• No results found

Underhåll byggnadsverk väg, inköpsvolym 1 335 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Underhåll byggnadsverk väg, inköpsvolym 1 335 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal underhåll byggnadsverk väg 2020 2019 2018

Inköpsvolym underhåll byggnadsverk väg totalt, miljoner kronor -entreprenader

-tekniska tjänster -övrigt

1 335 941 369 25

1 346 1 070 266 10

1 041 787 241 13 Tio största leverantörerna;

-entreprenader -tekniska tjänster

792 272

862 179

629 171 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader -tekniska tjänster

84%

73%

81%

67%

80%

71%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster

8 14

10 20

10 17 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 3,2 2,8 2,1

• Underhåll byggnadsverk omfattas huvudsakligen underhålls- och

reinvesteringsåtgärder gällande broar och tunnlar. De enskilt största underhålls åtgärder på väg är broåtgärder, till exempel utbyte av bron över Kalix älv och reparation av Älvsborgsbron i Göteborg.

• De största entreprenad leverantörerna inom byggnadsverk representeras av ett urval av stora och medelstora företag och under 2020 var det 8 leverantörer som motsvarade 80 procent av entreprenadvolymen. Svevia, DAB Group, NCC och E-schakt är de volymmässigt större leverantörerna.

• Intresset för bro och tunnelentreprenader har succesivt ökat och det genomsnittliga antalet anbud var 3,2 anbud i genomsnitt 2020.

• Inom kategori tekniska tjänster och konsulter har koncentrationen ökat de senaste året. Afry och WSP har de största volymerna följt av Peab, Cowi och Sweco.

Underhåll byggnadsverk väg,

inköpsvolym 1 335 miljoner kronor

(2)

Underhåll byggnadsverk väg, entreprenader inköpsvolym 941 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

Region Nord

Entreprenader 143 Mnkr 15 %

Region Mitt

Entreprenader 129 Mnkr 14%

Region Väst

Entreprenader 350 Mnkr 37%

Region Syd

Entreprenader 49 Mnkr 5%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 270 Mnkr 29%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Svevia DAB Group NCC E-Schakt

Gatu och Väg Väst Alucrom/ Midroc Peab

Betongteknik Väst

Bro Underhåll & Service BUS Veidekke Entreprenad

248 128 103 87 68 55 32 30 21 21

321 143 107 71 52 20 34 2 14 32

189 26 43 71 54 0 89 0 12 16 Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Underhåll byggnadsverk väg tekniska tjänster och konsulter inköpsvolym 369 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

3

Region Nord

Tekniska tjänster 25 Mnkr 7 %

Region Mitt

Tekniska tjänster 96 Mnkr 26%

Region Väst

Tekniska tjänster 74 Mnkr 20%

Region Syd

Tekniska tjänster 27 Mnkr 7%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 91 Mnkr

Största leverantörerna 2020 2019 2018

25%

Afry WSP Peab Cowi Sweco Svevia

T&B Broproduktion Norconsult

Rejlers Ramboll

53 46 38 33 32 22 14 13 11 10

37 51 1 25 24 3 0 7 13 5

33 51 0 22 22 3

0 3 8

8

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 56 Mnkr Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden 15%

References

Related documents

Huvudentreprenörerna för de stora investeringsprojekten blir också de största leverantörerna, exempelvis NCC, NCC- W&F West Link Contractors, AGN Haga och Implenia.. Intresset

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och

www.trafikverket.se 90 km/tim sänks till 80 km/tim på följande sträckor.. De lokala hastighetsgränserna redovisas

Kom också ihåg att de flesta besökarna till Kuba från USA inte har några baktankar, men någon enstaka procent försöker samla information till stöd för USA:s strategi. Nu

Vägplanens åtgärder innebär arbete i vatten och ett samrådsunderlag för vattenverksamhet har tagits fram som grund för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan