• No results found

övningsblad ekvationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "övningsblad ekvationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Katarina Svensson, Isabergskolan, Hestra –– www.lektion.se

Tänk på att ett likamedtecken (=), inte alltid betyder svar, utan att det

ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.

Man kan tänka sig likamedtecknet som en våg, som ska uppnå

jämvikt, det ska vara lika ””tungt”” på båda sidor.

Lös följande uppgifter och tänk på ””vågen””.

5 + ______ = 12 22 - _____ = 8 14 + 2 = _____ + 4 43 –– 12 = 88 - _____ 2 x 8 = _____ + 4 24/6 = 8 - ______ 53 –– 22 = _____ - 12 5 x 5 = _____ - 5 17 + ____ = ______ + ______ ____ - 10 = 2 + ______ 100 –– 74 = 5 + ________ 100 –– 64 = ______+______ 5 + _____ - 3 = 12 44 = 12 + _____ - 10 4 x 9 + ______ = 40 72/_____ = 5 + _______ Namn:_____________________________

References

Related documents

Alf Rehn, professor i företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi, samt tidigare professor i innovation och entreprenörskap vid KTH i Stockholm.. Vi vill att du ska

Om kvalster inte kan påvisas får patien- ten komma tillbaka efter en till två veckor för förnyad undersökning.. Under denna tid kan patienten smörja sig med en stark

- Vilka olika ersättningar / bidrag finns för våra barn då de är 18 år?. - Vad finns det för olika sorters ersättningar för olika

Markus Wråke, VD Energiforsk 14:e mars 2019...

● Här i Sverige är det lite svårt att hitta jobb så jag har bestämt att lära mig ett yrke så att det blir lättare för mig att hitta jobb.. ● Jag brukar rita hela tiden och

Resultatet kring denna studie visade att oavsett arbetslivserfarenhet så var handledning och medarbetarstöd något som socialsekreterarna beskrev som väsentligt och

Lista och fundera tillsammans över vilka värderingar, vad som är viktigt och värdefullt, ni vill ska ligga till grund för verksamheten för att ni ska få höra detta sägas om

Här kan du se vilka användare ni har i er förening samt skapa och bjuda in flera användare... Klicka på pilen och välj bidraget ni vill söka, klicka sedan

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

I detta avsnitt redovisas förslag till tidplan för när gränsvärden om klimat- utsläpp från byggnader kan införas.. Förslaget baseras på att det ska leda till

Med hänsyn till det ansträngda budgetläge som Sveriges domstolar befinner sig i för närvarande vill domstolen dock framhålla vikten av att effekterna av lagförslagen noggrant

MSB anser att regeringen bör överväga att förtydliga MSB:s roll som stödjande myndighet när det gäller skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt

Tomas Englund Jag tror på ämnet pedagogik även i framtiden.. INDEX

Det finns en hel del som talar för att många centrala förhållanden i skolan verkligen kommer att förändras under åren framöver:... INSTALLATIONSFÖRELÄSNING

Det jag gärna skulle se närmare på i framtiden inom genusvetenskapen för att nämna några är följande problemställningar; analys utifrån observation på förskola samt

gör skillnad Jag blir inspirerad av människor

■ De flesta av källorna i alla tre undersökningarna anser att de fick relevanta frågor, att de fick tillräckligt mycket med tid för att svara på frågorna, att de fick säga allt de

Figure F.30 Cumulative deposition of ammonium (green), nitrate (blue), and sulfate (red) throughout the 7/8 event at the Gore Pass

Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur sexåringar uttrycker tankar och föreställningar om skolstart och skola samt var de säger att de har lärt sig detta. Min

Om du har ett äldre hus är det definitivt värt att måla om fasaden och renovera vindskivorna uppe vid taknockarna inför en försäljning, säger Alexander Bergh.. Underhållet

Detta kan du göra bland annat genom att beskriva saker och händelser så utförligt som möjligt, genom att blanda olika händelser och perspektiv (utan att

I denna studie skall undersökas vilka egenskaper grönytor bör ha utifrån den vidare kontexten att stadens grönstruktur har viktiga funktioner att fylla i linje med uppsatta

Han märker efter en tid att hans eget professionella synsätt på begreppet kultur såsom varande något som styr människors handlande, men inte nödvändigtvis till att göra