• No results found

ANMÄLAN kryddning av spritdryck för servering som snaps enligt alkohollagen 8 kap. 3 §

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANMÄLAN kryddning av spritdryck för servering som snaps enligt alkohollagen 8 kap. 3 §"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ANMÄLAN

kryddning av spritdryck för servering som snaps enligt alkohollagen 8 kap. 3 §

Anmälare/

Tillståndshavare

Namn

Telefonnummer Organisationsnummer

E-post

Serveringsställe

Serveringsställe/tillredningsställe Adress

Snaps

Namn på den kryddade spritdrycken (färdig snaps)

Uppskattad volym per år

Ange vilka spritdrycker som ska användas i tillblandningen (märke inklusive volymprocent)

Ange vilka kryddor som ska användas i tillblandningen

Hantering av personuppgifter

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Uppgiftslämnare

Underskrift Namnförtydligande Anmälningsdatum

Kommunens anteckningar

Datum Signatur

Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

201903

References

Related documents

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande tillstånd att servera sprit- drycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för servering

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas