Verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen, VFU

16  Download (0)

Full text

(1)

Verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogrammen, VFU

Britt-Marie Sandin Andersson, utbildningsledare VFU Ewa Andersson, VFU-handläggare

(2)

Välkommen!

Välkommen till lärarprogrammen på Högskolan i Gävle!

Här kommer mer information om den

verksamhetsförlagda delen i utbildningen

(VFU).

(3)

Vad är VFU?

•Utbildning förlagd till verksamheten ute i förskola och skola

•Samverkan mellan HIG och kommuner/skolor

•Består av praktiskt lärararbete

Student

Förskola/

skola Högskola

(4)

Syfte

Förberedelse inför kommande yrkesverksamhet

Ge möjlighet att:

• knyta teoretisk kunskap till praktisk tillämpning och förankra praktisk tillämpning i teori och forskning.

• ta del av andras erfarenheter

• reflektera kring undervisning och barns/elevers lärande

• delta och i ökad utsträckning själv ta ansvar för den pedagogiska yrkesverksamheten

(5)

Hur mycket VFU ingår i utbildningen?

Det ingår 30 hp VFU i utbildningen under tre olika terminer.

VFU-kurserna är knutna till

den utbildningsvetenskapliga kärnan med minst 15 hp och till ämneskurser med minst 15 hp.

Kurserna finns angivna i utbildningsplanen.

(6)

Programguide (Canvas)

Ansvarig för programguiden är utbildningsledare i programmet

• Examensmål

• Struktur och innehåll

• Utbildnings- och kursplaner

Ser när VFU infaller i utbildningen.

(7)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

• Skillnad att vara anställd och student

• Under utbildning med handledning

• Behåller placering under hela utbildningen

• Utbildningen sker i progression, det finns en progressionsmall för varje lärarprogram

• Skriva ner förväntningar och delge dessa

till den lokala lärarutbildaren, LLU

(8)

Stöd vid VFU

• Hemsida www.hig.se/vfu

Allmän information

Vanliga frågor och svar (FAQ) VFU-perioder

Progressionsmall

• VFU-guiden

Ansvar och roller under VFU

Att tänka på vid programstart, inför och under VFU

• Bokmärke

Viktiga kom ihåg-punkter, som att beställa utdrag ur belastningsregistret (gäller ett år)

(9)

Kurs med VFU

• Kursansvarig ger information om själva innehållet i kursen, som fokus och

uppgifter (bl.a. via Canvas)

• Ha alltid kontakt med kursansvarig när det

gäller själva kursens innehåll

(10)

Organisation

(11)

Student

Högskolans lärarutbildare (kursinnehåll)

VFU-enheten (placeringar, VFU-frågor)

Lokal samordnare,

LSO (placerar tillsammans Lokal

lärarutbildare, LLU (handledning)

www.hig.se/vfu Canvas LLU

Canvas

Partner- regionen

Rektor Arbetslag/

ämneslag

Utbildningsledare i program

(helhet)

larautbildning@hig.se Examensordningen

(12)

VFU-placering

• Information i det särskilda välkomstbrevet från VFU- enheten, som finns på Högskolans hemsida.

• Den 23 september, efter registrering på programmets första kurs, ges information om VFU-systemet via epost.

Spara meddelandet med inloggningsuppgifterna.

• I VFU-systemet lämnas önskemål om kommun under en begränsad tid 23- 30/9 2020. OBS! Lämna önskemål

oberoende av när VFU infaller i programmet.

• I anteckningsfältet ange jäv, som anställning

• Placering meddelas via e-post och ses i VFU-systemet

• Besked på förfrågan från lokala aktörer tar olika lång tid

(13)

VFU-systemet för placeringar

• Egen inloggning (spara informationen om hur du loggar in)

• Du ser din placering

• Skriv in alla förändringar som gäller dina kontaktuppgifter, som att du flyttat. Det räcker inte att ändra dina uppgifter i

Ladok, du måste även ändra i VFU-

systemet.

(14)

Fyra saker en lärare måste kunna

Doktorsavhandling av Jens Gardesten, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet

"Den nödvändiga grunden: underkännanden och erkännanden under lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar” Publicerad 13 februari 2017 i Skolvärlden

Genom intervjuer med VFU-handledare har Jens Gardesten identifierat faktorer som är helt nödvändiga för att klara lärarrollen. Och allt är inte sådant man lär sig på lärarutbildningen.

Fyra förmågor som pekas ut som nödvändiga för lärare är:

•Visa mognad och ta vuxenansvar

•Ta plats och visa ledarskap

•Ge plats åt barnen/eleverna

•Ha överblick och agera med närvaro

http://skolvarlden.se/artiklar/forskaren-fyra-saker-en-larare-maste-kunna

(15)

Kontaktpersoner

Kontakta

• kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll (Canvas)

• VFU-enheten gällande placeringar och allmänna VFU-frågor (www.hig.se/vfu)

• utbildningsledare i programmet vid övergripande frågor för hela utbildningen

(lararutbildning@hig.se)

(16)

Lycka till

med den verksamhetsförlagda delen i

lärarutbildningen (VFU)!

Figure

Updating...

References

Related subjects :