Korrektur – inte för publicering

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafikverket Kungörelse Beställare: Mustafa Mohammad

Korrektur (ej i naturlig storlek)

GRANSKNING AV VÄGPLAN

Väg 35 etappen Rösten - Sandtorpet i Åtvidabergs och Linköpings kommuner

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan med miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap.

miljöbalken, som är nu tillgänglig för granskning.

Vägplanen visar vårt förslag till ombyggnad av ca 8 km allmän väg mellan Rösten och Sandtorpet, samt indragning av väg från allmänt underhåll gällande del av befintlig väg 35. Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Planen omfattar även arbete i vatten då diken och trummor berörs av omgrävning/omläggning.

Granskningstid : 28 September - 28 Oktober 2020 Plats för handlingarna :

• Trafikverket, Brigadgatan 12, Linköping

• Åtvidabergs kommun, Adelswärdsgatan 7, Åtvidaberg

• Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping

Delar av handlingarna finns på Trafikverkets webbplats trafikverket.se/rostensandtorpet Synpunkter: Skicka dina synpunkter till

Trafikverket,Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller till

investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 28 oktober 2020. Ange diarienummer TRV 2017/

51158.

Mer information:

Henrik Pihl, projektledare, telefon, 010-123 41 83 eller Mustafa Mohammad, projektingenjör, telefon, 010-124 31 53.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Korrektur

Korrektur – inte för publicering

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :