Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Full text

(1)

Manual

Transponder Modell 2006

981001800 ver. 03 01-06-2009

SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK – 9300 Sæby

(2)
(3)

Innehållsförteckning

1. Introduktion...10

2. Användning av dator ...13

2.1 Standard dator ...13

3. Omfattning...14

3.1 Foderberäkning ...14

3.2 Utfodring ...14

3.3 Parametrar för suggans genomgång i stationen:...15

3.3.1 Normal ingång i stationen ...15

3.3.2 Normal utgång från stationen...15

3.3.3 Normal utgång från stationen, om suggan skall separeras ifrån...15

3.4 Aktivitetsbild ...15

3.5 Utskrifter...15

3.6 Driftsstörningar ...16

4. Foderstationer...17

4.1 Typ 6, 7 - Brunstdetektor ...18

4.1.1 Tid samma besök...18

4.1.2 Index nytt besök...18

4.1.3 Stigningstakt...18

4.1.4 Reduktionstakt ...19

4.1.5 Max index...19

4.1.6 Alarm index ...19

4.1.7 Separations nr...19

4.1.8 Typ nr...19

4.1.9 Hj/dag...20

4.1.10 Vätska L/Mj ...20

4.1.11 Start period...20

4.1.12 Antal utfodring...20

4.1.13 Paus utfodring...20

4.1.14 Paus ranson...20

4.1.15 VT1 sek...20

4.1.16 VT2 sek...21

4.1.17 Mj/kg:...21

4.1.18 Ranson gram:...21

4.1.19 Vätska L/min: ...21

4.1.20 Anläggning nr...21

4.2 Typ 4, 14, 24, 34, 3, 13 ,23, 33 - Transponderstationer ...21

4.2.1 Rec.1 (Rec.2 vid 2 foder): ...22

4.2.2 Foderpaus...22

4.2.3 Mj/kg:...22

4.2.4 Ranson gram:...23

4.2.5 Vätska L/min: ...23

4.2.6 Förb.kg och Förb.Mj:...23

(4)

4.3.1 Max. Portion/g...25

4.3.2 VT1 sek...25

4.3.3 VT2 sek...25

4.3.4 VT 3 sek...25

4.3.5 Krubba stängd...25

4.3.6 Paus foder slut ...25

4.3.7 Ingångsgrind öppen ...25

4.3.8 Paus krubba ej stängd ...26

4.3.9 Sugga återutfodring...26

4.3.10 Inaktiverat min...26

4.3.11 Sep. Grind stängd ...26

4.3.12 Stall system nr...26

4.3.13 Max. separation...26

4.3.14 Separation typ...26

4.3.15 Krubba typ (doseringstyp)...27

4.3.16 Ingångsgrind typ...27

4.3.17 Stäng hastighet ...27

4.3.18 Fel 04 Sugga> 1 ALARM ...27

4.3.19 Fel 05 Sugga ej ute ALARM...27

4.3.20 Max kg, Aktuell kg, Start kg, Förb./min, Avstånd (L1), Anläggn. nr...27

5. Foderplaner / kurvor...28

5.1 Typ ...28

5.1.1 Välj foderplan: ...28

5.1.2 Användes inte: ...28

5.1.3 Foderplan TORRfoder / BLÖTfoder:...29

5.1.4 % av kurva ...29

5.1.5 Start period...29

5.1.6 Max % utf. ...29

5.1.7 Max % överfört...29

5.1.8 Paus portion...29

5.1.9 Max. portion/g ...30

5.1.10 Uppdatera foderplan ...30

5.1.11 Start CykDg...30

5.2 Foderkurv SUGGOR BLÖT/TORR: ...31

5.2.1 Fp...31

5.2.2 Cyk.Dg ...31

5.2.3 Mj1/d och Mj2/d...31

5.2.4 L1/Mj L2/Mj...31

5.2.5 Inknappning av foderkurven...32

5.3 Foderplan Manuell ...33

5.4 2 recept på samma station ...33

6. Suggdata ...35

6.1 Suggnr. ...35

6.2 CykDg ...35

6.3 Mj/dag ...35

6.4 RestMj ...36

6.5 Av%...36

6.6 Fp ...36

6.7 Bru ...36

(5)

6.8 U 36

6.9 MjTot ...36

6.10 Transp.nr. ...36

6.11 Sys. ...36

6.12 St ...37

6.13 Inknappat transp.nr. ...37

6.14 Avregistrera transp.nr ...37

6.15 Sök efter transp.nr...37

6.16 Sista besök...37

6.17 Upprätta SUGGnr...38

6.18 Rätta Suggnr ...38

6.19 Ta bort SUGGnr ...38

7. Separation ...39

7.1 Färgmärkning...39

7.2 Grindseparation ...39

7.3 Definiera separation: ...40

7.3.1 Snr...40

7.3.2 Cyk.dag...40

7.3.3 UDg...41

7.3.4 1 2 3 L V...41

8. Vitamindosering:...42

8.1.1 UDg...42

9. Aktivitetsbild ...43

9.1 SuggNr. Mj/dag Rest Mj Trans.nr ...43

9.2 Station tom ...43

9.3 ALARM ##...43

9.4 Station tom PAUS ...43

9.5 Station ej definierat ...43

10. Utskrifter ...44

10.1 Sorteringsordning. ...44

10.2 Stallsystem...44

10.3 Data på listorna...45

10.4 Restfoderlistor ...45

10.5 Cykel ...45

10.6 Separation ...46

10.7 Stationsrörelser ...47

11. Servicebilder ...48

(6)

11.1.2 % Färgmärkning...48

11.1.3 Alarmutg. på station ...48

11.1.4 Tid för dygnskift...49

11.1.5 Språk...49

11.1.6 Anläggning ...49

11.2 Justera ur ...49

11.3 Justera moduler...50

12. Alarm & Återstart ...52

12.1 Funktion ...52

12.2 Avställ alarmutgång utan återstart ...52

12.3 Återstart efter alarm (AL//) ...52

13. Alarm/Info texter ...53

13.1 01 Stat. ## Fel aktiv ALARM...53

13.2 02 Stat. ## Fel separat. ALARM ...53

13.3 03 Stat. ## Fel Krubba ALARM ...53

13.4 04 Stat. ## Sugga > 1 ALARM/INFO ...53

13.5 05 Stat. ## Sugga ej ute ALARM/INFO ...53

13.6 06 Stat. ## P-Net fel ALARM ...54

13.7 08 Service ALARM ...54

13.8 10 SUGGAnr ###### ej ätit INFO ...54

13.9 11 SUGGnr ###### Mj/dag 0 INFO...54

13.10 12 SUGGnr ###### Auto reg. INFO ...54

13.11 13 SUGGnr ###### Fel FP INFO ...54

13.12 14 SUGGnr ###### Ej sep. INFO ...54

13.13 15 Trp. ########## Ej SUGGA INFO...54

13.14 16 SUGGnr ######## Möjlig bru. INFO...54

13.15 17 Stat ## Inventar . ALARM ...54

13.16 20 Foderplan ## ej OK INFO ...55

13.17 21 Stat. ## fel L/min INFO ...55

13.18 22 Stat ## sep. låst INFO ...55

13.19 23 Stall ## max. sep. INFO ...55

13.20 30 Stat. ## fel Mj/kg ALARM...55

13.21 31 Stat. ## fel ranson ALARM...55

13.22 32 Stat. ## fel VT1-2 ALARM ...55

13.23 33 Stat. ## Ej foder ALARM...55

13.24 34 Silo ## Alarmgräns INFO ...56

13.25 35 Strömavbrott i ### min. INFO ...56

13.26 36 Stat. ## Lokal P-Net ALARM ...56

14. Automatisk uppfyllning av foderstationer. ...57

(7)

14.1 Funktion på anläggning med blötfoder. ...57

14.2 Funktion på anläggning med torrfoder...57

14.3 Systemdata för automatisk uppfyllning ...58

14.3.1 Max kg...58

14.3.2 Aktuell kg...58

14.3.3 Start kg...58

14.3.4 Förb./min...58

14.3.5 Avstånd ...59

14.3.6 Anläggn nr...59

14.4 Definiering av transportanläggning i förbindelse med torrfoder. ...59

14.4.1 Silo innehåll...60

14.4.2 Innehåll...60

14.4.3 Gräns ...60

14.5 Definering av transportanläggningen...60

14.5.1 Anläggning ...60

14.5.2 K.tid...60

14.5.3 Kg/min...60

14.5.4 M/min ...60

14.5.5 Silo innehåll...60

14.5.6 Innehåll...61

14.5.7 Gräns ...61

15. PC-kommunikation ...62

15.1 AgroSoft WinSvin ...62

16. Öronmärke/Transponder...63

16.1 Isättning av öronmärke i suggans

högra öra

...63

16.2 Placering av öronmärke ...64

16.3 Underhåll ...64

17. Manuell användning av transponderstationer ...65

17.1 Knappar för Stopp och Start...66

17.2 Knapparna 0, 1, 2, 3, 4 og 5...66

17.3 Knappar för färgmärkning ...67

17.4 Knapp för vitamindosering ...67

17.5 Knapp för separationsgrind...67

17.6 Knapp för att öppna och stänga tråget...67

17.7 Knapp för öppning av ingångsgrind...68

17.8 Knapp för ljus över stationen ...68

17.9 Indikator för öronmärke ...68

17.10 Knapparna +0, +1, +2,och +3 ...69

17.11 Knapp för X ...69

17.12 Knappar speciellt för torrfoder...70

(8)

18.1 Inredningsgrindsensor...72

18.2 Träningsprogram nr. 1 ...72

18.3 Träningsprogram nr. 2 ...73

18.4 Träningsmetod...75

19. Oljesmörjning och Lufttryck ...76

19.1 Installation...76

19.2 Uppfyllning av behållare ...76

19.3 Oljetyp ...76

19.4 Justering av oljeflöde...77

19.5 Rekomenderat oljeflöde ...78

19.6 Underhåll ...78

19.7 Inställning av lufttryck ...78

20. Service ...79

20.1 Service ...79

20.1.1 Fotosensorer...79

20.1.2 Induktiva sensorer...79

20.1.3 Efterspänning av bultar ...79

20.1.4 Rengöring...80

20.1.5 Kontroll av portioner...80

20.1.6 Serviceöversyn på hela anläggningen ...80

20.2 Felsökning...80

21. Välj värden för stationsuppsättning - torrfoder ...81

21.1 Foderpaus ...81

21.2 Mj/kg ...81

21.3 Ranson gram...81

21.4 Vätska L/min: ...81

21.5 VT1 sek. ...81

21.6 VT3 sek. ...81

21.7 Krubba stängd ...82

21.8 Paus foder slut...82

21.9 Ingångsgrind öppen: ...82

21.10 Paus krubba ej stängd ...82

21.11 Sugga återutfodras...82

21.12 Sep.grind stängd ...82

21.13 Separationstyp...82

21.14 Stängd hastighet: ...82

21.15 Fel 04 Sugga > 1: ...82

21.16 Fel 05 Sugga ej ute: ...82

22. Välj värden för stationsuppsättning – blötfoder. ...83

(9)

22.1 Foderpaus ...83

22.2 Mj/kg ...83

22.3 Ranson gram...83

22.4 VT1 sek. ...83

22.5 VT2 sek. ...83

22.6 VT3 sek. ...83

22.7 Krubba stängd ...84

22.8 Paus foder slut...84

22.9 Ingångsgrind öppen: ...84

22.10 Paus krubba ej stängd ...84

22.11 Sugga återutfodras...84

22.12 Sep.grind stängd ...84

22.13 Separationstyp...84

22.14 Stängd hastighet: ...84

22.15 Fel 04 Sugga > 1: ...84

22.16 Fel 05 Sugga ej ute: ...84

23. Välj värdet för uppsättning – Brunstdetektor. ...85

(10)

1. Introduktion

Fig. 1: Transponderstation

För att få fullt utbyte av vår nya SKIOLD Transponder Fodringsanläggning, bör du läsa denna manual grundigt.

Manualen är uppdelad i avsnitt, som beskriver de enskilda funktionerna i transponder foderanläggningens detaljer.

Först beskrivs själva anläggningens verksamhetsområde. Det är viktigt att ha förståelse för omfattningen i anläggningen, så att du själv snabbt kan lösa ev. driftsstörningar. Dessutom underlättar det också förståelsen i följande avsnitt.

De efterföljande avsnitten beskriver, hur skärmbilderna är uppbyggda, och vilka data som är nödvändiga för transponder foderanläggningens funktion. De parametrar, som är avgörande för, hur suggorna färdas i systemet beskrivs också.

(11)

VIKTIGT !

Läs i genom hela manualen innan anläggningen tas i bruk.

VIKTIGT !

Den ansvarliga ägaren/användaren av anläggningen skall sörja för att få manualen uppdaterad vid eventuella ändringar av anläggningen.

VIKTIGT !

Den ansvariga ägaren/användaren av anläggningen skall säkra sig, att ALLA, som arbetar med och vid anläggningen, har blivit bekant med innehållet i denna manual.

VIKTIGT !

Skall det användas svetsar på stationerna eller på inventarier direkt i anslutning med stationerna, skall strömmen slås av på huvudströmbrytaren till transponderanläggningen.

Om anläggningen är försedd med flera huvudbrytare, skall alla huvudbrytare slås av före det att svetsningen påbörjas.

Det skall svetsas med korta intervaller.

VIKTIGT !

En transponderanläggning finns i olika utformningar beroende på önskad kapacitet. Om inget annat anges på figurer och skisser, gäller detta för alla anläggningstyper.

VIKTIGT !

Vid ändring av anläggning krävs Skiold-A/S skriftliga tillåtelse. Skiold-A/S kan inte ta ansvar för inte godkända ändringar.

El-anslutning:

FARA !

Innan anläggningen tas i bruk SKALL det utföras en test av anläggningens funktioner som beskrivs i denna manual för att säkra, att allt är korrekt anslutet

VIKTIGT !

Vid ledningsanslutningar av de enskilda komponenterna, SKALL det användas PG- förskruvningar till genomförning av ledningarna för att skydda ledningen och för att bevara komponenternas täthet.

(12)

Vid drift:

VARNING !

Transponderstationen är märkt med röda varningsskyltar, där det är klämrisk under drift.

Skydd får ALDRIG tas bort under drift.

VIKTIGT !

Det är den dagliga skötarens ansvar, att anläggningen är korrekt inställd och data är korrekt inslagna, således är risken för oförutsedda händelser minimerad.

VIKTIGT !

Anläggningen innehåller såväl fotosensorer som induktiva sensorer.nDet är skötarens ansvar, att dessa sensorer är rena och korrekt inställda, så att anläggningen fungerar tillfredsställande. Detta SKALL kontrolleras med jämna mellanrum - se avsnittet “Service”

VIKTIGT !

Vid tvättning av stallet skall styrskåpet skyddas eller monteras bort då den annars kan ta skada. Det får inte sprutas vatten direkt på styrskåp, cylindrar och andra el- eller

pneumatik- komponenter.

Vid service:

FARA !

Huvudströmbrytare vid styrningen skall slås av vid varje service på anläggningen, som innebär kontakt med elektriska komponenter.

FARA !

Lufttillförseln skall avbrytas vid varje service på anläggningen, så att det inte kan ske olyckor med luftstyrda komponenter under service.

VIKTIGT !

Den ansvariga ägaren/användaren av anläggningen skall säkra sig, att ALLA, som arbetar med och vid anläggningen, har blivit bekant med innehållet i denna manual.

(13)

2. Användning av dator

2.1 Standard dator

Datorn har som standard inte någon display, utan styrs endast från management programmet

”PigWin” från Agrosoft. Som extra tillbehör kan man montera en display med 3 linjer av 25 tecken, samt ett tangentbord med funktions, pil och siffer knappar som visas nedan.

PC-softwaren ”Screendump” (extra tillbehör), visar det samma display på PC-skärmen, oavsett om displayenheten är monterad eller inte.

Denna manual beskriver användningen ut i från de bilder/texter, som visas på displayen / PC- skärmen, och betydelsen av de enskilda parametrarna är beskrivna i denna manual.

På de svenska anläggningarna kan de flesta parametrarna också ändras via Agrosoft PigWin.

Fig. 2: Standard transponder tangentbord för anläggning.

(14)

3. Omfattning

Alla djur, som skall utfodras i anläggningen, skall bära ett av SKIOLD A/S godkänt elektronisk öronmärke. När djuret är registrerat i foderstationen, undersöks hur mycket foder djuret skall ha innan utfodring påbörjas. Likaså undersöks det, om djuret skal separeras ut ur gruppen, om det skall färgmärkas eller ev. ha en vitamindosering.

3.1 Foderberäkning

Till varje djur är det knutet en foderplan/kurva. På foderplanen beräknar datorn ut från djurets cykeldag, hur mycket foder djuret skall ha i det kommande foderdygnet.

Om djuret i det föregående foderdygnet inte har ätit hela sin foderranson, kommer det att bli överfört mängden från föregående foderdygn, dock maximalt det antal procent av dagsransonen, som är angivet under Max % överfört i foderplanen. Detta gäller också, om suggan via toleranser eller foderplanskifte har fått för mycket foder under sista foderdygnet - så kommer detta dygn att bli reducerat till den nuvarande fodermängden

3.2 Utfodring

När ett djur går in i foderstationen, stängs ingångsgrinden och numret från det elektroniska öronmärket sändes till anläggningen, varefter följande sker:

Om djuret tidligare har varit inne, och har fått hela sin foderranson för detta foderdygn, öppnas det inte vid foderkrubban. Stationen väntar på, att djuret lämnar stationen, och ett nytt djur kommer in.

Om djuret har foder till godo och det har gått den förutbestämda tiden sedan sista besöket, öppnas det vid foderkrubban och det utfodras en portion foder. Stationen kommer att kontrollera, om djuret är i foderstationen, och fortsätter utfodringen av portioner med det fastställda tidsintervallet, tills djuret lämnar stationen eller när hon ätit upp sin ranson.

Om det är inknappat separation, färgmarkering eller vitamindosering på foderstationen, kontrollerar anläggningen om djuret uppfyller betingelserna för att utföra några av dessa uppgifter samtidigt med utfodringen.

VIKTIGT !

På de enskilda stationerna skall man vara uppmärksam på, att det är inknappat hur många gram foder, det är pr. dosering. Detta ändrar sig vid fodermedelsbyte, och det är användarens ansvar att regelbundet kontrollera detta, så att utfodringsnöjaktigheten säkras på bästa sätt.

VIKTIGT !

På de enskilda stationerna skall man vara uppmärksam på, att det är inknappat hur många Mj det är pr Kg. Foder. Detta ändrar sig vid fodermedelsskifte, och det är användarens ansvar att regelbundet säkra sig, att denna parameter är korrekt inknappat, så att utfodringsnöjaktigheten säkras på bästa sätt.

(15)

3.3 Parametrar för suggans genomgång i stationen:

3.3.1 Normal ingång i stationen

Omedelbart innanför karmen i ingångsgrinden sitter det en sensor, som läser av när suggan är på väg in i stationen. Väntetiden (stängningshastighet), från sensorn ser suggan på väg in i stationen till stängning av ingångsgrinden påbörjas, inställs således så det passar till de aktuella

förhållandena. OM stängningstiden är för lång, kommer det ofta 2 suggor i stationen pr. gång. Är den däremot för liten, kan det ske, att suggorna skräms och backar ut igen utan att äta.

3.3.2 Normal utgång från stationen

Efter en utfodring, och suggan inte skall separeras, är det efter sista foderranson en paus (Paus foder slut). I denna tid hålls tråget öppet, så suggan kan hinnan att slicka tråget rent. Efter att tråget verkligen är stängt kommer en ny paus (Ingångsgrind öppen). Det förväntas, att suggan i löpet av denna tid har tid nog till att lämna stationen utan att bli knuffad ut av nästa sugga.

3.3.3 Normal utgång från stationen, om suggan skall separeras ifrån

Separationsgrinden har blivit öppnad samtidigt med att suggan är registrerad vid tråget. Efter en utfodring, och suggan skall separeras, är det efter sista foderranson en paus (Paus foder slut). I denna tid hålls tråget öppet, så suggan kan hinna slicka rent. Efter att trågget verkligen är stängt, kommer en ny paus (Sep. Grind stängd), som är den tid stationen väntar på, att suggan kommer förbi sensorn i separationsutgången. När sensorn i separationsutgången aktiveras, stängs

separationsgrinden strax, och pausen angivet i (Ingångsgrind öppen) skall gå före ingångsgrinden igen kan öppnas och ett nytt djur kan komma in i stationen.

3.4 Aktivitetsbild

Aktivitetsbilden på displayen användes till att övervaka aktiviteten i de anslutna foderstationerna.

Om det utfodras, visas det djur som är i foderstationen. Annars visas tiden sedan sista suggan (Foder paus) eller Alarm.

Aktivitetsbilden kan likaså övervakas på PC-programmet ”Screendump”, i AgroSoft PigWin programmet, och på PDA handterminalen.

3.5 Utskrifter

För att underlätta det dagliga arbetet kan systemet göra olika utskrifter till PC-skärmen. Alla utskrifterna beställs i PigWin systemet.

Den viktigaste utskriften är restfoderlistan, som visar de djur, som inte har ätit upp i det foderdygn, som är avslutat. Denna lista skall kontrolleras varje dag.

Restfoderlistan är baserad på kontrolltalet i anläggningen (Rest energi) och tolkas så, att om suggan har mera än den inknappade mängden till godo, kommer suggan på restfoderlistan.

Därmed är det satt en bagatellgräns, och bara de suggor, som är relevanta att följa upp, kommer på restfoderlistan.

Utöver restfoderlistan finns cykellistor, separationslistor och stationslistor.

(16)

3.6 Driftsstörningar

Det finns två typer driftsstörningar, informationer och alarm.

Om det uppstår driftsstörningar, som anläggningen själv är i stånd till att hantera, visas informationen i alarmbilden för den gällande foderstation, och foderstationen kör vidare.

Om det uppstår driftsstörningar som anläggningen inte själv kan hantera, stängs ingångsgrinden permanent, och foderstationen är därmed stängd. Anläggningen visar alarmen för foderstationen i alarmbilden, tänder alarmlampan på tangentbordet (om den är monterad) och aktiverar

alarmutgången (om den är monterad).

(17)

4. Foderstationer

Fig. 3: Funktionsknapp ”foderstationer”

Anläggningen är vid leverans förberedd till det antal foderstationer som är installerat.

Om foderstation kan utfodra upp till 2 fodertyper samtidigt, med uppsummering på bägge fodertyperna av fodret Kg och Mj.

VIKTIGT !

Den ansvarliga ägare/användaren av anläggningen skall ha kunskap till de data som är inknappade på de enskilda foderstationerna (beskrivet nedan). Dessa data är bestämmande för hur själva utfodringen förlöper på de enskilda stationerna.

Det är 10 olika typer av stationer. Typen definierar, om stationen är en transponderstation eller en brunstdetektor, om det på stationen användes 1 eller 2 fodermedel (recept), om det användes blötfoder eller torrfoder, och om stationen är monterad med eller utan vitamindosering.

Typ Användning 0 Användes inte

3 SUGGOR BLÖT med 1 recept 4 SUGGOR TORRT med 1 recept 6 Brunstdetektor torrt

7 Brunstdetektor blöt

13 SUGGOR BLÖT med 2 recepter 14 SUGGOR TORRT med 2 recepter 23 SUGGOR BLÖT med 1 recept + Vitamin 24 SUGGOR TORRT med 1 recept + Vitamin 33 SUGGOR BLÖT med 2 recept + Vitamin 34 SUGGOR TORRTmed 2 recept + Vitamin

Man väljer foderstation på datorn genom att knappa in stationsnummer och därefter trycka på funktionsknappen ”foderstation” som visas i Fig. 3.

Om foderstationen inte användes sätts typ till 0. Skärmbilden på datorn ser ut som det visas i Fig.

4, och det kan inte knappas in ytterligare informationer i bilden.

┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 │

│Typ 0 Inte anv. │

│ │

(18)

4.1 Typ 6, 7 - Brunstdetektor

Stationstypen ”Brunstdetektor” (Galtdetektor) är definierat som typ 6 eller 7:

┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 │

│Typ 6 Galt det. │

│Tid samma besök 60 │

└─────────────────────────┘

│Index nytt besök 7 │

│Stigningstakt 200 │

│Reduktionstakt 10 │

│Max index 100 │

│Alarm index 75 │

│Separations nr 1 │

│Typ 0 │

└─────────────────────────┘

Fig. 5: Skärmbilden för Typ 6 och 7 Brunstdetektor.

En brunstdetektor är en enhet, som installeras upp mot en stängd galtbox. I denna enhet har suggan möjlighet för att visa intresse i kontakt med galten, och systemet kommer att beräkna den samlade tiden och besöksfrekvens för varje enskild sugga i anläggningen. Denna beräkning resulterar i ett brunstindex för varje sugga, och suggor, om brunstindex överskrider en definierad alarmgräns kommer på alarmlisten, blir färgmarkerad, och ev. Separeras ifrån.

Aktuell brunstindex på de enskilda suggorna avläses på suggkortet för de enskilda suggorna.

4.1.1 Tid samma besök

”Tid samma besök” anger, hur lång tid suggan skall vara borta från brunstdetektorn för att bli registrerat för ett nytt besök. Standard är 60 sek. Värdet är gemensamt för alla brunststationer.

4.1.2 Index nytt besök

”Index nytt besök” betyder hur stort ett värde som läggs till suggans samlade indextal för varje gång den kommer till en brunstdetektor. Standard är 10, men detta tal kan reduceras om för många suggor går i brunstalarm. Värdet är gemensamt för alla brunststationer.

4.1.3 Stigningstakt

”Stigningstakt” är en beräkningsfaktor, som anger hur den tid, som suggan tillbringar i

brunstdetektorn, hanteras. Standard är 200, men talet bör ändras, om påverkningen av suggans indextal är för liten/stor. Värdet är gemensamt för alla brunstdetektorer.

Stigningstakt Index efter 5 minuter

1 10

50 13

100 19

200 36

(19)

4.1.4 Reduktionstakt

”Reduktionstakt” anger hur suggans indextal förminskas i den tid, suggan är borta från

brunstdetektorn. Standard är 10, men om indextalen generellt är för höga ökas reduktionstakten till 11 eller 12.

Härunder är ett exempel på hur mycket indexet faller på 3 timmar utan besök (utgångspunkt index 100). Värdet är gemensamt för alla brunststationer.

Reduktionstakt Index efter 3 timmar

7 73

8 65

9 56

10 48

11 31

12 15

4.1.5 Max index

”Max index” anger det maximum, som brunstindex kan stiga till – Standard är 100. Värdet är gemensamt för alla brunststationer.

4.1.6 Alarm index

”Alarm index” – typiskt 75 – anger, när suggan färgmärks och överförs till alarmlistan (info), och ev.

märks elektronisk till separation vid nästa foderbesök. Värdet är gemensamt för alla brunststationer.

4.1.7 Separations nr.

Denna funktion möjliggör definition av en fast uppsättning, som sörjer för att en sugga, om

brunstindex är överskridit alarm index, blir separerad ifrån, nästa gång den besöker foderstationen.

Numret, som knappas in, refererar till separationsnumret ( se uppsättning av separationsparameter senare).

4.1.8 Typ nr.

Här är det möjligt att definiera om det är en passiv brunstdetektor utan utfodring av galten, eller om det är med automatisk utfodring av galten.

0 Ingen fodring av galt

3 Blöt doseringsenhet vid galt 4 Torr doseringsenhet vid galt

(20)

Om typ är 3 eller 4 utökas skärmbilderna som visas nedan:

Torr Typ = 4 Blöt Typ = 3

│Mj/dag 0,00 │ │Mj/dag 0,00 │

│Vätska L/Mj 0,00 │ │Vätska L/Mj │

│Start period 0:00 │ │Start period 0:00 │

│Antal utfodring 1 │ │Antal utfodring 1 │

│Paus utfodring 120 │ │Paus utfodring 120 │

│Paus ranson 30 │ │Paus ranson 30 │

│VT1 sek. 2,0 │ │VT1 sek. 3,0 50 │

│VT2 sek. │ │VT2 sek. 6,0 50 │

│MJ/kg. 1,0 │ │Mj/kg. 0,2 │

│Ranson gram 100 │ │Ranson gram 100 │

│Vätska L/min 0,0 │ │Vätska L/min │

│Anläggning nr. 1 │ │Anläggning nr. 1 │

└─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘

Fig. 6: Skärmbilder för utfodring av galt via brunstdetektor

4.1.9 Hj/dag

”Mj/dag” anger Mj/dag som skal tilldelas galten. Det kan bara används 1 fodermedel på brunstdetektorn.

4.1.10 Vätska L/Mj

Anger tilldelning av vätska i Liter/Mj. ( Användes inte på typ 3 blöt )

4.1.11 Start period

Inknappningen av klockslag för Start Utfodring. Timmar och minuter knappas in var för sig (2 inknappningsfält).

4.1.12 Antal utfodring

Anger hur många gånger i foderdygnet fodret skall fördelas.

4.1.13 Paus utfodring

Anger pausen mellan de delade utfodringarna.

4.1.14 Paus ranson

Anger pausen mellan de enskilda doseringarna i en utfodring.

4.1.15 VT1 sek.

VT är en förkortning för Ventil Tid Torr

Det antal sekunder som foderbehållaren skall aktiveras för att dosera korrekt - typiskt 2 sekunder.

Blöt

Den tid, som skall gå från bottenventil stängs till toppventil öppnas, och också den tid som det går från toppventilen stänger tills bottenventilen får öppna igen – det är typiskt ca. 3 sekunder

Tal efter VT1 är ett procent tal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i toppen efter att

toppventilen är öppnad. Tiden beräknas som procent av VT1-tiden - om VT1 är 3 sek. och talet är 50, så blåses det i 1,5 sek.

(21)

4.1.16 VT2 sek.

Torr

Fält användes inte.

Blöt

Den tid, det tar att fylla doseringsskålen - typiskt 6 sekunder.

Talet efter VT2 är ett procent tal som beräknar hur lång tid som skall blåses i botten efter att bottenventilen är öppnad. Tiden beräknas som procent av VT2 tiden - om VT2 är 6 sek. och talet är 50, blåses det i 3 sek.

4.1.17 Mj/kg:

”Mj/kg” anger fodervärdet för det pågående recept/foder i Mj/kg. Detta värde skall knappas in, då den används till att räkna ut hur mycket foder, som skall utfodras.

VIKTIGT !

Var uppmärksam på, att fodrets Mj/Kg kan variera från leverans till leverans detta värde skall därför kontrolleras och uppdateras regelbundet.

4.1.18 Ranson gram:

”Ranson gram” anger hur många gram foder, det är i varje portion, som utfodras.

VIKTIGT !

Kom ihåg att kontrollera ”Ranson gram” med jämna mellanrum – speciellt vid foderskifte eller ändring av malningsgraden.

4.1.19 Vätska L/min:

”Vätska L/Min” anger, hur många liter vatten pr. minut vattensystemet ger på foderstationen. Detta användes till automatisk beräkning av hur lång tid vattenventilen skall aktiveras vid varje portion foder. Detta tal skall ändras, om det sker ändringar i vattensystemet till stationerna.

”Vätska L/Min” användes inte vid blötfoder.

4.1.20 Anläggning nr.

Anger vilken påfyllnadsanläggning stationen är ansluten till.

4.2 Typ 4, 14, 24, 34, 3, 13 ,23, 33 - Transponderstationer

3 SUGGOR BLÖT med 1 recept 4 SUGGOR TORRTmed 1 recept 13 SUGGOR BLÖT med 2 recept 14 SUGGOR TORRT med 2 recept

23 SUGGOR BLÖT med 1 recept + Vitamin 24 SUGGOR TORRT med 1 recept + Vitamin 33 SUGGOR BLÖT med 2 recept + Vitamin 34 SUGGOR TORRT med 2 recept + Vitamin

(22)

Skärmbilden på datorn för hhv. 1 och 2 torrfodermedel ser ut som följer. Det kan bläddras i alla linjer genom att trycka på pilknapparna upp och ned.

1 torrfoder 2 torrfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 ││Station ## Rec.1 Rec.2│

│Typ 4SUGGOR TORR ││Typ 14 SUGGORTORR│

│Foder paus 0.00 - 0.00 ││Foder paus 0.00 - 0.00 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│Mj/kg 0.00 ││Mj/kg 0.00 0.00│

│Ranson gram 0 ││Ranson gram 0 0│

│Vätska L/min 0.0 ││Vätska L/min 0.0 │

│Förb.kg 0 ││Förb.kg 0 0│

│Förb.Mj 0 ││Förb.Mj 0 0│

│Från den ddmmåå ││Från den ddmmåå ddmmåå│

│Aktuell separerat 0 ││Aktuell separerat 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Fig. 7: Skärmbilden för hhv. 1 och 2 torrfodermedel

1 blötfoder 2 blötfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 ││Station ## Rec.1 │

│Typ 3 SUGGOR BLÖT││Typ 13 SUGGOR BLÖT│

│Foder paus 0.00 - 0.00 ││Foder paus 0.00 - 0.00 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│Mj/kg 0.00 ││Mj/kg 0.00 0.00│

│Ranson gram 0 ││Ranson gram 0 0│

│Förb.kg 0 ││Förb.kg 0 0│

│Förb.Mj 0 ││Förb.Mj 0 0│

│Från den ddmmåå ││Från den ddmmåå ddmmåå│

│Aktuell separerat 0 ││Aktuell separerat 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Fig. 8: Skärmbilden för 1 och 2 blötfodermedel.

4.2.1 Rec.1 (Rec.2 vid 2 foder):

Anger kolumnerna för de data, som är separat för varje fodermedel, som kan utfodras på stationen. Rec.2 och data anges här bara, när stationen är definierat med 2 fodermedel.

Rec. 1 hänger samman med Mj1/dag och Liter1/Mj på foderplanen, och Rec. 2 hänger samman med Mj2/dag och Liter2/Mj på foderplanen.

4.2.2 Foderpaus

”Foderpaus” ger möjlighet för att knappa in en period, (från klockslag till klockslag) hur stationen skall vara inaktiverad (låst). Typiskt är det den perioden, som man önskar helt stilla i stallen.

4.2.3 Mj/kg:

”Mj/kg” anger fodervärdet för det gällande recept/foder i Mj/kg. Detta värde skall knappas in, då den används till att räkna ut hur mycket foder, som skall utfodras.

VIKTIGT !

Var uppmärksam på, att fodrets Mj/Kg kan variera från leverans till leverans - detta värde skall därför kontrolleras och uppdateras regelbundet.

(23)

4.2.4 Ranson gram:

”Ranson gram” anger hur många gram foder, som är i varje portion, som utfodras.

VIKTIGT !

Glöm inte att kontrollera ”Ranson gram” med jämna mellanrum - särskilt vid foderskifte eller ändring av malningsgraden.

4.2.5 Vätska L/min:

”Vätska L/Min” anger, hur många liter vatten pr. minut vattenförsörjning ger på foderstationen.

Detta används till automatisk beräkning av hur lång tid vattenventilen skall aktiveras vid varje portion foder. Detta tal skall ändras, om det sker ändringar i vattenförsörjningen till stationerna.

På typerna 3,13 ,23 och 33 för blötfoder användes inte denna linje.

4.2.6 Förb.kg och Förb.Mj:

”Förb. Kg” och ”Förb. Mj” är en uppsummering för den aktuella transponderstationen av den utfodrade mängden i kg och Mj av det aktuella fodermedlet sedan sista nollställning. Datum för sista nollställning står i fältet ”Från d. dd/mm-åå”.

4.2.7 Nollställning av Förb. kg och Förb. Mj:

Om man knappar in 0 i ”Förb.kg” eller ”Förb.Mj” nollställs bägge fälten för det aktuella receptet, och dags datum sätts in automatisk i fältet ”Från den dd/mm-åå”.

4.2.8 Aktuell separerat:

När det på stationen är definierat grindeseparation, uppräknas här det antal dyr, som är separerade inne i separationsboxen. Om ”Aktuell separation” överstiger ”Max separation” för aktuell station/stallsystem, kommer det att ges ett alarm, och alla stationer med aktuellt stallsystem nr. kommer att bli spärrade för att kunna separera. Stationerna kommer att fortsätta att utfodra de djur, som kommer in i stationen, och som ges INFO på djur, kommer i stationen, som skulle ha varit separerade.

När separationsboxen tömmes med djur, eller det ändras i antal djur i boxen, skall man manuellt nollställa ”Aktuell separation” / ändra till aktuellt antal djur i boxen. Denna ändring görs på en transponderstation pr. stallsystem.

(24)

4.3 Systemdata för transponderstation

Skärmbild för systemdata för transponderstationen tas fram genom att trycka ”Shift+pil ned”.

Typ 4 och 24 med 1 torrfoder Typ 14 och 34 med 2 torrfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 ││Station ## Rec.1 Rec.2│

│Max. Portion/g 0 ││Max. Portion/g 0 │

│VT1 sek. 2,0 ││VT1 sek. 2,0 2,0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│VT2 sek. ││VT2 sek. │

│VT3 sek. 2,0 ││VT3 sek. 2,0 │

│Krubba stängd 30 ││Krubba stängd 30 │

│Paus foder slut 120 ││Paus foder slut 120 │

│Ingångsgrind öppen 30 ││Ingångsgrind öppen 30 │

│Paus krubba ej stängd 2 ││Paus krubba ej stängd 2 │

│Sugga återutfodra 300 ││Sugga återutfodra 300 │

│Inaktiverat min. 0 ││Inaktiverat min. 0 │

│Sep. Grind stängd -120 ││Sep. Grind stängd -120 │

│Stall system nr 0 ││Stall system nr 0 │

│Max separation 0 ││Max separation 0 │

│Separation typ 1 ││Separation typ 1 │

│Krubba typ ││Krubba typ │

│Ingångsgrind typ ││Ingångsgrind typ │

│Stängningshastighet 0,5 ││Stängningshastighet 0,5 │

│Fel 04 Sugga > 1 ALARM ││Fel 04 Sugga > 1 ALARM │

│Fel 05 Sugga ej uteALARM ││Fel 05 Sugga ej uteALARM │

│Max kg 0 ││Max kg 0 0 │

│Aktuell kg 0,0 ││Aktuell kg 0,0 0,0 │

│Start kg 0,0 ││Start kg 0,0 0,0 │

│Förb./min 0 ││Förb./min 0 0 │

│Avstånd 0 ││Avstånd 0 0 │

│Anläggn nr. 0 ││Anläggn nr. 0 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Typ 3 och 23 med 1 blötfoder Typ 13 och 33 med 2 blötfoder

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Station ## Rec.1 ││Station ## Rec.1 │

│Max. Portion/g 0 ││Max. Portion/g 0 │

│VT1 sek. 3,0 50 ││VT1 sek. 3,0 50 3,0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│VT2 sek. 6,0 50 ││VT2 sek. 6,0 50 6,0 │

│VT3 sek. 2,0 ││VT3 sek. 2,0 │

│Krubba stängd 30 ││Krubba stängd 30 │

│Pause foder slut 120 ││Pause foder slut 120 │

│Ingångsgrind öppen 30 ││Ingångsgrind öppen 30 │

│Paus krubba ej stängd 2 ││Paus krubba ej stängd 2 │

│Sugga återutfodra 300 ││Sugga återutfodra 300 │

│Inaktiverat min. 0 ││Inaktiverat min. 0 │

│Sep. Grind stängd -120 ││Sep. Grind stängd -120 │

│Stall system nr 0 ││Stall system nr 0 │

│Max separation 0 ││Max separation 0 │

│Separation typ 1 ││Separation typ 1 │

│Krubba typ ││Krubba typ │

│Ingångsgrind typ ││Ingångsgrind typ │

│Lukke hastighed 0,5 ││Lukke hastighed 0,5 │

│Fel 04 Sugga > 1 ALARM ││Fel 04 Sugga > 1 ALARM │

│Fel 05 Sugga ej uteALARM ││Fel 05 Sugga ej uteALARM │

│Anläggn nr. 0 ││Anläggn nr. 0 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Fig. 9: Skärmbild för systemdata för transponderstationer

(25)

4.3.1 Max. Portion/g

”Max. Portion / g(ång)” anger det antal portioner, som maximalt kan ges pr. gång ett djur är i stationen. ”Max. portion/g” kan f. eks. användas i en träningssituation om djuren önskas bli tvingade till att den dagliga mängden delas över flera besök. Om det inte önskas delad ranson knappas ”0” in vid ”Max. portion/g”. Funktionen har betydelse för alla suggor som fodras i den aktuella stationen.

4.3.2 VT1 sek.

VT är en förkortning för Ventil Tid Torrt

Det antal sekunder som foderbehållaren skall aktiveras för att dosera korrekt - typiskt 2 sekunder.

Blöt

Den tid som skall gå från bottenventilen stängs till toppventilen öppnas, och likaså den tid som det går från toppventilen stänger till bottenventilen får öppna igen – det är typiskt ca. 3 sekunder Talet efter VT1 är ett procenttal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i toppen efter att toppventilen är öppen. Tiden beräknas som procent av VT1 tiden - om VT1 är 3 sek. och talet är 50, så blåses det i 1,5 sek.

4.3.3 VT2 sek.

Torrt

Fält användes inte.

Blöt

Den tid, det tar att fylla doseringskolven – det är typiskt 6 sekunder.

Talet efter VT2 är ett procenttal, som beräknar hur lång tid det skall blåsas i botten efter att

bottenventilen är öppen. Tiden beräknas som procent av VT2 tiden - om VT2 är 6 sek. och talet är 50, så blåses det i 3 sek.

4.3.4 VT 3 sek.

Användes när det är monterat vitamindosering. Den tid, vitamindoseringsenheten skall brukas pr.

portion, knappas in i sekunder.

4.3.5 Krubba stängd

”Krubba stängd” är den tid i sekunder, det skall gå, från öronmärket inte läses mer, till krubban skall stängas. ”Krubba stängd” användes när ett djur, som har foder att få, har lämnat

foderstationen, samt när sista foderportion är utfodrad (se också Paus foder slut). ”Krubba stängd”

kan inte knappas in mindre än 5 sekunder.

4.3.6 Paus foder slut

”Paus Foder Slut” användes som extra tid i sekunder innan krubban stängs efter att sista foderportion är utfodrad, tiden kommer efter ”Krubba stängd”.

4.3.7 Ingångsgrind öppen

”Ingångsgrind öppen” anger tiden i sekunder från att krubban stänger till ingångsgrinden öppnas.

Om krubban inte är registrerat stängd efter tiden ”Ingångsgrind öppen” har gått, kommer ingångsgrinden i alla tillfällen bli öppen efter att ytterligare tid inknappas vid ”Paus krubba ej

(26)

Tiden användes dessutom i förbindelse med grindseparation samt vid alarmfunktioner (se också Separation samt Alarm). Tiden kan inte knappas in mindre än 15 sekunder.

4.3.8 Paus krubba ej stängd

”Paus krubba ej stängd” anger den tid i minuter, som går innan ingångsgrinden i alla tillfällen skall öppnas, även om krubban inte blir stängd. ”Paus krubba ej stängd” - tiden räknas efter

”Ingångsgrind öppen”-tiden, om krubban inte är registrerat stängd, f.eks. om ett djur håller krubban öppen.

4.3.9 Sugga återutfodring

”Sugga återutfodring” anger tiden i sekunder från ingångsgrinden öppnas för den samma sugga igen kan få foder vid besök i stationen.

4.3.10 Inaktiverat min

”Inaktiverat min" betyder, att om det i löpet av den inknappade tid i minuter inte har varit registrerat öronmärken och att det i det aktuella stallsystemet finns suggor som skall ha foder, skall

alarmfunktion gå i gång.

Detta är en extra övervakning, som skall säkra, att alarmfunktionen blir aktiv om det har skett en mekanisk blockering av stationen, som inte kan registreras elektronisk.

4.3.11 Sep. Grind stängd

Vid grindseparation kommer separationsgrinden att bli stängd när 2 x tiden ”Ingångsgrind öppen” i sekunder + tiden i sekunder inknappat vid ”Sep. grind stängd”, har gått.

Tiden ”Sep. Grind stängd” kan knappas in med negativt värde (f.eks. -120), således ingångsgrind öppnas före separationsgrinden har stängt, vid tillfälle när suggan inte själv kommer att lämna stationen.

4.3.12 Stall system nr

”Stall system nr.” är ett inknappat nr. som kan binda flera stationer samman i samma stallsystem.

Funktionen användes i förbindelse med övervakning av stationernas separation. Stationer med gemensam separationsbox skall ha samma Stall system nr.

4.3.13 Max. separation

”Max. Separation” anger, hur många suggor som maximalt får separeras ifrån. Funktionen

användes bara när det är monterat separationsgrindar. Om det är flera stationer med samma ”Stall system nr.”, kommer Max. Separation” automatisk visa/rätta till samma värde för alla de aktuella stationerna. (Se också ”Aktuellt separerat”).

4.3.14 Separation typ

”Separations typ” anger vilka typer av separationsutrustningar, som är monterat på stationen.

0 1 färg

1 2/3 färger ( blöt bara 2 färger ) 2 1 färg och grindseparation

3 2/3 färger och grindseparation (blöt bara 2 färger)

OBS!! Även om det är valt en typ med flera färger (f. eks. 2/3 färger på en

torrfoderstation), kan det dock bara vara monterat 2 färger rent mekanisk på stationen).

(27)

4.3.15 Krubba typ (doseringstyp)

Användes inte då systemet uteslutande hanterar standard luftstyrd kolvdosering vid torrutfodring, och standard volymdosering vid blötfodring.

4.3.16 Ingångsgrind typ

Användes inte då systemet bara hanterar standard SKIOLD ingångsgrind.

4.3.17 Stäng hastighet

”Stäng hastighet” anger hur många sekunder det skall gå från att suggan är registrerad på väg in i stationen till ingångsgrinden skall böra att stänga.

4.3.18 Fel 04 Sugga> 1 ALARM

Om stationen registrerar, att det är mera än 1 sugga i stationen, skall det beslutas, hur stationen skall reagera på detta.

Genom att knappa in 1 i fältet kommer texten ALARM fram - stationen stänger ned och skall återstartas när problemet är löst.

Genom att knappa 0 i fältet kommer texten INFO fram och stationen arbetar vidare, och händelsen visas i alarmlistan.

Genom att knappa 2 i fältet kommer texten ---- fram - stationen påverkas inte av denna händelse.

Genom att knappa in 3 i fältet kommer texten SEPA komma fram - stationen stänger ned om det registreras 2 suggor i stationen och den ena skall separeras ifrån. När problemet är löst, skall stationen återstartas.

Se vidare avsnitt Alarm & Återstart rörande fel 04.

4.3.19 Fel 05 Sugga ej ute ALARM

Om stationen registrerar, att suggan inte har lämnat stationen inom de inknappade tiderna, skall det beslutas, hur stationen skall reagera på detta.

Genom att knappa in 1 i fältet kommer texten ALARM att komma fram - stationen stänger ned och skall återstartas när problemet är löst.

Genom att knappa in 0 i fältet kommer texten INFO att komma fram och stationen arbetar vidare, och händelsen visas i alarmlistan.

Genom att knappa in 2 i fältet kommer texten ---- att komma fram stationen påverkas inte av denna händelse.

Se vidare avsnitt Alarm & Återstart rörande fel 05.

4.3.20 Max kg, Aktuell kg, Start kg, Förb./min, Avstånd (L1), Anläggn. nr.

Ovanstående data användes endast i förbindelse med automatisk uppfyllning av

transponderstationerna med SKIOLD A/S påfyllningsanläggning. Se ”Automatisk uppfyllning av foderstationer”.

(28)

5. Foderplaner / kurvor

Fig. 10: Funktionsknapp ”Foderplaner / Kurvor”

Datorn använder foderplanerna till att beräkna, hur mycket foder det skall utfodras pr. dygn, samt till styrning av dygnscykeln. Varje foderplan innehåller en foderkurva, som uti från CykelDag och Mj/dag beskriver den mängd foder, som skall utfodras.

Anläggningen använder suggans aktuella CykelDag från Suggdata till att beräkna den mängd foder, som skall utfodras.

Anläggningen har plats till 10 foderplaner. Foderplan nr. 0 användes som manuell foderplan, där det inte skall användas en foderkurva. De 9 övriga foderplanerna har var och en foderkurva med 20 positioner innehållande Cykel dag och Mj/dag på 2 recept.

5.1 Typ

Det är 3 typer av foderplaner, dessa är blötfoder, torrfoder eller manuell.

Typ Användning 0 Användes inte 3 SUGGOR BLÖTT 4 SUGGOR TORRT

5 Manuell (bara Foderplan 0)

5.1.1 Välj foderplan:

Man väljer foderplan på datorn genom att knappa in foderplansnumret och därefter trycker på funktionsknappen ”foderplan” – fig. 10.

5.1.2 Användes inte:

Om foderplanen inte används, sätts typ till 0. Skärmbilden på datorn ser ut som följande, och det kan inte knappas in ytterligare information i bilden.

┌─────────────────────────┐

│Foderplan Per.1 Per.2│

│Typ 0 Inte anv. │

│ │

└─────────────────────────┘

Fig. 11: Skämbild för Foderplan typ 0

(29)

5.1.3 Foderplan TORRfoder / BLÖTfoder:

Typ sätts till 3 eller 4 på foderplanen, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 12. Det kan bläddras i alla linjer genom att trycka på pilknappen upp och ned.

┌─────────────────────────┐┌─────────────────────────┐

│Foderplan # Per.1 Per.2││Foderplan # Per.1 Per.2│

│Typ 3 SUGGOR BLÖTT││Typ 4 SUGGOR TORRT │

│% av kurva 0 ││% av kurva 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

│Start period 00.00 00.00 ││Start period 00.00 00.00│

│Max % utf. 100 0 ││Max % utf. 100 0 │

│Max % överför 0 0 ││Max % överför 0 0 │

│Pause portion 30 ││Pause portion 30 │

│Max. portion/g 0 ││Max. portion/g 0 │

│Uppdatera plan NEJ ││Uppdatera plan NEJ │

│Start CykDg 0 ││Start CykDg 0 │

└─────────────────────────┘└─────────────────────────┘

Fig. 12: Skärmbild för foderplan typ 3 och 4

5.1.4 % av kurva

”% av kurva” anger den procentdel – både plus och minus - som generellt får avvikas från den definierade kurvan. ”% av kurva” skall vara en fast avvikelse gällande för alla djur inknappade på aktuell foderplan.

5.1.5 Start period

Inknappning av klockslag för start av respektive Per.1 och Per. 2. Timmar och minuter knappas in var för sig (2 inknappningsfält). Klockslag knappas in under Per.1 är klockslaget för start av ny foderdygnscykel, och alla uppdateringar, som skall göras, utföres vi denna tidpunkt. Är det

inknappat 00.00 vid Per.1, startar ny foderdygncykel kl. 00.00. Per.1 kör tills klockslaget knappas in vid Per.2. Om det bara skall användas 1 foderdygncykel, knappas det bara in klockslag vid Per.1 (det står 00.00 vid Per.2) och Per.2 är ej i funktion.

OBS!! Detta gäller ej om det är valt förskjutna dygnskifte under generella data

”Tid för dygnskift”.

5.1.6 Max % utf.

”Max. % utf.” anger, hur stor del av dagsransonen, som får utfodras i varje period. Vid Per.1 knappas in hur många procent som maximalt får ätas av dagsransonen i denna period; den resterande mängden (upp till 100% beräknas och skrives automatisk vid Per.2 (den kan inte knappas in). Om det vid ”Start period” för Per.2 står 00.00, står det automatisk 100% vid ”Max % utf”. vid Per.1.

5.1.7 Max % överfört

Vid ”Max % överfört” knappas in hur många procent i förhållande till dagsransonen av ”inte-ätit foder”, som maximalt får överföras till nästa period. Under Per.2 är det överfört till nästa dygncykel.

Om Per.2 inte användes kommer Per.1 vara överfört till nästa dygncykel.

Om sista doserade ransonen medför att dagsransonen överskrids, moträknas detta i nästa dygncykel.

5.1.8 Paus portion

(30)

5.1.9 Max. portion/g

”Max. Portion / g(ång)” är det antal portioner der maximalt kan ges pr. gång djuret är i stationen.

”Max. portion/g” kan användas i f.eks. träningssituationen när man önskar, att dagsransonen delas över flera besök. Om det inte önskas delad ranson knappas ”0” vid ”Max. portion/g”. Funktionen har effekt på alla suggor inknappade till den aktuella foderplanen.

5.1.10 Uppdatera foderplan

”Uppdatera foderplan” fungerar som manuell start av nytt foderdygn, och användes också om det görs ändringar på Foderplanen, och dessa önskas aktiveras omgående. Ändringar i ”Mj/dag” på foderkurvan ändras automatisk på djuren i det ögonblick det ä utfört. För att aktivera ”Uppdatera foderplan” inknappas 35, varefter det kort visas JA. Det skall uppdateras separat på varje enskild foderplan.

5.1.11 Start CykDg

”Start cykeldag” användes i förbindelse med automatisk registrering av suggor första gången de registreras i en station. Det är en förutsättning, att suggorna är upprättade i systemet med

transpondernummer. Automatisk registrering hänger samman med ”Syst. JA/NEJ på suggnr.”, när suggan automatiskt sätts till JA när den registreras.

Det knappas in vilken cykeldag suggorna skall börja autoregistreras. Om det knappas in 0 vid

”Start CykDg” kommer cykeldag på suggan inte bli ändrad automatiskt, den skall däremot ändras manuellt på suggan, eller uppdateras från Agrosoft Pigwin.

Typiskt värde är här ’0’ vilket betyder att Agrosoft PigWin har övertagit styrningen av cykeln hos suggorna.

(31)

5.2 Foderkurv SUGGOR BLÖT/TORR:

Skärmbilden för den aktuella foderplan fås fram genom att knappa in Shift + pil upp/ned TORR

┌─────────────────────────┐ ─────────────┐

│Fp# Cyk.Dg Mj1/Dg L1/Mj │ Mj2/Dg L2/Mj │

│ 1 #### ###.## ##.## │ ###.## ##.## │

│ 2 #### ###.## ##.## │ ###.## ##.## │

└─────────────────────────┘ ─────────────┘

│ 3 #### ###.## ##.## │ ###.## ##.## │

│ . │ │

│19 #### ###.## ##.## │ ###.## ##.## │

│20 #### ###.## ##.## │ ###.## ##.## │

└─────────────────────────┘ ─────────────┘

BLÖT

┌─────────────────────────┐

│Fp# Cyk.Dg Mj1/Dg │

│ 1 #### ###.## │

│ 2 #### ###.## │

└─────────────────────────┘

│ 3 #### ###.## │

│ . │

│19 #### ###.## │

│20 #### ###.## │

└─────────────────────────┘

Fig. 13: Skärmbild för foderplan

Man får Mj2/Dg och L2/Mj fram på skärmen genom att trycka på Shift + pil till höger

Ändringar som görs på foderkurvan blir ändrat automatisk på djuren strax som de är inknappade.

5.2.1 Fp

Är den aktuella foderplanen

5.2.2 Cyk.Dg

”Cyk.Dg” anger kurvan för cykeldagar. Det är definierat 20 positioner.

OBS!! Det får inte stå ”0” vid CykDg i den första positionen, då detta tal bestämmer om AgroSoft PigWin skall inrätta cykeldagarna efter positivmetoden (löpning =1) eller negativmetoden (löpning = -114 ).

5.2.3 Mj1/d och Mj2/d

”Mj1/d” och ”Mj2/d ”anger Mj/dag som skall tilldelas vid aktuell cykeldag för respektive foder 1 (Rec.1 på foderstation) - Mj1/d, och foder 2 (Rec.2 på foderstation) - Mj2/d.

Om det bara användes 1 fodermedel på alla stationer används bara Mj1/d.

Om det på transponderstationen bara är mekanisk möjligt att tilldela 1 fodertyp, men är det definierat Mj vid båda Mj1/d och Mj2/d på foderplanen, blir Mj2/d tilldelat som Mj1/d.

5.2.4 L1/Mj L2/Mj

( Finns inte på foderplan Suggor Blött )

(32)

5.2.5 Inknappning av foderkurven.

Foderkurvans funktion är att sätta djuren upp i foder var dag vid skifte av foderdygn (Start period 1). Den dagliga stigning är avhängig av antal dagar (CykDg), där mellan 2 positioner på kurvan är sammanhängande med ändring i inknappat Mj/dag.

Härunder visas vägledande foderkurvor till dräktiga suggor för de fyra djurtyperna, som är typiskt i ett transponderstall (Kilde: Blötfodermanualen, Utvecklingssamarbetet 2006)

Cykeldag Feta suggor

Mj/dag

Medel suggor Mj/dag

Magra Suggor Mj/dag

Gyltor Mj/dag

Vatten

L/Mj

-116 2,5 3,0 4,0 2,0 1,8

-90 2,5 3,0 4,0 2,0 1,8

-85 2,0 2,5 3,7 2,5 1,5

-40 2,0 2,5 3,7 2,5 1,5

-35 3,5 3,5 4,0 3,0 1,5

-8 3,5 3,5 4,0 3,0 1,5

-7 3,5 3,5 4,0 3,0 1,5

-6 3,5 3,5 4,0 3,0 1,5

-5 3,5 3,5 4,0 3,0 1,5

-4 3,5 3,5 4,0 3,0 1,7

-3 3,5 3,5 3,5 3,0 1,7

-2 2,5 2,5 2,5 2,0 1,7

-1 2,5 2,5 2,5 2,0 1,7

0 2,5 2,5 2,5 2,0 1,7

Det bör göras fyra separata foderkurvor för hhv. feta suggor, medel suggor, magra suggor och för gyltor.

Exempel:

Foderkurvan för feta suggor från cykeldag -116 till -90 är Mj/dag fast på 2,50.

Från cykeldag -90 till -85 reduceras dag för dag från 2,50 till 2,00 Från cykel -85 till -40 förblir Mj/dag oförändrat på 2,00 Mj/dag.

Från cykeldag –40 till –35 stiger Mj/dag till 3,50 Mj/dag Från cykeldag –35 till -8 förblir Mj/dag 3,5Mj/dag

Från cykeldag –8 till grisning är det upprättat en MJ/dag var dag för att kunna styra individuellt på fodertilldelningen – det justeras inte via kurva, men det blir tilldelat den angivna mängden foder var dag.

Vatten L/Mj knappas in för varje enskild position, och kan därigenom varieras över perioden.

Ändringar i vattentilldelningen pr. Mj sker efter samma procedur varje dag som med Mj/dag.

OBS!! Riktigheten av de inknappade foderplanerna åvilar användaren ensamt.

Ovanstående foderplaner är uteslutande exempel och inte anvisningar för användning i den aktuella besättningen.

OBS!! Inknappning av foderkurvan skall påbörjas i Fp1 Det får INTE stå ”0” CykDg1 i Fp1.

(33)

5.3 Foderplan Manuell

När Foderplan 0 väljs, kommer Typ som standard vara 5 Manuell, och skärmbilden på datorn ser ut som visas i Fig. 14. Markören kan flyttas i alla linjer genom att trycka på piltangenten upp och ned. Foderplan typ MANUELL kan användas både vid torr- och blötfodring.

Genom foderplan Manuell kan det bara utfodras 1 fodermedel och det kommer alltid att vara Rec.1 på stationerna.

┌─────────────────────────┐

│Foderplan 0 Per.1 Per.2│

│Typ 5 MANUELL │

│Vätska L/Mj 0,00 │

└─────────────────────────┘

│Start period 0.00 0.00│

│Max % utf. 100 0 │

│Max % överför 0 0 │

│Paus portion 30 │

│Max. Portion/g 0 │

│Uppdatera plan NEJ │

│Start CykDg 0 │

│Start Mj/dag 0,00 │

└─────────────────────────┘

Fig. 14: Skärmbild för manuell foderplan

Foderplan 0 innehåller de samma data som Foderplan 1-9, dock skall vätskan L/Mj knappas in separat på Foderplan 0.

”Vätska L/Mj” anger tilldelningen av vätska i Liter/Mj. Liter/Mj är den samma för alla suggor på manuell foderplan. ”Vätska L/Mj” har bara funktion i stationer med TORR-foder.

5.4 2 recept på samma station

På samma transponderstation kan det utfodras 2 olika torrfoder- eller blötfoderrecept samma dag.

Det kan ske antingen var för sig, eller med växelvis dosering av respektive fodertyp 1 och fodertyp 2 i det förhållande, som bägge recepten ingår i den resterande dagsransonen med.

Inknappningarna på foderkurvorna styr, vilket recept, som skall utfodras - Rec. 1 definieras på kurvans Mj1/Dg och Rec. 2 på kurvans Mj2/Dg.

Det doseras alltid först av det recept som skall doseras mest av. Förhållandet, det skall doseras med, beräknas för den första doseringen, när ett nytt djur registreras i stationen. Detta förhållande gäller så länge det aktuella djuret är i stationen. Nästa gång samma djur kommer i stationen beräknas nytt förhållande.

Om förhållandet av den resterande dagsransonen av de 2 recepten exempelvis är 2 : 1, medför det, att det först doseras 2 portioner av recept 1, varefter det doseras 1 portion av recept 2.

Ev. olikhet i doseringen mellan de två recepten regleras i sista änden av dagsransonen.

Om suggor knappas in med en foderplan definierat till 2 fodermedel, också har åtgång till stationer med bara 1 fodermedel (Rec. 1), kommer Mj2-delen bli utfodrat med Recept 1.

(34)

Suggor inknappade med foderplan 0 (manuell Mj/dag) kan bara utfodras med 1 fodermedel (Rec.

1)

I avsnittet för transponderstationer framgår det, var separata data för styrning av respektive Rec.1 och Rec.2 skall anges. Likaså hänvisas till Mj1/dg och Mj2/dg i avsnitt för Foderplaner.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :