• No results found

Beräkna följande integraler a) 2 √ 3 b

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Beräkna följande integraler a) 2 √ 3 b"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck

 

INTEGRALER AV FUNKTIONER SOM INNEHÅLLER ROTUTTRYCK

============================================================

Exempel 1 Använd lämpliga substitutioner och beräkna följande integraler a)

b) √4 3 c) · √ 5

d) · √5 8 e) f) · √3

Lösning :

a

/ · / /

b) substitution 4 3 , svar

/

c) substitution 5 , svar / d) substitution 5 8 , svar / e) substitution 4 2 , svar

/

f) substitution 3 , svar /

============================================================

Om integranden är en rationell funktion av x och √ en lämplig substitution är

√ dvs .

Exempel 2. Beräkna följande integraler

a) 2 √ 3 b)

5 3  

10  

10  Substitution 

(2)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck

 

Lösning :

a) 2 √ 3

5 · · 2 2 10

= ( eftersom √ 3

/ /

b)

2 2 [polynomdivision]

2 2 2

1

4 4 |1 |

4√ 4 |1 √ |

==================================================

Integraler av typ

1

beräknas

om 0 med hjälp av standardintegralen | √ | och

om 0 med hjälp av standardintegralen .

3  

2  

Substitution 

√ 3 = t 

3  

2  

Substitution 

√  = t   

(3)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck

 

Exempel 2. Beräkna följande integraler

a) b) c) d) e) b)

f)

Lösning:

a) [kvadratkomplettering]

[”elementär” integral]

| √ 3|

| 2 2 3 |

= | 2 √ 4 7 |

b)

√3 dt

√ √ √3 dt dt

√3

c) svar: | 3 √ 6 10 | d) svar:

e)

f) +

(den första inegralen

löses med substitutionen 1 )

= 2√ 1 3 | √ 1| .

substitution 2 dx=dt

√3 substitution

3

dx=√3 dt

(4)

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Integraler av funktioner som innehåller rotuttryck

 

==========================================

För att beräkna följande integraler

√ , √ och √

kan vi först använda partiell integration och därefter lösa den erhålna ekvationen.

Exempel 3. Beräkna följande integraler

√ , √ och √

a) Lösning:

Vi betecknar √

√ √ | √ |

( Vi har i mitten av ekvationen den sökta integralen √ )

√ | √ |

( Vi löser ekvationen med avseende på )

2 √ | √ | ( dela med 2)

√ | √ |

b) svar √ | √ |

c) √

Part. integration: 

2 2        1 

2 2         

References

Related documents

  Kunskaperna om noggrannhetsordning kan användas för att uppskatta felet - detta utan att veta den exakta integralen.   För trapets gäller att felet E T i

Om man är slängd på derivering så kommer bestämmande av primitiv funktion vara relativt smärtfritt, låt oss ta ett exempel: Bestäm samtliga (observera, det finns många)

Rather than that, according to the participation of these organizations, with regards to the improvement of the Spanish brand abroad, this research aims to

På undersökningsområdena har det även undersökts om några av dessa platser kan ha varit platser med rituella härdar och kokgropsfält, då vissa av platserna låg ganska

Sokhotski presenterade formlerna 1873 och Plemelj ˚ ateruppt¨ ackte och vidareutvecklade dem i b¨ orjan av 1900-talet (King 2009, s. Om vi vill ber¨ akna integralen av en funktion f

[r]

[r]

[r]

Uppgifter där detta kan användas kan också lösas genom att bestämma rätt primitiv funktion till g’(x).. förändringen

Uppgifter där detta kan användas kan också lösas genom att bestämma rätt primitiv funktion till g’(x).. förändringen

[r]

När punkten P flyttas längs med linjen kommer rektangelns höjd och bredd att förändras.. Bestäm rektangelns

card (A), eller |A|. Alltså om A och B är två ekvivalenta mängder har de samma kardinalitet, dvs. Om det finns en bijektion från A till en delmängd av B då skriver vi |A|

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Linjära kombinationer av s... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Linjära kombinationer

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Arbete och skalärprodukt.. Beräkna arbetet om alla storheter är givna

Anmärkning: Två vektorer i rummet är alltid komplana och därför är frågan ” är vektorerna komplana eller inte” intressant endast för tre eller flera vektorer.. Höger-

[r]

[r]

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar av dubbelintegraler... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar

Denna tentamenslapp får ej behållas efter tentamenstillfället utan lämnas in tillsammans med lösningar.. Fullständiga lösningar skall presenteras till

Bestäm den största möjliga omkretsen för en rektangel som är inskriven i en halvcirkel (3p) med radien R.. Rektangelns ena sida ska placeras längs

Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar av dubbelintegraler... Armin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Tillämpningar

Så om vi har hittat en primitiv funktion F x till f x så skiljer sig alla andra primitiva funktioner från denna enbart med en konstant.. Om f x är en kontinuerlig funktion har