• No results found

Kolla hur? Högre nivå

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kolla hur? Högre nivå"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Kolla hur?

Högre nivå Area & omkrets

1. Beräkna omkrets och area hos nedanstående triangel då 3

,

8

s cm, h7,9 cm och b5,1 cm.

2. Beräkna omkrets och area hos en triangel med sidorna 37 mm, 55 mm och 58 mm.

Höjden mot den näst längsta sidan är 35 mm.

3. Beräkna omkrets och area hos en triangel med sidorna 350 m, 518 m och 635 m.

Höjden mot triangelns längsta sida är 286 m.

4. Beräkna rombens omkrets och area.

5. Beräkna parallellogrammens omkrets och area.

6. En romb har basen 17 cm och höjden (vinkelrät mot basen) 13 cm.

Beräkna rombens omkrets och area.

7. Beräkna omkrets och area hos en parallellogram med sidorna 37,3 mm och 12,5 mm, där höjden (vinkelrät mot den längre sidan) är 10,1 mm.

Men nu du!

Ooooh!

Parallellogram mmmmmm.

References

Related documents

Gref d’Erfeuil gaf ingen upmårksamhet åt Italien, och gjorde nåstan omöjligt för lord Nelvil at sysselsätta sig dermed; ty lian storde altid den sinnesstållning som gör at

Parioven sivukarmi, oikea Karm till dörr, sidor, höger Dørkarm, højre Dørkarm, sider, høyre Cadre de porte, droite Door frame, sides, right 56 x 55 x 1749 1 O3.. Parioven

Läs alltid fästmassans produktblad innan du påbörjar plattsättningen och följ

Ovilista sivuille Bräda till dörrkarm, sidorna Rahmenbretter für Tür, Seiten Brædde till dørkarm Planche pour cadre de porte Board to door frame 19 x 95 x 1840 4 O7.. Ovilista

tai kattolauta eller takbräda eller takbord eller tagdækning ou voliges or roof board 16 x 72 x 1830 120 KA1b.. Kattokannattaja Takbalk Takbjelke Tagbjælke Panne Roof purlin 40 x 145

tai kattolauta eller takbräda eller takbord eller tagbrædder ou voliges or roof board 16 x 72 x 2300 154 E6b. Rullahuopa Takpapp Takpapp Tagpap Feutre bitumé Roof shingles 19 m

(2006) lyfter fram att massage minskar barns stressnivåer kraftigt och gör att de kan behålla sin koncentration längre. I denna studie har vi kunnat se att massagestunden oftast

Erforderligt antal belastningar per mätpunkt för att uppfylla ovanstående krav ska anses uppfyllt, får bestämmas enligt följande metod:. 1. Erforderligt antal extra belastningar

»Jag menar helt enkelt, att hittills har jag ej känt mitt hjerta slå varmare för baron Rehnhjelm än för någon annan, ty jag har ännu ej erfarit kärlekens välde», yttrade den

Mät med linjal och räkna sedan ut Arean & Omkretsen på följande fyrhörningar:.. Nu vill jag att du ritar (i ditt räknehäfte) en kvadrat med sidan 4 cm och räknar

Yläkarmi Dörrkarm, upp Marco de puerta, superior Caixilho da porta, superior Cadre de porte, supérieur Door frame, top 45 x 56 x 1697 1 O5. Alumiinikynnys Aluminiumsprofil Perfil

Parioven sivukarmi, vasen Sidokarm till dörr, vänster Dørkarm, sider, venstre Dørkarm, sider, venstre Cadre de porte, gauche Door frame, left side 56 x 55 x 1749 1 O4..

Liukuoven aukkolista, sivut List till skjutdörr, sidorna Leisten für Schiebetür, Seiten Brædde till skydedør, sider Planche pour porte coulissante, côtés Board to sliding door,

För en FLYTANDE installation rekommenderar vi att man använder ett underlägg från Pergo för att uppnå optimal ljuddämpning, bästa gångkomfort, för att undvika knarrljud och

Registrera ditt konto med ditt mo- bilnummer eller e-postadress, vänta några minuter för verifikationskod (som du får via sms eller e-post).. Skriv in koden i det angivna fältet

We recommend to the annual meeting of sharehold- ers that the income statements and balance sheets of the parent company and the group be adopted, that the profit

Bland annat utser bolagsstämman styrelsens ledamöter och styrelsens ordförande, väljer revisor, beslutar om ändringar i bolagsord- ningen, fastställer resultat

OBS: Dette apparatet er utstyrt med en fleksibel gasslange i gummi og klemmer som skal brukes.. Andre typer klemmer skal

NORMAL Grönt ljus på test pågår Gult ljus på MISSLYCKADES Rött ljus (blinker). Anmärkningar: Om strömförsörjningen misslyckas inom en tidsram på 24 timmar innan en

Hirsi- ja ponttilautaprofiilit / Profilerna på väggtimmer och spontbrädor / Profile auf Wandbohlen, Fussbodendielen und Dachbretter / Profiler af vægbrædder og tag- og gulvbrædder

Räystäslauta etu- ja takatuki Stöd till takfotbräda Stütze für Traufbrett Støtte til sternbræt Support pour planche de rive Support to fascia board, front,.. back 16 x 45 x 4490

Man ’träffas’ i ett s.k. chat room som man själv kan definiera eller så ansluter man sig till något som redan finns.. E-post, chat mm.. Ett chat room är egentligen bara ett sätt

Ovenkarmin vuorilauta Foderbräda till dörrkarm Bord for dørkarm Bræt til dørkarm Planche pour cadre de porte Board to door frame 19 x 95 x 1100 2 O2.. Ovenkarmin vuorilauta