• No results found

Hur svårt kan det vara att säga “el” egentligen?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hur svårt kan det vara att säga “el” egentligen?"

Copied!
11
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hur svårt kan det vara att säga el egentligen?

Emil Molander

Sofi Tegsveden Deveaux LYS förlag

(2)

en turbin

en generator att tända

att släcka avfall

ett rör

att öppna korrosion

(3)

en turbin turbina en generator generator

att tända zapalić

att släcka zgasić

avfall odpady

ett rör rura

att öppna otwierać

korrosion korozja

(4)

1. Vad betyder otwierać?

2. Vad betyder odpady?

3. Vad heter att släcka på polska?

4. Hur uttalas orden?

(5)

1. Vad heter turbin på polska?

2. Vad heter generator?

3. Vad betyder korozja?

(6)

en turbin turbina en generator generator

att tända zapalić

att släcka zgasić

avfall odpady

ett rör rura

att öppna otwierać

korrosion korozja

(7)

en turbin turbina en generator generator

att tända zapalić

att släcka zgasić

avfall odpady

ett rör rura

att öppna otwierać

korrosion korozja

(8)

”There is ice in my eyes.”

(9)

el

(10)

Tig Snacky

(11)

energiföretagen.se/medlemsportalen

References

Related documents

Eleverna i kontrollgruppen hade inte tillgång till något konkret material under tiden de genomförde uppgiftern Skulle eleverna fastnat på samma sätt som några elever

Förhoppningen med denna uppsats har varit att förstå hur Mai Zetterlings könstillhörighet påverkat uppfattningen av henne som regissör och auteur, samt vidare bidra till en utvidgad

Social interaktion syftar till hur personer som kommunicerar med bliss upplever att det är att kommunicera med andra och vilka möjligheter de får till kommunikation.. - Vilka

Jag tror att jag här hade behövt vara tydligare, genom att säga att jag inte får göra personbedömningar, att meningen inte är att barnen ska jämföras med andra och att samtalet

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de studenter som går en utbildning där det råder stort behov från marknaden och som är viktig för landets ekonomi

Parents of 153 PT and 153 C were interviewed on two occasions, two years apart (preschool period and early school years) regarding experience of their child’s dental care, oral

En politisk handling innebär för Rancière (1995: 35-37, 40, 2006: 71) att avidentifiera sig, det vill säga att vara på ett sätt – eller att uttrycka en kapacitet att handla –

A closed-form achievable rate, i.e., a lower bound on capacity, is derived for a wideband system with a large number of channel taps that employs low-complexity linear

Typical particle count of the size distribution of particles in the 10 nm < dp < 540 nm size interval recorded using an SMPS for a dry wheel–rail contact (a), a

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

1. Ledarskap som personlighet; här har man lagt betydelse i sambandet mellan ledaren och dennes personliga karaktärsdrag, såsom intellekt, karisma, fysik,

När elever ges möjlighet att uttrycka sig multimodalt, till exempel genom att välja om de vill rita, färglägga, skriva eller använda digitala resurser, synliggörs också behovet

En kamp som egentligen aldrig tycks få någon klar vinnare, utan drömmar och längtan till stor del hänger ihop och att det även hänger ihop med att ”aldrig vara nöjd.” För

Genom att studera sjuksköterskors attityder och upplevelser av att möta patienter med suicidalt beteende inom akutsjukvården, identifieras faktorer vilka kan bidra

Även om den obotliga sjukdomen varierade i uttryck och upplevelser var högst personliga så anser författarna att resultatet belyser de generella upplevelserna vid obotlig

Författaren lyfter dels fram en statistisk normalitet, här bedöms och mäts normalitet utifrån det som anses vara vanligt eller genomsnittligt, dels en normativ normalitet,

Funktionärerna vill utföra nytta oavsett om deras motiv är att de arbetar för att få se en artist eller för att knyta personliga kontakter inom musikbranschen, men varken

Resultat De flesta sjuksköterskor (76 %) upplevde sexualitet som ett för privat ämne att ta upp med patienten, 64 % trodde att patienterna var för sjuka för att vara intresserade

logiska produkter så går en mindre del till att täcka kostnaderna för importerade insatsmedel jämfört med svenska konven­..

Det vanligaste motivet var att underlätta integration i det svenska samhället (53 föreningar) men noterbart är att både detta att få flera aktiva i föreningen (46 föreningar)

utan lägger andningen högt upp i bröstkorg / i halsen – vilket kan ske om man ex.vis är stressad eller upplevt svåra trauman/skador – får man enligt studier bara ca 25%

Tanken bakom detta upplägg var främst för att locka till sig sökmotorernas robotar som skulle finna informationen mycket relevant och därför ranka de enskilda sidorna högt och