Dubbelt och hälften 0-12 10455914662084 Dubbelt och hälften 0-20

Download (0)

Full text

(1)

Dubbelt och hälften 0-20

10 4

5 5 9

14 6

6

20

8 4

Vilka uppgifter behöver du träna mer på? Ringa in!

0+0 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10

Dubbelt och hälften 0-12

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

(2)

10 8

5 5 6

4 12

3

2 6

0

Vilka uppgifter behöver du träna mer på? Ringa in!

0+0 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6

Dubbelt och hälften 0-100

Använd gärna konkret materiel t ex mynt.

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

(3)

100 90

50 50 35

46 24

34

82 68

25

Var uppgifterna för lätta, lagom eller för svåra?

Ringa in det ord du tycker stämmer bäst.

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

Figure

Updating...

References

Related subjects :