arbetsuppgifter bestå i att åtgärda brister efter vår årliga Mibb-inven- tering. Mibb står för miljöinventering i be- fintlig bebyggelse.

Cristof Nilsson går in som tillfällig bovärd med ansvar för ytterom- rådena och Marieholm.

Cristof har även an- svar för ebo:s SBA-ar- bete, det vill säga ebo:s systematiska brand-

skyddsarbete, vilket bland annat kommer att innebära ansvar för vår digitaliserade tillsyn på såväl äldreboenden som grupp- bostäder samt för brandskyddstillsyn för de av Eifabs fastigheter som ebo förvaltar.

Uppföljning NKI – nöjd kund index Vid förra årets NKI-(nöjd-kund-index) undersökning som genomfördes bland alla ebo:s nya hyresgäster framfördes önske- mål om möjlighet att slänga grovsopor.

Som ett led i uppföljningen av NKI:n kommer vi att sätta ut kontainrar för grov- sopor och elavfall på våra större bostads- områden en gång på våren och en gång på hösten. Du som hyresgäst får därmed möjlighet att rensa i trädgård, lägenhet och förråd och vi ser till att forsla iväg dina grovsopor.

Vidare kommer vi att förse alla nya lä- genheter med en lägenhetsmapp som kom- mer att innehålla besiktningsprotokoll och en checklista för småfel samt annan infor- mation som är bra att veta om lägenheten.

boservice informerar

Glödlampor och lysrör byts av hyresgästen själv

Ljuskällor (det vill säga glödlampor, lysrörsarmaturer vid diskbänk och i badrum samt utebelysning på bal- konger etcetera) köper och byter du som hyresgäst själv. Vid fel kontaktar du din bovärd och gör en felanmälan på hemsidan via Mina sidor.

Ny fastighetsskötare

Göran Ågren är ny fastighetsskötare på Berga och Rönneberga. Göran gjorde sin praktik på ebo när han läste till fastighets- skötare på Eslövs Folkhögskola och är från och med 7 oktober fastanställd. Göran arbetar med förvaltning åt såväl ebo som Mälö Fastigheter AB.

ebo:s nye fastighetsskötare Göran Ågren ovan och Cristof Nilsson, tillfällig bovärd på Ytter och i Ma- rieholm till vänster. Cristof når ni på samma nummer som tidigare – 0413-59 94 25.

(9)

Vinterförberedelser

– När snön och halkan kommer ställs det många frågor om hur vinterväghållningen sköts och varför det ibland tar lite tid att få bort all snö och halka. För ebo:s personal pågår vinterberedskapen mellan den 1 de- cember och 28 februari. Då står vi beredda för snö och halkbekämpning. ebo och våra entreprenörer startar snöröjningen efter avslutat snöfall, men inte nattetid (22.00-04.00), berättar Tina Soininen, chef på Miljögruppen.

– Vi har en prioriteringsordning som innebär att vi först snöröjer entréer, gång- och cykelstråk på våra äldreboende och därefter sker snöröjning på övriga områ- den samt parkeringar, förklarar Tina och förtydligar att om det snöar mycket kan det ibland betyda att de behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan de börjar i prio- ritet 2.

ebo:s kriterier för halkbekämpning innebär att vi utför halkbekämpning om det är en beräknad varaktighet i halkan på mer än 2 timmar. Kriteriet för snöröjning på gång- och cykelvägar är att det ska vara ett snödjup på mer än 4 centimeter och kriteriet för parkeringsplatser är att det ska vara ett snödjup på mer än 8 centimeter.

– Hjälp oss att hålla gångar och parke- ringar fria från cyklar och annat som kan försvåra snöröjningen.

miljögruppen informerar

När granen barrat klart...

Efter helgerna hjälper ebo dig att forsla bort julgranen! Lägg den på anvisad plats före den 17 januari.

Nyårssmällare

Det är fint med festliga raketer. Men det är samtidigt förenat med stor fara om man är vårdslös. Därför uppmanar vi er alla att vara ytterst försiktiga och visa hänsyn för era grannar. Det är inte tillåtet att ha fyr- verkeri och smällare där detta stör andra hyresgäster.

Brandvarnare

I varje lägenhet finns en brandvarnare som tillhör lägenheten och inte får tas bort. Om den börjar pipa då och då utan anledning är det ett tecken på att batteriet behöver by- tas. Du gör i så fall en sedvanlig felanmälan till din bovärd så byter vi batterier – eller hela brandvarnaren om det skulle behövas.

Från och med 1 september förser ebo alla nyinflyttade hyresgäster med en brand- filt. ebo:s målsättning är att inom fem år ha försett samtliga lägenheter med brand- filtar, vilka placeras i städskåpet.

Även brandfilten är en fast inventarie och får inte lämna lägenheten. Vid förlust av brandvarnare eller brandfilt debiterar vi en kostnad på 370 kronor.

(10)

teknik/projekt informerar

Joakim Persson slutar

I september 2001 började Joakim Persson på ebo som förvaltningstekniker under förre teknikchefen Egon Emanuelsson.

Nu 12 år senare går han vidare till Va- sakronan Öresund som teknikenhetschef med två tekniska förvaltare och fem drifts- tekniker under sig.

– Jag har arbetat med fastigheter i hela mitt liv, berättar Joakim, som innan ebo var dels på Wihlborgsfastigheter, Skandia- konsult och Calor VVS.

Joakim gick rörläggarlinjen och började som rörmontör innan han läste vidare till VVS-ingenjör. På ebo började han dels med att drifta fastigheter, dels med energi- besiktningar och energioptimering, men på den tiden var de färre i organisationen och han jobbade även med HLU, hemsidan, in- tranät och mycket annat.

Idag arbetar Joakim förutom med värme- och ventilationsprojekt, belysning, el och stora och små byggprojekt även med ebo:s uppbyggnad av fibernätet.

– Jag har verkligen älskat mitt jobb här, berättar Joakim och förklarar att det som har varit mest utmanande, men också det han är mest stolt över att ha arbetat med och genomfört är att få en kostnadseffek- tiv energihushållning att bli genomförbart i verkligheten.

För ebo innebär en kostnadseffektiv energihushållning stora besparingar eko- nomiskt som kommer både företaget och er som hyresgäster till godo. Ett arbete som ligger helt i linje med det så kallade Skå- neinitiativet, en energiutmaning som ebo tillsammans med 80 företag skrev på 2007.

Målsättning är att de företag som anslutit sig gemensamt ska minska sin energian- vändning med 20 procent från start till år 2016.

– Genom ständiga energieffektivisering- ar, installation av värme och vattenmätare med mera har ebo de senaste åren kunna optimera energianvändningen ytterligare.

På Gårdsåkra har vi sedan vi installerade individuell varmvattenmätning sparat hela 44 procent varmvatten, vilket motsvarar ca 300 000 kronor per år, berättar Joakim.

– Vi följer och läser av energiförbruk- ningen på alla våra fastigheter varje månad och kan på så sätt jämföra förbrukningen år från år. I 90 procent av våra fastigheter har vi en datoriserad styrning, reglering och övervakning som både har effektivise- rat driften och gjort att vi kunnat göra stora besparingar, förklarar Joakim vidare.

Joakim ger exempel på ytterligare åtgär- der som har minskat energikostnaderna genom åren.

ebo:s tekniska chef Joakim Persson slutar efter 12 år.

Kollegorna på ebo önskar Joakim lycka till med den nya tjänsten på Vasakronan Öresund.

(11)

ip-telefoni, tv och bredband

Förlåt

Vi vill verkligen be om ursäkt för de pro- blem som införandet av det nya IP-telefo- nisystemet orsakat. Framförallt har de ny- inflyttade i kvarteret Valpen drabbats hårt eftersom telefoninätet inte fungerat alls. Vi har haft stora problem, men arbetar på att lösa dem så fort som möjligt. Vi ber än en gång om ursäkt!

Digitala kanaler

Du som ännu inte kvitterat ut din digital- box får extra information från Connect-.

TV i bifogat utskick. För dig som är bo- ende hos ebo är det utan kostnad.

Med digitalboxen får du såväl bättre ljud som bättre bild.

Connect TV levererar kabel-tv och IP- TV till slutkunder runtom i Skåne som bl.a. MKB, Landskrona Hem, Trelleborgs Hem, Höganäs Hem och nu till oss på ebo.

De samarbetar med ett antal olika tjäns- televerantörer som bl.a. Viasat, Sappa, C- Vision och Bahnhof och erbjuder över 230 kanaler varav över 40 st i HD, 1 i 3D och över 100 hemlandskanaler.

– Vi har installerat bergvärme, som hit- tills gett besparingar från årliga 337 kWh/

m2 till 92 kWh/m2, vi har styr- och regler- ducar som är installerade för att mäta och

”trimma in” fastigheterna, solfångare på Gårdsåkra, solceller på Valpen, FTX-sys- tem (från- och tilluftsventilation med väx- lare) på Berga, EC-fläktar som ger 2/3 be- sparing, lägenhetsgivare och har de senaste åren bytt belysning till LED-belysning och mycket annat, berättar Joakim.

– Allra nyast är så kallad termofotogra- fering som vi gör på vissa fastigheter för att kunna visa brister i bland annat fasadisole- ring, förklarar Joakim vidare.

Någon ny teknisk chef är inte utsedd och i dagsläget är det inte klart hur organisatio- nen ska se ut, men klart är att Benny Karls- son kommer att arbeta mer med drift och reglering framöver och att Cecilia Olsson arbetar vidare med inventering av badrum och fuktskador, men även med byggprojekt av olika slag.

Vad gör vi första kvartalet 2014 Teknik-/projektavdelningen arbetar under våren vidare med antagna projekt enligt projektplanen. Bland annat avslutas det på- började arbetet med separering av dag- och spillvatten på Tröskevägen.

– På Rönneberga har vi under hösten påbörjat fasadrenovering där vi ser över te- gelbalkar, fyller i fogar och sprickor i fasa- derna och till våren kommer vi att fortsätta att se över balkongerna, berättar Joakim.

På Gårdsåkra har det varit problem med för få parkeringsplatser, framförallt i sam- band med skolans och dagisets öppnings- och stängningstider, varför vi under våren kommer att utöka antalet parkeringsplatser ytterligare.

Värdebevis… &&&&&&

Som hyresgäst på ebo erbjuder Interflora blomsterhandel på Norregatan 4 i Eslöv dig 10 % på alla köp i butiken under hela 2014.

Klipp ut värdebeviset och visa upp det när du handlar varje gång under året.

Välkommen!

Flora blommor i Eslöv

0413-104 86 info@florabeslov.se

Gäller köp över 100 kronor i butiken. Gäller inte Blommogram och Blomstercheckar.

(12)

12

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :