• No results found

Dubbelt och hälften 0-12 10455914662084 Dubbelt och hälften 0-20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dubbelt och hälften 0-12 10455914662084 Dubbelt och hälften 0-20"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Dubbelt och hälften 0-20

10 4

5 5 9

14 6

6

20

8 4

Vilka uppgifter behöver du träna mer på? Ringa in!

0+0 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 9+9 10+10

Dubbelt och hälften 0-12

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

(2)

10 8

5 5 6

4 12

3

2 6

0

Vilka uppgifter behöver du träna mer på? Ringa in!

0+0 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6

Dubbelt och hälften 0-100

Använd gärna konkret materiel t ex mynt.

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

(3)

100 90

50 50 35

46 24

34

82 68

25

Var uppgifterna för lätta, lagom eller för svåra?

Ringa in det ord du tycker stämmer bäst.

Du formar väl siffrorna på rätt sätt!

References

Related documents

Vi anser att det är intressant att det inte togs upp något fall där relationen till pappan fungerar men inte till mamman, dock tyder våra resultat från enkäten och även från

[r]

[r]

När vi presenterar resultatet av vår granskning för Kent Gammal, chefen för Arbetsförmedlingens etablerings- kontor i Göteborg, hävdar han att re- sultatet inte stämmer och

249 Modeer, A.: Inledning till närmare Kunskap om Swenske Mynt & Skådepenningar. Ingemar Carlsson, nr.. A.: Mynt och medaljer, slagna för främmande makter i anledning av

I Kalmar finns alltså inte någon verksamhet som vänder sig till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem där det finns behandling för båda problemområden men

SJF:s förbundsstyrelse valde att uttala sig om vikten av särskild hänsyn runt människor i akuta situationer på grund av brott eller olyckor: ”Regeln är speciellt viktig att ha

För att utsläppen av CO 2 skall minska på grund av stöd till förnybar energiproduktion krävs att efterfrågan på CO 2 skall minska till en kvantitetsnivå som är lägre än