SDI1Y, Dietistprogrammet, 180 hp

Full text

(1)

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29

SDI1Y , Dietistprogrammet , 180 hp

SDI1Y , Dietetics Programme , 180 hp

Anmälningskod: P7160 Starttermin: V18 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal: 26 Antagningstal: 30

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Hälsa och sjukvård, Kostvetenskap, Samhälls- och beteendevetenskap Examensord: Dietistexamen

Fritextord: dietist nutritionsbehandling hälsa näringslära dietetik kost mat näringsbehov matlagning kostrådgivning kostbehandling nutrition kostvetenskap kostsociologi livsmedelshygien

Intresseområden: Hälsa - Vård - Läkemedel Människors beteende - Etik - Religion Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå)

Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Behörighet, engelska

Mathematics 2a/2b/2c, Science Studies 2, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Science Studies B, Civics A

Urval

Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %)

Urval, engelska

Final school grades (67 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (33 %)

(2)

Kortfattad beskrivning

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående? Dietistprogrammet i Uppsala ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården.

Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum.

Du får möjlighet till att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och fysiologi samt beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till exempelvis kulturella, sociala, sensoriska och ekonomiska aspekter. Du utvecklar din förmåga att föreslå och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling vid till exempel fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjukdom, skador eller åldrande.

Dietistprogrammet leder till en dietistexamen.

Karriär: Inom hälso- och sjukvården ansvarar dietisten för kostbehandling och rådgivning till patienter och anhöriga. Många dietister arbetar med information och utbildning till allmänheten och till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Du kan också välja att studera vidare vid något av masterprogrammen som ges vid universitetet.

Studieort: Uppsala Starttermin: våren 2018

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Vill du som dietist hjälpa friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående? Dietistprogrammet ger dig kunskaper som används främst inom hälso- och sjukvården, där dietisten har ansvar för kostbehandling och rådgivning till patienter och anhöriga. Många dietister arbetar med information och utbildning till allmänheten och till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, skolan, livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Som dietist hjälper du friska och sjuka människor med frågor om mat och näringsbehov i relation till hälsa och välmående. Programmet sätter människan, maten, näringen och hälsan i centrum. Du får möjlighet till att

(3)

utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och fysiologi samt beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Arbetet innebär att kunna anpassa mat och måltider med hänsyn till exempelvis kulturella, sociala, sensoriska och ekonomiska aspekter. Du utvecklar din förmåga att föreslå och motivera lämplig kost- och nutritionsbehandling vid till exempel fysisk aktivitet, graviditet, amning, sjukdom, skador eller åldrande.

About the programme

Text saknas

Examen

Utbildningen leder till en dietistexamen vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång och du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och

gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment variera mellan kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma.

Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Dietistprogrammet är en treårig yrkesutbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp) och ska ge dig möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter inom kostvetenskap, dietetik och beteendevetenskap som krävs för ett självständigt och utvecklande arbete som dietist. Programmet har en fast studiegång med fördjupning i

huvudämnet kostvetenskap.

(4)

Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Du får utveckla förmågan att välja, utvärdera och planera mat och måltider som rätt komponerade, tillagade och serverade ger förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Andra delen av Kostvetenskap B introducerar ämnet dietetik där grunderna i nutritionsbehandlingsprocessen, inklusive nutritionsstatusbedömning och journaldokumentation, övas och dietistyrkesrollen inom hälso- och sjukvårdens organisation behandlas.

Kostvetenskap C fördjupar kunskapen om kostvanor och deras utveckling i olika kulturer och samhällen, samt vetenskapliga metoder användbara inom kostvetenskapens område. Målet är att utveckla en självständig förmåga i att kritiskt analysera problem och finna lösningar som har med näring, maten eller måltiden att göra. Under de fortsatta studierna i grundläggande medicinsk fysiologi, dietetik och klinisk nutrition ska du utveckla din förmåga att, utifrån symtomen eller sjukdomen och bedömning av aktuellt näringsstatus, identifiera nutritionsrelaterade problem och föreslå adekvat kost- och nutritionsbehandling. Kurserna i dietetik och klinisk nutrition börjar med grunderna i kost- och nutritionsbehandling vid vanliga folksjukdomar.

Du studerar därefter barns och ungdomars normala utveckling och näringsbehov samt sjukdomar som påverkar deras näringsstatus och energibehov. Vidare läser du om åldrandet, åldrandets sjukdomar och matens roll vid omvårdnad.

Därefter sker fördjupning mot olika medicinska specialiteter som till exempel diabetes mellitus, njur-, led- och blodsjukdomar, mag- och tarmkanalens sjukdomar samt cancer och olika former av nutritionsterapier.

Kostvetenskap, dietetik och klinisk nutrition kompletterar du med studier i psykologi. Kurserna tränar dina färdigheter i samtalsmetodik, utvecklae din förmåga till ett professionellt förhållningssätt och ökar förståelsen för människors beteende i relation till mat. Sista terminen ger dig tillfälle att möta verkligheten i kursen

verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, tio veckors praktik under handledning av legitimerad dietist. Kursen ger träning i förmågan att samverka med andra yrkesgrupper och att självständigt redogöra för och diskutera kring behandlingsåtgärder och resultat.

Vidare sker ytterligare fördjupning i vetenskaplig metod och teori när du genomför ditt avslutande självständiga examensarbete inom kostvetenskap. Detta ger dig en grund för att i kommande yrkesliv arbeta utifrån

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Programmet har en fast studiegång:

Termin 1

Kostvetenskap A: Näringslära, 30 hp

Termin 2

Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap, 15 hp; Dietetikens grunder, 15 hp Termin 3

Dietetik och folkhälsa, 15 hp

Grundläggande medicinsk fysiologi, 15 hp

(5)

Termin 4

Psykologi för dietister AI, 15 hp

Dietetik och klinisk nutrition I: Pediatrik och geriatrik, 15 hp Termin 5

Kostvetenskap C: Kostsociologi, 7,5 hp

Kostvetenskap C: Vetenskapliga metoder, 7,5 hp

Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom, 7,5 hp Dietetik och klinisk nutrition III: Svåra sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning i dietetik, 15 hp Examensarbete C 15, hp

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Dietister arbetar inom sluten och öppen sjukvård samt inom förebyggande hälsovård.

Som dietist kan du även arbeta med allmän kost- och hälsoupplysning, med information eller utvecklingsarbete inom livsmedels- och läkemedelsindustrin med kostundersökningar, undervisning och forskning.

Du kan också välja att studera vidare vid något av de masterprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap. Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

(6)

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Susanne Engman Telefon: 018-471 23 10 Fax: 018-471 22 61

E-post: susanne.engman@ikv.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

Länknamn: Dietisternas riksförbund Webbadress: www.drf.nu

Webbadress, engelska

Text saknas

Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29

SKV1K , Kostvetarprogram , 180 hp

SKV1K , Bachelor Programme in Foodservice and Nutrition , 180 hp

Anmälningskod: P2150 Starttermin: H17 Programtakt: 100%

Studieort: Uppsala

Undervisningsform: Normal Studietid: Dagtid

Studienivå (antagning.se): Nybörjarprogram Språk: Svenska

Om annat ansökningsdatum:

Finansieringsform:

Planeringstal: 30 Antagningstal: 35

Internationell master: Nej Uppdragsutbildning: Nej Utbytesstudenter: Nej

Ämnesord: Ekonomi, Företagsekonomi, Kostvetenskap, Livsmedelsvetenskap, Samhälls- och beteendevetenskap Examensord: Kandidatexamen

Fritextord: kostvetare kost hälsa företagsekonomi måltidsservice storhushåll produktutvecklare näringslära livsmedelskunskap sensorik livsmedel livsmedelshygien matlagning storkök kostvanor

Intresseområden: Ekonomi - Företagande - Ledarskap Hälsa - Vård - Läkemedel Samhälle - Politik - Juridik

(7)

Studieavgiftsklass: Humsam klass 1 (grundnivå) Studieavgift, första betalning: 45000 SEK Studieavgift, totalt: 270000 SEK

Behörighet

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14) alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)

Behörighet, engelska

Mathematics 2a/2b/2c, Science Studies 2, Civics 1b/1a1+1a2, or Mathematics B, Science Studies B, Civics A

Urval

Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Urval, engelska

Final school grades (60 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40 %)

Kortfattad beskrivning

Det stora intresset för hälsosam mat som också är god är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en av dagens måltider utanför hemmet så det behövs en gedigen kompetens inom området. Som kostvetare är det du som har kunskap om hur du väljer och planerar mat och måltider som är korrekt sammansatta och ger förutsättningar för ett friskare liv och bra omvårdnad.

Kostvetarprogrammet i Uppsala förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice. Du studerar näringslära, kemi, mikrobiologi, livsmedelshygien, sensorik, livsmedelskunskap, kostsociologi samt matlagnings- och produktionstekniker. Även företagsekonomi ingår i studierna.

Kostvetarprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Karriär: Kostprogrammets målsättning är att förbereda dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice. Det kan vara som kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef inom storhushåll eller med produktutveckling, information eller utbildning inom livsmedelsindustri och handel.

Som kostvetare kan du också arbeta med kost- och hälsoupplysning, information och undervisning samt forskning.

Du kan också välja att studera vidare efter programmet.

Studieort: Uppsala Starttermin: hösten 2017

(8)

Kortfattad beskrivning, engelska

Text saknas

Ingress

Det stora intresset för smaklig och hälsosam mat är utmaningen för alla som arbetar med utveckling och produktion av mat och måltider, såväl inom offentlig måltidsverksamhet som inom industri och handel. Varje dag äter en majoritet av Sveriges befolkning minst en av dagens måltider utanför hemmet och det behövs gedigen kostkompetens och profession inom området för att handha detta. Kostvetarprogrammet förbereder dig för många olika uppgifter inom framtidens måltidsservice.

Introduction

Text saknas

Övrigt

Text saknas

More

Text saknas

Om programmet

Kostvetarprogrammet i Uppsala är en treårig utbildning som omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Kostvetarprogrammet har som målsättning att förbereda för många olika uppgifter inom framtidens

måltidsservice. Det kan vara som kostchef eller med andra administrativa uppgifter inom offentlig eller privat måltidsverksamhet. Andra arbetsområden är operativ chef inom storhushåll eller med

produktutveckling/information/utbildning inom livsmedelsindustri och handel.

About the programme

Text saknas

Examen

Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen med kostvetenskap som huvudområde och företagsekonomi som biområde.

Degree

Text saknas

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen ges på dagtid och studierna motsvarar heltid. Programmet har en fast studiegång (förutom termin 5) och du läser en kurs i taget.

Undervisningsformerna varierar och består av föreläsningar/lektioner, laborationer, seminarier och

(9)

gruppdiskussioner/-arbete. En stor del av undervisningen kräver aktiv närvaro, men omfattningen av obligatoriska moment varierar mellan olika kurser. Vanligtvis är minst en dag per vecka schemafri.

Examination sker skriftligt och/eller muntligt, främst i form av tentamen, rapporter och redovisningar.

Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska och svenska. Litteratur på andra nordiska språk kan förekomma.

Undervisnings- och examinationsspråket är svenska, men enstaka redovisningar och föreläsningar kan komma att genomföras på engelska.

Under kursen verksamhetsförlagd utbildning är samtliga dagar schemalagda och du får räkna med att fullgöra studierna på annan ort än i Uppsala.

Instruction

Text saknas

Studera utomlands

Text saknas

Upplägg

Termin 1 och 2

Kurserna Kostvetenskap A och B. Kostvetenskap A och B omfattar näringslära, kemi, mikrobiologi, sensorik, livsmedelsvetenskap och matlagningsteknik. Du utvecklar din förmåga att välja, utvärdera och planera mat och måltider som är komponerade, tillagade och serverade för att ge förutsättningar för ett friskare liv och en god omvårdnad.

Termin 3

Studier i Företagsekonomi A. Kursen ska ge förutsättningar att förvärva kunskaper och förståelse för företagsekonomiska problemställningar, modeller, metoder och teknikers förtjänster och begränsningar.

Termin 4

Kurserna Dietetik och folkhälsa samt Måltidsservice. Kursen i Dietetik och folkhälsa fördjupar dina kunskaper i dietetik, kostens betydelse för folkhälsan samt hur folkhälsoarbete kan bedrivas i samhället.

Kursen samläses med Dietistprogrammet vid Uppsala universitet. Kursen i måltidsservice behandlar hur väl- smakande och målgruppsanpassad mat planeras, produceras och serveras inom offentlig och privat sektor.

Kostvetenskap C fördjupar kunskapen om kostvanor och deras utveckling i samhället samt vetenskapliga metoder, användbara inom kostvetenskapens område. Målet är att utveckla en självständig förmåga i att kritiskt analysera problem och finna lösningar som har med näring, maten eller måltiden att göra.

Termin 5

En valbar termin.

Termin 6

Du fördjupar dina kunskaper om matvanor i relation till kultur och samhälle. Du avslutar med ett examensarbete i kostvetenskap.

(10)

Content

Text saknas

Kurser inom programmet

Kostvetenskap A, 30 hägskolepoäng (hp) Kostvetenskap B, 30 hp

Företagsekonomi A, 30 hp Dietetik och folkhälsa, 15 hp Måltidsservice, 15 hp Valbara kurser, 30 hp Kostvetenskap C, 30 hp

Termin fem är en valbar termin och fyra olika alternativ finns. I tre av alternativen utgör den första kursen en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom privat eller offentlig måltidsservice eller närliggande område.

Följande valmöjligheter finns för termin fem:

Alt 1

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Sensorisk analysteknik och produktutveckling, 15 hp

Alt 2

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Arbete och organisation, 15 hp

Alt 3

Verksamhetsförlagd utbildning för kostvetare, 15 hp och

Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Alt 4

Ekonomi- och verksamhetsstyrning. 15 hp och

Marknadsföring och organisation II, 15 hp

Under termin sex fördjupar du dina kunskaper om matvanor i relation till kultur och samhälle. Vidare sker ytter- ligare fördjupning i vetenskapliga metoder och teorier i kursen vetenskapliga metoder samt i ditt avslutande examensarbete i kostvetenskap.

Courses within the programme

Text saknas

Karriär

Kostvetarprogrammet ger dig arbetsmöjligheter på den expanderande marknaden som ätandet utanför hemmet utgör.

(11)

Utbildningen förbereder dig för arbete med att leda och utveckla måltidsservice. Det kan vara i den traditionella yrkesrollen som chef inom olika former av måltidsverksamheter, i såväl offentlig som privat regi. Andra

arbetsområden är livsmedelsindustrin och handeln eller olika former av provkök.

Som kostvetare kan du också arbeta med kost- och hälsoupplysning, information och undervisning samt forskning.

Du kan också välja att studera vidare vid några av de mastersprogram som ges vid universitetet. Du kan till exempel läsa Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning Kostvetenskap vid Uppsala universitet.

Det finns också möjlighet att läsa fristående kurser i kostvetenskap på avancerad nivå.

Career

Text saknas

Ev. anmärkning till anmälan

Text saknas

Comments to application, if any

Text saknas

Uppgifter för distanskurser

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen)

Text saknas

Adress (om annan än i universitetskatalogen), engelska

Text saknas

Kontakt

Namn: Susanne Engman Telefon: 018-471 23 10 Fax: 018-471 22 61

E-post: susanne.engman@ikv.uu.se

Kontakt, engelska

Text saknas

Webbadress

(12)

Text saknas

Webbadress, engelska

Text saknas

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :