Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan Registrering Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen Socialförvaltningen ANMÄLAN om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen (2010:1622

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Socialförvaltningen ANMÄLAN

om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen (2010:1622

Postadress Gatuadress Telefon E-post Org nr

Box 14 Järnvägsgatan 28 0481-451 29 social@emmaboda.se 212000-0738

361 21 EMMABODA Telefax erik.sandell@nybro.se Bankgiro

991-1868

Anmälan om kryddning av snaps 8 kap 3 § alkohollagen

Tillstånds havare

Namn Org nr/personnr

Gatuadress

Postnummer Postadress Telefonnummer

E-postadress Restaurangnummer

Serverings ställe

Namn

Gatuadress

Postnummer Postort

Spritdryck

Namn på spritdryck

Volym per år

Uppskattad volym per år

Kryddor

Namn på kryddor som skall användas

Underskrift

Underskrift av sökanden Namnförtydligande Datum för ansökan

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer på: www.emmaboda.se/GDPR

Registrering

Kryddning av snaps registrerad enligt uppgifter i anmälan

Underskrift Namnförtydligande/befattning Datum

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :