• No results found

Let the trend be your friend

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Let the trend be your friend"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Nötköttsproduktion i våra länder om 20 år?

Vår framtid styr vi till stor del själva över.

Hur styr du? Tänk stort och strategiskt!”

Stefan Ljungdahl 2014-11-15

Let the trend be your friend

Konsumtionen av fågelkött har långsiktigt utvecklas bättre än konsumtionen av rött kött.

(2)

2

Världens miljövänligaste nötkött

Nötkött klandras ofta för att vara en stor miljöbelastning. Vi vet att nordisk

nötköttsuppfödning som i väldigt hög grad är vallbaserad, inte förtjänar kritiken.

Hur kommuniceras det bäst och till vem?

Säljargument

Vilka är de viktigaste säljargumenten för vårt nötkött idag.

Hur kommer det förändras?

(3)

Marknaden för nötkött är komplex, Hur kommer distributionen ändras?

• Gårdsförsäljning

• Kött i butik

• Kött till det offentliga

• Kött till restaurang

• Kött till färdigmat

Hur packas köttet om 20 år?

(4)

4

Ätkvalitet

Har vi sämre ätkvalitet?

Var finns främst förbättringpotentialen?

I uppfödningen, i/efter slakt eller i aveln?

Större, mindre eller båda

Hur kommer nötköttsgårdarna att förändras?

Är uppsvinget för återtag och direkt sälj till konsument uppsving för de mindre

företagen?

Är det en fluga eller långsiktig trend?

(5)

Fokus, doers and thinkers

Det är ovanligt att vara ensam om en idé, men lätt att vara ensam om att genomföra den excellent.

Du kan!

References

Related documents

Mot bakgrund av att Venue Retail Group återger att de aktivt arbetar för att tidigare anställda ska få med sig en god uppfattning av dem som företag, samt det faktum att de

Aqua­Trend finns dessutom för både infällt och utanpåliggande montage.. Trend, Aqua­Trend och Quick­Rot har strömställarinsatsen (16 A) och designen som

Men detta tycks inte hindra att även de som aldrig skulle vilja återgå till kassettband eller någonsin skulle köpa ett igen känner en vördnad och en varm nostalgisk

where, in the last step, we have used the Galerkin orthogonality to eliminate terms

Please hand in written answers for

Let P be the transition matrix of an irreducible Markov chain with finite state space Ω.. Let P the transition probability matrix of a

Resultatet framförs skriftligen och lägger betoning på tolkning och kontext (Minichiello, 1990, s. Denna metod ger oftast lägre generaliserbarhet än en kvantitativ

Pandemiåret blev även något av friluftsåret – och de lokala butikerna som sålde utrustning hade mer än någonsin att göra när Skellefteåborna drog till skogs.. Lite anonymt

This is followed by a description and ex- perimental test of a computationally efficient implementation of NC for spatiotemporal filtering and modelling using quadrature filters

För att avslutningsvis återknyta till Rydbecks reso­ nemang om att nykterhetsrörelsen inte var någon alter­ nativ offentlighet eller litterär institution för kvinnorna

Trettio svenska män och kvinnor berätta om sina fäder.. N ., Jesper Svedberg som

In 2011 I accompanied two delegations to Kenya and Sudan, where the Swedish Migration Board organized COPs for people who had been granted permanent Swedish residence

To be able to analyze the impact of Autonomous Vehicles on the future roads of United States and its socioeconomic effects, we need to utilize previous economic theories.. In

Detta betyder med andra ord att min hypotes om att personer som lyssnar på RnB skulle vara mer mottagliga för Digster inte stämmer?. Detta är aningen underligt med tanke på att

Det finns flera tänkbara alternativ och försök sker med etanol- och rapsbaserat bränsle främst för inblandning i bensin och dieselbränsle, samt biogas och naturgas, som numera

In addition to a survey of themes and exercises in textbooks intended for English language teaching, published between 2005 and 2010, a questionnaire was sent to English

Following in that tradition I will analyse how ideas about manliness and ideals of masculinity impact the male characters John Dowell and Edward Ashburnham in The Good Soldier

Kombinera olika rörelser och få ett jämnt flow, eller gör bara en specifik övning för att stärka en muskel eller varför inte öka intensiteten och antalet övningar och kör

kursen kan vara lägre eller högre än det nominella beloppet vid försäljningstillfället beroende på hur den underliggande tillgången har utvecklats från obligationens start

”Löptid” avser perioden från och med den 1 november 2012 till och med den 1 november 2017 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande

Jag saknade detta i mitt liv och så här gjorde jag för att få in det i livet.. Bästa dagen i

För att kunna vara kunniga och progressiva deltagare i dessa verksamheter krävs att vi kompetensmässigt utvecklar vår affärsverksamhet, att vi målmed- vetet satsar på att arbeta

Efter anmälningstidens utgång sker ingen återbetalning av kursavgiften utom vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg. Kursbekräftelse: Kursbekräftelse utsändes via mail.