• No results found

Landstingsstyrelsen 18 september 2017 Ärende 22 Parkeringsavgifter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Landstingsstyrelsen 18 september 2017 Ärende 22 Parkeringsavgifter"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Landstingsstyrelsen 18 september 2017

Ärende 22 Parkeringsavgifter

Tilläggsyrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att Landstingsservice i samband med justeringarna av parkeringsavgifterna genomför en informationskampanj riktad till landstingets medarbetare kring Blekingetrafikens olika erbjudanden i syfte att få fler att åka med kollektivtrafiken.

References

Related documents

Nedlagda kostnader för utredning och projektering fram till datum för beslut belastar Blekingesjukhusets budget om projektet inte genomförs..

att nämnden för Blekingesjukhuset och nämnden för primärvård/tandvård omgående till Landstingsstyrelsen ska redovisa åtgärder för att minska kostnaderna för

Att nämnden för Blekingesjukhuset till nästa möte ska redovisa vilka möjliga besparingar som går att göra i prioritetsgrupp 2 samt vilka konsekvenser detta skulle medföra.

Hittills nerlagda kostnader för förstudie och förprojektering belastar Blekinge folkhögskolas budget om projektet inte genomförs.. Städkostnad bedöms

parkeringshus och följsamhet till den kommunala taxan, föreslås Landstingsstyrelsen besluta om nya parkeringsavgifter för medarbetare patienter och besökare enligt nedan. En

Förslag till åtgärd Kort och lång sikt Verksamhets- och ekonomisk möjlighet Sannolikhet Flytt av materialdepån: Försenad flytt av Materialdepån Handlingsplan och

Vissa patienter får använda pall för att komma upp på bordet eftersom det bland annat inte går att sänka borden tillräckligt.

Konst som köpts in av konstansvarig eller verksamheten samt konst som ges i gåva till Landstinget är Landstingets egendom och skall registreras i konstregistret.. Konstanslaget