Anmälan om uppsägning av serveringstillstånd Anmälan om upphörande enligt alkohollagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00

BYGGNADSOCHTILLSTANDSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE

SBG7142, v 2.0, 2018-12-18

Byggnads- och tillståndsnämnden

SID 1 /1

Anmälan om uppsägning av serveringstillstånd

Anmälan om upphörande enligt alkohollagen

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen samt att utföra tillsyn enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till oss.

Tillståndshavare

Namn/Firma Organisationsnummer-/personnummer

Adress Postadress

E-postadress Telefonnummer dagtid/ Mobiltelefon

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress Postadress

Upphörande

Serveringstillståndet upphör fr o m Adress efter upphörandet

Övriga upplysningar

När en verksamhet upphör ska också restaurangrapport – redovisning av omsättning – inlämnas till

tillståndsmyndigheten. Denna redovisning ligger till grund för kommunens debitering av tillsynsavgift och Statens Folkhälsoinstituts nationella statistik. Rapporten ska lämnas in senast 14 dagar efter upphörandet.

Underskrift

Datum Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till Sundbybergs stad

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen

172 92 Sundbyberg

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :