• No results found

PROCENT PROCENT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PROCENT PROCENT"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROCENT PROCENT

%

(2)

PROCENT PROCENT

Hur stor del av figuren är blå?

(3)

PROCENT PROCENT

Hur stor del av figuren är blå?

(4)

PROCENT PROCENT

PRO + CENT  PER HUNDRA = HUNDRADEL

% 1

01 ,

100 0

1  

(5)

VAD ÄR PROCENT?

VAD ÄR PROCENT?

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

(6)

HUR MÅNGA PROCENT HUR MÅNGA PROCENT ÄR… ÄR…

         

         

Blå

?

% 20 20

, 5 0

1 10

2   

Röd

?

% 50 50

, 2 0

1 10

5   

         

         

         

         

         

         

Gul

?

% 45 45

, 20 0

9  

(7)

PROCENT I DECIMALFORM PROCENT I DECIMALFORM

05 ,

100 0

% 5

5  

procentfor m

bråkfor m

decimalfor m

(8)

VI SÖKER VI SÖKER

PROCENTSATSEN PROCENTSATSEN

I klass 9A går det 25

elever.

Av dessa var 19 närvarande.

Hur stor var närvaron i procent?

% 76 76

, 25 0

19  

S PROCENTSAT HELA

DET

DEL

Hur stor var frånvaron i procent?

% 24 24

, 25 0

6  

(9)

HUR MÅNGA PROCENT AV KOPPARNA ÄR HUR MÅNGA PROCENT AV KOPPARNA ÄR

röda?

blå?

gröna?

11 6

11 3

11 2

% 55 ...

5454 ,

0 

% 27 ...

2727 ,

0 

% 18 ...

1818 ,

0 

%

100

(10)

VI VET PROCENTSATSEN VI VET PROCENTSATSEN

Hur mycket är 8% av 3500?

Två olika sätt att lösa denna uppgift:

1% av 3500 är 35

8% av 3500 är då 8 × 35 = 280

0,08 × 3500 = 280

Vilket sätt tycker Du är bäst?

(11)

% 38

% 5

, 37 375

, 8 0

3   

PROCENT PROCENT

Hur stor andel av figuren är färgad?

(12)

LÄR DIG UTANTILL!

LÄR DIG UTANTILL!

(13)

PROCENT PROCENT

0, 0 0 0 0 0 0 3% 0, 0 3 0 0 0 0 3,50% 0, 0 3 5 0 0 0 0,35% 0, 0 0 3 5 0 0 30% 0, 3 0 0 0 0 0

PROCENT

(14)

Procentenheter Procentenheter

Priset på en vara höjdes från 4 kronor till 5 kronor.

a) Hur många kronor höjdes priset?

b) Hur många % höjdes priset?

Svar: 1 krona

25 , 4 0

1 

Svar: 25 %

(15)

Procentenheter Procentenheter

Räntan på ett bankkonto höjdes från 4 % till 5 %.

a) Hur många procentenheter höjdes räntan?

b) Hur många % höjdes räntan?

Svar: 1 procentenhet (pe.)

25 , 4 0

1 

Svar: 25 %

(16)

RÄNTA RÄNTA

Uppgift 4129

Bestäm räntan på 9000 kronor då räntesatsen är 7% och tiden är en månad.

Ränta på ett helt år är: 0,07 × 9000 kronor = 630 kronor

Räntan på en månad blir då: 630 kronor/12 = 52,50 kronor

Svar: 52,50 kronor

(17)

DELEN OCH DET HELA DELEN OCH DET HELA

MATEMATIK

---

1 Ann-Sofie Bäckström 2 Karin Eriksson

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson

9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12 Anna Makarof 13 John Mitchell

14 Jennie Palmgren Molander 15 Camilla Persson

16 Jonas Rimgård 17 Johan Söderberg 18 Annsofi Wahlgren

12 kvinnor 6 män

12

kv 0,67 67%

alla 1 inn

8

or   

6 0,33 33%

alla 18

män   

(18)

DELEN OCH DET HELA DELEN OCH DET HELA

MATEMATIK

--- 1 Ann-Sofie Bäckström 2 Karin Eriksson

3 Martin Eriksson 4 Robin Eriksson 5 Jenny Friskman 6 Marina Jacobsson 7 Jeanette Javidi Agheli 8 Anna Jonsson

9 Inga Lill Karlbrink 10 Catrin Larsson 11 Andreas Lindell 12 Anna Makarof 13 John Mitchell

14 Jennie Palmgren Molander 15 Camilla Persson

16 Jonas Rimgård 17 Johan Söderberg 18 Annsofi Wahlgren

References

Related documents

Någon omkoslnod för lotteriet vid sidon ov lotteriets rökenskoper hor inte betolots direkt ov föreningens medel och ör inte heller ov mig kand. (Kossobok,

I många problem är vi intresserade endast av resten (och inte kvoten) vid heltalsdivision. I sådana fall pratar vi om moduloräkning. Då man räknar med resterna vid heltalsdivision

*) Man skall kanske mot valet af detta ämne för vår skizz invända att Paludan Muller är tillräckligt känd och läst i Sverige, för att göra både skizzen och de

VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.. OZNACENI

äldreomsorgsnämnden samt fyllnadsval Antecknas Ulla-Maj Persson 56. Återrapportering av granskade delegationsbeslut

Till hans sånger och dramer, till hvarje hans ord lyssnade icke endast hela hans folk, utan hela världen, och ända upp i de eländas stadsdel i Stockholm

Sedan den qvällen var det slut mellan hans nya flamma och honom och i sina tankar höjde han igen Sigrid Walborg på en piedestal och dyrkade henne dubbelt

Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra