• No results found

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERADE BRUKSANVISNING"

Copied!
187
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

DETALJERADE BRUKSANVISNING

DIGITAL DIKTAFON

Tack för att du köpte en digital diktafon från Olympus.

Läs dessa instruktioner för information om hur produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Ha instruktionerna till hands för framtida användning.

För att säkerställa lyckade inspelningar, rekommenderar vi att du testar inspelningsfunktionen och volymen

innan du spelar in.

SV

DM-5 DM-3

(2)

2

SV

Introduktion

• Innehållet i detta dokument kan ändras i framtiden utan förbehåll. Kontakta vår kundservice för den senaste informationen angående produktnamn och modellnummer.

• Skärmbilder och bilder av diktafonen som visas i denna bruksanvisning skapades under utvecklingsarbetet och kan skilja sig från den faktiska produkten. Stor omsorg har lagts på att se till att innehållet i detta dokument är korrekt. Om du trots det skulle hitta någon oklar punkt, något fel eller utelämnade, ber vi dig att kontakta vår kundservice.

• Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget.

Varumärken och registrerade varumärken

• IBM och PC/AT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.

• Microsoft, Windows och Windows Media är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

• Macintosh och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc.

• microSD och microSDHC är varumärken som tillhör SD Card Association.

• MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik licensierad från Fraunhofer IIS och Thomson.

• EUPHONY MOBILETM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• DVMTM är ett varumärke som tillhör DiMAGIC Corporation.

• Produkten har utvecklats baserat på brusreduceringsteknologi med licens från NEC Corporation.

• Nuance, Nuance-logotypen, RealSpeak och VoCon är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess dotterbolag i USA och/eller och i andra länder.

• Daisy OK-märket är ett varumärke som tillhör Daisy Consortium.

Andra produktnamn och varumärken som omnämns i detta dokument kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare.

(3)

3

Programvaran i denna produkt innehåller programvara från tredje part. Programvara från tredje part används under de villkor som fastställs av ägarna eller licensgivarna för programvaran, under vilka sådan programvara tillhandahålls till dig. Dessa villkor visas nedan.

PCRE LICENCE: PCRE är ett bibliotek med funktioner som kan användas för vanliga uttryck vars syntax och semantik ligger så nära språket Perl 5 som möjligt. Version 5 av PCRE distribueras under villkoren i »BSD»-licens som anges nedan. Dokumentationen för PCRE finns i »doc»-katalogen och distribueras enligt samma villkor som själva programvaran.

Skrivet av: Philip Hazel <ph10@cam.ac.uk> University of Cambridge Computing Service, Cambridge, England. Telefon: +44 1223 334714

Copyright (c) 1997-2004 University of Cambridge Med ensamrätt.

Vidare distribution och användning i käll- eller binärform, med eller utan modifieringar, tillåts under följande förhållanden:

Vidare distribution av källkod måste bevara ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul.

Vidare distribution av källkod måste bevara ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul.

Vidare distribution i binärform måste återge ovanstående copyrightinformation, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

Vare sig namnet University of Cambridge eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera produkter härledda ur denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS AV INNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE »I BEFINTLIGT SKICK» OCH EVENTUELLA UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FRISKRIVS HÄRMED. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, TYPISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORADE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLEN, DATA ELLER VINSTER ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVAR, VARE SIG AVTALAT, STRIKT ELLER KRÄNKANDE (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPKOMMIT AV ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR MEDDELATS INNAN.

SV

Introduktion

(4)

4

SV

Innehållsförteckning

Introduktion

Säkerhetsföreskrifter... 8

Att observera beträffande användningsmiljön ... 8

Hantera diktafonen ... 9

Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet ...10

Nätadapter ...11

LCD-skärm ...12

1 Komma igång Huvudfunktioner ... 13

Identifikation av delar ... 16

[Home]-menyn ...17

[Recorder]-läge ...19

[Music]-läge och [Podcast]-läge ... 20

[Audiobooks]-läge ...21

[Audio Diary]-läge ... 22

Strömförsörjning ... 23

Sätta i batteriet ... 23

Ladda batteriet ...24

Ladda genom att ansluta till en dator via USB ... 25

Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp ... 26

Slå på/stänga av strömmen ... 28

Knapplås (HOLD) ... 29

Ställa in tid och datum [Time & Date] ... 30

Ändra tiden och datumet ...31

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort ... 32

Sätta i ett microSD-kort ...32

Mata ut ett microSD-kort ... 33

Om mapparna ... 34

Om mappar för röstinspelningar... 34

Om mappen för musikuppspelning ... 35

Om mappen för Podcast-innehåll ... 36

Om mappen för elektroniskt bokinnehåll och textfiler ...37

Om mappen för Audible-innehåll ... 39

Om mappen för bilder ... 40

2 Grundläggande funktioner Inspelning... 41

Spela in till en inspelningsmapp ...41

Ange ett nyckelord före inspelning ... 42

Rekommenderade inställningar för olika inspelningsförhållanden ... 45

Inspelning med extern mikrofon eller andra enheter ... 46

Uppspelning... 48

Läge för uppspelningsposition ... 51

Ställa in en indexmarkering ... 53

Ta bort en indexmarkering ... 53

Starta upprepad uppspelning av ljudavsnitt ... 54

Filsökning ... 55

Öppna filsökningen från

[Recorder]-mappen ... 55

(5)

5 7 1 2 3 4 5 6

8

SV

Innehållsförteckning

Funktioner för filsökning

i [Recorder]-mappen ... 56

Öppna filsökningen från [Music]-mappen ... 58

Funktioner för filsökning i [Music]-mappen ... 59

Radering ... 62

Radera från filvisningen ... 62

Radera från fillistan ... 63

Radera alla filer i en mapp ... 64

Radera en mapp ... 65

Radera en del av en fil ... 66

3 Menyinställning Metod för menyinställning ... 67

Göra inställningar från [Preferences] på [Home]-menyn ... 67

Utföra menyinställningar under inspelning, uppspelning och i stoppläge ... 68

G Rec Menu ... 69

G Play Menu... 73

G LCD/Sound Menu ...76

G File Menu ... 77

G System Menu... 78

G Book Menu ... 81

Ställa in inspelningstypen [Rec Scene] ... 84

Timerinspelning [Timer Rec] ... 85

Ställa in uppspelningstyp [Play Scene]... 88

Röstguide [Voice Guide] ... 89

Funktion för larmuppspelning [Alarm] ... 91

Flytta/kopiera filer [File Move/Copy] ... 95

Dela upp filer [File Divide] ... 97

Ändra USB-klass [USB Settings] ... 98

Formatera diktafonen [Format] ... 99

Inställningar för schemaläggning [Audio Diary] ...101

Visa kalendern ...101

Växla kalendervy ...101

Funktioner på kalenderskärmen ...102

Lägga till ett schema ...103

Registrera ett röstmemo ... 106

Spela upp ljudfiler från schemalistan ... 108

Redigera schemat ... 109

Radera ett schema ...110

Ta bort ett röstmemo ...111

Formatera schemat ...113

Visa bilder (För DM-5) ...114

Importera bilder ...114

Visa bilder ...115

Radera en bild ...116

Använda röstigenkänning (För DM-5) ...118

Använda röststyrning ...118

Använda röstkommandon ...119

Importera DAISY-innehåll (För DM-5) ...120

(6)

6

SV

Innehållsförteckning

4 Använda Olympus Sonority

Spara filer på en dator ...121

Datormiljö ...122

Ansluta till en dator...123

Ansluta till en dator ...123

Koppla bort från datorn ...124

Funktioner tillgängliga i Olympus Sonority ...125

Installera programvara ...127

Avinstallera programvara...129

Använda onlinehjälp ...130

Använda Olympus Sonority ...131

Benämningar i fönstret (Olympus Sonority) ...132

Ladda ner röstfiler från diktafonen ...134

Spela en röstfil ...136

Använda vågformsredigerings- funktionen ...137

Använda effekt med en knapptryckning ...137

Ladda upp röstfiler till diktafonen...138

Om Podcast ...139

Registrera ett Podcast-program ...139

Uppdatera ett program ... 140

Hämta innehållet ...141

Överföra innehåll till diktafonen ...142

Programguidefunktioner ...143

Om DAISY (För DM-5) ...144

Importera innehåll ...145

Uppspelning av innehåll ... 146

Överföra innehåll till diktafonen ...147

Uppgraderingsfunktion ...148

Funktioner som är tillgängliga i Olympus Sonority Plus...149

Funktioner som är tillgängliga med insticksprogrammet för redigering av musik ...149

5 Om Windows Media Player Använda Windows Media Player ...150

Benämningar i fönster ...150

Kopiera musik från cd-skiva ...151

Överföra musikfiler till diktafonen ...153

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ...156

Skapa en spellista (För DM-5) ...158

6 Om iTunes Använda iTunes ...162

Benämningar i fönster ...162

Kopiera musik från cd-skiva ...163

Överföra musikfiler till diktafonen ... 164

Kopiera röstfiler till en cd-skiva ...165

7 Övriga funktioner Spela låtar i en viss ordning ...166

Skapa en spellista ... 166

Om ljudböcker ...169

Överföra innehåll till diktafonen ...169

Om Text-Tal (För DM-5) ...170

Överföra textfiler till diktafonen ...170

(7)

7 7 1 2 3 4 5 6

8

SV

Innehållsförteckning

Ladda Audible-innehåll ...171

Installera AudibleManager ...171

Lägga till en enhet i AudibleManager ...172

Köpa Audible-innehåll ...172

Överföra Audible-innehåll ...173

Lyssna på Audible-innehåll med diktafonen ...174

Audible-läge ...174

Uppspelningsposition och avsnitt ...175

Använda diktafonen i Audible-läge ...176

USB-mikrofon/USB-högtalare ...178

Använda diktafonen som en extern minnesenhet för en dator ...178

8 Övrig information Lista med larmmeddelanden ...179

Felsökning ...180

Tillbehör (medföljer ej)...182

Specifikationer ...183

Teknisk hjälp och support ...186

(8)

8

f Fara

Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

f Varning

Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador eller dödsfall.

f Se upp

Om produkten används utan att hänsyn tas till informationen som ges under denna symbol kan det leda till personskador, skador på utrustning och förlust av värdefulla data.

Att observera beträffande användningsmiljön

• För att skydda högprecisions- tekniken som finns i denna produkt ska du aldrig lämna diktafonen på de platser som anges nedan, oavsett om produkten används eller förvaras.

• Platser där temperaturen och/eller luftfuktigheten är hög eller växlar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, i låsta bilar eller nära andra värmekällor (ugn, värmeelement etc.) eller luftfuktare.

• På sandiga eller dammiga platser.

• Nära brännbara föremål eller explosiva ämnen.

• På fuktiga platser, till exempel badrum eller utomhus i regn. Läs bruksanvisningarna noga när du använder produkter med vädersäker utformning.

• På platser där den kan utsättas för kraftiga vibrationer.

• Låt inte diktafonen falla och utsätt den inte för kraftiga stötar eller vibrationer.

Diktafonen kanske inte fungerar som den ska om den används på platser där den utsätts för ett magnetisk/

elektromagnetisk fält, radiovågor eller högspänning, t.ex. nära en TV- apparat, mikrovågsugn, videospel, högtalare, en stor bildskärmsenhet, TV-/radiomaster eller sändarmaster.

I sådana fall ska du stänga av diktafonen och sätta på den igen innan du fortsätter använda den.

• Undvik att spela in eller spela upp i närheten av mobiltelefoner eller annan trådlös utrustning, eftersom de kan orsaka störningar och brus. Om du erfar brus går du till en annan plats eller flyttar röstinspelaren bort från sådan utrustning.

SV

Innan du använder din nya röstinspelare ska du läsa denna handbok noggrant för att säkerställa att du vet hur du använder produkten på ett säkert och korrekt sätt. Behåll denna bruksanvisning på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

• Varningssymbolerna indikerar viktig information gällande säkerhet. För att skydda dig själv och andra från personskador eller skador på egendom är det viktigt att du alltid läser varningarna och informationen som ges.

Säkerhetsföreskrifter

(9)

9

• Använd inte organiska

lösningsmedel som till exempel sprit eller thinner för att rengöra enheten.

<Varning gällande dataförlust>

Innehåll som spelats in i minnet kan förstöras eller raderas av misstag, på grund av fel på enheten eller under reparationsarbete.

Du rekommenderas att säkerhetskopiera och spara viktigt innehåll på annan media som till exempel en hårddisk på en dator.

Allt ansvar för passiva skador eller skador av något annat slag på grund av dataförlust som uppstått på grund av en skada på produkten, reparation som utförts av någon annan än Olympus eller en auktoriserad Olympus-serviceinrättning, eller någon annan orsak är undantaget från Olympus ansvarsskyldighet.

Hantera diktafonen

f Varning:

• Använd inte diktafonen nära brännbara ämnen eller explosiva gaser.

• Låt inte småbarn eller spädbarn komma i närheten av diktafonen.

Använd och förvara alltid diktafonen utom räckhåll för småbarn och spädbarn för att förhindra att följande farliga situationer uppstår vilka kan orsaka allvarliga skador:

1 Blir intrasslade i diktafonens rem vilket kan leda till strypning.

2 Av misstag sväljer batteriet, minneskort eller andra små delar.

3 Olyckshändelser där man skadas av diktafonens rörliga delar.

• Använd eller förvara inte diktafonen på dammiga eller fuktiga platser.

• Du får inte demontera, reparera eller modifiera enheten själv.

• Använd endast microSD-/

microSDHC-minneskort. Använd aldrig andra typer av kort.

Om du av misstag sätter i en annan typ av minneskort i diktafonen ska du kontakta en auktoriserad distributör eller servicecenter. Försök inte ta bort kortet med kraft.

• Använd inte enheten medan du framför ett fordon (till exempel en cykel, motorcykel eller bil).

f Se upp:

• Avbryt omedelbart användningen av diktafonen om du upptäcker några ovanliga lukter, brus eller rök runt den.

Ta aldrig bort batterierna med dina bara händer eftersom det kan leda till eldsvåda eller brännskador på dina händer.

• Var försiktig med remmen.

Var försiktig med remmen när du bär diktafonen. Den kan lätt fastna i föremål och orsaka allvarliga skador.

• Lämna inte diktafonen på platser där den utsätts för extremt höga temperaturer.

Om du gör det kan det leda till att delar försämras och under vissa omständigheter kan det leda till att diktafonen börjar brinna. Använd inte laddaren eller nätadaptern om den är övertäckt (t ex med en filt). Detta kan leda till överhettning som orsakar eldsvåda.

• Hantera diktafonen försiktigt för att undvika att få brännskador.

• Om diktafonen innehåller metalldelar kan överhettning leda till att man får brännskador även vid låga temperaturer.

Var uppmärksam på följande:

• När den används under en lång tidsperiod kan diktafonen blir varm.

Om du då håller i diktafonen kan

du bränna dig.

SV

Säkerhetsföreskrifter

(10)

10

• Följ noga alla anvisningar beträffande användning av batterierna för att förhindra att batteriläckage uppstår eller att kontakterna skadas. Försök aldrig plocka isär, modifiera eller löda på något batteri etc.

• Anslut inte batteriet direkt till ett nätuttag eller cigarettändaren i en bil.

• Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart spola ögonen med rent, kallt, rinnande vatten och omedelbart söka upp läkarvård.

f Varning:

• Förvara alltid batterierna torrt.

• Om laddningsbara batterier inte har laddats upp inom den angivna tiden ska du sluta ladda dem och sluta använda dem.

• Använd inte ett batteri om det har sprickor eller är trasigt.

• Utsätt aldrig batterier för starka stötar eller kontinuerliga vibrationer.

• Om ett batteri läcker, blir missfärgat, deformerat eller onormalt på något sätt under användning ska du sluta använda diktafonen.

• Om ett batteri läcker och du får vätska på dina kläder eller huden ska du ta av kläderna och spola det berörda området med rent, rinnande, kallt vatten. Sök omedelbart upp läkarvård om vätskan bränner din hud.

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

• På platser med extremt låga temperaturer kan temperaturen på diktafonens hölje bli lägre än omgivningens temperatur. Använd om möjligt handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer.

• Vidrör inte diktafonens metalldelar under lång tid efter att den har utsatts för låga temperaturer.

Du kan skada din hud. Använd handskar när du hanterar diktafonen vid låga temperaturer.

Försiktighetsåtgärder vid hantering av batteriet

Följ dessa viktiga riktlinjer för att förhindra att batterier är läcker, överhettas, fattar eld, exploderar eller orsakar elektriska stötar eller brännskador.

f Fara:

• Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus. Ladda batteriet med den angivna nätadaptern eller laddaren. Använd inte någon annan nätadapter eller laddare.

• Batterier ska aldrig utsättas för eld, uppvärmning, kortslutas eller demonteras.

• Man ska aldrig hetta upp eller bränna upp batterier.

• Var försiktig när du bär med dig eller förvarar batterier för att förhindra att de kommer i kontakt med några metallföremål som till exempel juveler, nålar, klämmor etc.

• Förvara aldrig batterier där de kan utsättas för direkt solljus eller höga temperaturer, t.ex. i ett varmt fordon, nära en värmekälla mm.

SV

Säkerhetsföreskrifter

(11)

11

• Om du observerar någonting ovanligt när du använder denna produkt, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt.

1 ta omedelbart ur batteriet och var försiktig så du inte bränner dig, och;

2 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service.

f Se upp:

• Var snäll och lämna in batterierna för återvinning för att hjälpa till att bevara planetens resurser.

När du kasserar uttjänta batterier ska du täcka över deras kontakter och alltid följa lokala lagar och föreskrifter.

• Ladda alltid ett batteri när du använder det första gången eller om det inte har använts under en lång tid.

• Uppladdningsbara batteri har en begränsad livstid. När användningstiden blir kortare även om batteriet är fulladdat och under angivna förhållanden, ska du ersätta det med ett nytt.

• Batteriet kan bli varmt under långvarig användning. För att undvika mindre brännskador ska du inte ta ur batteriet direkt efter att ha använt diktafonen.

SV

Säkerhetsföreskrifter

Nätadapter

f Fara:

• Använd alltid nätadaptern med rätt nätspänning (AC 100 - 240 V).

Om du använder den med andra nätspänningar kan det leda till eldsvåda, explosioner, överhettning, elstötar eller personskador.

• Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätadaptern från nätuttaget innan du utför underhåll eller rengöring.

Om du har våta händer ska du aldrig koppla in eller koppla ur nätkontakten. Detta kan orsaka elstötar eller skador.

f Varning:

• Du får inte demontera, reparera eller modifiera nätadaptern på något sätt.

• Låt inte främmande föremål eller vätskor, inklusive vatten, metaller eller brännbara ämnen komma in i produkten.

• Låt inte nätadaptern bli fuktig och vidrör den inte med våta händer.

• Använd inte nätadaptern i närheten av brännbar gas och (inklusive bensin, bensin och lackförtunningsmedel).

Om

• ... nätadapterns invändiga delar har exponerats eftersom den har tappats eller på annat sätt skadats.

• ... nätadaptern tappas i vatten eller

om vatten, metaller, brännbara

ämnen eller andra främmande

föremål kommer inuti den:

(12)

12

SV

Säkerhetsföreskrifter

• Nätadaptern får inte användas eller förvaras på mycket varma platser, t.ex. i direkt solljus, i en stängd bil på en solig dag, nära en värmare, på en elmatta, o.s.v.

Använd inte nätadaptern om den täcks av något (t.ex. en filt). Detta kan leda till brand, explosion, läckage eller överhettning.

• ... du observerar någonting ovanligt när du använder nätadaptern, t.ex. ovanligt ljud, onormal värme, rök eller att det luktar bränt:

1 vidrör inte de exponerade delarna;

2 koppla omedelbart ur nätkontakten från nätuttaget och;

3 kontakta din återförsäljare eller lokala Olympus-representant för service. Om du fortsätter att använda nätadaptern under dessa omständigheter kan det leda till elstötar, brand eller personskador.

f Se upp:

• Använd inte nätadaptern om nätkontakten är skadad eller om kontakten inte är helt ansluten till uttaget. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar, kortslutning eller materiella skador.

• Koppla bort nätadaptern från nätuttaget när den inte används.

Om denna varning inte följs, kan det leda till brand, överhettning eller elstötar.

• Håll i kontakten och inte i sladden när du tar bort nätkontakten från nätuttaget. Böj inte kabeln för kraftigt och placera inte tunga föremål på den. Detta kan leda till brand, överhettning, elstötar eller materiella skador.

• Om någonting verkar vara fel med nätadaptern ska du koppla ur den från nätuttaget och kontakta närmaste servicecenter.

Att använda en skadad nätadapter kan leda till brand, överhettning, elstötar eller personskador.

LCD-skärm

• LCD-panelen som används i skärmen har tillverkats med högprecisionsteknik. Trots detta kan svarta punkter eller ljusa punkter visas kontinuerligt på LCD-skärmen. På grund av skärmens egenskaper eller betraktningsvinkeln kanske skärmen inte är enhetligt när det gäller färg och ljusstyrka.

Det är inte ett fel.

(13)

13 1

SV

Huvudfunktioner

s Denna diktafon kan märka inspelade filer eller filer som överförts från en persondator med nyckelord så att en fildatabas kan administreras (+ s.77).

Man kan söka efter filer enligt filens datum eller nyckelord (+ s.55).

s Diktafonen har en schemaläggningsfunktion (+ s.101). Du kan spela in röstmemon i en händelse (+ s.106). Du kan även visa och spela upp ljudfiler inspelade i diktafonmappen direkt från händelsevisningen (+ s.108).

s Diktafonens inställningar och funktioner kan styras med hjälp av röstigenkänning (+ s.118) (För DM-5).

s Genom att ansluta en

digitalkamera kan du importera och visa bilder (+ s.114) (För DM-5).

s Diktafonen kan läsa upp textdata som har importerats (+ s.170) (För DM-5).

s Stödjer linjärt PCM-format, vilket innebär inspelningar med ljudkvalitet som är ekvivalent med eller bättre än cd-ljud.

Kan på ett verklighetstroget sätt spela in olika ljudkällor. Det går att göra högupplösta ljudinspelningar med samplingsfrekvens och bitantal som är ekvivalent med eller bättre än musik-cd-ljud (samplingsfrekvens 44,1 kHz, bitantal 16 bitar) (+ s.69).

s Stödjer många olika

inspelningsformat. Kan hantera MP3-format (MPEG-1 Audio Layer 3) samt WMA-format (Windows Media Audio) (+ s.69).

Denna enhet kan spara filer med mycket hög komprimering och därigenom tillåta mycket långa inspelningstider. Dessutom kan diktafonen när den är ansluten till en extern enhet, avkoda inkommande analoga ljudsignaler utan en dator (+ s.47).

s Stödjer inspelningsmedia med hög kapacitet.

Förutom det interna minnet 8 GB (DM-5) eller 4 GB (DM-3) går det även att spela in på microSD-kort som finns i handeln (+ s.32).

s Du kan spela upp filer i WAV-,

WMA- och MP3-format som överförts från en dator, utöver filer som spelats in med själva enheten.

Du kan när som helst lyssna på musik.

s Den har inbyggd röststyrning (VCVA, Variable Control Voice Actuator (+ s.71)).

s Lågpassfiltret minimerar brus från luftkonditioneringar och liknande vid inspelning (+ s.71).

s Inspelningsnivån kan justeras automatiskt eller manuellt (+ s.69).

s Brusreduceringsfunktionen (+ s.73) och röstfiltret (+ s.73) tar bort brus och möjliggör tydlig ljuduppspelning.

s För inspelningar i WMA- format går det att välja en av 6 inspelningslägen, till exempel stereo eller mono (+ s.69).

Komma igång

Huvud funk tioner

(14)

14 1

SV

s Har inbyggd inställningsfunktion för inspelningstyp (+ s.84) och uppspelningstyp (+ s.88) för att registrera inspelningens eller uppspelningens ljudkvalitet eller -läge i enlighet med olika användningar.

s Det går att flytta eller kopiera filer mellan det interna minnet och ett microSD-kort, samt inom mapparna i minnet (+ s.95).

s Det går att dela upp filer (+ s.97) eller ta bort en del av en fil (+ s.66) som spelats in i PCM- format på denna diktafon.

s Den har en 2,2-tums färgskärm TFT LCD-panel (+ s.16).

s Den har diverse upprepningsfunktioner (+ s.74, s.75).

s Med hjälp av indexmarkeringar kan du snabbt hitta önskade avsnitt (+ s.53).

s Uppspelningshastigheten kan styras enligt önskemål (+ s.75).

s Guidefunktionen (på engelska och andra språk) ger röstindikeringar beträffande användningsförhållanden.

Det är enkelt att använda olika funktioner. Det finns även en funktion för att läsa upp filinformation (+ s.89) (För DM-5).

s Du kan döpa om mapparna med egna namn (+ s.72).

s Timerinspelning (+ s.85) och larmuppspelning (+ s.91) gör det möjligt att automatiskt spela in och spela upp vid en angiven tid.

s Det finns en

mikrofonriktningsfunktion som du kan använda för att växla mellan en bred stereoinspelning och inspelning med mycket riktad  kvalitet (+ s.70).

s EUPHONY MOBILE ger ett naturligt, verklighetstroget ljud utan att försämra ljudkvalitén (+ s.73).

s Du kan snabbspola framåt och bakåt med givna intervall (+ s.75).

s Dess möjlighet att förenkla visningen av [Home]-menyns alternativ enligt dina syften (+ s.76) (För DM-5).

s Levereras med programvaran

»Olympus Sonority» för Windows och Macintosh (+ s.121).

När du överför röstfilerna som spelats in med diktafonen till en dator, kan du enkelt spela upp, organisera och redigera filerna.

Du kan redigera ljudvågor, sammanfoga filer och dela upp filer.

Om du ansluter diktafonen till en dator kan du använda den som en USB- mikrofon eller USB-högtalare (+ s.178).

s »Olympus Sonority» kan uppgraderas till »Olympus Sonority Plus», som har mer funktioner (medföljer ej) (+ s.148).

Förutom funktionerna i »Olympus Sonority», går det att redigera MP3-filer och skapa musik-cd-skivor.

Huvudfunktioner

Huvud funk tioner

(15)

15 1

SV

Huvud funk tioner

s Denna diktafon är kompatibel med USB 2.0, vilket möjliggör snabb dataöverföring till en dator.

s Den kan laddas via USB-porten (+ s.25).

s Den är kompatibel med DAISY (+ s.144) (För DM-5).

DAISY-filer kan överföras från »Olympus Sonority»-programvaran och spelas upp på denna diktafon.

Diktafonen kan anslutas till en annan DAISY-kompatibel enhet för direkt import av innehåll (+ s. 120).

s Den är kompatibel med ljudboksformat (+ s.169).

s Den är kompatibel med poddsändningar (+ s.139).

Om webbadresserna för dina favorit- podsändningar är registrerade i »Olympus Sonority», tas det senaste sändningsinnehållet emot automatiskt.

Öppna [Podcast]-mappen på diktafonen för att snabbt lyssna på program (filer) som överförts från »Olympus Sonority».

s Kompatibel med Audible- sändningar (+ s.171).

Huvudfunktioner

(16)

16 1

SV

1 3

5

6 2

2

7

#

%

@ 8

0

!

$ 9

4

VOL REC STOP

^

(

*

&

- )

Identifikation av delar

1 MIC-uttag (mikrofonuttag) 2 Inbyggd stereomikrofon 3 LED-indikatorlampa 4 VOICE-knapp (För DM-5)

HOME-knapp (För DM-3) 5 POWER/HOLD-omkopplare 6 Fäste för rem

7 Display (LCD-panel) 8 REC-knapp (inspelning) 9 9-knapp

0 `OK-knapp (Uppspelning/

Bekräfta)

! Fn-knapp (F1/F2/F3)

@ STOP-knapp

# +-knapp

$ 0-knapp

% –-knapp

^ Inbyggd högtalare

& EAR-uttag (Hörlurar)

* Kortlucka ( Batterilucka ) USB-anslutning - Strömuttag

Id en tif ika tion a v d e lar

• Ta bort skärmskyddet på displayen.

(17)

17 1

SV

Id en tif ika tion a v d e lar

[Home]-menyn

När du slår på strömmen visas [Home]-menyn. Med [Home]-menyn kan du aktivera diverse funktioner.

Mer information om dessa funktioner finns under respektive sidnummer nedan.

• För att flytta till [Home]-menyn från en annan skärm, håller du ned STOP-knappen i mer än 2 sekunder.

Dess möjlighet att förenkla visningen av [Home]-menyns alternativ enligt dina syften (+ s.76) (För DM-5).

När [Accessibility] är inställt på [Off]:

1 2 3 4 7 8 9

När [Accessibility] är inställt på [On]:

1 2 5 6 8 9

Identifikation av delar

Meny Funktion

1 A

Portastudio

Spelar in filer till en av fem röstinspelningsmappar (Folder A till Folder E) (+ s.41). Inspelade filer kan märkas med nyckelord så att filerna kan hanteras i en databas (+ s.77).

2 B

Music

Används för att hantera musikfiler som importerats från musikprogramvara som Windows Media Player och iTunes. Diktafonen kan användas som en musikspelare (+ s.150, s.162).

3 C

Podcast Används för att hantera podcaster som överförts till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran

»Olympus Sonority» (+  s.139).

4 D

Ljudböcker Används för att hantera DAISY-böcker (+ s.144) (För DM-5) och ljudböcker (+ s.169) som överförs till diktafonen med hjälp av den medföljande programvaran

»Olympus Sonority». Används även till att hantera textfiler (+ s.170) (För DM-5) som överförs direkt till denna diktafon.

5 u

DAISY

6 t

Text-tal

(18)

18 1

SV

Id en tif ika tion a v d e lar

När diktafonen visar [Home]-menyn, fungerar Fn-knapparna (F1, F2, F3) enligt följande.

[F1]-knapp Visar datum och tid, och informerar även med röstguiden.

[F2]-knapp Informerar om återstående batteritid med röstguiden.Informerar om återstående batteritid med röstguiden.

[F3]-knapp Återgår till uppspelningsskärmen under filuppspelning.

Meny Funktion

7 E

Picture Du kan importera bilder genom att ansluta en digitalkamera till denna diktafon (+ s.114) (För DM-5).

8 F

Audio Diary Registrerar och hanterar schemaläggning (+ s.101).

9 G

Preferences Ställer in diverse funktioner på diktafonen.

Identifikation av delar

(19)

19 1

SV

Identifikation av delar

[Recorder]-läge

1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan 4 Indikator för portastudions status 5 Nivåmätare

6 Indexindikator

7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Indikator för inspelningsläge 0 Förfluten inspelningstid

! Återstående inspelningstid

Uppspelning Inspelning

1 Filnamn

2 Mappnamn/Nyckelord/Datum 3 Aktuellt filnummer/Totalt antal

inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status 6 Indexindikator/

Filinformationsindikator 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

[h][g] Minnesindikator [j] Timerindikator [i] Larmindikator [k] Batteriindikator [A] Indikator för

mikrofonkänslighet [Z] VCVA-indikator

Ikonvisning (för alla lägen)

[c] Indikator för lågspärrfilter [Q] Zoom Mic-indikator [a] Indikator för brusreducering [b] Indikator för röstfilter [W] EUPHONY-indikator [d][e] Upprepa-indikator [f] Slumpmässigt-indikator

1

8

7 2 3

5

6

4 9

0!

1

8

7 2 3

5 6 4

9

!0

Id en tif ika tion a v d e lar

(20)

20 1

SV

Identifikation av delar

[Music]-läge och [Podcast]-läge

Podcastuppspelning*

Musikuppspelning

1 Filnamn

2 Sökningskategori 3 Aktuellt filnummer/

Totalt antal inspelade filer i listan 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

1 Filnamn 2 Programnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

8

7 5

6 4

9

!0 32

1

8

7 3

5

6 4

!0 21

Id en tif ika tion a v d e lar

9

(21)

21 1

SV

Id en tif ika tion a v d e lar

Identifikation av delar

[Audiobooks]-läge

Ljudboksuppspelning*

DAISY-uppspelning (För DM-5)

1 Innehållsförteckning 2 Innehållsnamn 3 Indikator för

uppspelningsposition

4 Indikator för portastudions status 5 Textvisningsområde

6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid

8 Filformat 9 Fillängd

0 Förfluten uppspelningstid

1 Filnamn 2 Innehållsnamn

3 Aktuellt filnummer/Totalt antal inspelade filer i mappen 4 Stapelindikator för

uppspelningsposition

5 Indikator för portastudions status 6 Informationvisningsområde 7 Indikator för funktionsguide 8 Aktuell tid

9 Filformat 0 Fillängd

! Förfluten uppspelningstid

* När [Accessibility] är inställt på [On], kan denna funktion inte användas. Om du vill använda den här funktionen måste du ställa in [Accessibility] på [Off] (+ s.76) (för DM-5).

7

6 4

5 3

8

09 1

2

8

7 3

5

6 4

!0 21

9

(22)

22 1

SV

Id en tif ika tion a v d e lar

Identifikation av delar

[Audiobooks]-läge

Kalender Uppläsning av text (För DM-5)

1 Filnamn 2 Mappnamn 3 Stapelindikator för

uppspelningsposition

4 Indikator för portastudions status 5 Textvisningsområde

6 Indikator för funktionsguide 7 Aktuell tid

8 Filformat

1 Titelindikator 2 År och månad

3 Kalendervisningsområde 4 Schemainformationsvisning

[ ] Röstmemonummer indikator

[ ] Händelsenummerindikator [ ] Inspelade filer-nummer indikator

5 Indikator för funktionsguide 6 Aktuell tid

7 Dag registrerad i schemat 8 Aktuell dag

[Audio Diary]-läge

1

6

5 2

3

4

7 8 1

7

5

6 4 3

2 8

(23)

23 1

SV

Strömförsörjning

1

Medan du trycker på spåren med båda tummarna ska du skjuta batteriluckan i pilens riktning.

Sätta i batteriet

Diktafonen använder ett litiumjonbatteri som specificerats av Olympus (LI-50B).

Använd inte någon annan typ av batteri.

2

Vänd etiketten på batteriets baksida uppåt och rikta in kontakterna på batteriet mot kontakterna på diktafonen. Sätt i batteriet genom att skjuta det i riktning A medan du trycker ner i riktning B.

3

Stäng batteriluckan helt genom att skjuta den hela vägen i riktningen B medan du trycker den neråt i riktningen A.

• Var noga med hur batteriet är vänt när du sätter i det.

• Det medföljande laddningsbara batteriet är inte helt laddat. Innan du första gången använder enheten eller efter långa perioder utan användning, rekommenderas att du laddar det tills det är fullt uppladdat (+ s.24).

Obs!

• Stoppa alltid diktafonen innan du byter ut batteriet. Om batteriet tas ur medan diktafonen används kan filer skadas.

• Batteriluckan är inte monterad när du köper diktafonen.

• Använd inte för mycket kraft när du sätter i batteriet. Använd endast den metod som anges ovan när du sätter i och tar ur batteriet. Annars kan det leda till skador.

• Om det tar längre tid än 15 minuter att byta ut det urladdade batteriet eller om du tar ur och sätter i batteriet flera gånger med korta intervall, måste du eventuellt ställa in tiden på nytt när du har satt i nytt batteri (+ s.30).

• Ta ut batteriet om du inte ska använda diktafonen under en längre tid.

St m rs ö rjn in g

(24)

24 1

SV

Strömförsörjning

Ladda batteriet

Litiumjonbatteriet laddar ur sig själv.

När du har packat upp produkten skall du ladda det medföljande litiumjonbatteri innan du använder diktafonen första gången.

Ladda med hjälp av nätadapter Den medföljande nätadaptern (A515) kan anslutas till diktafonen för laddning.

Vi rekommenderar att du använder nätadaptern när du spelar in eller använder diktafonen under långa perioder.

1

Anslut nätadaptern till ett nätuttag.

2

Anslut nätadaptern till diktafonen.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

• När du spelar en röst-/musikfil kan portastudion återställas på grund av sänkningen av batterispänningen beroende på volymnivån, även om [k]

visas i batteriindikatorn. Om detta inträffar sänker du volymen på portastudion.

• När du byter ut det laddningsbara batteriet ska du se till att alltid använda litiumjonbatteri (LI-50) som specificerats av Olympus. Användning av andra tillverkares produkter kan skada inspelaren och bör undvikas.

St m rs ö rjn in g

(25)

25 1

SV

St m rs ö rjn in g

Strömförsörjning

Obs!

• Sätt inte på eller ta ur batteriet eller nätadaptern när diktafonen är påslagen eller är ansluten till en annan enhet.

Det kan orsaka problem med värden och funktioner som är inställda i diktafonen.

• Laddaren kan användas inom intervallet AC 100 V till AC 240 V (50/60 Hz). När du använder laddaren utomlands kanske du behöver använda en kontaktadapter för att anpassa kontaktpluggen så att den passar i vägguttaget. Du kan få mer information hos din lokala elaffär eller och resebyrå.

• Använd inte reseomvandlare eftersom de kan skada laddaren.

Ladda genom att ansluta till en dator via USB

Du kan ladda batteriet genom att ansluta till en dators USB-port. Se till att du sätter i det laddningsbara batteriet (medföljer) på rätt sätt i diktafonen, när du ska ladda det (+ s.23).

1

Starta upp datorn.

2

Anslut USB-kabeln till USB- porten på en dator.

3

Se till att diktafonen är stoppad eller i Hold-läge och anslut USB-kabeln till anslutningen på diktafonens undersida.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

(26)

26 1

SV

Anslut till en nätadapter med USB-anslutning (medföljer ej) för att ladda upp

Den kan laddas upp genom att du ansluter en nätadapter med USB-anslutning (A514) (medföljer ej). Innan du ansluter nätadaptern ändrar du inställningen för USB-anslutning till [AC] (+ s.98).

1

Anslut nätadaptern till ett nätuttag.

2

Anslut diktafonens USB-kabel till nätadaptern.

3

Se till att diktafonen är avstängd och anslut därefter USB-kabeln till anslutningen på diktafonens undersida.

• Laddningen har startat när LED-indikatorn lyser orange och batteriindikatorn på skärmen ändras till laddningsindikatorn.

Obs!

• Diktafonen kan inte laddas om datorn inte är påslagen. Dessutom laddas den eventuellt inte om datorn inte är påslagen eller om den är i standbyläge eller viloläge.

• Ladda inte diktafonen när den är ansluten via en USB-hubb.

• Laddningen är klar när batteriindikeringen visar [<] (laddningstid: cirka 3 timmar *).

* Det visar ungefärlig tid för laddning av det laddningsbara batteriet från helt urladdat till fulladdat, vid rumstemperatur. Laddningstiden varierar beroende på återstående laddning och batteriets kondition.

• Du kan inte ladda när [;]*1 eller [=]*2 visas.

Ladda batteriet vid temperaturer från 5 °C till 35 °C.

*1 [;]: När omgivningstemperaturen är låg.

*2 [=]: När omgivningstemperaturen är hög.

• När användningstiden har förkortas betydligt, även efter att batteriet har fulladdats, ska du byta ut det mot ett nytt.

• Se till att trycka in USB-kontakten hela vägen in. I annat fall fungerar eventuellt inte diktafonen på rätt sätt.

• Använt alltid den medföljande dedikerade kabeln för USB-anslutningen. Om du använder en kabel från någon annan tillverkare kan det orsaka problem. Använd inte heller denna dedikerade kabel till produkter från någon annan tillverkare.

Strömförsörjning

St m rs ö rjn in g

(27)

27 1

SV

St m rs ö rjn in g

Varningar gällande de laddningsbara batterierna

Läs följande beskrivningar noga om du använder litiumjonbatteriet (LI-50B).

Urladdning:

Laddningsbara batterier laddas ur när de inte används. Ladda dem regelbundet före användning.

Användningstemperatur:

De laddningsbara batterierna är kemiska produkter. De laddningsbara batteriernas effektivitet kan variera även om de används inom rekommenderat temperaturintervall.

Detta är en naturlig egenskap för sådana produkter.

Rekommenderat temperaturområde:

Vid användning:

0°C – 42°C Laddning:

5 °C – 35 °C

Förvaring under längre tid:

–20 °C – 30 °C

Strömförsörjning

Användning av det laddningsbara batteriet utanför det angivna temperaturområdet kan leda till minskad effektivitet och kortare batterilivslängd. Förhindra batteriläckage eller rost genom att ta ut det laddningsbara batteriet från produkter som inte ska användas under en längre tid och förvara dem separat.

Batteriindikator

Batteriindikatorn på displayen ändras när batteriet förlorar ström.

k { l { m

• När [m]visas på displayen ska du snarast möjligt ladda batteriet. När batteriet är för svagt visas [n] och [Battery Low]

på displayen och diktafonen stängs av.

• Under laddning ändras batteriindikatorn hela tiden och visar inte den faktiska återstående batteriladdningen.

Obs!

• Denna diktafon är utformad för att ladda batterier fullständigt, oberoende av deras laddningsnivå. För bästa resultat när du använder nya laddningsbara batterier eller batterier som inte har använts under en längre tid (mer än en månad), rekommenderar vi att batterierna laddas upp och laddas ur fullständigt 2 till 3 gånger.

• Följ alltid lokala lagar och bestämmelser när laddningsbara batterier kasseras.

Kontakta ditt lokala återvinningscenter och fråga om gällande kasseringsmetoder.

• Om litiumjonbatterier inte är helt urladdade ska du skydda dem mot kortslutning (genom att t.ex. tejpa för kontakterna) innan de kasseras.

För kunder i Tyskland:

Olympus har ett kontrakt med GRS (Joint Battery Disposal Association) i Tyskland för att försäkra miljöriktig kassering.

(28)

28 1

SV

St m rs ö rjn in g

• LED-indikatorn tänds och därefter slås strömmen på och displayen visar Olympus-logotypen.

• När hemskärmen visas kan du styra diktafonen. Hemskärmen visas efter att [Please Wait] visats på skärmen.

Slå på strömmen

Medan diktafonen är avstängd, skjuter du POWER/HOLD- omkopplaren i pilens riktning under 2 sekunder eller mer.

Slå på/stänga av strömmen

När portastudion inte används ska du stänga av den för att spara batteri. Även om portastudion är avstängd, bibehålls befintliga data, lägesinställningar och klockinställningen.

Strömförsörjning

Stänga av strömmen

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren i pilens riktning under 1 sekund eller längre.

• Displayen släcks och strömmen stängs av.

Automatisk avstängning

Om diktafonen är påslagen under tio minuter eller längre (standardinställning) går diktafonen till läget för automatisk avstängning och strömmen stängs av.

Du kan ställa in tiden innan den går in i strömsparläge på [5minutes], [10minutes], [30minutes], [1hour], [2hours], [3hours]

och [Off] (+ s.79).

För att lämna läget för automatiskt avstängning slår du på strömmen igen.

(29)

29 1

SV A

Knapplås (HOLD)

Ställa portastudion i HOLD-läge

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till HOLD-läget.

Om du flyttar POWER/HOLD-omkopplaren till HOLD-läget bevaras de aktuella lägena och alla knappar och omkopplare inaktiveras. Denna funktion är användbar om diktafonen skall förvaras i en väska eller fickan. Du kan även undvika att inspelningens avbryts av misstag.

• När [Hold] visas på displayen ställs diktafonen i HOLD-läget.

Inaktivera HOLD-läget

Skjut POWER/HOLD-omkopplaren till A-läget.

Obs!

• Om du trycker på någon knapp i Hold- läget blinkar LED-indikatorn blått men ingen funktion aktiveras.

• Om HOLD aktiveras under uppspelning (inspelning), kan inga åtgärder utföras men uppspelnings- (inspelnings-) tillståndet förblir oförändrat (när uppspelningen är avslutad eller inspelningen har avbrutits på grund av att minnet är slut, stoppar den).

Knapplås (H O LD )

(30)

30 1

SV

Om du i förväg ställer in tid och datum, sparas automatiskt informationen om när filen spelades in, för varje fil. Genom att i förväg ställa in tid och datum förenklas filhanteringen.

1

Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och »day»

med en blinkande markör.

2

Tryck på knappen + eller − för att ställa in.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

När du första gången använder diktafonen efter att du köpt den eller om du slår på den efter att batterierna har varit urtagna i mer än 15 minuter vid byte etc. visas [Set Time & Date].

När »hour» blinkar, utför du inställningen från steg 1.

• Följ samma steg genom att trycka på 9 eller 0 för att välja nästa värde och tryck på + eller − för att aktivera.

• Du kan välja mellan 12- och 24-timmars visning genom att trycka på F2 (24H)-knappen när du ställer in timmar och minuter.

Exempel: 10:20 P.M 10:20 PM (Ursprunglig inställning)

22:20

• Du kan välja ordningen för »month»,

»day» och »year» genom att trycka på F2 (M/D/Y)-knappen när du ställer in dem.

Exempel: April 15, 2010 2010Y 4M 15D

(Ursprunglig inställning)

4M 15D 2010Y

15D 4M 2010Y

3

Tryck `OK-knappen för slutföra inställningen.

• Klockan startar från det inställda datumet och tiden. Tryck på

`OK -knappen enligt tidssignalen.

Obs!

• Om du trycker på `OK-knappen under inställning, sparar diktafonen de alternativ som ställdes in upp till den punkten.

• Efter inställning hörs ett meddelande som säger att du ska välja [Off] om röstguidning inte önskas och [Voice Guide]-inställningen (+ s.89) visas. Om du inte vill använda röstguidefunktionen väljer du [Off].

St ä lla in t id o ch d a tu m [ Ti m e & D a te ]

Röststyrningsfunktionen kan användas med denna inställning (+ s.118) (För DM-5).

(31)

31 1

SV

St ä lla in t id o ch d a tu m [ Ti m e & D a te ]

1

Välj [Time & Date] i [System Menu].

• Mer information om hur du anger menyinställningar finns under

»Metod för menyinställning»

(+ s. 67).

2

Tryck på knappen 9 eller 0 för att välja objekt som ska ställas in.

• Välj mellan alternativen »hour»,

»minute», »year», »month» och

»day» med en blinkande markör.

Ändra tiden och datumet

Om aktuell tid och datum inte är rätt ställer du in dem med hjälp av anvisningarna nedan.

3

Tryck på knappen + eller − för att ställa in.

Ställa in tid och datum [Time & Date]

Röststyrningsfunktionen kan användas med denna inställning (+ s.118) (För DM-5).

• Följ samma steg genom att trycka på 9 eller 0 för att välja nästa värde och tryck på + eller − för att aktivera.

4

Efter att datum och tid

har ställts in trycker du

på `OK-knappen.

(32)

32 1

SV

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

2

Vänd microSD-kortet åt rätt håll och sätt in det i kortplatsen så som visas i bilden.

»microSD» som anges i bruksanvisningen avser både microSD och microSDHC.

Diktafonen kan användas med microSD- kort som köps separat samt det inbyggda minnet.

Sätta i ett microSD-kort

1

Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet.

• Håll microSD-kortet rakt när det förs in.

• Om microSD-kortet förs in åt fel håll eller med en vinkel kan kontaktområdet skadas eller microSD-kortet fastna.

• Om microSD-kortet inte förs in hela vägen kan data inte skrivas på microSD-kortet.

3

Stäng luckan till minneskortet ordentligt.

• När du sätter i microSD-kortet visas fönstret för byte av inspelningsmedia.

4

Om du ska spela in på ett microSD-kort, trycker du på knappen + eller − och väljer [Yes].

5

Tryck `OK-knappen för slutföra inställningen.

Obs!

• Du kan växla så att inspelningen görs på internminnet (+ s.78).

• I vissa fall kan diktafonen inte känna igen microSD-kort som har formaterats (initierats) av en annan enhet, t.ex. en dator. Se till att formatera korten med diktafonen före användning (+ s.99).

tt a i o ch t a u t e tt m ic ro SD -m in n e sk o rt

(33)

33 1

SV

tt a i o ch t a u t e tt m ic ro SD -m in n e sk o rt

Mata ut ett microSD-kort

1

Medan diktafonen är stoppad, öppnar du luckan till minneskortet.

2

Tryck in microSD-kortet så att det frigörs och låt det matas ut delvis.

• microSD-minneskortet sticker nu ut från kortplatsen och kan tas bort.

• När [MemorySelect] är inställt på [microSD Card], visas [Built-in Memory Selected].

3

Stäng luckan till minneskortet ordentligt.

Sätta i och ta ut ett microSD-minneskort

Obs!

• Om du släpper fingertrycket snabbt efter att microSD-kortet har tryckts in kan det få kortet att matas ut med kraft från kortplatsen.

• Beroende tillverkare eller typ av microSD- kort kan det hända att vissa microSD- kort inte känns igen på rätt sätt pga.

inkompatibilitetsproblem med diktafonen.

• Läs alltid instruktionerna som medföljer microSD-kortet innan du använder det.

• Om microSD-kortet inte kan identifieras tar du bort det och sätter tillbaka det igen för att se om diktafonen kan identifiera det.

• Prestandan för microSD-kort minskar när man skriver och raderar upprepade gånger. I detta fall formaterar du microSD- kortet (+ s.99).

• Det finns ingen garanti för att alla microSD-kort fungerar med diktafonen.

• Se Olympus supporthemsida för en lista över de microSD-kort som bekräftats fungera enligt Olympus standarder.

http://olympus-imaging.com/

Även om bekräftade SD-korttillverkare visas på Olympus hemsida kan Olympus inte garantera kompatibiliteten.

Dessutom kan det hända att support pga.

förändrade kortspecifikationer inte längre är tillgänglig.

(34)

34 1

SV

Om mapparna

Du kan spela in på internminnet eller på ett microSD-kort. Oavsett vilket inspelningsmedia som används separeras röstfiler, musikfiler och innehållsfiler i olika mappar som organiseras i ett trädliknande struktur.

Om mappar för röstinspelningar

[Folder A] – [Folder E] i [Recorder]-mappen är mapparna för röstinspelningar.

När du ska spela in med diktafonen, väljer du en av de fem mapparna och spelar därefter in.

Obs!

• Filer eller mappar under [Recorder]-mappen visas inte på diktafonen.

Varje mapp kan lagra upp till 999 filer.

Mappar för röstinspelning

Mapplista

VOC_100201-0001.wav VOC_100201-0002.mp3 VOC_100201-0003.wav VOC_100201-0004.wma

Fillista

Mapp Fil

Portastudio

Mapp A

Mapp B

Mapp C

Mapp D

Mapp E

Filnamn skapas automatiskt för filer som spelats in med portastudion.

1 Användar-ID:

Användarnamnet som har ställts in på den digitala diktafonen. Användar-ID kan ändras i Olympus Sonority.

2 Inspelningsdatum:

Inspelningsdatum visas med hjälp av sex siffror.

Exempel: den 1:a februari 2010 visas som »100201».

3 Filnummer:

Ett serienummer som automatiskt tilldelas av en digital diktafon.

4 Filnamnstillägg:

Detta är filnamnstilläggen för inspelningsformat när du spelar in med denna enhet.

• Linjärt PCM-format: .wav

• MP3-format: .mp3

• WMA-format: .wma

Om mapparna

(35)

35 1

SV

Tredje nivån

Om mapparna

Om mapparna

Om mappen för musikuppspelning

När du överför musikfiler till enheten med hjälp av Windows Media Player, skapas automatisk en mapp i [Music]-mappen som har en struktur med de olika nivåer, vilket visas i bilden nedan.

• Det går att lagra totalt 999 filer och mappar i varje mapp i [Music]-mappen.

• Upp till 8 000 (6 000*) låtar kan överföras till [Music]-mappen.

• Upp till 1 000 (100*) spellistor kan överföras till [Music]-mappen.

* För DM-5

Filsökning utförs till den fjärde nivån.

Music Artist

Artist

Artist

Artist

Album

Album

Album

Album

Mapp

Fil

Filsökning Artistlista Albumlista Fillista

Mappkonfigurationsbild

Skärmvisningsexempel

Första nivån Andra nivån Tredje nivån

References

Related documents

[r]

Morgan Ängelfors Skiljebo SK 6 Mathias Bark Surahammar FK 1 Robin Stigevik Ramnäs IF 5 Henrik Karlsson Skiljebo SK 4 Mattias Johansson Munktorp BK 1 Alfredo Jonsson Köpings FF 4

Denna produkt kan användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer vars fysiska, sensoriska eller mentala förmågor inte är helt utvecklade eller som saknar erfarenhet

Hugo Pettersson [Carlton] 10 Sara Werner [Eskilstuna BMK] 7 Johan Olowsson [Örebro] 8 Cecilia Alexandersson [Örebro] 6 Marcus Jansson [Eskilstuna BMK] 7 Niloofar

[r]

Använd Microphone DM30 som lärarenhet för att överföra lärarens röst mixat med ljudet från en annan enhet i systemet, direkt till eleverna!. Använd en enhet som är konfigurerad

Antal

Arvika Simsällskap Blå Sim- och Hoppklubb Bollnäs Simsällskap Borlänge Simsällskap Bålsta Simklubb Deje Simsällskap Eskilstuna Simklubb Fagersta Simklubb Falu Simsällskap