• No results found

Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan Registrering Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen Socialförvaltningen ANMÄLAN om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen (2010:1622

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan Registrering Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen Socialförvaltningen ANMÄLAN om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen (2010:1622"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialförvaltningen ANMÄLAN

om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen (2010:1622

Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr

Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738

361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro

991-1868

Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen

Tillstånds havare

Namn Org nr/personnr

Gatuadress

Postnummer Postadress Telefonnummer

E-postadress Restaurangnummer

Serverings ställe

Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Spritdryck

Namn på spritdryck

Volym per år

Uppskattad volym per år

Kryddor

Namn på kryddor som skall användas

Underskrift

Underskrift av sökanden Namnförtydligande Datum för ansökan

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer på: www.emmaboda.se/GDPR

Registrering

Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan

Underskrift Namnförtydligande/befattning Datum

References

Related documents

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg | Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 |

av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning enligt alkohollagen 2010:1622. Org.nr/Personnr