Underhåll byggnadsverk väg, inköpsvolym 1 335 miljoner kronor

Download (0)

Full text

(1)

1

Nyckeltal underhåll byggnadsverk väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym underhåll byggnadsverk väg totalt, miljoner kronor -entreprenader

-tekniska tjänster -övrigt

1 335 941 369 25

1 346 1 070 266 10

1 041 787 241 13 Tio största leverantörerna;

-entreprenader -tekniska tjänster

792 272

862 179

629 171 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader -tekniska tjänster

84%

73%

81%

67%

80%

71%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster

8 14

10 20

10 17 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,2 2,8 2,1

• Underhåll byggnadsverk omfattas huvudsakligen underhålls- och

reinvesteringsåtgärder gällande broar och tunnlar. De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.

• De största entreprenad leverantörerna inom byggnadsverk representeras av ett urval av stora och medelstora företag och under 2020 var det 8 leverantörer som motsvarade 80 procent av entreprenadvolymen. Svevia, DAB Group, NCC och E-schakt är de volymmässigt större leverantörerna.

• Intresset för bro och tunnelentreprenader har succesivt ökat och det genomsnittliga antalet anbud var 3,2 anbud i genomsnitt 2020.

• Inom kategori tekniska tjänster och konsulter har koncentrationen ökat de senaste året. Afry och WSP har de största volymerna följt av Peab, Cowi och Sweco.

Underhåll byggnadsverk väg,

inköpsvolym 1 335 miljoner kronor

(2)

Underhåll byggnadsverk väg, entreprenader inköpsvolym 941 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

Region Nord

Entreprenader 143 Mnkr 15 %

Region Mitt

Entreprenader 129 Mnkr 14%

Region Väst

Entreprenader 350 Mnkr 37%

Region Syd

Entreprenader 49 Mnkr 5%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 270 Mnkr 29%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Svevia DAB Group NCC E-Schakt

Gatu och Väg Väst Alucrom/ Midroc Peab

Betongteknik Väst

Bro Underhåll & Service BUS Veidekke Entreprenad

248 128 103 87 68 55 32 30 21 21

321 143 107 71 52 20 34 2 14 32

189 26 43 71 54 0 89 0 12 16 Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Underhåll byggnadsverk väg tekniska tjänster och konsulter inköpsvolym 369 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

3

Region Nord

Tekniska tjänster 25 Mnkr 7 %

Region Mitt

Tekniska tjänster 96 Mnkr 26%

Region Väst

Tekniska tjänster 74 Mnkr 20%

Region Syd

Tekniska tjänster 27 Mnkr 7%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 91 Mnkr

Största leverantörerna 2020 2019 2018

25%

Afry WSP Peab Cowi Sweco Svevia

T&B Broproduktion Norconsult

Rejlers Ramboll

53 46 38 33 32 22 14 13 11 10

37 51 1 25 24 3 0 7 13 5

33 51 0 22 22 3

0 3 8

8

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 56 Mnkr Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden 15%

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :